• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വില കൊച്ചി ൽ

 • സ്വിഫ്റ്റ് വിഡിഐ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്വില വിവരങ്ങൾ
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,08,366
  ആർ ടി ഒRs.63,753
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,358
  മറ്റുള്ളവർRs.1,072
  Rs.23,204
  കൊച്ചി ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.8,09,549*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് എഎംടി വിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.8.62 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,55,725
  ആർ ടി ഒRs.68,015
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.37,958
  മറ്റുള്ളവർRs.1,072
  Rs.24,136
  കൊച്ചി ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.8,62,770*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് സിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.8.76 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,67,817
  ആർ ടി ഒRs.69,104
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.38,365
  മറ്റുള്ളവർRs.1,072
  Rs.24,372
  കൊച്ചി ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.8,76,358*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് എഎംടി സിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.9.29 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,15,176
  ആർ ടി ഒRs.73,366
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.39,953
  മറ്റുള്ളവർRs.1,072
  Rs.25,316
  കൊച്ചി ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.9,29,567*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.9.68 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,49,435
  ആർ ടി ഒRs.76,449
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.41,111
  മറ്റുള്ളവർRs.1,072
  Rs.25,989
  കൊച്ചി ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.9,68,067*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് എഎംടി സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.10.2 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,95,786
  ആർ ടി ഒRs.80,621
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.42,666
  മറ്റുള്ളവർRs.1,072
  Rs.26,909
  കൊച്ചി ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.10,20,145*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് എൽഎക്സ്ഐ(പെട്രോൾ)Rs.5.89 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,17,984
  ആർ ടി ഒRs.41,438
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,131
  പിരവം ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.5,89,553*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് വിഎക്സ്ഐ(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.7.01 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,18,760
  ആർ ടി ഒRs.49,500
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,736
  പിരവം ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.7,01,996*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് എഎംടി വിഎക്സ്ഐ(പെട്രോൾ)Rs.7.54 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,66,124
  ആർ ടി ഒRs.53,289
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,430
  പിരവം ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.7,54,844*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് സിഎക്‌സ്ഐ(പെട്രോൾ)Rs.7.68 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,78,217
  ആർ ടി ഒRs.54,257
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,862
  പിരവം ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.7,68,337*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ(പെട്രോൾ)Rs.8.21 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,25,581
  ആർ ടി ഒRs.58,046
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.37,557
  പിരവം ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.8,21,184*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെട്രോൾ)Rs.8.58 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,58,837
  ആർ ടി ഒRs.60,706
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.38,746
  പിരവം ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.8,58,290*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെട്രോൾ)Rs.9.07 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,03,178
  ആർ ടി ഒRs.64,254
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.40,332
  പിരവം ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.9,07,765*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
space Image

മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഓൺ റോഡ് വില കൊച്ചി

വില താരതമ്യം ചെയ്യു സ്വിഫ്റ്റ് പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില കൊച്ചി ൽ
space Image

Similar Maruti Swift ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 1.3 vxi
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 1.3 vxi
  Rs2.2 ലക്ഷം
  200787,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വി ഡി ഐ ബി എസ്iv
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വി ഡി ഐ ബി എസ്iv
  Rs2.6 ലക്ഷം
  20101,12,912 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് എൽഡിഐ ഒപ്ഷണൽ
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് എൽഡിഐ ഒപ്ഷണൽ
  Rs3.1 ലക്ഷം
  201656,840 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വിഡിഐ ഒപ്ഷണൽ
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വിഡിഐ ഒപ്ഷണൽ
  Rs4.9 ലക്ഷം
  201690,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
space Image
space Image

സ്വിഫ്റ്റ് വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
പിരവംRs. 5.89 - 10.05 ലക്ഷം
ചേർത്തലRs. 5.89 - 10.05 ലക്ഷം
അങ്കമാലിRs. 5.95 - 10.2 ലക്ഷം
പെരുമ്പാവൂർRs. 5.89 - 10.05 ലക്ഷം
കൊടുങ്ങല്ലൂർRs. 5.89 - 10.05 ലക്ഷം
മൂവാറ്റുപുഴRs. 5.95 - 10.2 ലക്ഷം
കൂത്താട്ടുകുളംRs. 5.89 - 10.05 ലക്ഷം
ചാലക്കുടിRs. 5.89 - 10.05 ലക്ഷം
കോയമ്പത്തൂർRs. 6.13 - 10.48 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

price ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ്

4.5/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി2502 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Write a Review and Win
200 Paytm vouchers & an iPhone 7 every month!
Iphone
 • All (2501)
 • Price (302)
 • Service (175)
 • Mileage (706)
 • Looks (748)
 • Comfort (657)
 • Space (264)
 • Power (277)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • The car that can take away your breath.

  I have had all the previous models of Swift and it has been an amazing experience to have this beast too. The experience, the simplicity inside this beast is unexplainabl...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി jasjeet singh
  On: Dec 03, 2019 | 346 Views
 • Price and Drive Amazing

  Almost good and the price is very reasonable. Light noise, music quality are so good better than the other hatchbacks. Driving is also very smooth.

  വഴി dikshant kumar
  On: Dec 05, 2019 | 47 Views
 • Awesome hatcback.

  Great hatchback at great price. Suitable for both family and youngsters. Best features, various colour options and sporty design at this segment. The trust of Maruti Suzu...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി harsh airn
  On: Nov 29, 2019 | 138 Views
 • Superb car with a decent touch.

  A very decent car. Especially this car has great pickup and torque in her category. Price is a little bit higher but the quality is good. The curves, cut, and edges of th...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി atul kumar
  On: Nov 27, 2019 | 271 Views
 • Ultimate experience.

  Amazing driving experience. Comfortable and spacious with the new design is attractive. Interiors are classy and eye-catchy. Even the tachometer and speedometer are attra...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി anirudh n
  On: Dec 02, 2019 | 79 Views
 • മുഴുവൻ Swift Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വീഡിയോകൾ

 • 2018 Maruti Suzuki Swift - Which Variant To Buy?
  9:42
  2018 Maruti Suzuki Swift - Which Variant To Buy?
  Mar 22, 2018
 • 2018 Maruti Suzuki Swift | Quick Review
  6:2
  2018 Maruti Suzuki Swift | Quick Review
  Jan 25, 2018
 • 2018 Maruti Suzuki Swift Hits & Misses (In Hindi)
  5:19
  2018 Maruti Suzuki Swift Hits & Misses (In Hindi)
  Jan 23, 2018
 • Hyundai Grand i10 Nios vs Maruti Swift | Petrol Comparison in Hindi | CarDekho
  9:43
  Hyundai Grand i10 Nios vs Maruti Swift | Petrol Comparison in Hindi | CarDekho
  Oct 07, 2019
 • Maruti Swift ZDi AMT 10000km Review | Long Term Report | CarDekho.com
  11:44
  Maruti Swift ZDi AMT 10000km Review | Long Term Report | CarDekho.com
  Oct 08, 2018

ട്രെൻഡിങ്ങ് മാരുതി കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന

മാരുതി കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം കൊച്ചി

മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വാർത്ത

×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌