• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില മാരുതി ബലീനോ ഫരിദാബാദ് ൽ

മാരുതി ബലീനോ ഓൺ റോഡ് വില ഫരിദാബാദ്

സിഗ്മ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,69,122
ആർ ടി ഒRs.57,029
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,537
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,61,689*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
മാരുതി ബലീനോRs.7.61 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,47,132
ആർ ടി ഒRs.63,270
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.38,328
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,48,730*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.8.48 ലക്ഷം*
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,08,432
ആർ ടി ഒRs.68,174
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.40,520
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,17,127*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.9.17 ലക്ഷം*
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top മോഡൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,68,732
ആർ ടി ഒRs.72,998
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.42,677
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,84,408*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top മോഡൽ)Rs.9.84 ലക്ഷം*
സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,59,105
ആർ ടി ഒRs.29,985
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.28,863
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.20,901
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,19,733**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
സിഗ്മ(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.6.19 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,37,115
ആർ ടി ഒRs.52,999
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,990
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.22,104
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,21,884**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.7.21 ലക്ഷം**
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,98,415
ആർ ടി ഒRs.57,903
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,950
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.23,119
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,91,048**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.7.91 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,25,915
ആർ ടി ഒRs.60,103
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,756
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.25,432
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,22,554**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.8.22 ലക്ഷം**
ആൽഫാ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,58,715
ആർ ടി ഒRs.62,727
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,718
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.24,299
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,58,940**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ(പെടോള്)Rs.8.58 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,69,115
ആർ ടി ഒRs.63,559
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,024
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.24,228
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,69,478**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.8.69 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,87,215
ആർ ടി ഒRs.65,007
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,554
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.25,125
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,90,556**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)Rs.8.9 ലക്ഷം**
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,30,415
ആർ ടി ഒRs.68,463
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.37,822
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.25,396
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,38,480**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.9.38 ലക്ഷം**
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്) (top മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,90,715
ആർ ടി ഒRs.73,287
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.39,590
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.26,423
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,05,372**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്)(top മോഡൽ)Rs.10.05 ലക്ഷം**
സിഗ്മ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,69,122
ആർ ടി ഒRs.57,029
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,537
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,61,689*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
മാരുതി ബലീനോRs.7.61 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,47,132
ആർ ടി ഒRs.63,270
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.38,328
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,48,730*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.8.48 ലക്ഷം*
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,08,432
ആർ ടി ഒRs.68,174
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.40,520
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,17,127*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.9.17 ലക്ഷം*
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top മോഡൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,68,732
ആർ ടി ഒRs.72,998
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.42,677
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,84,408*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top മോഡൽ)Rs.9.84 ലക്ഷം*
സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,59,105
ആർ ടി ഒRs.29,985
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.28,863
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.20,901
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,19,733**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
മാരുതി ബലീനോRs.6.19 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,37,115
ആർ ടി ഒRs.52,999
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,990
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.22,104
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,21,884**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.7.21 ലക്ഷം**
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,98,415
ആർ ടി ഒRs.57,903
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,950
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.23,119
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,91,048**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.7.91 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,25,915
ആർ ടി ഒRs.60,103
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,756
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.25,432
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,22,554**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.8.22 ലക്ഷം**
ആൽഫാ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,58,715
ആർ ടി ഒRs.62,727
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,718
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.24,299
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,58,940**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ(പെടോള്)Rs.8.58 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,69,115
ആർ ടി ഒRs.63,559
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,024
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.24,228
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,69,478**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.8.69 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,87,215
ആർ ടി ഒRs.65,007
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,554
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.25,125
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,90,556**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)Rs.8.9 ലക്ഷം**
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,30,415
ആർ ടി ഒRs.68,463
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.37,822
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.25,396
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,38,480**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.9.38 ലക്ഷം**
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്) (top മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,90,715
ആർ ടി ഒRs.73,287
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.39,590
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.26,423
ഫരിദാബാദ് : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,05,372**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

മാരുതി ബലീനോ :- Saving മുകളിലേക്ക് to Rs. 67,40... ൽ

5 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്)(top മോഡൽ)Rs.10.05 ലക്ഷം**

മാരുതി ബലീനോ വില ഫരിദാബാദ് ൽ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ബലീനോ പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ഫരിദാബാദ് ൽ
space Image
space Image

വില ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of മാരുതി ബലീനോ

4.5/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി2510 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
Write a Review and Win
200 Paytm vouchers & an iPhone 7 every month!
Iphone
 • All (2510)
 • Price (334)
 • Service (195)
 • Mileage (648)
 • Looks (794)
 • Comfort (741)
 • Space (473)
 • Power (241)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Safest car in the segment.

  Baleno was a great experience for me, a car with more standard safety features required for Indian road conditions at this price range. This car gives more comfortable tr...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി vk
  On: Dec 10, 2019 | 3617 Views
 • Its Awesome

  It's amazing to Drive Maruti BALENO. Everything is loveable about this car. I love its milage, engine, external and interior design. Automatic climate control is good, it...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി amrendra kumar yadav
  On: Dec 17, 2019 | 2681 Views
 • Baleno:A Spacious Hatchback with Premiumness

  Baleno is all about upgrading, as I owned a Dzire as of now but for an upgrade, I may have considered coax as a premium option, but budget and space are key factors where...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sid
  On: Dec 10, 2019 | 195 Views
 • Best Car Maruti Baleno

  The car is amazing the engine in the petrol version is great the sound while turning it on is not even audible which is a good point. The car has a strong metal body whic...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി yuvkritt khatana
  On: Dec 06, 2019 | 672 Views
 • Nice Car.

  I've owned the 2018 facelift zeta CVT model for about 9 months now and here's what I have to say about it. First off - it looks stylish. The DLRL  and alloys look amazing...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി naman khulbe
  On: Jan 05, 2020 | 182 Views
 • മുഴുവൻ Baleno Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

മാരുതി ബലീനോ വീഡിയോകൾ

 • Maruti Suzuki Baleno - Which Variant To Buy?
  7:37
  Maruti Suzuki Baleno - Which Variant To Buy?
  Apr 03, 2018
 • Maruti Suzuki Baleno Hits and Misses
  4:54
  Maruti Suzuki Baleno Hits and Misses
  Sep 18, 2017
 • Maruti Baleno vs Maruti Vitara Brezza | Comparison Review | CarDekho.com
  Maruti Baleno vs Maruti Vitara Brezza | Comparison Review | CarDekho.com
  Mar 28, 2016
 • Maruti Baleno | First Drive | Cardekho.com
  9:28
  Maruti Baleno | First Drive | Cardekho.com
  Oct 17, 2015
 • Maruti Baleno 2019 Facelift Price -Rs 5.45 lakh | New looks, interior, features and more! | #In2Mins
  1:54
  Maruti Baleno 2019 Facelift Price -Rs 5.45 lakh | New looks, interior, features and more! | #In2Mins
  Jan 29, 2019

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

മാരുതി നെക്‌സ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ഫരിദാബാദ്

Similar Maruti Baleno ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • മാരുതി ബലീനോ ഡെൽറ്റ 1.2
  മാരുതി ബലീനോ ഡെൽറ്റ 1.2
  Rs4.75 ലക്ഷം
  201534,859 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ ആൽഫാ 1.2
  മാരുതി ബലീനോ ആൽഫാ 1.2
  Rs5.25 ലക്ഷം
  201636,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ സീറ്റ 1.2
  മാരുതി ബലീനോ സീറ്റ 1.2
  Rs5.5 ലക്ഷം
  20169,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ സീറ്റ 1.3
  മാരുതി ബലീനോ സീറ്റ 1.3
  Rs5.75 ലക്ഷം
  201658,635 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ ഡെൽറ്റ 1.2
  മാരുതി ബലീനോ ഡെൽറ്റ 1.2
  Rs5.75 ലക്ഷം
  201646,036 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ സീറ്റ 1.3
  മാരുതി ബലീനോ സീറ്റ 1.3
  Rs6.2 ലക്ഷം
  201647,156 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

മാരുതി ബലീനോ വാർത്ത

space Image
space Image

ബലീനോ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംon-road വില
നോയിഡRs. 6.35 - 10.02 ലക്ഷം
വലിയ നോയിഡRs. 6.34 - 10.04 ലക്ഷം
ന്യൂ ഡെൽഹിRs. 6.14 - 9.95 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 6.21 - 10.03 ലക്ഷം
തങ്കമണിRs. 6.21 - 10.08 ലക്ഷം
ഗസിയാബാദ്Rs. 6.35 - 10.02 ലക്ഷം
മനേസർRs. 6.21 - 10.08 ലക്ഷം
ബഹദുർഗഢ്Rs. 6.21 - 10.08 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് മാരുതി കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌