ഈ ജൂലൈയിൽ റെനോ കാറുകളിൽ 77,000 രൂപ വരെ ലാഭിക്കാം

published on jul 18, 2023 05:10 pm by shreyash for റെനോ ക്വിഡ്

 • 10 കാഴ്ചകൾ
 • ഒരു അഭിപ്രായം എഴുതുക

എല്ലാ മോഡലുകളുടെയും MY22, MY23 യൂണിറ്റുകളിൽ കാർ നിർമാതാക്കൾ ഇപ്പോഴും ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു

Renault Kwid, Triber and Kiger

 • റെനോ കൈഗറിൽ പരമാവധി 77,000 രൂപ വരെ ലാഭിക്കൂ.

 • ട്രൈബറിൽ 62,000 രൂപ വരെ കിഴിവുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 • റെനോ ക്വിഡിൽ 57,000 രൂപ വരെയുള്ള സേവിംഗ്സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 • മൂന്ന് മോഡലുകളുടെയും MY23 യൂണിറ്റുകൾക്ക് 20,000 രൂപ വരെയുള്ള അധിക ലോയൽറ്റി ബോണസും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 • എല്ലാ ഓഫറുകളും ജൂലൈ അവസാനം വരെ സാധുതയുള്ളതാണ്.

MY22, MY23 യൂണിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മോഡലുകളിലും, ജൂലൈ മാസത്തേക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ശ്രേണി റെനോ പുറത്തുവിട്ടു. കൈഗറിലാണ് മിക്ക ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്, തുടർന്ന് ട്രൈബറിലും ക്വിഡിലും. കൂടാതെ, മൂന്ന് മോഡലുകളിലും റൂറൽ, സ്ക്രാപ്പേജ് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ പോലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോഡൽ തിരിച്ചുള്ള ഓഫർ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം:

ബാധ്യതാനിരാകരണം: MY22 യൂണിറ്റുകൾക്ക് (2022-ൽ നിർമ്മിച്ചത്) MY23 യൂണിറ്റുകളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ റീസെയിൽ മൂല്യമാണുള്ളത്.

ക്വിഡ്

Renault Kwid

ഓഫറുകൾ

തുക

BS6 ഘട്ടം I MY22

BS6 ഘട്ടം II MY23

ക്യാഷ് കിഴിവ്

25,000 രൂപ വരെ

15,000 രൂപ വരെ

എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ്

20,000 രൂപ വരെ

20,000 രൂപ വരെ

കോർപ്പറേറ്റ് കിഴിവ്

12,000 രൂപ വരെ

12,000 രൂപ വരെ

ലോയൽറ്റി ബോണസ്

N.A.
 

10,000 രൂപ വരെ

 
മൊത്തം ആനുകൂല്യങ്ങൾ

57,000 രൂപ വരെ


57,000 രൂപ വരെ

 • ബേസ്-സ്പെക് റെനോ ക്വിഡ് RXE-ന്റെ MY23 യൂണിറ്റുകളിൽ 10,000 രൂപയുടെ ലോയൽറ്റി കിഴിവ് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ.

 • ക്വിഡിന്റെ BS6 ഘട്ടം I MY22 യൂണിറ്റുകളിൽ, പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 25,000 രൂപയുടെ ക്യാഷ് കിഴിവ് ഹാച്ച്ബാക്കിന്റെ AMT ട്രിമ്മുകളിൽ മാത്രമേ ബാധകമാകൂ. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വേരിയന്റുകൾക്ക് ഇത് 20,000 രൂപയായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.

 • ഇതും പരിശോധിക്കുക: മുൻനിര റെനോ റഫേൽ കൂപ്പെ SUV-യുടെ 5 ശ്രദ്ധേയമായ വിശദാംശങ്ങൾ

ട്രൈബർ

Renault Triberഓഫറുകൾ

തുക

   

BS6 ഘട്ടം I MY22

BS6 ഘട്ടം I MY23

BS6 ഘട്ടം II MY23

 

ക്യാഷ് കിഴിവ്

25,000 രൂപ വരെ

15,000 രൂപ വരെ

10,000 രൂപ വരെ

എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ്

25,000 രൂപ വരെ

25,000 രൂപ വരെ

20,000 രൂപ വരെ

കോർപ്പറേറ്റ് കിഴിവ്

12,000 രൂപ വരെ

12,000 രൂപ വരെ

12,000 രൂപ വരെ

 
ലോയൽറ്റി ബോണസ്

NA

NA

10,000 രൂപ വരെ

മൊത്തം ആനുകൂല്യങ്ങൾ

62,000 രൂപ വരെ

52,000 രൂപ വരെ

52,000 രൂപ വരെ

 • ഇവിടെയും, റെനോ ട്രൈബർ MPV-യുടെ എൻട്രി വേരിയന്റിന് ഏറ്റവും പുതിയ യൂണിറ്റുകളിൽ മാത്രം ലോയൽറ്റി ഡിസ്‌കൗണ്ടിന്റെ ആനുകൂല്യം മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. എന്നിരുന്നാലും, അവയിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് 10,000 രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

 • റെനോ ട്രൈബറിന്റെ BS6 ഘട്ടം I MY22 യൂണിറ്റുകൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളോടെയാണ് വരുന്നത്, അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് 25,000 രൂപ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 • BS6 ഘട്ടം I MY23 മോഡലുകളിൽ, ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് 15,000 രൂപയായി കുറയുന്നു, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതേപടി തുടരുന്നു.

 • റെനോ ട്രൈബറിന്റെ വില 6.33 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 8.97 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്.

കൈഗർ

Renault Kiger

ഓഫറുകൾ

തുക

BS6 ഘട്ടം I (MY22-ഉം MY23-ഉം)

BS6 ഘട്ടം II MY23

ക്യാഷ് കിഴിവ്

25,000 രൂപ വരെ

25,000 രൂപ വരെ

എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ്

25,000 രൂപ വരെ

20,000 രൂപ വരെ

കോർപ്പറേറ്റ് കിഴിവ്

12,000 രൂപ വരെ


12,000 രൂപ വരെ

ലോയൽറ്റി ബോണസ്

N.A.

20,000 രൂപ വരെ

മൊത്തം ആനുകൂല്യങ്ങൾ

62,000 രൂപ വരെ

77,000 രൂപ വരെ

 • ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സേവിംഗ്സ് റെനോ കൈഗർ സബ്കോംപാക്റ്റ് SUV-യുടെ ഏറ്റവും പുതിയ യൂണിറ്റുകൾക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

 • കൈഗറിന്റെ BS6 ഘട്ടം II യൂണിറ്റുകളും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോയൽറ്റി ബോണസായ 20,000 രൂപ സഹിതമാണ് വരുന്നത്.

 • BS6 ഘട്ടം II അനുസൃത മോഡലുകളിൽ, RXT, RXT(O) ടർബോ വേരിയന്റുകളിൽ മാത്രമേ 25,000 രൂപയുടെ ക്യാഷ് കിഴിവ് ബാധകമാകൂ, RXZ ട്രിമ്മുകളിൽ 10,000 രൂപയായി കുറയുന്നു.

 • BS6 ഘട്ടം I മോഡലുകൾക്ക് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഡിസ്‌കൗണ്ട് എനർജി AMT വേരിയന്റുകളിൽ മാത്രമേ സാധുതയുള്ളൂ, എനർജി MT, ടർബോ വേരിയന്റുകളിൽ ഇത് 15,000 രൂപയായി കുറയുന്നു.

 • പതിവുപോലെ, എൻട്രി ലെവൽ RXE ട്രിമ്മിന് ലോയൽറ്റി ബോണസിന് മാത്രമേ അർഹതയുള്ളൂ.

 • കൈഗറിന്റെ വില 6.50 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും 11.23 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും ഇടയിലാണ്.

ഇതും വായിക്കുക: 16 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 10 ലക്ഷം ഉൽപ്പാദന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് റെനോ

ശ്രദ്ധിക്കുക

 • എല്ലാ കാറുകളിലും 5,000 രൂപയുടെ റൂറൽ ഓഫറും റെനോ നൽകുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ഇത് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിസ്‌കൗണ്ടുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല.

 • മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ ഓഫറുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേരിയന്റിനെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും.

 • സ്ക്രാപ്പേജ് ആനുകൂല്യമായി എല്ലാ കാറുകളിലും 10,000 രൂപ കിഴിവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 • വാങ്ങുന്ന സംസ്ഥാനമോ നഗരമോ അനുസരിച്ച് മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫറുകളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാം, കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള റെനോ ഡീലർഷിപ്പിനെ ബന്ധപ്പെടുക.

 • പരാമർശിച്ച എല്ലാ വിലകളും ഡൽഹി എക്സ്-ഷോറൂം ആണ്

ഇവിടെ കൂടുതൽ വായിക്കുക: ക്വിഡ് AMT

 

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്
was this article helpful ?

0 out of 0 found this helpful

Write your Comment ഓൺ റെനോ ക്വിഡ്

Read Full News

explore similar കാറുകൾ

Used Cars Big Savings Banner

found എ car you want ടു buy?

Save upto 40% on Used Cars
 • quality ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ
 • affordable prices
 • trusted sellers
view used ക്വിഡ് in ന്യൂ ഡെൽഹി

താരതമ്യം ചെയ്യുവാനും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും വേണ്ടി സാമ്യമുള്ള വാഹനങ്ങൾ

* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

കാർ വാർത്തകൾ

 • ട്രെൻഡിംഗ് വാർത്ത
 • സമീപകാലത്തെ വാർത്ത

trendingഹാച്ച്ബാക്ക് കാറുകൾ

 • ഏറ്റവും പുതിയത്
 • വരാനിരിക്കുന്നവ
 • ജനപ്രിയമായത്
×
We need your നഗരം to customize your experience