• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില മാരുതി ബലീനോ ബംഗ്ലൂർ ൽ

മാരുതി ബലീനോ ഓൺ റോഡ് വില ബംഗ്ലൂർ

സിഗ്മ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,77,611
ആർ ടി ഒRs.94,865
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,540
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,09,016*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
മാരുതി ബലീനോRs.8.09 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,58,621
ആർ ടി ഒRs.1,06,206
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.39,521
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,04,349*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.9.04 ലക്ഷം*
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,15,121
ആർ ടി ഒRs.1,14,116
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.41,600
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,70,838*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.9.7 ലക്ഷം*
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top മോഡൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,78,121
ആർ ടി ഒRs.1,22,936
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.43,919
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,44,977*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top മോഡൽ)Rs.10.44 ലക്ഷം*
സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,70,602
ആർ ടി ഒRs.88,672
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.45,895
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.32,591
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,06,949**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
സിഗ്മ(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.7.06 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,51,612
ആർ ടി ഒRs.1,01,260
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.50,637
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.33,971
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,05,289**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.8.05 ലക്ഷം**
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,08,112
ആർ ടി ഒRs.1,10,041
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.53,946
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.34,927
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,73,879**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.8.73 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,40,412
ആർ ടി ഒRs.1,15,060
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.55,835
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.35,482
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,13,087**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.9.13 ലക്ഷം**
ആൽഫാ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,71,112
ആർ ടി ഒRs.1,19,831
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.57,634
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.36,001
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,50,357**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ(പെടോള്)Rs.9.5 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,83,612
ആർ ടി ഒRs.1,21,773
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.58,362
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.36,213
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,65,527**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.9.65 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,96,912
ആർ ടി ഒRs.1,23,840
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.59,138
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.36,437
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,81,670**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)Rs.9.81 ലക്ഷം**
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,40,112
ആർ ടി ഒRs.1,30,553
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.61,672
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.37,169
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,34,117**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.10.34 ലക്ഷം**
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്) (top മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,03,112
ആർ ടി ഒRs.1,40,344
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.65,358
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.38,243
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.11,10,594**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്)(top മോഡൽ)Rs.11.1 ലക്ഷം**
സിഗ്മ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,77,611
ആർ ടി ഒRs.94,865
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,540
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,09,016*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
മാരുതി ബലീനോRs.8.09 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,58,621
ആർ ടി ഒRs.1,06,206
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.39,521
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,04,349*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.9.04 ലക്ഷം*
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,15,121
ആർ ടി ഒRs.1,14,116
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.41,600
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,70,838*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.9.7 ലക്ഷം*
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top മോഡൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,78,121
ആർ ടി ഒRs.1,22,936
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.43,919
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,44,977*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top മോഡൽ)Rs.10.44 ലക്ഷം*
സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,70,602
ആർ ടി ഒRs.88,672
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.45,895
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.32,591
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,06,949**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
മാരുതി ബലീനോRs.7.06 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,51,612
ആർ ടി ഒRs.1,01,260
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.50,637
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.33,971
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,05,289**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.8.05 ലക്ഷം**
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,08,112
ആർ ടി ഒRs.1,10,041
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.53,946
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.34,927
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,73,879**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.8.73 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,40,412
ആർ ടി ഒRs.1,15,060
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.55,835
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.35,482
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,13,087**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.9.13 ലക്ഷം**
ആൽഫാ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,71,112
ആർ ടി ഒRs.1,19,831
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.57,634
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.36,001
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,50,357**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ(പെടോള്)Rs.9.5 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,83,612
ആർ ടി ഒRs.1,21,773
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.58,362
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.36,213
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,65,527**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.9.65 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,96,912
ആർ ടി ഒRs.1,23,840
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.59,138
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.36,437
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,81,670**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)Rs.9.81 ലക്ഷം**
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,40,112
ആർ ടി ഒRs.1,30,553
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.61,672
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.37,169
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,34,117**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.10.34 ലക്ഷം**
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്) (top മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,03,112
ആർ ടി ഒRs.1,40,344
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.65,358
മറ്റുള്ളവർRs.1,780
Rs.38,243
ബംഗ്ലൂർ : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.11,10,594**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്)(top മോഡൽ)Rs.11.1 ലക്ഷം**

മാരുതി ബലീനോ വില ബംഗ്ലൂർ ൽ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ബലീനോ പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ബംഗ്ലൂർ ൽ
space Image
space Image

വില ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of മാരുതി ബലീനോ

4.5/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി2679 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
Write a Review and Win
An iPhone 7 every month!
Iphone
 • All (2678)
 • Price (356)
 • Service (207)
 • Mileage (699)
 • Looks (848)
 • Comfort (791)
 • Space (511)
 • Power (258)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Safest car in the segment.

  Baleno was a great experience for me, a car with more standard safety features required for Indian road conditions at this price range. This car gives more comfortable tr...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി vk
  On: Dec 10, 2019 | 3618 Views
 • Its Awesome

  It's amazing to Drive Maruti BALENO. Everything is loveable about this car. I love its milage, engine, external and interior design. Automatic climate control is good, it...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി amrendra kumar yadav
  On: Dec 17, 2019 | 2678 Views
 • Baleno:A Spacious Hatchback with Premiumness

  Baleno is all about upgrading, as I owned a Dzire as of now but for an upgrade, I may have considered coax as a premium option, but budget and space are key factors where...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sid
  On: Dec 10, 2019 | 211 Views
 • Best Car Maruti Baleno

  The car is amazing the engine in the petrol version is great the sound while turning it on is not even audible which is a good point. The car has a strong metal body whic...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി yuvkritt khatana
  On: Dec 06, 2019 | 672 Views
 • Nice Car.

  I've owned the 2018 facelift zeta CVT model for about 9 months now and here's what I have to say about it. First off - it looks stylish. The DLRL  and alloys look amazing...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി naman khulbe
  On: Jan 05, 2020 | 181 Views
 • മുഴുവൻ Baleno Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

മാരുതി ബലീനോ വീഡിയോകൾ

 • Maruti Suzuki Baleno - Which Variant To Buy?
  7:37
  Maruti Suzuki Baleno - Which Variant To Buy?
  Apr 03, 2018
 • Maruti Suzuki Baleno Hits and Misses
  4:54
  Maruti Suzuki Baleno Hits and Misses
  Sep 18, 2017
 • Maruti Baleno vs Maruti Vitara Brezza | Comparison Review | CarDekho.com
  Maruti Baleno vs Maruti Vitara Brezza | Comparison Review | CarDekho.com
  Mar 28, 2016
 • Maruti Baleno | First Drive | Cardekho.com
  9:28
  Maruti Baleno | First Drive | Cardekho.com
  Oct 17, 2015
 • Maruti Baleno 2019 Facelift Price -Rs 5.45 lakh | New looks, interior, features and more! | #In2Mins
  1:54
  Maruti Baleno 2019 Facelift Price -Rs 5.45 lakh | New looks, interior, features and more! | #In2Mins
  Jan 29, 2019

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

മാരുതി നെക്‌സ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ബംഗ്ലൂർ

Similar Maruti Baleno ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • മാരുതി ബലീനോ വിഎക്സ്ഐ - bsiii
  മാരുതി ബലീനോ വിഎക്സ്ഐ - bsiii
  Rs1.3 ലക്ഷം
  20061,10,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ വിഎക്സ്ഐ - bsiii
  മാരുതി ബലീനോ വിഎക്സ്ഐ - bsiii
  Rs1.6 ലക്ഷം
  20061,10,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ വിഎക്സ്ഐ - bsiii
  മാരുതി ബലീനോ വിഎക്സ്ഐ - bsiii
  Rs1.65 ലക്ഷം
  20041,10,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ വിഎക്സ്ഐ
  മാരുതി ബലീനോ വിഎക്സ്ഐ
  Rs1.75 ലക്ഷം
  200770,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ എൽഎക്സ്ഐ - bsiii
  മാരുതി ബലീനോ എൽഎക്സ്ഐ - bsiii
  Rs1.95 ലക്ഷം
  200564,645 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ വിഎക്സ്ഐ
  മാരുതി ബലീനോ വിഎക്സ്ഐ
  Rs2.5 ലക്ഷം
  2005114,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ സിഗ്മ 1.2
  മാരുതി ബലീനോ സിഗ്മ 1.2
  Rs4.85 ലക്ഷം
  201615,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ ഡെൽറ്റ 1.2
  മാരുതി ബലീനോ ഡെൽറ്റ 1.2
  Rs5.65 ലക്ഷം
  201623,183 Km പെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

മാരുതി ബലീനോ വാർത്ത

space Image
space Image

ബലീനോ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംon-road വില
ഹൊസൂർRs. 6.56 - 10.33 ലക്ഷം
ടുംകൂർRs. 6.78 - 10.69 ലക്ഷം
മൈസൂർRs. 6.78 - 10.69 ലക്ഷം
സേലംRs. 6.56 - 10.33 ലക്ഷം
വെല്ലൂർRs. 6.56 - 10.33 ലക്ഷം
അനന്താപൂർRs. 6.67 - 10.51 ലക്ഷം
ഈറോഡ്Rs. 6.56 - 10.33 ലക്ഷം
തിരുപ്പൂർRs. 6.56 - 10.33 ലക്ഷം
കോയമ്പത്തൂർRs. 6.56 - 10.33 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് മാരുതി കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌