മാരുതി ബലീനോ ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.661,000
ആർ ടി ഒRs.46,270
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,081
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,44,351*
EMI: Rs.14,177/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
മാരുതി ബലീനോRs.7.44 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.745,000
ആർ ടി ഒRs.52,150
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,173
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,37,323*
EMI: Rs.15,931/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.8.37 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,00,000
ആർ ടി ഒRs.56,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,197
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,98,197*
EMI: Rs.17,092/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.8.98 ലക്ഷം*
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,38,000
ആർ ടി ഒRs.58,660
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,595
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,40,255*
EMI: Rs.17,897/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.9.40 ലക്ഷം*
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,93,000
ആർ ടി ഒRs.62,510
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,619
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,01,129*
EMI: Rs.19,057/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.10.01 ലക്ഷം*
ആൽഫാ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,33,000
ആർ ടി ഒRs.65,310
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,091
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,45,401*
EMI: Rs.19,888/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ആൽഫാ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.10.45 ലക്ഷം*
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,88,000
ആർ ടി ഒRs.69,160
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,116
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.11,06,276*
EMI: Rs.21,048/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.11.06 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,35,000
ആർ ടി ഒRs.58,450
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,485
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,36,935*
EMI: Rs.17,827/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ഡെൽറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.9.37 ലക്ഷം*
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,28,000
ആർ ടി ഒRs.64,960
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,907
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,39,867*
EMI: Rs.19,792/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി)(top model)Rs.10.40 ലക്ഷം*
സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.661,000
ആർ ടി ഒRs.46,270
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,081
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,44,351*
EMI: Rs.14,177/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
മാരുതി ബലീനോRs.7.44 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.745,000
ആർ ടി ഒRs.52,150
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,173
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,37,323*
EMI: Rs.15,931/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.8.37 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,00,000
ആർ ടി ഒRs.56,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,197
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,98,197*
EMI: Rs.17,092/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.8.98 ലക്ഷം*
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,38,000
ആർ ടി ഒRs.58,660
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,595
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,40,255*
EMI: Rs.17,897/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.9.40 ലക്ഷം*
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,93,000
ആർ ടി ഒRs.62,510
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,619
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,01,129*
EMI: Rs.19,057/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.10.01 ലക്ഷം*
ആൽഫാ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,33,000
ആർ ടി ഒRs.65,310
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,091
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,45,401*
EMI: Rs.19,888/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ആൽഫാ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.10.45 ലക്ഷം*
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,88,000
ആർ ടി ഒRs.69,160
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,116
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.11,06,276*
EMI: Rs.21,048/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.11.06 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,35,000
ആർ ടി ഒRs.58,450
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,485
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,36,935*
EMI: Rs.17,827/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
മാരുതി ബലീനോRs.9.37 ലക്ഷം*
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,28,000
ആർ ടി ഒRs.64,960
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,907
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,39,867*
EMI: Rs.19,792/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി)(top model)Rs.10.40 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ബലീനോ പകരമുള്ളത്

ബലീനോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്
 • യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  Found what you were looking for?

  മാരുതി ബലീനോ വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

  4.4/5
  അടിസ്ഥാനപെടുത്തി273 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
  • എല്ലാം (272)
  • Price (42)
  • Service (15)
  • Mileage (114)
  • Looks (97)
  • Comfort (124)
  • Space (36)
  • Power (28)
  • More ...
  • ഏറ്റവും പുതിയ
  • സഹായകമാണ്
  • Wonderful Car In This Price

   Wonderful Car In This Price Segment The Baleno features a contemporary and aerodynamic design. It has a sleek profile with fluid lines and a bold front grille. The car's ...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി patel
   On: Jun 02, 2023 | 22 Views
  • Value For Money Car

   A fully value-for-money car with a reasonable price. The looks are just amazing whether it is a base model or a top model. Performance is super very less engine noise. Al...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി akasdip
   On: May 24, 2023 | 1671 Views
  • Compact SUV

   There's a lot to like about the Fronx, and little to fault. It brings with it a likeable balance between a premium hatchback, a sub-compact SUV and a compact SUV. The Fro...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി sonu
   On: May 22, 2023 | 479 Views
  • Besuty With Lots Of Features

   I'm using this car for the last two years and I'm very happy with my decision to purchase this car very much spacious leg space front and rear and also boot space very go...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി kunal singla
   On: Apr 09, 2023 | 1041 Views
  • Reviewing After 4 Years Of Ownership

   Reviewing after 4 years of ownership. The Maruti Suzuki Baleno (ZETA, 2019) has been the "love at first sight" car for me. Look wise, it is decent and beautiful. Gives gr...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി imti jamir
   On: Apr 05, 2023 | 2292 Views
  • എല്ലാം ബലീനോ വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

  മാരുതി നെക്സ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

  space Image

  ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

  • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

  How many colour are available?

  ajay40045@gmail.com asked on 12 May 2023

  Maruti Baleno is available in 6 different colours - Pearl Arctic White, Opulent ...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 12 May 2023

  What ഐഎസ് the വില അതിലെ the മാരുതി Baleno?

  Abhijeet asked on 19 Apr 2023

  Maruti Baleno is priced from INR 6.61 - 9.88 Lakh (Ex-showroom Price in New Delh...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Dillip on 19 Apr 2023

  What ഐഎസ് the best എഞ്ചിൻ oil വേണ്ടി

  Abhijeet asked on 12 Apr 2023

  For this, we would suggest you visit the nearest authorized service centre of Ma...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 12 Apr 2023

  What ഐഎസ് ground clearance അതിലെ the Baleno?

  Vikash asked on 2 Apr 2023

  The ground of the Maruti Baleno is around 170mm.

  By Cardekho experts on 2 Apr 2023

  What is the സർവീസ് ചിലവ് of the Maruti Baleno?

  Abhijeet asked on 23 Mar 2023

  For this, we would suggest you visit the nearest authorized service centre of Ma...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 23 Mar 2023

  ബലീനോ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

  നഗരംഓൺ റോഡ് വില
  നോയിഡRs. 7.57 - 11.23 ലക്ഷം
  ഗസിയാബാദ്Rs. 7.56 - 11.21 ലക്ഷം
  ഗുർഗാവ്Rs. 7.55 - 11.17 ലക്ഷം
  ഫരിദാബാദ്Rs. 7.55 - 11.17 ലക്ഷം
  ബഹദുർഗഢ്Rs. 7.50 - 11.15 ലക്ഷം
  വലിയ നോയിഡRs. 7.50 - 11.15 ലക്ഷം
  സോനിപത്Rs. 7.50 - 11.15 ലക്ഷം
  മനേസർRs. 7.50 - 11.15 ലക്ഷം
  നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  space Image

  ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മാരുതി കാറുകൾ

  • പോപ്പുലർ
  • ഉപകമിങ്
  പരിശോധിക്കു ജൂൺ ഓഫറുകൾ
  * എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
  ×
  We need your നഗരം to customize your experience