റെനോ ട്രൈബർചിത്രങ്ങൾ

Renault Triber
675 അവലോകനങ്ങൾ
Rs. 5.50 - 7.95 ലക്ഷം*
*എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി
കാണു ലേറ്റസ്റ്റ് ഓഫർ
 • എല്ലാം
 • പുറം
 • ഉൾഭാഗം
 • 360 കാഴ്ച
 • നിറങ്ങൾ
 • റോഡ് ടെസ്റ്റ്
 • റെനോ ട്രൈബർ front left side
 • റെനോ ട്രൈബർ front view
 • റെനോ ട്രൈബർ grille
 • റെനോ ട്രൈബർ headlight
 • റെനോ ട്രൈബർ taillight
 • റെനോ ട്രൈബർ side mirror (body)
 • റെനോ ട്രൈബർ ചക്രം
 • റെനോ ട്രൈബർ rear wiper
 • റെനോ ട്രൈബർ antenna
 • റെനോ ട്രൈബർ roof rails
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ dashboard
 • റെനോ ട്രൈബർ steering ചക്രം
 • റെനോ ട്രൈബർ ignition/start-stop button
 • റെനോ ട്രൈബർ instrument cluster
 • റെനോ ട്രൈബർ infotainment system main menu
 • റെനോ ട്രൈബർ gear shifter
 • റെനോ ട്രൈബർ glovebox
 • റെനോ ട്രൈബർ എയർബാഗ്സ്
 • റെനോ ട്രൈബർ door view of driver seat
 • റെനോ ട്രൈബർ rear view mirror/courtesy lamps
 • റെനോ ട്രൈബർ സീറ്റുകൾ (turned over)
 • റെനോ ട്രൈബർ glovebox (closed)
 • റെനോ ട്രൈബർ floor mat
 • റെനോ ട്രൈബർ door scuff plate
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ center console
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
1/72
 • റെനോ ട്രൈബർ front left side
 • റെനോ ട്രൈബർ front view
 • റെനോ ട്രൈബർ grille
 • റെനോ ട്രൈബർ headlight
 • റെനോ ട്രൈബർ taillight
 • റെനോ ട്രൈബർ side mirror (body)
 • റെനോ ട്രൈബർ ചക്രം
 • റെനോ ട്രൈബർ rear wiper
 • റെനോ ട്രൈബർ antenna
 • റെനോ ട്രൈബർ roof rails
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ dashboard
 • റെനോ ട്രൈബർ steering ചക്രം
 • റെനോ ട്രൈബർ ignition/start-stop button
 • റെനോ ട്രൈബർ instrument cluster
 • റെനോ ട്രൈബർ infotainment system main menu
 • റെനോ ട്രൈബർ gear shifter
 • റെനോ ട്രൈബർ glovebox
 • റെനോ ട്രൈബർ എയർബാഗ്സ്
 • റെനോ ട്രൈബർ door view of driver seat
 • റെനോ ട്രൈബർ rear view mirror/courtesy lamps
 • റെനോ ട്രൈബർ സീറ്റുകൾ (turned over)
 • റെനോ ട്രൈബർ glovebox (closed)
 • റെനോ ട്രൈബർ floor mat
 • റെനോ ട്രൈബർ door scuff plate
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ center console
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • റെനോ ട്രൈബർ front left side
 • റെനോ ട്രൈബർ front view
 • റെനോ ട്രൈബർ grille
 • റെനോ ട്രൈബർ headlight
 • റെനോ ട്രൈബർ taillight
 • റെനോ ട്രൈബർ side mirror (body)
 • റെനോ ട്രൈബർ ചക്രം
 • റെനോ ട്രൈബർ rear wiper
 • റെനോ ട്രൈബർ antenna
 • റെനോ ട്രൈബർ roof rails
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
1/17
 • റെനോ ട്രൈബർ front left side
 • റെനോ ട്രൈബർ front view
 • റെനോ ട്രൈബർ grille
 • റെനോ ട്രൈബർ headlight
 • റെനോ ട്രൈബർ taillight
 • റെനോ ട്രൈബർ side mirror (body)
 • റെനോ ട്രൈബർ ചക്രം
 • റെനോ ട്രൈബർ rear wiper
 • റെനോ ട്രൈബർ antenna
 • റെനോ ട്രൈബർ roof rails
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ പുറം image
 • റെനോ ട്രൈബർ dashboard
 • റെനോ ട്രൈബർ steering ചക്രം
 • റെനോ ട്രൈബർ ignition/start-stop button
 • റെനോ ട്രൈബർ instrument cluster
 • റെനോ ട്രൈബർ infotainment system main menu
 • റെനോ ട്രൈബർ gear shifter
 • റെനോ ട്രൈബർ glovebox
 • റെനോ ട്രൈബർ എയർബാഗ്സ്
 • റെനോ ട്രൈബർ door view of driver seat
 • റെനോ ട്രൈബർ rear view mirror/courtesy lamps
 • റെനോ ട്രൈബർ സീറ്റുകൾ (turned over)
 • റെനോ ട്രൈബർ glovebox (closed)
 • റെനോ ട്രൈബർ floor mat
 • റെനോ ട്രൈബർ door scuff plate
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ center console
1/20
 • റെനോ ട്രൈബർ dashboard
 • റെനോ ട്രൈബർ steering ചക്രം
 • റെനോ ട്രൈബർ ignition/start-stop button
 • റെനോ ട്രൈബർ instrument cluster
 • റെനോ ട്രൈബർ infotainment system main menu
 • റെനോ ട്രൈബർ gear shifter
 • റെനോ ട്രൈബർ glovebox
 • റെനോ ട്രൈബർ എയർബാഗ്സ്
 • റെനോ ട്രൈബർ door view of driver seat
 • റെനോ ട്രൈബർ rear view mirror/courtesy lamps
 • റെനോ ട്രൈബർ സീറ്റുകൾ (turned over)
 • റെനോ ട്രൈബർ glovebox (closed)
 • റെനോ ട്രൈബർ floor mat
 • റെനോ ട്രൈബർ door scuff plate
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം image
 • റെനോ ട്രൈബർ center console
 • ഇലക്ട്രിക് ബ്ലൂ
 • cedar തവിട്ട്
 • മൂൺലൈറ്റ് സിൽവർ with കറുപ്പ് roof
 • ഇലക്ട്രിക്ക് നീല with കറുപ്പ് roof
 • മൂൺലൈറ്റ് സിൽവർ
 • ഇസ് കൂൾ വൈറ്റ്
 • മെറ്റൽ കടുക് with കറുപ്പ് roof
 • മെറ്റൽ കടുക്
 • cedar തവിട്ട് with കറുപ്പ് roof
 • ഇസ് കൂൾ വൈറ്റ് വെള്ള with കറുപ്പ് roof
1/10
ഇലക്ട്രിക് ബ്ലൂ
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
1/35
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images
 • Renault Triber Road Test Images

Renault
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
കാണു ലേറ്റസ്റ്റ് ഓഫർ

ട്രൈബർ ഇന്റീരിയർ & ബാഹ്യ ഇമേജുകൾ

 • പുറം
 • ഉൾഭാഗം
 • റെനോ ട്രൈബർ front left side
 • റെനോ ട്രൈബർ front view
 • റെനോ ട്രൈബർ grille
 • റെനോ ട്രൈബർ headlight
 • റെനോ ട്രൈബർ taillight
ട്രൈബർ പുറം ചിത്രങ്ങൾ
 • റെനോ ട്രൈബർ dashboard
 • റെനോ ട്രൈബർ steering ചക്രം
 • റെനോ ട്രൈബർ ignition/start-stop button
 • റെനോ ട്രൈബർ instrument cluster
 • റെനോ ട്രൈബർ infotainment system main menu
ട്രൈബർ ഉൾഭാഗം ചിത്രങ്ങൾ
Not Sure, Which car to buy?

Let us help you find the dream car

ട്രൈബർ ഡിസൈൻ ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • റെനോ ട്രൈബർ image

  8-inch Media-Nav touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto

 • റെനോ ട്രൈബർ image

  Modular seating: Can be converted into a two-, four-, five-, six- or seven-seater as per needs.

 • റെനോ ട്രൈബർ image

  Chilled central glovebox

 • റെനോ ട്രൈബർ image

  Second and third-row AC vents with fan speed control.

ട്രൈബർ ന്റെ ഇമേജുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

Compare Variants of റെനോ ട്രൈബർ

 • പെടോള്

പരിഗണിക്കാൻ കൂടുതൽ കാർ ഓപ്ഷനുകൾ

ട്രൈബർ വീഡിയോകൾ

 • റെനോ ട്രൈബർ crash test rating: ⭐⭐⭐⭐ | affordable औ...
  റെനോ ട്രൈബർ crash test rating: ⭐⭐⭐⭐ | affordable औ...
  ജൂൺ 02, 2021
 • റെനോ ട്രൈബർ india walkaround | ഉൾഭാഗം, features...7:24
  റെനോ ട്രൈബർ india walkaround | ഉൾഭാഗം, features...
  ജൂൺ 19, 2019
 • റെനോ ട്രൈബർ india walkaround in ഹിന്ദി | ഫീറെസ്, ...5:33
  റെനോ ട്രൈബർ india walkaround in ഹിന്ദി | ഫീറെസ്, ...
  ജൂൺ 19, 2019
 • റെനോ ട്രൈബർ india ആദ്യം look in ഹിന്ദി |   ? | ca...4:31
  റെനോ ട്രൈബർ india ആദ്യം look in ഹിന്ദി | ? | ca...
  ജൂൺ 20, 2019
 • റെനോ ട്രൈബർ വിക്ഷേപിച്ചു | ഐഎസ് it well-priced? | വില ...3:58
  റെനോ ട്രൈബർ വിക്ഷേപിച്ചു | ഐഎസ് it well-priced? | വില ...
  sep 14, 2019

റെനോ ട്രൈബർ looks ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.3/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി675 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (675)
 • Looks (196)
 • Interior (70)
 • Space (134)
 • Seat (90)
 • Experience (33)
 • Style (13)
 • Boot (34)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Amazing And Attractive Looks Renault Triber Features Or Specifica...

  This car is so amazing in this range. Suspension very good and looks also to be attractive. Perfect car for the family

  വഴി banty siddiqui
  On: Apr 25, 2021 | 70 Views
 • Best In Segment

  Best MPV car in its segment. Very practical car. Good in average, good in comfort, good in performance, good in look,

  വഴി sandy rocks
  On: Apr 08, 2021 | 69 Views
 • Overall My Opinion

  I purchased the RXZ model in April 2021, Performance and looks are good. The same day I traveled continuously 1600km without any issues. Within a week, I t...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി shanmuganathan
  On: Jun 07, 2021 | 16077 Views
 • Best Family Car

  Best in the budget family car, spacious, with all needy features, 7 seaters, last seat 💺 removable USP, dual ac is the best, looks great

  വഴി himanshu gupta
  On: Jul 31, 2021 | 1 Views
 • Safety And Good

  Drive safe and good look also. Maintenance is very easy. Long drive and night drive are very amazing.

  വഴി mahenthiran mahi
  On: Jul 14, 2021 | 45 Views
 • Not Upto Mark Car

  Its mileage is very less. 13kmpl in the city, and 16kmpl on the highway, but the eco drive gives 94/100 rating to my driving. Pick-up is bad. Build quality is good, ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ameet rayanagoudar
  On: May 08, 2021 | 2877 Views
 • Useful Product

  It is a very nice product in terms of design and performance. I am using this car for 8 months. I have travelled with lots of luggage and there is no problem. I...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി gaurav sharma
  On: Mar 07, 2021 | 9235 Views
 • Best Car In This Prize

  Super features and bast family car. Awesome looks and it is really a good car.

  വഴി upender chaudhary
  On: Feb 13, 2021 | 93 Views
 • എല്ലാം ട്രൈബർ looks അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

 • ലേറ്റസ്റ്റ് questions

Can ഐ remove the second row?

Nandi asked on 16 Jul 2021

Can i install audio controls on steering on tata nexon 2021 xm diesel?

By Subhajit on 16 Jul 2021

How ഐഎസ് suspension ഒപ്പം jerks?

AMIT asked on 20 Jun 2021

The three-cylinder motor needs some motivation to get a move on. You will need t...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 20 Jun 2021

RXT model metallic body?

sandipan asked on 7 Jun 2021

The body is made up of sheet metal and bumpers are made of plastic.

By Cardekho experts on 7 Jun 2021

Kya Raigarh, Chhattisgarh mein service station hai റെനോ ka?

Santosh asked on 2 Jun 2021

Yes hai...but full service centre nahi hai. Normal service ho jayega but parts c...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Saurabh on 2 Jun 2021

Does റെനോ ട്രൈബർ റസ്‌ലി have AMT gearbox?

sourabh asked on 20 May 2021

Yes, Renault Triber RXL is available with RXL EASY-R AMT (an AMT gearbox).

By Cardekho experts on 20 May 2021

കാർ ലോൺ ഓഫറുകൾ

 • താരതമ്യം ചെയ്യുക ഓഫറുകൾ from multiple banks
 • പ്രോസസ്സിങ്ങ് ഫീസിന്റെ 100% വരെ ഇളവ്
 • രേഘകൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലെത്തി ശേഖരിക്കും
കാണു ധനകാര്യം ഓഫർ

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു റെനോ കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
 • റെനോ സോ
  റെനോ സോ
  Rs.8.00 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഒക്ടോബർ 20, 2021
 • റെനോ അർക്കാന
  റെനോ അർക്കാന
  Rs.10.00 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഒക്ടോബർ 05, 2022
 • റെനോ k-ze
  റെനോ k-ze
  Rs.10.00 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 31, 2022
×
We need your നഗരം to customize your experience