• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വില ചെന്നൈ ൽ

 • സ്വിഫ്റ്റ് വിഡിഐ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്വില വിവരങ്ങൾ
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,98,000
  ആർ ടി ഒRs.69,800
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.59,355
  മറ്റുള്ളവർRs.3,372
  Rs.24,329
  ചെന്നൈ ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.8,30,527*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് എഎംടി വിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.8.85 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,45,000
  ആർ ടി ഒRs.74,500
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.62,446
  മറ്റുള്ളവർRs.3,372
  Rs.25,273
  ചെന്നൈ ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.8,85,318*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് സിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.8.99 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,57,000
  ആർ ടി ഒRs.75,700
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.63,239
  മറ്റുള്ളവർRs.3,372
  Rs.25,509
  ചെന്നൈ ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.8,99,311*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് എഎംടി സിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.9.54 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,04,000
  ആർ ടി ഒRs.80,400
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.66,334
  മറ്റുള്ളവർRs.3,372
  Rs.26,441
  ചെന്നൈ ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.9,54,106*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.9.93 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,38,000
  ആർ ടി ഒRs.83,800
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.68,572
  മറ്റുള്ളവർRs.3,372
  Rs.27,126
  ചെന്നൈ ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.9,93,744*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് എഎംടി സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.10.47 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,84,000
  ആർ ടി ഒRs.88,400
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.71,602
  മറ്റുള്ളവർRs.3,372
  Rs.28,034
  ചെന്നൈ ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.10,47,374*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് എൽഎക്സ്ഐ(പെട്രോൾ)Rs.6.13 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,14,000
  ആർ ടി ഒRs.51,400
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.44,945
  മറ്റുള്ളവർRs.3,372
  Rs.19,149
  ചെന്നൈ ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.6,13,717*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് വിഎക്സ്ഐ(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.7.29 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,14,000
  ആർ ടി ഒRs.61,400
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.51,082
  മറ്റുള്ളവർRs.3,372
  Rs.20,848
  ചെന്നൈ ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.7,29,854*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് എഎംടി വിഎക്സ്ഐ(പെട്രോൾ)Rs.7.84 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,61,000
  ആർ ടി ഒRs.66,100
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.53,966
  മറ്റുള്ളവർRs.3,372
  Rs.21,639
  ചെന്നൈ ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.7,84,438*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് സിഎക്‌സ്ഐ(പെട്രോൾ)Rs.7.98 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,73,000
  ആർ ടി ഒRs.67,300
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.54,702
  മറ്റുള്ളവർRs.3,372
  Rs.21,851
  ചെന്നൈ ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.7,98,374*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ(പെട്രോൾ)Rs.8.52 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,20,000
  ആർ ടി ഒRs.72,000
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.57,588
  മറ്റുള്ളവർRs.3,372
  Rs.22,642
  ചെന്നൈ ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.8,52,960*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെട്രോൾ)Rs.8.91 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,53,000
  ആർ ടി ഒRs.75,300
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.59,614
  മറ്റുള്ളവർRs.3,372
  Rs.23,208
  ചെന്നൈ ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.8,91,286*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
 • സ്വിഫ്റ്റ് എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെട്രോൾ)Rs.9.42 ലക്ഷം*
  എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,97,000
  ആർ ടി ഒRs.79,700
  ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.62,311
  മറ്റുള്ളവർRs.3,372
  Rs.23,951
  ചെന്നൈ ലെ ഓൺ റോഡ് വില:Rs.9,42,383*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
  Maruti
  ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
  കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ

മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഓൺ റോഡ് വില ചെന്നൈ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു സ്വിഫ്റ്റ് പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ചെന്നൈ ൽ
space Image
space Image

price ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ്

4.5/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി2502 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Write a Review and Win
200 Paytm vouchers & an iPhone 7 every month!
Iphone
 • All (2501)
 • Price (302)
 • Service (175)
 • Mileage (706)
 • Looks (748)
 • Comfort (657)
 • Space (264)
 • Power (277)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • The car that can take away your breath.

  I have had all the previous models of Swift and it has been an amazing experience to have this beast too. The experience, the simplicity inside this beast is unexplainabl...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി jasjeet singh
  On: Dec 03, 2019 | 348 Views
 • Price and Drive Amazing

  Almost good and the price is very reasonable. Light noise, music quality are so good better than the other hatchbacks. Driving is also very smooth.

  വഴി dikshant kumar
  On: Dec 05, 2019 | 46 Views
 • Awesome hatcback.

  Great hatchback at great price. Suitable for both family and youngsters. Best features, various colour options and sporty design at this segment. The trust of Maruti Suzu...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി harsh airn
  On: Nov 29, 2019 | 141 Views
 • Superb car with a decent touch.

  A very decent car. Especially this car has great pickup and torque in her category. Price is a little bit higher but the quality is good. The curves, cut, and edges of th...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി atul kumar
  On: Nov 27, 2019 | 271 Views
 • Ultimate experience.

  Amazing driving experience. Comfortable and spacious with the new design is attractive. Interiors are classy and eye-catchy. Even the tachometer and speedometer are attra...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി anirudh n
  On: Dec 02, 2019 | 79 Views
 • മുഴുവൻ Swift Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വീഡിയോകൾ

 • 2018 Maruti Suzuki Swift - Which Variant To Buy?
  9:42
  2018 Maruti Suzuki Swift - Which Variant To Buy?
  Mar 22, 2018
 • 2018 Maruti Suzuki Swift | Quick Review
  6:2
  2018 Maruti Suzuki Swift | Quick Review
  Jan 25, 2018
 • 2018 Maruti Suzuki Swift Hits & Misses (In Hindi)
  5:19
  2018 Maruti Suzuki Swift Hits & Misses (In Hindi)
  Jan 23, 2018
 • Hyundai Grand i10 Nios vs Maruti Swift | Petrol Comparison in Hindi | CarDekho
  9:43
  Hyundai Grand i10 Nios vs Maruti Swift | Petrol Comparison in Hindi | CarDekho
  Oct 07, 2019
 • Maruti Swift ZDi AMT 10000km Review | Long Term Report | CarDekho.com
  11:44
  Maruti Swift ZDi AMT 10000km Review | Long Term Report | CarDekho.com
  Oct 08, 2018

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

മാരുതി കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ചെന്നൈ

Similar Maruti Swift ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വി എക്‌സ് ഐ ബി എസ്iii
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വി എക്‌സ് ഐ ബി എസ്iii
  Rs1.9 ലക്ഷം
  200665,234 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വിഎക്സ്ഐ
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വിഎക്സ്ഐ
  Rs1.9 ലക്ഷം
  20071,15,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വി എക്‌സ് ഐ ബി എസ്iii
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വി എക്‌സ് ഐ ബി എസ്iii
  Rs1.9 ലക്ഷം
  200683,223 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വി എക്‌സ് ഐ ബി എസ്iv
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വി എക്‌സ് ഐ ബി എസ്iv
  Rs2.1 ലക്ഷം
  200635,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വി ഡി ഐ ബി എസ്iii
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വി ഡി ഐ ബി എസ്iii
  Rs2.45 ലക്ഷം
  20071,01,218 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് എൽ ഡി ഐ ബി എസ്iii
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് എൽ ഡി ഐ ബി എസ്iii
  Rs2.5 ലക്ഷം
  200996,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വി എക്‌സ് ഐ കൂടെ എ ബി എസ്
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വി എക്‌സ് ഐ കൂടെ എ ബി എസ്
  Rs2.5 ലക്ഷം
  200780,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 1.3 vxi
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 1.3 vxi
  Rs2.6 ലക്ഷം
  20091,04,048 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് വാർത്ത

space Image
space Image

സ്വിഫ്റ്റ് വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
റെഡ് ഹിൽസ്Rs. 5.95 - 10.15 ലക്ഷം
തിരുവല്ലൂർRs. 5.95 - 10.15 ലക്ഷം
ചെങ്കൽപട്ട്Rs. 5.95 - 10.15 ലക്ഷം
ആർക്കോണംRs. 5.96 - 10.16 ലക്ഷം
ശ്രീകലഹസ്തിRs. 6.05 - 10.33 ലക്ഷം
തരുപ്പതിRs. 6.05 - 10.33 ലക്ഷം
വെല്ലൂർRs. 5.95 - 10.15 ലക്ഷം
ചിറ്റൂർRs. 6.05 - 10.33 ലക്ഷം
ബംഗ്ലൂർRs. 6.37 - 10.89 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് മാരുതി കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌