• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില എം ജി ഹെക്റ്റർ ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

എം ജി ഹെക്റ്റർ ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

style ഡീസൽ mt(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,18,000
ആർ ടി ഒRs.1,71,080
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.77,296
മറ്റുള്ളവർRs.23,180
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,89,556**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
എംജി ഹെക്റ്റർRs.15.89 ലക്ഷം**
super ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,18,000
ആർ ടി ഒRs.1,83,580
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.80,774
മറ്റുള്ളവർRs.24,180
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,06,534**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
super ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)Rs.17.06 ലക്ഷം**
സ്മാർട്ട് ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,48,000
ആർ ടി ഒRs.1,99,830
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.85,294
മറ്റുള്ളവർRs.25,480
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,58,604**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
സ്മാർട്ട് ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)Rs.18.58 ലക്ഷം**
sharp ഡീസൽ mt(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,88,000
ആർ ടി ഒRs.2,17,330
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.90,163
മറ്റുള്ളവർRs.26,880
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.20,22,373**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
sharp ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)(top model)Rs.20.22 ലക്ഷം**
style mt(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,18,000
ആർ ടി ഒRs.1,28,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.54,675
മറ്റുള്ളവർRs.22,180
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.14,22,985**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
style mt(പെട്രോൾ)(base model)Rs.14.22 ലക്ഷം**
super mt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,98,000
ആർ ടി ഒRs.1,36,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.57,344
മറ്റുള്ളവർRs.22,980
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,14,454**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
super mt(പെട്രോൾ)Rs.15.14 ലക്ഷം**
hybrid super mt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,58,000
ആർ ടി ഒRs.1,42,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.59,346
മറ്റുള്ളവർRs.23,580
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,83,056**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
hybrid super mt(പെട്രോൾ)Rs.15.83 ലക്ഷം**
hybrid സ്മാർട്ട് mt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,68,000
ആർ ടി ഒRs.1,53,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.63,016
മറ്റുള്ളവർRs.24,680
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,08,826**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
hybrid സ്മാർട്ട് mt(പെട്രോൾ)Rs.17.08 ലക്ഷം**
സ്മാർട്ട് at(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,28,000
ആർ ടി ഒRs.1,59,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.65,017
മറ്റുള്ളവർRs.25,280
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,77,427**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
സ്മാർട്ട് at(പെട്രോൾ)Rs.17.77 ലക്ഷം**
hybrid sharp mt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,88,000
ആർ ടി ഒRs.1,65,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.67,020
മറ്റുള്ളവർRs.25,880
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,46,030**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
hybrid sharp mt(പെട്രോൾ)Rs.18.46 ലക്ഷം**
sharp at(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,78,000
ആർ ടി ഒRs.1,74,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.70,023
മറ്റുള്ളവർRs.26,780
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.19,48,933**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
sharp at(പെട്രോൾ)(top model)Rs.19.48 ലക്ഷം**
style ഡീസൽ mt(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,18,000
ആർ ടി ഒRs.1,71,080
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.77,296
മറ്റുള്ളവർRs.23,180
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,89,556**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
എംജി ഹെക്റ്റർRs.15.89 ലക്ഷം**
super ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,18,000
ആർ ടി ഒRs.1,83,580
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.80,774
മറ്റുള്ളവർRs.24,180
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,06,534**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
super ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)Rs.17.06 ലക്ഷം**
സ്മാർട്ട് ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,48,000
ആർ ടി ഒRs.1,99,830
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.85,294
മറ്റുള്ളവർRs.25,480
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,58,604**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
സ്മാർട്ട് ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)Rs.18.58 ലക്ഷം**
sharp ഡീസൽ mt(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,88,000
ആർ ടി ഒRs.2,17,330
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.90,163
മറ്റുള്ളവർRs.26,880
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.20,22,373**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
sharp ഡീസൽ mt(ഡീസൽ)(top model)Rs.20.22 ലക്ഷം**
style mt(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,18,000
ആർ ടി ഒRs.1,28,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.54,675
മറ്റുള്ളവർRs.22,180
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.14,22,985**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
എംജി ഹെക്റ്റർRs.14.22 ലക്ഷം**
super mt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,98,000
ആർ ടി ഒRs.1,36,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.57,344
മറ്റുള്ളവർRs.22,980
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,14,454**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
super mt(പെട്രോൾ)Rs.15.14 ലക്ഷം**
hybrid super mt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,58,000
ആർ ടി ഒRs.1,42,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.59,346
മറ്റുള്ളവർRs.23,580
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,83,056**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
hybrid super mt(പെട്രോൾ)Rs.15.83 ലക്ഷം**
hybrid സ്മാർട്ട് mt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,68,000
ആർ ടി ഒRs.1,53,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.63,016
മറ്റുള്ളവർRs.24,680
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,08,826**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
hybrid സ്മാർട്ട് mt(പെട്രോൾ)Rs.17.08 ലക്ഷം**
സ്മാർട്ട് at(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,28,000
ആർ ടി ഒRs.1,59,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.65,017
മറ്റുള്ളവർRs.25,280
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,77,427**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
സ്മാർട്ട് at(പെട്രോൾ)Rs.17.77 ലക്ഷം**
hybrid sharp mt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,88,000
ആർ ടി ഒRs.1,65,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.67,020
മറ്റുള്ളവർRs.25,880
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,46,030**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
hybrid sharp mt(പെട്രോൾ)Rs.18.46 ലക്ഷം**
sharp at(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,78,000
ആർ ടി ഒRs.1,74,130
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.70,023
മറ്റുള്ളവർRs.26,780
Rs.6,829
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.19,48,933**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
MG
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
sharp at(പെട്രോൾ)(top model)Rs.19.48 ലക്ഷം**

എം ജി ഹെക്റ്റർ വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

VariantsOn-Road Price
ഹെക്ടർ സ്മാർട്ട് atRs. 17.77 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ style ഡീസൽ mtRs. 15.89 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ സ്മാർട്ട് ഡീസൽ mtRs. 18.58 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ hybrid sharp mtRs. 18.46 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ super mtRs. 15.14 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ hybrid super mtRs. 15.83 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ hybrid സ്മാർട്ട് mtRs. 17.08 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ super ഡീസൽ mtRs. 17.06 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ style mtRs. 14.22 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ sharp atRs. 19.48 ലക്ഷം*
ഹെക്ടർ sharp ഡീസൽ mtRs. 20.22 ലക്ഷം*

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ഹെക്റ്റർ പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

price ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of എംജി ഹെക്ടർ

4.6/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി668 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Chance to win image iPhone 7 & image വൗച്ചറുകൾ - ടി & സി *

നിരക്ക് & അവലോകനം

 • All (668)
 • Price (167)
 • Service (19)
 • Mileage (25)
 • Looks (229)
 • Comfort (86)
 • Space (44)
 • Power (54)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Partner For Enthusiasm

  Bought MG Hector over compass because of its specifications,within my price range & it offers the same power as a compass. Cons -(small tyres, the suspension on the soft...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി user
  On: Sep 23, 2019 | 23829 Views
 • Amazing Car

  I own a petrol hybrid MG Hector and the experience has been amazing to date. Have completed 2k kms. 1. The engine : sufficient power for this sized car. I initially thoug...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി anonymous
  On: Oct 06, 2019 | 4403 Views
 • The Trojan Hero !!!

  We Indians love SUV. MG Hector is one such product that feels strong and sturdy and huge like an SUV but drives like a car. Not an offroader at all but has a butch and st...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി baba
  On: Sep 27, 2019 | 66 Views
 • Worst Product

  The MG Hector looks good and is tempting to buy as it offers a lot of great features at a significantly low price but the car has a severe problem which consumers may not...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി anonymous
  On: Sep 25, 2019 | 1682 Views
 • Most Attractive Car In Market

  M.G. had recently entered the Indian markets and became the most popular company in less time. The features are given in the MG Hector are the best features than any othe...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി dhru rajani
  On: Sep 23, 2019 | 198 Views
 • മുഴുവൻ Hector Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

എംജി ഹെക്ടർ വീഡിയോകൾ

 • MG Hector India Variants Explained in Hindi | CarDekho.com
  14:51
  MG Hector India Variants Explained in Hindi | CarDekho.com
  Sep 17, 2019
 • MG Hector 2019: First Look | Cyborgs Welcome! | Zigwheels.com
  6:22
  MG Hector 2019: First Look | Cyborgs Welcome! | Zigwheels.com
  May 17, 2019
 • MG Hector Pros & Cons - Should You Buy One? | Price in India, Features, Interior & More | CarDekho
  6:10
  MG Hector Pros & Cons - Should You Buy One? | Price in India, Features, Interior & More | CarDekho
  Sep 17, 2019
 • MG Hector 2019 Review in Hindi | ,  ? CarDekho.com
  13:15
  MG Hector 2019 Review in Hindi | , ? CarDekho.com
  Sep 17, 2019
 • 10 Upcoming SUVs in India in 2019 with Prices & Launch Dates - Kia SP2i, Carlino, MG Hector & More!
  6:1
  10 Upcoming SUVs in India in 2019 with Prices & Launch Dates - Kia SP2i, Carlino, MG Hector & More!
  Jun 27, 2019

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

എം ജി കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

എംജി ഹെക്ടർ വാർത്ത

space Image
space Image

ഹെക്റ്റർ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
നോയിഡRs. 14.41 - 20.1 ലക്ഷം
ഗസിയാബാദ്Rs. 14.41 - 20.1 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 14.2 - 19.79 ലക്ഷം
ഫരിദാബാദ്Rs. 13.86 - 19.31 ലക്ഷം
കർണാൽRs. 14.2 - 19.79 ലക്ഷം
അഗ്രRs. 14.41 - 20.1 ലക്ഷം
ഡെറാഡൂൺRs. 14.41 - 20.1 ലക്ഷം
ജയ്പൂർRs. 14.31 - 20.32 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് എംജി കാറുകൾ

 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌