വേരിയന്റുകൾon-road price
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് geza edition bsviRs. 8.54 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി ചുവപ്പ് editionRs. 12.46 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം bsviRs. 12.50 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം opt bsviRs. 11.44 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്എൽ bsviRs. 8.14 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി prm opt dt bsviRs. 12.92 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം bsviRs. 11.21 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition bsviRs. 12.02 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം dtRs. 13.13 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്ഇ bsviRs. 6.95 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി പ്രീമിയം bsviRs. 9.91 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം optRs. 11.86 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി എക്സിക്യൂട്ടീവ്Rs. 8.36 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം dt bsviRs. 11.39 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition bsviRs. 9.31 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി bsviRs. 9.02 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം optRs. 13.17 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയംRs. 11.63 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്എൽ bsviRs. 10.29 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി bsviRs. 10.60 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി പ്രീമിയംRs. 10.33 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വിRs. 11.96 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition bsviRs. 10.89 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്എൽRs. 9.53 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി dt bsviRs. 11.91 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയംRs. 12.50 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം opt dt bsviRs. 11.82 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി പ്രീമിയം dt bsviRs. 10.10 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് geza editionRs. 8.54 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി dtRs. 11.91 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം dtRs. 11.81 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി dtRs. 9.61 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വിRs. 11.02 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി dtRs. 11.20 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്ഇRs. 7.34 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം dt bsviRs. 12.68 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം opt dtRs. 12.25 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി പ്രീമിയം dtRs. 10.51 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി dt bsviRs. 10.79 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്എൽRs. 8.54 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി ചുവപ്പ് editionRs. 9.80 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി എക്സിക്യൂട്ടീവ് bsviRs. 9.25 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വിRs. 9.43 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി dt bsviRs. 9.21 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം opt bsviRs. 12.73 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി എക്സിക്യൂട്ടീവ് bsviRs. 10.31 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്എൽ bsviRs. 9.53 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി bsviRs. 11.53 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം opt dtRs. 13.36 ലക്ഷം*
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി ചുവപ്പ് editionRs. 11.40 ലക്ഷം*
കൂടുതല് വായിക്കുക

നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ഓൺ റോഡ് വില മുംബൈ

എക്സ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,99,900
ആർ ടി ഒRs.80,959
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,643
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.7,34,002*
EMI: Rs.14,275/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ്Rs.7.34 ലക്ഷം*
എക്സ്എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,04,000
ആർ ടി ഒRs.92,639
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,846
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.8,53,985*
EMI: Rs.16,559/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
എക്സ്എൽ(പെടോള്)Rs.8.54 ലക്ഷം*
geza edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.739,000
ആർ ടി ഒRs.81,290
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,799
on-road വില in മുംബൈ : Rs.8,54,089*
EMI: Rs.16,265/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
geza edition(പെടോള്)Rs.8.54 ലക്ഷം*
എക്സ്വി(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,81,000
ആർ ടി ഒRs.1,01,278
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,954
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.9,42,732*
EMI: Rs.18,246/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
എക്സ്വി(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.9.43 ലക്ഷം*
xv dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,97,000
ആർ ടി ഒRs.1,03,073
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,601
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.9,61,174*
EMI: Rs.18,593/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
xv dt(പെടോള്)Rs.9.61 ലക്ഷം*
എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,06,000
ആർ ടി ഒRs.1,12,304
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,964
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.9,79,768*
EMI: Rs.18,944/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)Rs.9.80 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,25,000
ആർ ടി ഒRs.90,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,814
on-road വില in മുംബൈ : Rs.9,52,564*
EMI: Rs.18,136/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ എക്സ്എൽ(പെടോള്)Rs.9.53 ലക്ഷം*
എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,59,000
ആർ ടി ഒRs.1,10,030
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,105
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.10,32,635*
EMI: Rs.19,957/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)Rs.10.33 ലക്ഷം*
xv premium dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,75,000
ആർ ടി ഒRs.1,11,825
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,750
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.10,51,075*
EMI: Rs.20,304/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
xv premium dt(പെടോള്)Rs.10.51 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,16,762
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,527
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.11,01,789*
EMI: Rs.21,271/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ എക്സ്വി(പെടോള്)Rs.11.02 ലക്ഷം*
turbo xv dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,35,000
ആർ ടി ഒRs.1,18,557
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,173
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.11,20,230*
EMI: Rs.21,619/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
turbo xv dt(പെടോള്)Rs.11.20 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,44,000
ആർ ടി ഒRs.1,29,196
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,536
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.11,40,232*
EMI: Rs.22,000/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)Rs.11.40 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,72,000
ആർ ടി ഒRs.1,22,708
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,666
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.11,62,874*
EMI: Rs.22,436/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)Rs.11.63 ലക്ഷം*
turbo xv premium dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,88,000
ആർ ടി ഒRs.1,24,504
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,313
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.11,81,317*
EMI: Rs.22,784/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
turbo xv premium dt(പെടോള്)Rs.11.81 ലക്ഷം*
turbo xv premium opt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,92,000
ആർ ടി ഒRs.1,24,952
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,473
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.11,85,925*
EMI: Rs.22,881/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
turbo xv premium opt(പെടോള്)Rs.11.86 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,900
ആർ ടി ഒRs.1,25,839
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.64,035
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.11,96,274*
EMI: Rs.23,079/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി(പെടോള്)Rs.11.96 ലക്ഷം*
turbo xv premium opt dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,08,000
ആർ ടി ഒRs.1,37,029
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,120
മറ്റുള്ളവRs.16,580
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.12,24,729*
EMI: Rs.23,617/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
turbo xv premium opt dt(പെടോള്)Rs.12.25 ലക്ഷം*
turbo cvt xv dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,015,900
ആർ ടി ഒRs.1,21,908
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,505
മറ്റുള്ളവRs.10,159
on-road വില in മുംബൈ : Rs.11,91,472*
EMI: Rs.22,681/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
turbo cvt xv dt(പെടോള്)Rs.11.91 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,24,900
ആർ ടി ഒRs.1,39,098
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.65,044
മറ്റുള്ളവRs.16,749
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.12,45,791*
EMI: Rs.24,021/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)Rs.12.46 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,66,000
ആർ ടി ഒRs.1,27,920
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,261
മറ്റുള്ളവRs.10,660
on-road വില in മുംബൈ : Rs.12,49,841*
EMI: Rs.23,789/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)Rs.12.50 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,82,000
ആർ ടി ഒRs.1,46,087
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.67,349
മറ്റുള്ളവRs.17,320
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.13,12,756*
EMI: Rs.25,289/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം dt(പെടോള്)Rs.13.13 ലക്ഷം*
turbo cvt xv premium opt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,86,000
ആർ ടി ഒRs.1,46,576
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.67,511
മറ്റുള്ളവRs.17,360
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.13,17,447*
EMI: Rs.25,388/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
turbo cvt xv premium opt(പെടോള്)Rs.13.17 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം opt dt(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,02,000
ആർ ടി ഒRs.1,48,535
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.68,157
മറ്റുള്ളവRs.17,520
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.13,36,212*
EMI: Rs.25,743/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം opt dt(പെടോള്)(top model)Rs.13.36 ലക്ഷം*
എക്സ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,99,900
ആർ ടി ഒRs.80,959
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,643
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.7,34,002*
EMI: Rs.14,275/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ്Rs.7.34 ലക്ഷം*
എക്സ്എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,04,000
ആർ ടി ഒRs.92,639
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,846
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.8,53,985*
EMI: Rs.16,559/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
എക്സ്എൽ(പെടോള്)Rs.8.54 ലക്ഷം*
geza edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.739,000
ആർ ടി ഒRs.81,290
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,799
on-road വില in മുംബൈ : Rs.8,54,089*
EMI: Rs.16,265/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
geza edition(പെടോള്)Rs.8.54 ലക്ഷം*
എക്സ്വി(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,81,000
ആർ ടി ഒRs.1,01,278
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,954
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.9,42,732*
EMI: Rs.18,246/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
എക്സ്വി(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.9.43 ലക്ഷം*
xv dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,97,000
ആർ ടി ഒRs.1,03,073
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,601
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.9,61,174*
EMI: Rs.18,593/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
xv dt(പെടോള്)Rs.9.61 ലക്ഷം*
എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,06,000
ആർ ടി ഒRs.1,12,304
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,964
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.9,79,768*
EMI: Rs.18,944/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)Rs.9.80 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,25,000
ആർ ടി ഒRs.90,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,814
on-road വില in മുംബൈ : Rs.9,52,564*
EMI: Rs.18,136/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ എക്സ്എൽ(പെടോള്)Rs.9.53 ലക്ഷം*
എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,59,000
ആർ ടി ഒRs.1,10,030
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,105
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.10,32,635*
EMI: Rs.19,957/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)Rs.10.33 ലക്ഷം*
xv premium dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,75,000
ആർ ടി ഒRs.1,11,825
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,750
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.10,51,075*
EMI: Rs.20,304/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
xv premium dt(പെടോള്)Rs.10.51 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,16,762
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.59,527
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.11,01,789*
EMI: Rs.21,271/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ എക്സ്വി(പെടോള്)Rs.11.02 ലക്ഷം*
turbo xv dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,35,000
ആർ ടി ഒRs.1,18,557
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,173
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.11,20,230*
EMI: Rs.21,619/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
turbo xv dt(പെടോള്)Rs.11.20 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,44,000
ആർ ടി ഒRs.1,29,196
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,536
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.11,40,232*
EMI: Rs.22,000/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)Rs.11.40 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,72,000
ആർ ടി ഒRs.1,22,708
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.61,666
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.11,62,874*
EMI: Rs.22,436/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)Rs.11.63 ലക്ഷം*
turbo xv premium dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,88,000
ആർ ടി ഒRs.1,24,504
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,313
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.11,81,317*
EMI: Rs.22,784/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
turbo xv premium dt(പെടോള്)Rs.11.81 ലക്ഷം*
turbo xv premium opt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,92,000
ആർ ടി ഒRs.1,24,952
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.62,473
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.11,85,925*
EMI: Rs.22,881/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
turbo xv premium opt(പെടോള്)Rs.11.86 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,900
ആർ ടി ഒRs.1,25,839
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.64,035
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.11,96,274*
EMI: Rs.23,079/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി(പെടോള്)Rs.11.96 ലക്ഷം*
turbo xv premium opt dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,08,000
ആർ ടി ഒRs.1,37,029
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.63,120
മറ്റുള്ളവRs.16,580
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.12,24,729*
EMI: Rs.23,617/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
turbo xv premium opt dt(പെടോള്)Rs.12.25 ലക്ഷം*
turbo cvt xv dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,015,900
ആർ ടി ഒRs.1,21,908
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,505
മറ്റുള്ളവRs.10,159
on-road വില in മുംബൈ : Rs.11,91,472*
EMI: Rs.22,681/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
turbo cvt xv dt(പെടോള്)Rs.11.91 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,24,900
ആർ ടി ഒRs.1,39,098
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.65,044
മറ്റുള്ളവRs.16,749
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.12,45,791*
EMI: Rs.24,021/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)Rs.12.46 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,66,000
ആർ ടി ഒRs.1,27,920
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,261
മറ്റുള്ളവRs.10,660
on-road വില in മുംബൈ : Rs.12,49,841*
EMI: Rs.23,789/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)Rs.12.50 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,82,000
ആർ ടി ഒRs.1,46,087
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.67,349
മറ്റുള്ളവRs.17,320
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.13,12,756*
EMI: Rs.25,289/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം dt(പെടോള്)Rs.13.13 ലക്ഷം*
turbo cvt xv premium opt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,86,000
ആർ ടി ഒRs.1,46,576
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.67,511
മറ്റുള്ളവRs.17,360
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.13,17,447*
EMI: Rs.25,388/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
turbo cvt xv premium opt(പെടോള്)Rs.13.17 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം opt dt(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,02,000
ആർ ടി ഒRs.1,48,535
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.68,157
മറ്റുള്ളവRs.17,520
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.13,36,212*
EMI: Rs.25,743/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം opt dt(പെടോള്)(top model)Rs.13.36 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,900
ആർ ടി ഒRs.1,25,839
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.64,035
മറ്റുള്ളവRs.6,500
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.11,96,274*
EMI: Rs.23,079/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ്Rs.11.96 ലക്ഷം*
turbo cvt xv dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,015,900
ആർ ടി ഒRs.1,21,908
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,505
മറ്റുള്ളവRs.10,159
on-road വില in മുംബൈ : Rs.11,91,472*
EMI: Rs.22,681/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
turbo cvt xv dt(പെടോള്)Rs.11.91 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,24,900
ആർ ടി ഒRs.1,39,098
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.65,044
മറ്റുള്ളവRs.16,749
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.12,45,791*
EMI: Rs.24,021/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)Rs.12.46 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,66,000
ആർ ടി ഒRs.1,27,920
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,261
മറ്റുള്ളവRs.10,660
on-road വില in മുംബൈ : Rs.12,49,841*
EMI: Rs.23,789/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)Rs.12.50 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,82,000
ആർ ടി ഒRs.1,46,087
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.67,349
മറ്റുള്ളവRs.17,320
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.13,12,756*
EMI: Rs.25,289/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം dt(പെടോള്)Rs.13.13 ലക്ഷം*
turbo cvt xv premium opt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,86,000
ആർ ടി ഒRs.1,46,576
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.67,511
മറ്റുള്ളവRs.17,360
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.13,17,447*
EMI: Rs.25,388/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
turbo cvt xv premium opt(പെടോള്)Rs.13.17 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം opt dt(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,02,000
ആർ ടി ഒRs.1,48,535
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.68,157
മറ്റുള്ളവRs.17,520
Rs.15,999
on-road വില in മുംബൈ : Rs.13,36,212*
EMI: Rs.25,743/monthഎമി കാൽക്കുലേറ്റർ
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഒക്ടോബർ offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം opt dt(പെടോള്)(top model)Rs.13.36 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് Brochure

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക the brochure to view detailed price, specs, and features

ഡൗൺലോഡ് ബ്രോഷർ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു മാഗ്നൈറ്റ് പകരമുള്ളത്

മാഗ്നൈറ്റ് ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്
 • സേവന ചെലവ്
 • യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  സെലെക്റ്റ് സർവീസ് year

  ഫയൽ typeട്രാൻസ്മിഷൻസേവന ചെലവ്
  പെടോള്മാനുവൽRs.2,2491
  ടർബോ പെടോള്മാനുവൽRs.2,3341
  പെടോള്മാനുവൽRs.2,4692
  ടർബോ പെടോള്മാനുവൽRs.2,7442
  പെടോള്മാനുവൽRs.2,2493
  ടർബോ പെടോള്മാനുവൽRs.2,3343
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,6694
  ടർബോ പെടോള്മാനുവൽRs.5,0944
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,0495
  ടർബോ പെടോള്മാനുവൽRs.4,1345
  10000 km/year അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടു
   space Image

   Found what you were looking for?

   നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

   4.3/5
   അടിസ്ഥാനപെടുത്തി453 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
   • എല്ലാം (453)
   • Price (123)
   • Service (30)
   • Mileage (109)
   • Looks (154)
   • Comfort (119)
   • Space (43)
   • Power (33)
   • More ...
   • ഏറ്റവും പുതിയ
   • സഹായകമാണ്
   • CRITICAL
   • Awesome Car

    It's a good car while driving this car feels comfortable, looks nice, it gives great ...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി ramesh yadav
    On: Sep 28, 2023 | 291 Views
   • It Was A Nice Car

    It's a nice car with a wealth of features at a very affordable price. Nissan has provided the best c...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി ashutosh
    On: Sep 20, 2023 | 604 Views
   • Nice Car But We Expecting New Futures

    This car in its price range was decent, although some of its features appeared outdated. It had an a...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി user
    On: Sep 19, 2023 | 578 Views
   • Nissan Star

    The design and build quality are excellent. It offers the best mileage, and the price is also good. ...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി aryan
    On: Sep 16, 2023 | 227 Views
   • Good Car

    No other car can come closer to the base XE variant of Magnite. Even its other variants XL and XV ca...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി user
    On: Sep 13, 2023 | 1550 Views
   • എല്ലാം മാഗ്നൈറ്റ് വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

   നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് വീഡിയോകൾ

   • QuickNews Nissan Magnite
    QuickNews Nissan Magnite
    ഏപ്രിൽ 19, 2021 | 16603 Views
   • Best Compact SUV in India : PowerDrift
    Best Compact SUV in India : PowerDrift
    ജൂൺ 21, 2021 | 168061 Views
   • 2020 Nissan Magnite Review | Ready For The Revival? | Zigwheels.com
    2020 Nissan Magnite Review | Ready For The Revival? | Zigwheels.com
    ഏപ്രിൽ 19, 2021 | 27156 Views

   നിസ്സാൻ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം മുംബൈ

   ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

   • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

   How many gears are available Nissan Magnite? ൽ

   Abhijeet asked on 25 Sep 2023

   The Nissan Magnite comes with a CVT system.

   By Cardekho experts on 25 Sep 2023

   What ഐഎസ് the ഇരിപ്പിടം capacity അതിലെ the നിസ്സാൻ Magnite?

   Prakash asked on 15 Sep 2023

   The seating capacity of the Nissan Magnite is 5 seater.

   By Cardekho experts on 15 Sep 2023

   What ഐഎസ് the kerb weight അതിലെ the നിസ്സാൻ Magnite?

   Abhijeet asked on 23 Jun 2023

   The Nissan Magnite has kerb weight of 1039 KG.

   By Cardekho experts on 23 Jun 2023

   How many colours are available Nissan Magnite? ൽ

   Abhijeet asked on 21 Apr 2023

   Nissan Magnite is available in 9 different colours - Sandstone Brown, Flare Garn...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 21 Apr 2023

   How many colours are available Nissan Magnite? ൽ

   Abhijeet asked on 12 Apr 2023

   Nissan Magnite is available in 9 different colours - Sandstone Brown, Flare Garn...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 12 Apr 2023

   മാഗ്നൈറ്റ് വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

   നഗരംഓൺ റോഡ് വില
   നവി മുമ്പൈRs. 6.94 - 13.36 ലക്ഷം
   പാൻവൽRs. 6.94 - 12.91 ലക്ഷം
   പൂണെRs. 6.95 - 13.14 ലക്ഷം
   വാപ്പിRs. 6.64 - 12.25 ലക്ഷം
   നവസരിRs. 6.64 - 12.25 ലക്ഷം
   സൂററ്റ്Rs. 6.64 - 12.40 ലക്ഷം
   ഔറംഗബാദ്Rs. 6.94 - 12.91 ലക്ഷം
   കോലാപൂർRs. 6.94 - 12.91 ലക്ഷം
   നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
   space Image

   ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു നിസ്സാൻ കാറുകൾ

   • ഉപകമിങ്
   * എക്സ്ഷോറൂം വില മുംബൈ ൽ
   ×
   We need your നഗരം to customize your experience