• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില മാരുതി ബലീനോ പൂണെ ൽ

മാരുതി ബലീനോ ഓൺ റോഡ് വില പൂണെ

സിഗ്മ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,77,611
ആർ ടി ഒRs.88,089
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,540
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,02,240*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
മാരുതി ബലീനോRs.8.02 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,58,621
ആർ ടി ഒRs.98,620
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.39,521
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,96,763*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.8.96 ലക്ഷം*
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,15,121
ആർ ടി ഒRs.1,05,965
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.41,600
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,62,687*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.9.62 ലക്ഷം*
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top മോഡൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,78,121
ആർ ടി ഒRs.1,14,155
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.43,919
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,36,196*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top മോഡൽ)Rs.10.36 ലക്ഷം*
സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,70,602
ആർ ടി ഒRs.64,021
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.26,588
മറ്റുള്ളവർRs.1,680
Rs.21,165
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,62,891**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
സിഗ്മ(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.6.62 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,51,612
ആർ ടി ഒRs.73,110
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.28,462
മറ്റുള്ളവർRs.1,680
Rs.22,486
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,54,864**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.7.54 ലക്ഷം**
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,08,112
ആർ ടി ഒRs.79,449
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,769
മറ്റുള്ളവർRs.1,680
Rs.23,525
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,19,010**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.8.19 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,40,412
ആർ ടി ഒRs.83,073
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,516
മറ്റുള്ളവർRs.1,680
Rs.23,997
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,55,681**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.8.55 ലക്ഷം**
ആൽഫാ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,71,112
ആർ ടി ഒRs.86,518
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,226
മറ്റുള്ളവർRs.1,680
Rs.24,552
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,90,536**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
ആൽഫാ(പെടോള്)Rs.8.9 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,83,612
ആർ ടി ഒRs.87,920
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,515
മറ്റുള്ളവർRs.1,680
Rs.24,728
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,04,727**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.9.04 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,96,912
ആർ ടി ഒRs.89,413
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,823
മറ്റുള്ളവർRs.1,680
Rs.25,035
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,19,828**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)Rs.9.19 ലക്ഷം**
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,40,112
ആർ ടി ഒRs.94,260
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,822
മറ്റുള്ളവർRs.1,680
Rs.25,778
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,68,874**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.9.68 ലക്ഷം**
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്) (top മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,03,112
ആർ ടി ഒRs.1,01,328
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,279
മറ്റുള്ളവർRs.1,680
Rs.26,793
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,40,399**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്)(top മോഡൽ)Rs.10.4 ലക്ഷം**
സിഗ്മ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,77,611
ആർ ടി ഒRs.88,089
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,540
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,02,240*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
മാരുതി ബലീനോRs.8.02 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,58,621
ആർ ടി ഒRs.98,620
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.39,521
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,96,763*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.8.96 ലക്ഷം*
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,15,121
ആർ ടി ഒRs.1,05,965
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.41,600
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,62,687*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.9.62 ലക്ഷം*
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top മോഡൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,78,121
ആർ ടി ഒRs.1,14,155
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.43,919
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,36,196*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top മോഡൽ)Rs.10.36 ലക്ഷം*
സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,70,602
ആർ ടി ഒRs.64,021
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.26,588
മറ്റുള്ളവർRs.1,680
Rs.21,165
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,62,891**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
മാരുതി ബലീനോRs.6.62 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,51,612
ആർ ടി ഒRs.73,110
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.28,462
മറ്റുള്ളവർRs.1,680
Rs.22,486
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,54,864**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.7.54 ലക്ഷം**
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,08,112
ആർ ടി ഒRs.79,449
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,769
മറ്റുള്ളവർRs.1,680
Rs.23,525
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,19,010**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.8.19 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,40,412
ആർ ടി ഒRs.83,073
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,516
മറ്റുള്ളവർRs.1,680
Rs.23,997
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,55,681**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.8.55 ലക്ഷം**
ആൽഫാ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,71,112
ആർ ടി ഒRs.86,518
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,226
മറ്റുള്ളവർRs.1,680
Rs.24,552
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,90,536**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
ആൽഫാ(പെടോള്)Rs.8.9 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,83,612
ആർ ടി ഒRs.87,920
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,515
മറ്റുള്ളവർRs.1,680
Rs.24,728
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,04,727**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.9.04 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,96,912
ആർ ടി ഒRs.89,413
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,823
മറ്റുള്ളവർRs.1,680
Rs.25,035
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,19,828**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)Rs.9.19 ലക്ഷം**
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,40,112
ആർ ടി ഒRs.94,260
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,822
മറ്റുള്ളവർRs.1,680
Rs.25,778
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,68,874**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.9.68 ലക്ഷം**
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്) (top മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,03,112
ആർ ടി ഒRs.1,01,328
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,279
മറ്റുള്ളവർRs.1,680
Rs.26,793
പൂണെ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,40,399**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഫെബ്രുവരി ഓഫറുകൾ
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്)(top മോഡൽ)Rs.10.4 ലക്ഷം**

മാരുതി ബലീനോ വില പൂണെ ൽ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ബലീനോ പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില പൂണെ ൽ
space Image
space Image

വില ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of മാരുതി ബലീനോ

4.5/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി2676 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
Write a Review and Win
An iPhone 7 every month!
Iphone
 • All (2895)
 • Price (356)
 • Service (207)
 • Mileage (698)
 • Looks (848)
 • Comfort (791)
 • Space (511)
 • Power (258)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Safest car in the segment.

  Baleno was a great experience for me, a car with more standard safety features required for Indian road conditions at this price range. This car gives more comfortable tr...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി vk
  On: Dec 10, 2019 | 3617 Views
 • Its Awesome

  It's amazing to Drive Maruti BALENO. Everything is loveable about this car. I love its milage, engine, external and interior design. Automatic climate control is good, it...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി amrendra kumar yadav
  On: Dec 17, 2019 | 2681 Views
 • Baleno:A Spacious Hatchback with Premiumness

  Baleno is all about upgrading, as I owned a Dzire as of now but for an upgrade, I may have considered coax as a premium option, but budget and space are key factors where...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sid
  On: Dec 10, 2019 | 211 Views
 • Best Car Maruti Baleno

  The car is amazing the engine in the petrol version is great the sound while turning it on is not even audible which is a good point. The car has a strong metal body whic...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി yuvkritt khatana
  On: Dec 06, 2019 | 672 Views
 • Nice Car.

  I've owned the 2018 facelift zeta CVT model for about 9 months now and here's what I have to say about it. First off - it looks stylish. The DLRL  and alloys look amazing...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി naman khulbe
  On: Jan 05, 2020 | 180 Views
 • മുഴുവൻ Baleno Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

മാരുതി ബലീനോ വീഡിയോകൾ

 • Maruti Suzuki Baleno - Which Variant To Buy?
  7:37
  Maruti Suzuki Baleno - Which Variant To Buy?
  Apr 03, 2018
 • Maruti Suzuki Baleno Hits and Misses
  4:54
  Maruti Suzuki Baleno Hits and Misses
  Sep 18, 2017
 • Maruti Baleno vs Maruti Vitara Brezza | Comparison Review | CarDekho.com
  Maruti Baleno vs Maruti Vitara Brezza | Comparison Review | CarDekho.com
  Mar 28, 2016
 • Maruti Baleno | First Drive | Cardekho.com
  9:28
  Maruti Baleno | First Drive | Cardekho.com
  Oct 17, 2015
 • Maruti Baleno 2019 Facelift Price -Rs 5.45 lakh | New looks, interior, features and more! | #In2Mins
  1:54
  Maruti Baleno 2019 Facelift Price -Rs 5.45 lakh | New looks, interior, features and more! | #In2Mins
  Jan 29, 2019

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

മാരുതി നെക്‌സ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം പൂണെ

Similar Maruti Baleno ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • മാരുതി ബലീനോ ഡെൽറ്റ 1.2
  മാരുതി ബലീനോ ഡെൽറ്റ 1.2
  Rs5.75 ലക്ഷം
  201723,500 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ ആൽഫാ 1.3
  മാരുതി ബലീനോ ആൽഫാ 1.3
  Rs6 ലക്ഷം
  201657,082 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ ഡെൽറ്റ 1.2
  മാരുതി ബലീനോ ഡെൽറ്റ 1.2
  Rs6 ലക്ഷം
  201717,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ ആൽഫാ 1.2
  മാരുതി ബലീനോ ആൽഫാ 1.2
  Rs6 ലക്ഷം
  201657,003 Km പെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ സീറ്റ 1.2
  മാരുതി ബലീനോ സീറ്റ 1.2
  Rs6.25 ലക്ഷം
  20179,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ സീറ്റ ഓട്ടോമാറ്റിക്
  മാരുതി ബലീനോ സീറ്റ ഓട്ടോമാറ്റിക്
  Rs6.4 ലക്ഷം
  201628,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ സീറ്റ 1.3
  മാരുതി ബലീനോ സീറ്റ 1.3
  Rs6.5 ലക്ഷം
  201557,300 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ ആൽഫാ 1.2
  മാരുതി ബലീനോ ആൽഫാ 1.2
  Rs6.75 ലക്ഷം
  201817,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

മാരുതി ബലീനോ വാർത്ത

space Image
space Image

ബലീനോ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംon-road വില
ബാരമതിRs. 6.61 - 10.42 ലക്ഷം
സാത്തരRs. 6.61 - 10.42 ലക്ഷം
ഖർകർRs. 6.61 - 10.42 ലക്ഷം
അഹ്മദ്നഗർRs. 6.61 - 10.42 ലക്ഷം
മുംബൈRs. 6.64 - 10.41 ലക്ഷം
മറുവശത്ത്Rs. 6.64 - 10.41 ലക്ഷം
വാസിRs. 6.64 - 10.41 ലക്ഷം
രത്നഗിരിRs. 6.61 - 10.42 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് മാരുതി കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌