• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

 • സ്വിഫ്റ്റ് വിഡിഐ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്വില വിവരങ്ങൾ
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,98,000
  ആർ ടി ഒRs.63,405
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,389
  മറ്റുള്ളവർRs.4,972
  Rs.23,455
  ന്യൂ ഡെൽഹി ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.7,98,766*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് അംറ് വിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.8.51 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,45,000
  ആർ ടി ഒRs.67,518
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,726
  മറ്റുള്ളവർRs.4,972
  Rs.24,387
  ന്യൂ ഡെൽഹി ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.8,51,216*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് സിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.8.64 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,57,000
  ആർ ടി ഒRs.68,568
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,067
  മറ്റുള്ളവർRs.4,972
  Rs.24,623
  ന്യൂ ഡെൽഹി ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.8,64,607*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് അംറ് സിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.9.17 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,04,000
  ആർ ടി ഒRs.72,680
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,406
  മറ്റുള്ളവർRs.4,972
  Rs.26,240
  ന്യൂ ഡെൽഹി ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.9,17,058*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.9.55 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,38,000
  ആർ ടി ഒRs.75,655
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,376
  മറ്റുള്ളവർRs.4,972
  Rs.26,240
  ന്യൂ ഡെൽഹി ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.9,55,003*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് അംറ് സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.10.06 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,84,000
  ആർ ടി ഒRs.79,680
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.37,686
  മറ്റുള്ളവർRs.4,972
  Rs.27,160
  ന്യൂ ഡെൽഹി ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.10,06,338*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.5.67 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,14,000
  ആർ ടി ഒRs.22,890
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.26,052
  മറ്റുള്ളവർRs.4,972
  Rs.18,169
  ന്യൂ ഡെൽഹി ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.5,67,914*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.6.92 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,14,000
  ആർ ടി ഒRs.45,310
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.28,688
  മറ്റുള്ളവർRs.4,972
  Rs.19,868
  ന്യൂ ഡെൽഹി ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.6,92,970*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് അംറ് വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.7.44 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,61,000
  ആർ ടി ഒRs.48,600
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,926
  മറ്റുള്ളവർRs.4,972
  Rs.20,659
  ന്യൂ ഡെൽഹി ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.7,44,498*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)Rs.7.57 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,73,000
  ആർ ടി ഒRs.49,440
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,242
  മറ്റുള്ളവർRs.4,972
  Rs.20,871
  ന്യൂ ഡെൽഹി ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.7,57,654*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് അംറ് സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)Rs.8.09 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,20,000
  ആർ ടി ഒRs.52,730
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,480
  മറ്റുള്ളവർRs.4,972
  Rs.21,662
  ന്യൂ ഡെൽഹി ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.8,09,182*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്)Rs.8.45 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,53,000
  ആർ ടി ഒRs.55,040
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,350
  മറ്റുള്ളവർRs.4,972
  Rs.22,228
  ന്യൂ ഡെൽഹി ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.8,45,362*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് അംറ് സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്)Rs.8.93 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,97,000
  ആർ ടി ഒRs.58,120
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,510
  മറ്റുള്ളവർRs.4,972
  Rs.22,971
  ന്യൂ ഡെൽഹി ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.8,93,602*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ

മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

വില താരതമ്യം ചെയ്യു സ്വിഫ്റ്റ് പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

വില ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ്

4.5/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി2928 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
Write a Review and Win
200 Paytm vouchers & an iPhone 7 every month!
Iphone
 • All (2928)
 • Price (335)
 • Service (209)
 • Mileage (824)
 • Looks (860)
 • Comfort (783)
 • Space (317)
 • Power (321)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Best Hatchback.

  Maruti Suzuki made this magical machine in the year 2007. This machine was avowed as the Swift, a compact hatchback that has continued to win the hearts of millions ever ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി dhwanil kshatriya
  On: Jan 06, 2020 | 116 Views
 • Best Economical Car.

  Dasing look and very comfortable on the ride, and it is a very fuel-efficient car. Millage is super, engine quality is very good. You have the option to choose multiple c...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി arindam ghosh
  On: Jan 09, 2020 | 354 Views
 • Great car.

  Really a comfortable vehicle at this price, modern look, and fine maneuverability. Thanks to the R&D, the manufacturing company for giving it Indian texture.

  വഴി shailesh kumar
  On: Jan 06, 2020 | 26 Views
 • Average Car

  It is a good car by Maruti Suzuki at this price range.But I think the company should make improvements in the car.It has too many problems. The company should see its com...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sushma agrwal
  On: Jan 03, 2020 | 181 Views
 • Best Hatchback of Maruti Suzuki.

  Swift is the best hatchback of Maruti Suzuki at its price range. The new Swift look is also fantastic. Swift gives higher milage from other cars of its price range. It gi...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sobha adhana
  On: Jan 01, 2020 | 85 Views
 • മുഴുവൻ Swift Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വീഡിയോകൾ

 • 2018 Maruti Suzuki Swift - Which Variant To Buy?
  9:42
  2018 Maruti Suzuki Swift - Which Variant To Buy?
  Mar 22, 2018
 • 2018 Maruti Suzuki Swift | Quick Review
  6:2
  2018 Maruti Suzuki Swift | Quick Review
  Jan 25, 2018
 • 2018 Maruti Suzuki Swift Hits & Misses (In Hindi)
  5:19
  2018 Maruti Suzuki Swift Hits & Misses (In Hindi)
  Jan 23, 2018
 • Hyundai Grand i10 Nios vs Maruti Swift | Petrol Comparison in Hindi | CarDekho
  9:43
  Hyundai Grand i10 Nios vs Maruti Swift | Petrol Comparison in Hindi | CarDekho
  Oct 07, 2019
 • Maruti Swift ZDi AMT 10000km Review | Long Term Report | CarDekho.com
  11:44
  Maruti Swift ZDi AMT 10000km Review | Long Term Report | CarDekho.com
  Oct 08, 2018

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

മാരുതി കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

Similar Maruti Swift ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വിഎക്സ്ഐ with എബിഎസ്
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വിഎക്സ്ഐ with എബിഎസ്
  Rs80,000
  200590,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 1.3 വിഎക്സ്ഐ
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 1.3 വിഎക്സ്ഐ
  Rs90,000
  20051,40,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വിഎക്സ്ഐ bsiii
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വിഎക്സ്ഐ bsiii
  Rs90,000
  200685,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വിഎക്സ്ഐ bsiii
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വിഎക്സ്ഐ bsiii
  Rs99,000
  20061,00,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 1.3 എൽഎക്സ്ഐ
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 1.3 എൽഎക്സ്ഐ
  Rs99,000
  20061,00,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 1.3 വിഎക്സ്ഐ
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 1.3 വിഎക്സ്ഐ
  Rs1.1 ലക്ഷം
  20061,10,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 1.3 വിഎക്സ്ഐ
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 1.3 വിഎക്സ്ഐ
  Rs1.2 ലക്ഷം
  200760,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് എൽഎക്സ്ഐ bsiv
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് എൽഎക്സ്ഐ bsiv
  Rs1.2 ലക്ഷം
  20101,20,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വാർത്ത

space Image
space Image

സ്വിഫ്റ്റ് വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംon-road വില
നോയിഡRs. 5.83 - 9.94 ലക്ഷം
ഗസിയാബാദ്Rs. 5.83 - 9.94 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 5.68 - 9.94 ലക്ഷം
ഫരിദാബാദ്Rs. 5.68 - 9.94 ലക്ഷം
ബഹദുർഗഢ്Rs. 5.73 - 10.01 ലക്ഷം
കുണ്ടിRs. 5.73 - 10.01 ലക്ഷം
ബലാഭഗഢ്Rs. 5.73 - 10.02 ലക്ഷം
വലിയ നോയിഡRs. 5.85 - 10.03 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് മാരുതി കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌