• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില എം ജി ഹെക്റ്റർ ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

എം ജി ഹെക്റ്റർ ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

style ഡീസൽ mt(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,48,000
ആർ ടി ഒRs.1,74,830
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.78,582
മറ്റുള്ളവർRs.23,480
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.16,24,892**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
എംജി ഹെക്റ്റർRs.16.24 ലക്ഷം**
super ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,48,000
ആർ ടി ഒRs.1,87,330
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.82,060
മറ്റുള്ളവർRs.24,480
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,41,870**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
super ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)Rs.17.41 ലക്ഷം**
സ്മാർട്ട് ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,88,000
ആർ ടി ഒRs.2,04,830
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.86,928
മറ്റുള്ളവർRs.25,880
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.19,05,638**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
സ്മാർട്ട് ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)Rs.19.05 ലക്ഷം**
sharp ഡീസൽ mt(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,28,000
ആർ ടി ഒRs.2,22,330
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.91,796
മറ്റുള്ളവർRs.27,280
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.20,69,406**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
sharp ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)(top model)Rs.20.69 ലക്ഷം**
style mt(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,48,000
ആർ ടി ഒRs.1,31,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.55,918
മറ്റുള്ളവർRs.22,480
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.14,57,528**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
style mt(പെട്രോൾ)(base model)Rs.14.57 ലക്ഷം**
super mt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,28,000
ആർ ടി ഒRs.1,39,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.58,587
മറ്റുള്ളവർRs.23,280
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,48,997**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
super mt(പെട്രോൾ)Rs.15.48 ലക്ഷം**
hybrid super mt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,88,000
ആർ ടി ഒRs.1,45,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.60,589
മറ്റുള്ളവർRs.23,880
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.16,17,599**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
hybrid super mt(പെട്രോൾ)Rs.16.17 ലക്ഷം**
hybrid സ്മാർട്ട് mt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,98,000
ആർ ടി ഒRs.1,56,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.64,259
മറ്റുള്ളവർRs.24,980
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,43,369**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
hybrid സ്മാർട്ട് mt(പെട്രോൾ)Rs.17.43 ലക്ഷം**
സ്മാർട്ട് at(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,68,000
ആർ ടി ഒRs.1,63,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.66,595
മറ്റുള്ളവർRs.25,680
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,23,405**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
സ്മാർട്ട് at(പെട്രോൾ)Rs.18.23 ലക്ഷം**
hybrid sharp mt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,28,000
ആർ ടി ഒRs.1,69,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.68,597
മറ്റുള്ളവർRs.26,280
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,92,007**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
hybrid sharp mt(പെട്രോൾ)Rs.18.92 ലക്ഷം**
sharp at(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,18,000
ആർ ടി ഒRs.1,78,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.71,600
മറ്റുള്ളവർRs.27,180
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.19,94,910**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
sharp at(പെട്രോൾ)(top model)Rs.19.94 ലക്ഷം**
style ഡീസൽ mt(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,48,000
ആർ ടി ഒRs.1,74,830
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.78,582
മറ്റുള്ളവർRs.23,480
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.16,24,892**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
എംജി ഹെക്റ്റർRs.16.24 ലക്ഷം**
super ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,48,000
ആർ ടി ഒRs.1,87,330
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.82,060
മറ്റുള്ളവർRs.24,480
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,41,870**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
super ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)Rs.17.41 ലക്ഷം**
സ്മാർട്ട് ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,88,000
ആർ ടി ഒRs.2,04,830
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.86,928
മറ്റുള്ളവർRs.25,880
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.19,05,638**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
സ്മാർട്ട് ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)Rs.19.05 ലക്ഷം**
sharp ഡീസൽ mt(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,28,000
ആർ ടി ഒRs.2,22,330
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.91,796
മറ്റുള്ളവർRs.27,280
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.20,69,406**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
sharp ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)(top model)Rs.20.69 ലക്ഷം**
style mt(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,48,000
ആർ ടി ഒRs.1,31,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.55,918
മറ്റുള്ളവർRs.22,480
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.14,57,528**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
എംജി ഹെക്റ്റർRs.14.57 ലക്ഷം**
super mt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,28,000
ആർ ടി ഒRs.1,39,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.58,587
മറ്റുള്ളവർRs.23,280
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,48,997**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
super mt(പെട്രോൾ)Rs.15.48 ലക്ഷം**
hybrid super mt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,88,000
ആർ ടി ഒRs.1,45,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.60,589
മറ്റുള്ളവർRs.23,880
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.16,17,599**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
hybrid super mt(പെട്രോൾ)Rs.16.17 ലക്ഷം**
hybrid സ്മാർട്ട് mt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,98,000
ആർ ടി ഒRs.1,56,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.64,259
മറ്റുള്ളവർRs.24,980
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,43,369**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
hybrid സ്മാർട്ട് mt(പെട്രോൾ)Rs.17.43 ലക്ഷം**
സ്മാർട്ട് at(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,68,000
ആർ ടി ഒRs.1,63,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.66,595
മറ്റുള്ളവർRs.25,680
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,23,405**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
സ്മാർട്ട് at(പെട്രോൾ)Rs.18.23 ലക്ഷം**
hybrid sharp mt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,28,000
ആർ ടി ഒRs.1,69,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.68,597
മറ്റുള്ളവർRs.26,280
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,92,007**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
hybrid sharp mt(പെട്രോൾ)Rs.18.92 ലക്ഷം**
sharp at(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,18,000
ആർ ടി ഒRs.1,78,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.71,600
മറ്റുള്ളവർRs.27,180
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.19,94,910**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
sharp at(പെട്രോൾ)(top model)Rs.19.94 ലക്ഷം**

എം ജി ഹെക്റ്റർ വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

VariantsOn-Road Price
ഹെക്ടർ സ്മാർട്ട് atRs. 18.23 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ style ഡീസൽ mtRs. 16.24 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ സ്മാർട്ട് ഡീസൽ mtRs. 19.05 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ hybrid sharp mtRs. 18.92 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ super mtRs. 15.48 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ hybrid super mtRs. 16.17 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ hybrid സ്മാർട്ട് mtRs. 17.43 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ super ഡീസൽ mtRs. 17.41 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ style mtRs. 14.57 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ sharp atRs. 19.94 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ sharp ഡീസൽ mtRs. 20.69 ലക്ഷം*

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ഹെക്റ്റർ പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

price ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of എംജി ഹെക്ടർ

4.6/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി803 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Write a Review and Win
200 Paytm vouchers & an iPhone 7 every month!
Iphone
 • All (803)
 • Price (193)
 • Service (22)
 • Mileage (39)
 • Looks (266)
 • Comfort (116)
 • Space (65)
 • Power (72)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Nobody can say no to this.

  1. The exterior looks superb and is a perfect car for men. 2. Best car in this class in the price. 3. Luxurious seating. 4. Large Panorama window. 5. Larger boot spac...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി joshi raju
  On: Dec 10, 2019 | 884 Views
 • Amazing machine.

  People say that the electronics won't work out in India but MG has proved almost everyone wrong. Speaking of electronics, the car is fully loaded with advanced technology...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ritesh gourav
  On: Nov 28, 2019 | 3438 Views
 • Perfect Family SUV

  This car is perfect for a family it is the best car in this range. It contains many features that are only in this car like panoramic sunroof new voice assistance and man...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി anonymous
  On: Dec 08, 2019 | 569 Views
 • Best And Brilliant

  Best and brilliant car by MG. If we compare the cars in Hector's price range Jeep compass is overprized, no premium features, and no comfort. Tata Harrier is fair and the...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി gurmeet balyan
  On: Nov 27, 2019 | 262 Views
 • Best in the Budget

  The best car at a very reasonable price and best specification in the budget, it has very advanced features.

  വഴി user
  On: Dec 08, 2019 | 31 Views
 • മുഴുവൻ Hector Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

എംജി ഹെക്ടർ വീഡിയോകൾ

 • MG Hector India Variants Explained in Hindi | CarDekho.com
  14:51
  MG Hector India Variants Explained in Hindi | CarDekho.com
  Oct 17, 2019
 • MG Hector 2019: First Look | Cyborgs Welcome! | Zigwheels.com
  6:22
  MG Hector 2019: First Look | Cyborgs Welcome! | Zigwheels.com
  Oct 17, 2019
 • MG Hector Pros & Cons - Should You Buy One? | Price in India, Features, Interior & More | CarDekho
  6:10
  MG Hector Pros & Cons - Should You Buy One? | Price in India, Features, Interior & More | CarDekho
  Oct 17, 2019
 • MG Hector Review | Get it over the Tata Harrier and Jeep Compass? | ZigWheels.com
  17:11
  MG Hector Review | Get it over the Tata Harrier and Jeep Compass? | ZigWheels.com
  Oct 17, 2019
 • 10 Upcoming SUVs in India in 2019 with Prices & Launch Dates - Kia SP2i, Carlino, MG Hector & More!
  6:1
  10 Upcoming SUVs in India in 2019 with Prices & Launch Dates - Kia SP2i, Carlino, MG Hector & More!
  Oct 17, 2019

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

എം ജി കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

എംജി ഹെക്ടർ വാർത്ത

space Image
space Image

ഹെക്റ്റർ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
നോയിഡRs. 14.55 - 20.25 ലക്ഷം
ഗസിയാബാദ്Rs. 14.55 - 20.25 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 14.27 - 19.86 ലക്ഷം
ഫരിദാബാദ്Rs. 14.27 - 19.86 ലക്ഷം
കർണാൽRs. 14.23 - 19.8 ലക്ഷം
അഗ്രRs. 14.41 - 20.1 ലക്ഷം
ഡെറാഡൂൺRs. 14.41 - 20.1 ലക്ഷം
ജയ്പൂർRs. 14.32 - 20.32 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് എംജി കാറുകൾ

 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌