വേരിയന്റുകൾon-road price
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് geza edition bsviRs. 8.88 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി ചുവപ്പ് editionRs. 12.66 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം bsviRs. 13.23 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം opt bsviRs. 11.89 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്എൽ bsviRs. 8.46 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി prm opt dt bsviRs. 13.67 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം bsviRs. 11.65 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition bsviRs. 12.72 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം dtRs. 13.36 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്ഇ bsviRs. 7.22 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി പ്രീമിയം bsviRs. 10.30 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം optRs. 11.83 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി എക്സിക്യൂട്ടീവ്Rs. 8.69 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം dt bsviRs. 11.84 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition bsviRs. 9.67 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി bsviRs. 9.38 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം optRs. 13.41 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയംRs. 11.59 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്എൽ bsviRs. 10.69 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി bsviRs. 11.02 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി പ്രീമിയംRs. 10.26 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വിRs. 11.92 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition bsviRs. 11.32 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്എൽRs. 9.90 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി dt bsviRs. 12.61 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയംRs. 13.16 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം opt dt bsviRs. 12.52 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി പ്രീമിയം dt bsviRs. 10.50 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് geza editionRs. 8.84 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി dtRs. 12.55 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം dtRs. 11.78 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി dtRs. 9.53 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വിRs. 10.97 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി dtRs. 11.15 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്ഇRs. 7.19 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം dt bsviRs. 13.43 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം opt dtRs. 12.45 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി പ്രീമിയം dtRs. 10.45 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി dt bsviRs. 11.21 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്എൽRs. 8.43 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി ചുവപ്പ് editionRs. 9.63 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി എക്സിക്യൂട്ടീവ് bsviRs. 9.61 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വിRs. 9.34 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി dt bsviRs. 9.57 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം opt bsviRs. 13.48 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി എക്സിക്യൂട്ടീവ് bsviRs. 10.71 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്എൽ bsviRs. 9.90 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി bsviRs. 11.98 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം opt dtRs. 13.67 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി ചുവപ്പ് editionRs. 11.26 ലക്ഷം*
കൂടുതല് വായിക്കുക

നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ഓൺ റോഡ് വില ബംഗ്ലൂർ

എക്സ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,99,900
ആർ ടി ഒRs.93,224
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.25,350
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.46,605
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.7,18,974*
EMI: Rs.14,563/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ്Rs.7.19 ലക്ഷം*
എക്സ്എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,04,000
ആർ ടി ഒRs.1,09,402
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.28,932
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.46,948
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.8,42,834*
EMI: Rs.16,936/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
എക്സ്എൽ(പെടോള്)Rs.8.43 ലക്ഷം*
geza edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,39,000
ആർ ടി ഒRs.1,14,841
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.29,281
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.47,048
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.8,83,622*
EMI: Rs.17,716/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
geza edition(പെടോള്)Rs.8.84 ലക്ഷം*
എക്സ്വി(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,81,000
ആർ ടി ഒRs.1,21,367
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.30,832
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.47,561
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.9,33,699*
EMI: Rs.18,680/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
എക്സ്വി(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.9.34 ലക്ഷം*
xv dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,97,000
ആർ ടി ഒRs.1,23,854
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,228
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.47,729
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.9,52,582*
EMI: Rs.19,040/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
xv dt(പെടോള്)Rs.9.53 ലക്ഷം*
എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,06,000
ആർ ടി ഒRs.1,25,252
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,449
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.47,823
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.9,63,201*
EMI: Rs.19,246/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)Rs.9.63 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,25,000
ആർ ടി ഒRs.1,28,205
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,814
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.9,90,019*
EMI: Rs.18,844/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ എക്സ്എൽ(പെടോള്)Rs.9.90 ലക്ഷം*
എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,59,000
ആർ ടി ഒRs.1,33,489
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.32,756
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.48,382
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.10,25,745*
EMI: Rs.20,454/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)Rs.10.26 ലക്ഷം*
xv premium dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,75,000
ആർ ടി ഒRs.1,35,975
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,152
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.48,651
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.10,44,627*
EMI: Rs.20,816/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
xv premium dt(പെടോള്)Rs.10.45 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,42,813
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,237
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.49,964
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.10,96,550*
EMI: Rs.21,815/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ എക്സ്വി(പെടോള്)Rs.10.97 ലക്ഷം*
turbo xv dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,35,000
ആർ ടി ഒRs.1,45,299
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,632
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.50,034
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.11,15,431*
EMI: Rs.22,174/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
turbo xv dt(പെടോള്)Rs.11.15 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,44,000
ആർ ടി ഒRs.1,46,698
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,855
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.50,068
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.11,26,053*
EMI: Rs.22,378/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)Rs.11.26 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,72,000
ആർ ടി ഒRs.1,51,049
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,546
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.50,524
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.11,59,095*
EMI: Rs.23,023/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)Rs.11.59 ലക്ഷം*
turbo xv premium dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,88,000
ആർ ടി ഒRs.1,53,535
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,942
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.50,491
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.11,77,977*
EMI: Rs.23,379/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
turbo xv premium dt(പെടോള്)Rs.11.78 ലക്ഷം*
turbo xv premium opt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,92,000
ആർ ടി ഒRs.1,54,157
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,040
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.50,535
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.11,82,697*
EMI: Rs.23,480/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
turbo xv premium opt(പെടോള്)Rs.11.83 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,900
ആർ ടി ഒRs.1,55,384
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,255
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.51,862
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.11,92,039*
EMI: Rs.23,685/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി(പെടോള്)Rs.11.92 ലക്ഷം*
turbo xv premium opt dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,08,000
ആർ ടി ഒRs.1,90,210
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,436
മറ്റുള്ളവRs.10,580
Rs.50,903
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.12,45,226*
EMI: Rs.24,662/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
turbo xv premium opt dt(പെടോള്)Rs.12.45 ലക്ഷം*
turbo cvt xv dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,15,900
ആർ ടി ഒRs.1,91,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,630
മറ്റുള്ളവRs.10,659
Rs.52,229
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.12,54,889*
EMI: Rs.24,873/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
turbo cvt xv dt(പെടോള്)Rs.12.55 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,24,900
ആർ ടി ഒRs.1,93,399
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,852
മറ്റുള്ളവRs.10,749
Rs.52,125
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.12,65,900*
EMI: Rs.25,083/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)Rs.12.66 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,66,000
ആർ ടി ഒRs.2,01,154
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,866
മറ്റുള്ളവRs.11,160
Rs.52,758
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.13,16,180*
EMI: Rs.26,054/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)Rs.13.16 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,82,000
ആർ ടി ഒRs.2,04,173
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,260
മറ്റുള്ളവRs.11,320
Rs.52,727
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.13,35,753*
EMI: Rs.26,425/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം dt(പെടോള്)Rs.13.36 ലക്ഷം*
turbo cvt xv premium opt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,86,000
ആർ ടി ഒRs.2,04,928
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,360
മറ്റുള്ളവRs.11,360
Rs.52,969
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.13,40,648*
EMI: Rs.26,534/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
turbo cvt xv premium opt(പെടോള്)Rs.13.41 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം opt dt(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,02,000
ആർ ടി ഒRs.2,07,947
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,523
മറ്റുള്ളവRs.11,020
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.13,67,490*
EMI: Rs.26,023/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം opt dt(പെടോള്)(top model)Rs.13.67 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,99,900
ആർ ടി ഒRs.93,224
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.25,350
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.46,605
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.7,18,974*
EMI: Rs.14,563/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ്Rs.7.19 ലക്ഷം*
എക്സ്എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,04,000
ആർ ടി ഒRs.1,09,402
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.28,932
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.46,948
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.8,42,834*
EMI: Rs.16,936/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
എക്സ്എൽ(പെടോള്)Rs.8.43 ലക്ഷം*
geza edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,39,000
ആർ ടി ഒRs.1,14,841
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.29,281
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.47,048
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.8,83,622*
EMI: Rs.17,716/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
geza edition(പെടോള്)Rs.8.84 ലക്ഷം*
എക്സ്വി(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,81,000
ആർ ടി ഒRs.1,21,367
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.30,832
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.47,561
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.9,33,699*
EMI: Rs.18,680/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
എക്സ്വി(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.9.34 ലക്ഷം*
xv dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,97,000
ആർ ടി ഒRs.1,23,854
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,228
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.47,729
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.9,52,582*
EMI: Rs.19,040/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
xv dt(പെടോള്)Rs.9.53 ലക്ഷം*
എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,06,000
ആർ ടി ഒRs.1,25,252
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,449
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.47,823
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.9,63,201*
EMI: Rs.19,246/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)Rs.9.63 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,25,000
ആർ ടി ഒRs.1,28,205
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,814
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.9,90,019*
EMI: Rs.18,844/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ എക്സ്എൽ(പെടോള്)Rs.9.90 ലക്ഷം*
എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,59,000
ആർ ടി ഒRs.1,33,489
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.32,756
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.48,382
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.10,25,745*
EMI: Rs.20,454/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)Rs.10.26 ലക്ഷം*
xv premium dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,75,000
ആർ ടി ഒRs.1,35,975
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,152
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.48,651
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.10,44,627*
EMI: Rs.20,816/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
xv premium dt(പെടോള്)Rs.10.45 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,42,813
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,237
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.49,964
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.10,96,550*
EMI: Rs.21,815/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ എക്സ്വി(പെടോള്)Rs.10.97 ലക്ഷം*
turbo xv dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,35,000
ആർ ടി ഒRs.1,45,299
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,632
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.50,034
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.11,15,431*
EMI: Rs.22,174/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
turbo xv dt(പെടോള്)Rs.11.15 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,44,000
ആർ ടി ഒRs.1,46,698
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,855
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.50,068
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.11,26,053*
EMI: Rs.22,378/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)Rs.11.26 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,72,000
ആർ ടി ഒRs.1,51,049
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,546
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.50,524
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.11,59,095*
EMI: Rs.23,023/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)Rs.11.59 ലക്ഷം*
turbo xv premium dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,88,000
ആർ ടി ഒRs.1,53,535
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,942
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.50,491
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.11,77,977*
EMI: Rs.23,379/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
turbo xv premium dt(പെടോള്)Rs.11.78 ലക്ഷം*
turbo xv premium opt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,92,000
ആർ ടി ഒRs.1,54,157
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,040
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.50,535
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.11,82,697*
EMI: Rs.23,480/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
turbo xv premium opt(പെടോള്)Rs.11.83 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,900
ആർ ടി ഒRs.1,55,384
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,255
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.51,862
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.11,92,039*
EMI: Rs.23,685/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി(പെടോള്)Rs.11.92 ലക്ഷം*
turbo xv premium opt dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,08,000
ആർ ടി ഒRs.1,90,210
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,436
മറ്റുള്ളവRs.10,580
Rs.50,903
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.12,45,226*
EMI: Rs.24,662/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
turbo xv premium opt dt(പെടോള്)Rs.12.45 ലക്ഷം*
turbo cvt xv dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,15,900
ആർ ടി ഒRs.1,91,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,630
മറ്റുള്ളവRs.10,659
Rs.52,229
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.12,54,889*
EMI: Rs.24,873/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
turbo cvt xv dt(പെടോള്)Rs.12.55 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,24,900
ആർ ടി ഒRs.1,93,399
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,852
മറ്റുള്ളവRs.10,749
Rs.52,125
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.12,65,900*
EMI: Rs.25,083/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)Rs.12.66 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,66,000
ആർ ടി ഒRs.2,01,154
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,866
മറ്റുള്ളവRs.11,160
Rs.52,758
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.13,16,180*
EMI: Rs.26,054/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)Rs.13.16 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,82,000
ആർ ടി ഒRs.2,04,173
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,260
മറ്റുള്ളവRs.11,320
Rs.52,727
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.13,35,753*
EMI: Rs.26,425/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം dt(പെടോള്)Rs.13.36 ലക്ഷം*
turbo cvt xv premium opt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,86,000
ആർ ടി ഒRs.2,04,928
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,360
മറ്റുള്ളവRs.11,360
Rs.52,969
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.13,40,648*
EMI: Rs.26,534/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
turbo cvt xv premium opt(പെടോള്)Rs.13.41 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം opt dt(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,02,000
ആർ ടി ഒRs.2,07,947
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,523
മറ്റുള്ളവRs.11,020
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.13,67,490*
EMI: Rs.26,023/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം opt dt(പെടോള്)(top model)Rs.13.67 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,900
ആർ ടി ഒRs.1,55,384
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,255
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.51,862
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.11,92,039*
EMI: Rs.23,685/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ്Rs.11.92 ലക്ഷം*
turbo cvt xv dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,15,900
ആർ ടി ഒRs.1,91,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,630
മറ്റുള്ളവRs.10,659
Rs.52,229
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.12,54,889*
EMI: Rs.24,873/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
turbo cvt xv dt(പെടോള്)Rs.12.55 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,24,900
ആർ ടി ഒRs.1,93,399
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,852
മറ്റുള്ളവRs.10,749
Rs.52,125
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.12,65,900*
EMI: Rs.25,083/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)Rs.12.66 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,66,000
ആർ ടി ഒRs.2,01,154
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,866
മറ്റുള്ളവRs.11,160
Rs.52,758
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.13,16,180*
EMI: Rs.26,054/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)Rs.13.16 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,82,000
ആർ ടി ഒRs.2,04,173
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,260
മറ്റുള്ളവRs.11,320
Rs.52,727
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.13,35,753*
EMI: Rs.26,425/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം dt(പെടോള്)Rs.13.36 ലക്ഷം*
turbo cvt xv premium opt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,86,000
ആർ ടി ഒRs.2,04,928
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,360
മറ്റുള്ളവRs.11,360
Rs.52,969
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.13,40,648*
EMI: Rs.26,534/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
turbo cvt xv premium opt(പെടോള്)Rs.13.41 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം opt dt(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,02,000
ആർ ടി ഒRs.2,07,947
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,523
മറ്റുള്ളവRs.11,020
on-road വില in ബംഗ്ലൂർ : Rs.13,67,490*
EMI: Rs.26,023/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view സെപ്റ്റംബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം opt dt(പെടോള്)(top model)Rs.13.67 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് Brochure

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക the brochure to view detailed price, specs, and features

ഡൗൺലോഡ് ബ്രോഷർ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു മാഗ്നൈറ്റ് പകരമുള്ളത്

മാഗ്നൈറ്റ് ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്
 • സേവന ചെലവ്
 • യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  സെലെക്റ്റ് സർവീസ് year

  ഫയൽ typeട്രാൻസ്മിഷൻസേവന ചെലവ്
  പെടോള്മാനുവൽRs.2,2491
  ടർബോ പെടോള്മാനുവൽRs.2,3341
  പെടോള്മാനുവൽRs.2,4692
  ടർബോ പെടോള്മാനുവൽRs.2,7442
  പെടോള്മാനുവൽRs.2,2493
  ടർബോ പെടോള്മാനുവൽRs.2,3343
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,6694
  ടർബോ പെടോള്മാനുവൽRs.5,0944
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,0495
  ടർബോ പെടോള്മാനുവൽRs.4,1345
  10000 km/year അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടു
   space Image

   Found what you were looking for?

   നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

   4.3/5
   അടിസ്ഥാനപെടുത്തി451 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
   • എല്ലാം (451)
   • Price (122)
   • Service (30)
   • Mileage (108)
   • Looks (152)
   • Comfort (118)
   • Space (43)
   • Power (32)
   • More ...
   • ഏറ്റവും പുതിയ
   • സഹായകമാണ്
   • CRITICAL
   • It Was A Nice Car

    It's a nice car with a wealth of features at a very affordable price. Nissan has provided the best c...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി ashutosh
    On: Sep 20, 2023 | 604 Views
   • Nice Car But We Expecting New Futures

    This car in its price range was decent, although some of its features appeared outdated. It had an a...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി user
    On: Sep 19, 2023 | 578 Views
   • Nissan Star

    The design and build quality are excellent. It offers the best mileage, and the price is also good. ...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി aryan
    On: Sep 16, 2023 | 226 Views
   • Good Car

    No other car can come closer to the base XE variant of Magnite. Even its other variants XL and XV ca...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി user
    On: Sep 13, 2023 | 1555 Views
   • Overall Good Car

    I purchased the Nissan Magnite in the Geza model just three days ago. Overall, the car is good. Howe...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി puneet arora
    On: Sep 10, 2023 | 1952 Views
   • എല്ലാം മാഗ്നൈറ്റ് വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

   നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് വീഡിയോകൾ

   • QuickNews Nissan Magnite
    QuickNews Nissan Magnite
    ഏപ്രിൽ 19, 2021 | 16610 Views
   • Best Compact SUV in India : PowerDrift
    Best Compact SUV in India : PowerDrift
    ജൂൺ 21, 2021 | 167607 Views
   • 2020 Nissan Magnite Review | Ready For The Revival? | Zigwheels.com
    2020 Nissan Magnite Review | Ready For The Revival? | Zigwheels.com
    ഏപ്രിൽ 19, 2021 | 27158 Views

   നിസ്സാൻ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ബംഗ്ലൂർ

   ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

   • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

   How many gears are available Nissan Magnite? ൽ

   Abhijeet asked on 25 Sep 2023

   The Nissan Magnite comes with a CVT system.

   By Cardekho experts on 25 Sep 2023

   What ഐഎസ് the ഇരിപ്പിടം capacity അതിലെ the നിസ്സാൻ Magnite?

   Prakash asked on 15 Sep 2023

   The seating capacity of the Nissan Magnite is 5 seater.

   By Cardekho experts on 15 Sep 2023

   What ഐഎസ് the kerb weight അതിലെ the നിസ്സാൻ Magnite?

   Abhijeet asked on 23 Jun 2023

   The Nissan Magnite has kerb weight of 1039 KG.

   By Cardekho experts on 23 Jun 2023

   How many colours are available Nissan Magnite? ൽ

   Abhijeet asked on 21 Apr 2023

   Nissan Magnite is available in 9 different colours - Sandstone Brown, Flare Garn...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 21 Apr 2023

   How many colours are available Nissan Magnite? ൽ

   Abhijeet asked on 12 Apr 2023

   Nissan Magnite is available in 9 different colours - Sandstone Brown, Flare Garn...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 12 Apr 2023

   space Image

   മാഗ്നൈറ്റ് വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

   നഗരംഓൺ റോഡ് വില
   ഹൊസൂർRs. 6.90 - 13.25 ലക്ഷം
   മൈസൂർRs. 7.21 - 13.66 ലക്ഷം
   സേലംRs. 6.90 - 13.25 ലക്ഷം
   വെല്ലൂർRs. 6.90 - 13.25 ലക്ഷം
   ഈറോഡ്Rs. 6.90 - 13.44 ലക്ഷം
   കാഞ്ചിപ്പുരംRs. 6.90 - 13.25 ലക്ഷം
   നമാക്കൽRs. 6.90 - 13.25 ലക്ഷം
   തരുപ്പതിRs. 7.12 - 13.46 ലക്ഷം
   കോയമ്പത്തൂർRs. 6.90 - 13.44 ലക്ഷം
   നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
   space Image

   ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു നിസ്സാൻ കാറുകൾ

   • ഉപകമിങ്
   * എക്സ്ഷോറൂം വില ബംഗ്ലൂർ ൽ
   ×
   We need your നഗരം to customize your experience