• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില മാരുതി ബലീനോ ഗസിയാബാദ് ൽ

മാരുതി ബലീനോ ഓൺ റോഡ് വില ഗസിയാബാദ്

സിഗ്മ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,68,611
ആർ ടി ഒRs.57,090
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,207
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.23,282
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,57,688**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
മാരുതി ബലീനോRs.7.57 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,46,621
ആർ ടി ഒRs.63,331
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,250
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.24,840
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,43,982**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.8.43 ലക്ഷം**
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,07,921
ആർ ടി ഒRs.68,235
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,855
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.26,055
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,11,791**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.9.11 ലക്ഷം**
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top മോഡൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,68,221
ആർ ടി ഒRs.73,059
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,433
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.27,259
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,78,493**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top മോഡൽ)Rs.9.78 ലക്ഷം**
സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,58,602
ആർ ടി ഒRs.47,889
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.27,139
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.19,341
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,35,410**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
സിഗ്മ(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.6.35 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,36,612
ആർ ടി ഒRs.54,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,155
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.20,663
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,21,677**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.7.21 ലക്ഷം**
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,97,912
ആർ ടി ഒRs.59,034
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,740
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.21,701
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,89,466**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.7.89 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,25,412
ആർ ടി ഒRs.61,234
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,450
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.22,173
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,19,876**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.8.19 ലക്ഷം**
ആൽഫാ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,58,212
ആർ ടി ഒRs.63,858
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,298
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.22,728
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,56,148**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ(പെടോള്)Rs.8.56 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,68,612
ആർ ടി ഒRs.64,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,567
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.22,905
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,67,649**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.8.67 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,86,712
ആർ ടി ഒRs.66,138
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,035
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.23,211
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,87,665**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)Rs.8.87 ലക്ഷം**
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,29,912
ആർ ടി ഒRs.69,594
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,151
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.23,955
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,35,437**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.9.35 ലക്ഷം**
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്) (top മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,90,212
ആർ ടി ഒRs.74,418
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,710
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.24,970
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,02,120**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്)(top മോഡൽ)Rs.10.02 ലക്ഷം**
സിഗ്മ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,68,611
ആർ ടി ഒRs.57,090
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,207
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.23,282
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,57,688**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
മാരുതി ബലീനോRs.7.57 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,46,621
ആർ ടി ഒRs.63,331
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,250
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.24,840
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,43,982**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.8.43 ലക്ഷം**
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,07,921
ആർ ടി ഒRs.68,235
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,855
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.26,055
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,11,791**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.9.11 ലക്ഷം**
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top മോഡൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,68,221
ആർ ടി ഒRs.73,059
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,433
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.27,259
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,78,493**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top മോഡൽ)Rs.9.78 ലക്ഷം**
സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,58,602
ആർ ടി ഒRs.47,889
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.27,139
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.19,341
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,35,410**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
മാരുതി ബലീനോRs.6.35 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,36,612
ആർ ടി ഒRs.54,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,155
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.20,663
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,21,677**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.7.21 ലക്ഷം**
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,97,912
ആർ ടി ഒRs.59,034
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,740
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.21,701
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,89,466**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.7.89 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,25,412
ആർ ടി ഒRs.61,234
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,450
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.22,173
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,19,876**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.8.19 ലക്ഷം**
ആൽഫാ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,58,212
ആർ ടി ഒRs.63,858
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,298
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.22,728
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,56,148**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ(പെടോള്)Rs.8.56 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,68,612
ആർ ടി ഒRs.64,690
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,567
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.22,905
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,67,649**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.8.67 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,86,712
ആർ ടി ഒRs.66,138
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,035
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.23,211
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,87,665**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)Rs.8.87 ലക്ഷം**
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,29,912
ആർ ടി ഒRs.69,594
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,151
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.23,955
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,35,437**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.9.35 ലക്ഷം**
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്) (top മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,90,212
ആർ ടി ഒRs.74,418
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,710
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.24,970
ഗസിയാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,02,120**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്)(top മോഡൽ)Rs.10.02 ലക്ഷം**

മാരുതി ബലീനോ വില ഗസിയാബാദ് ൽ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ബലീനോ പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ഗസിയാബാദ് ൽ
space Image
space Image

വില ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of മാരുതി ബലീനോ

4.5/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി2510 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
Write a Review and Win
200 Paytm vouchers & an iPhone 7 every month!
Iphone
 • All (2510)
 • Price (334)
 • Service (195)
 • Mileage (648)
 • Looks (794)
 • Comfort (741)
 • Space (473)
 • Power (241)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Safest car in the segment.

  Baleno was a great experience for me, a car with more standard safety features required for Indian road conditions at this price range. This car gives more comfortable tr...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി vk
  On: Dec 10, 2019 | 3617 Views
 • Its Awesome

  It's amazing to Drive Maruti BALENO. Everything is loveable about this car. I love its milage, engine, external and interior design. Automatic climate control is good, it...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി amrendra kumar yadav
  On: Dec 17, 2019 | 2678 Views
 • Baleno:A Spacious Hatchback with Premiumness

  Baleno is all about upgrading, as I owned a Dzire as of now but for an upgrade, I may have considered coax as a premium option, but budget and space are key factors where...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sid
  On: Dec 10, 2019 | 192 Views
 • Best Car Maruti Baleno

  The car is amazing the engine in the petrol version is great the sound while turning it on is not even audible which is a good point. The car has a strong metal body whic...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി yuvkritt khatana
  On: Dec 06, 2019 | 672 Views
 • Nice Car.

  I've owned the 2018 facelift zeta CVT model for about 9 months now and here's what I have to say about it. First off - it looks stylish. The DLRL  and alloys look amazing...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി naman khulbe
  On: Jan 05, 2020 | 182 Views
 • മുഴുവൻ Baleno Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

മാരുതി ബലീനോ വീഡിയോകൾ

 • Maruti Suzuki Baleno - Which Variant To Buy?
  7:37
  Maruti Suzuki Baleno - Which Variant To Buy?
  Apr 03, 2018
 • Maruti Suzuki Baleno Hits and Misses
  4:54
  Maruti Suzuki Baleno Hits and Misses
  Sep 18, 2017
 • Maruti Baleno vs Maruti Vitara Brezza | Comparison Review | CarDekho.com
  Maruti Baleno vs Maruti Vitara Brezza | Comparison Review | CarDekho.com
  Mar 28, 2016
 • Maruti Baleno | First Drive | Cardekho.com
  9:28
  Maruti Baleno | First Drive | Cardekho.com
  Oct 17, 2015
 • Maruti Baleno 2019 Facelift Price -Rs 5.45 lakh | New looks, interior, features and more! | #In2Mins
  1:54
  Maruti Baleno 2019 Facelift Price -Rs 5.45 lakh | New looks, interior, features and more! | #In2Mins
  Jan 29, 2019

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

മാരുതി നെക്‌സ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ഗസിയാബാദ്

Similar Maruti Baleno ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • മാരുതി ബലീനോ സീറ്റ 1.3
  മാരുതി ബലീനോ സീറ്റ 1.3
  Rs4.6 ലക്ഷം
  201551,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ ആൽഫാ
  മാരുതി ബലീനോ ആൽഫാ
  Rs5.2 ലക്ഷം
  201558,561 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ ഡെൽറ്റ
  മാരുതി ബലീനോ ഡെൽറ്റ
  Rs5.75 ലക്ഷം
  201730,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ ഡെൽറ്റ 1.3
  മാരുതി ബലീനോ ഡെൽറ്റ 1.3
  Rs6.25 ലക്ഷം
  201750,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

മാരുതി ബലീനോ വാർത്ത

space Image
space Image

ബലീനോ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംon-road വില
നോയിഡRs. 6.35 - 10.02 ലക്ഷം
വലിയ നോയിഡRs. 6.34 - 10.04 ലക്ഷം
ന്യൂ ഡെൽഹിRs. 6.14 - 9.95 ലക്ഷം
ഫരിദാബാദ്Rs. 6.19 - 10.05 ലക്ഷം
മീററ്റ്Rs. 6.34 - 10.04 ലക്ഷം
സോനിപത്Rs. 6.21 - 10.08 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 6.21 - 10.03 ലക്ഷം
ബഹദുർഗഢ്Rs. 6.21 - 10.08 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് മാരുതി കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌