• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില മാരുതി ബലീനോ ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

മാരുതി ബലീനോ ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

sigma ഡീസൽ(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,68,611
ആർ ടി ഒRs.59,333
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,478
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,64,202**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
മാരുതി ബലീനോRs.7.64 ലക്ഷം**
delta ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,46,621
ആർ ടി ഒRs.66,159
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,560
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,51,120**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
delta ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.8.51 ലക്ഷം**
zeta ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,07,921
ആർ ടി ഒRs.71,523
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,196
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,19,420**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
zeta ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.9.19 ലക്ഷം**
alpha ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top model)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,68,221
ആർ ടി ഒRs.76,799
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,806
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,86,606**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
alpha ഡീസൽ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top model)Rs.9.86 ലക്ഷം**
സിഗ്മ(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,58,602
ആർ ടി ഒRs.23,174
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.27,221
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,14,777**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
സിഗ്മ(പെട്രോൾ)(base model)Rs.6.14 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ(പെട്രോൾ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,36,612
ആർ ടി ഒRs.45,393
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,278
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,17,063**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
ഡെൽറ്റ(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.7.17 ലക്ഷം**
സീറ്റ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,97,912
ആർ ടി ഒRs.49,684
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,893
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,84,269**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
സീറ്റ(പെട്രോൾ)Rs.7.84 ലക്ഷം**
dualjet delta(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,25,412
ആർ ടി ഒRs.51,609
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,617
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,14,418**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
dualjet delta(പെട്രോൾ)Rs.8.14 ലക്ഷം**
ആൽഫാ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,58,212
ആർ ടി ഒRs.53,905
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,480
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,50,377**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
ആൽഫാ(പെട്രോൾ)Rs.8.5 ലക്ഷം**
delta cvt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,68,612
ആർ ടി ഒRs.54,633
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,755
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,61,780**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
delta cvt(പെട്രോൾ)Rs.8.61 ലക്ഷം**
dualjet zeta(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,86,712
ആർ ടി ഒRs.55,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,231
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,81,623**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
dualjet zeta(പെട്രോൾ)Rs.8.81 ലക്ഷം**
zeta cvt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,29,912
ആർ ടി ഒRs.58,924
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,370
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,28,986**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
zeta cvt(പെട്രോൾ)Rs.9.28 ലക്ഷം**
alpha cvt(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,90,212
ആർ ടി ഒRs.63,145
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,960
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,95,097**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
alpha cvt(പെട്രോൾ)(top model)Rs.9.95 ലക്ഷം**
sigma ഡീസൽ(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,68,611
ആർ ടി ഒRs.59,333
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,478
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,64,202**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
മാരുതി ബലീനോRs.7.64 ലക്ഷം**
delta ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,46,621
ആർ ടി ഒRs.66,159
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,560
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,51,120**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
delta ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.8.51 ലക്ഷം**
zeta ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,07,921
ആർ ടി ഒRs.71,523
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,196
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,19,420**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
zeta ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.9.19 ലക്ഷം**
alpha ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top model)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,68,221
ആർ ടി ഒRs.76,799
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,806
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,86,606**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
alpha ഡീസൽ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top model)Rs.9.86 ലക്ഷം**
സിഗ്മ(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,58,602
ആർ ടി ഒRs.23,174
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.27,221
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,14,777**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
മാരുതി ബലീനോRs.6.14 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ(പെട്രോൾ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,36,612
ആർ ടി ഒRs.45,393
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,278
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,17,063**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
ഡെൽറ്റ(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.7.17 ലക്ഷം**
സീറ്റ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,97,912
ആർ ടി ഒRs.49,684
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,893
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,84,269**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
സീറ്റ(പെട്രോൾ)Rs.7.84 ലക്ഷം**
dualjet delta(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,25,412
ആർ ടി ഒRs.51,609
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,617
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,14,418**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
dualjet delta(പെട്രോൾ)Rs.8.14 ലക്ഷം**
ആൽഫാ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,58,212
ആർ ടി ഒRs.53,905
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,480
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,50,377**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
ആൽഫാ(പെട്രോൾ)Rs.8.5 ലക്ഷം**
delta cvt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,68,612
ആർ ടി ഒRs.54,633
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,755
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,61,780**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
delta cvt(പെട്രോൾ)Rs.8.61 ലക്ഷം**
dualjet zeta(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,86,712
ആർ ടി ഒRs.55,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,231
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,81,623**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
dualjet zeta(പെട്രോൾ)Rs.8.81 ലക്ഷം**
zeta cvt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,29,912
ആർ ടി ഒRs.58,924
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,370
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,28,986**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
zeta cvt(പെട്രോൾ)Rs.9.28 ലക്ഷം**
alpha cvt(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,90,212
ആർ ടി ഒRs.63,145
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,960
മറ്റുള്ളവർRs.5,780
Rs.12,426
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,95,097**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
alpha cvt(പെട്രോൾ)(top model)Rs.9.95 ലക്ഷം**
Honda Amaze
Only 5 cars left! Heavy discounts in New Delhi

മാരുതി ബലീനോ വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

VariantsOn-Road Price
ബലീനോ dualjet deltaRs. 8.14 ലക്ഷം*
ബലീനോ ഡെൽറ്റRs. 7.17 ലക്ഷം*
ബലീനോ ഡെൽറ്റ ഡീസൽRs. 8.51 ലക്ഷം*
ബലീനോ dualjet zetaRs. 8.81 ലക്ഷം*
ബലീനോ ആൽഫാRs. 8.5 ലക്ഷം*
ബലീനോ സിഗ്മ ഡീസൽRs. 7.64 ലക്ഷം*
ബലീനോ സിഗ്മRs. 6.14 ലക്ഷം*
ബലീനോ സീറ്റ സി.വി.ടിRs. 9.28 ലക്ഷം*
ബലീനോ ആൽഫാ സി.വി.ടിRs. 9.95 ലക്ഷം*
ബലീനോ ഡെൽറ്റ സി.വി.ടിRs. 8.61 ലക്ഷം*
ബലീനോ സീറ്റRs. 7.84 ലക്ഷം*
ബലീനോ ആൽഫാ ഡീസൽRs. 9.86 ലക്ഷം*
ബലീനോ സീറ്റ ഡീസൽRs. 9.19 ലക്ഷം*

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ബലീനോ പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

price ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of മാരുതി ബലീനോ

4.5/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1961 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Chance to win image iPhone 7 & image വൗച്ചറുകൾ - ടി & സി *

നിരക്ക് & അവലോകനം

 • All (1961)
 • Price (283)
 • Service (168)
 • Mileage (515)
 • Looks (649)
 • Comfort (578)
 • Space (381)
 • Power (214)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • for Zeta

  The Car Has Ample Legroom

  It's been 1 year since I have got the Maruti Baleno. It's the best vehicle in this segment. The on-road price of Maruti Suzuki Baleno Zeta 2018 model was Rs 7.7lakh in Ke...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി prathyush santhosh
  On: Oct 04, 2019 | 1616 Views
 • Best Selling Car

  Maruti Baleno is a very tough and sporty car. It is value for money. If you have confusion between the Hyundai i20 and Baleno, you should buy Maruti Baleno. It is very pr...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി jatin bagri
  On: Sep 21, 2019 | 3785 Views
 • Car With Majestic Load

  Maruti Baleno is well said as the best small segment car with scores of features that match the line of all high-end cars. The feature available at this price is amazing....കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി varadhan
  On: Oct 10, 2019 | 208 Views
 • Stylish and Luxury Hatchback

  Maruti Baleno is the best hatchback at a reasonable price. It's stylish, comfortable and gives the feel of a luxury car. I highly recommend this one for every hatchback l...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി harsh chauhan
  On: Oct 14, 2019 | 40 Views
 • Satisfactory

  Good mileage, good Looks, a family car, Space availability is very good. Reasonable price, easy to drive.

  വഴി amardeep singh
  On: Oct 03, 2019 | 60 Views
 • മുഴുവൻ Baleno Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

മാരുതി ബലീനോ വീഡിയോകൾ

 • Maruti Suzuki Baleno - Which Variant To Buy?
  7:37
  Maruti Suzuki Baleno - Which Variant To Buy?
  Apr 03, 2018
 • Maruti Suzuki Baleno Hits and Misses
  4:54
  Maruti Suzuki Baleno Hits and Misses
  Sep 18, 2017
 • Maruti Baleno vs Maruti Vitara Brezza | Comparison Review | CarDekho.com
  Maruti Baleno vs Maruti Vitara Brezza | Comparison Review | CarDekho.com
  Mar 28, 2016
 • Maruti Baleno | First Drive | Cardekho.com
  9:28
  Maruti Baleno | First Drive | Cardekho.com
  Oct 17, 2015
 • Maruti Baleno 2019 Facelift Price -Rs 5.45 lakh | New looks, interior, features and more! | #In2Mins
  1:54
  Maruti Baleno 2019 Facelift Price -Rs 5.45 lakh | New looks, interior, features and more! | #In2Mins
  Jan 29, 2019

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

മാരുതി നെക്‌സ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

Similar Maruti Baleno ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • മാരുതി ബലീനോ lxi
  മാരുതി ബലീനോ lxi
  Rs90,000
  20061,20,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ lxi
  മാരുതി ബലീനോ lxi
  Rs95,000
  20061,20,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ എൽ എക്‌സ് ഐ - ബി എസ്iii
  മാരുതി ബലീനോ എൽ എക്‌സ് ഐ - ബി എസ്iii
  Rs1 ലക്ഷം
  200698,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ vxi
  മാരുതി ബലീനോ vxi
  Rs1.3 ലക്ഷം
  200620,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ zeta 1.2
  മാരുതി ബലീനോ zeta 1.2
  Rs4.7 ലക്ഷം
  201648,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ delta 1.2
  മാരുതി ബലീനോ delta 1.2
  Rs4.75 ലക്ഷം
  201640,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ sigma 1.2
  മാരുതി ബലീനോ sigma 1.2
  Rs4.75 ലക്ഷം
  20152,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ delta ഓട്ടോമാറ്റിക്
  മാരുതി ബലീനോ delta ഓട്ടോമാറ്റിക്
  Rs4.75 ലക്ഷം
  201666,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

മാരുതി ബലീനോ വാർത്ത

space Image
space Image

ബലീനോ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
നോയിഡRs. 6.34 - 10.01 ലക്ഷം
ഗസിയാബാദ്Rs. 6.34 - 10.01 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 6.21 - 10.03 ലക്ഷം
ഫരിദാബാദ്Rs. 6.19 - 10.05 ലക്ഷം
ബഹദുർഗഢ്Rs. 6.21 - 10.08 ലക്ഷം
വലിയ നോയിഡRs. 6.34 - 10.04 ലക്ഷം
സോനിപത്Rs. 6.21 - 10.08 ലക്ഷം
മനേസർRs. 6.21 - 10.08 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് മാരുതി കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌