• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില കിയ സെൽറ്റോസ് ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

കിയ സെൽറ്റോസ് ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

hte d(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,000
ആർ ടി ഒRs.89,743
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.41,741
മറ്റുള്ളവർRs.500
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.11,30,984**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
കിയ സെൽറ്റോസ്Rs.11.3 ലക്ഷം**
htk d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,42,205
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.45,274
മറ്റുള്ളവർRs.11,690
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.13,18,169**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htk d(ഡീസൽ)Rs.13.18 ലക്ഷം**
htk plus d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,54,705
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.48,218
മറ്റുള്ളവർRs.12,690
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.14,34,613**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htk plus d(ഡീസൽ)Rs.14.34 ലക്ഷം**
htk plus at d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,67,205
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.51,163
മറ്റുള്ളവർRs.13,690
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,51,058**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htk plus at d(ഡീസൽ)Rs.15.51 ലക്ഷം**
htx d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,79,000
ആർ ടി ഒRs.1,74,705
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.52,929
മറ്റുള്ളവർRs.14,290
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.16,20,924**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htx d(ഡീസൽ)Rs.16.2 ലക്ഷം**
htx plus d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,89,705
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.56,462
മറ്റുള്ളവർRs.15,490
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,60,657**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htx plus d(ഡീസൽ)Rs.17.6 ലക്ഷം**
htx plus at d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,99,000
ആർ ടി ഒRs.2,02,205
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.59,406
മറ്റുള്ളവർRs.16,490
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,77,101**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htx plus at d(ഡീസൽ)Rs.18.77 ലക്ഷം**
gtx plus at d(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,99,000
ആർ ടി ഒRs.2,16,375
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.74,129
മറ്റുള്ളവർRs.16,990
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.20,06,494*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
gtx plus at d(ഡീസൽ)(top model)Rs.20.06 ലക്ഷം*
hte ജി(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,69,000
ആർ ടി ഒRs.70,160
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.40,858
മറ്റുള്ളവർRs.500
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,80,518**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
hte ജി(പെട്രോൾ)(base model)Rs.10.8 ലക്ഷം**
htk ജി(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,000
ആർ ടി ഒRs.72,260
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.41,741
മറ്റുള്ളവർRs.500
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.11,13,501**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htk ജി(പെട്രോൾ)Rs.11.13 ലക്ഷം**
htk plus ജി(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,14,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.45,274
മറ്റുള്ളവർRs.11,690
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.12,90,194**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htk plus ജി(പെട്രോൾ)Rs.12.9 ലക്ഷം**
htx ജി(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,79,000
ആർ ടി ഒRs.1,30,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.49,985
മറ്റുള്ളവർRs.13,290
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.14,72,505**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htx ജി(പെട്രോൾ)Rs.14.72 ലക്ഷം**
gtk(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,49,000
ആർ ടി ഒRs.1,37,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.52,046
മറ്റുള്ളവർRs.13,990
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,52,266**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
gtk(പെട്രോൾ)Rs.15.52 ലക്ഷം**
htx ivt ജി(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,79,000
ആർ ടി ഒRs.1,40,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.52,929
മറ്റുള്ളവർRs.14,290
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,86,449**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htx ivt ജി(പെട്രോൾ)Rs.15.86 ലക്ഷം**
gtx(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,52,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.56,462
മറ്റുള്ളവർRs.15,490
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,23,182**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
gtx(പെട്രോൾ)Rs.17.23 ലക്ഷം**
gtx dct(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,62,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.59,406
മറ്റുള്ളവർRs.16,490
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,37,126**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
gtx dct(പെട്രോൾ)Rs.18.37 ലക്ഷം**
gtx plus(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,62,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.59,406
മറ്റുള്ളവർRs.16,490
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,37,126**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
gtx plus(പെട്രോൾ)Rs.18.37 ലക്ഷം**
gtx plus dct(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,73,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.74,129
മറ്റുള്ളവർRs.16,990
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.19,64,019*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
gtx plus dct(പെട്രോൾ)(top model)Rs.19.64 ലക്ഷം*
hte d(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,000
ആർ ടി ഒRs.89,743
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.41,741
മറ്റുള്ളവർRs.500
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.11,30,984**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
കിയ സെൽറ്റോസ്Rs.11.3 ലക്ഷം**
htk d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,42,205
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.45,274
മറ്റുള്ളവർRs.11,690
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.13,18,169**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htk d(ഡീസൽ)Rs.13.18 ലക്ഷം**
htk plus d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,54,705
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.48,218
മറ്റുള്ളവർRs.12,690
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.14,34,613**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htk plus d(ഡീസൽ)Rs.14.34 ലക്ഷം**
htk plus at d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,67,205
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.51,163
മറ്റുള്ളവർRs.13,690
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,51,058**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htk plus at d(ഡീസൽ)Rs.15.51 ലക്ഷം**
htx d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,79,000
ആർ ടി ഒRs.1,74,705
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.52,929
മറ്റുള്ളവർRs.14,290
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.16,20,924**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htx d(ഡീസൽ)Rs.16.2 ലക്ഷം**
htx plus d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,89,705
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.56,462
മറ്റുള്ളവർRs.15,490
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,60,657**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htx plus d(ഡീസൽ)Rs.17.6 ലക്ഷം**
htx plus at d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,99,000
ആർ ടി ഒRs.2,02,205
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.59,406
മറ്റുള്ളവർRs.16,490
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,77,101**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htx plus at d(ഡീസൽ)Rs.18.77 ലക്ഷം**
gtx plus at d(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,99,000
ആർ ടി ഒRs.2,16,375
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.74,129
മറ്റുള്ളവർRs.16,990
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.20,06,494*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
gtx plus at d(ഡീസൽ)(top model)Rs.20.06 ലക്ഷം*
hte ജി(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,69,000
ആർ ടി ഒRs.70,160
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.40,858
മറ്റുള്ളവർRs.500
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,80,518**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
കിയ സെൽറ്റോസ്Rs.10.8 ലക്ഷം**
htk ജി(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,000
ആർ ടി ഒRs.72,260
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.41,741
മറ്റുള്ളവർRs.500
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.11,13,501**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htk ജി(പെട്രോൾ)Rs.11.13 ലക്ഷം**
htk plus ജി(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,14,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.45,274
മറ്റുള്ളവർRs.11,690
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.12,90,194**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htk plus ജി(പെട്രോൾ)Rs.12.9 ലക്ഷം**
htx ജി(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,79,000
ആർ ടി ഒRs.1,30,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.49,985
മറ്റുള്ളവർRs.13,290
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.14,72,505**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htx ജി(പെട്രോൾ)Rs.14.72 ലക്ഷം**
gtk(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,49,000
ആർ ടി ഒRs.1,37,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.52,046
മറ്റുള്ളവർRs.13,990
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,52,266**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
gtk(പെട്രോൾ)Rs.15.52 ലക്ഷം**
htx ivt ജി(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,79,000
ആർ ടി ഒRs.1,40,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.52,929
മറ്റുള്ളവർRs.14,290
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,86,449**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
htx ivt ജി(പെട്രോൾ)Rs.15.86 ലക്ഷം**
gtx(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,52,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.56,462
മറ്റുള്ളവർRs.15,490
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,23,182**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
gtx(പെട്രോൾ)Rs.17.23 ലക്ഷം**
gtx dct(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,62,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.59,406
മറ്റുള്ളവർRs.16,490
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,37,126**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
gtx dct(പെട്രോൾ)Rs.18.37 ലക്ഷം**
gtx plus(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,62,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.59,406
മറ്റുള്ളവർRs.16,490
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,37,126**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
gtx plus(പെട്രോൾ)Rs.18.37 ലക്ഷം**
gtx plus dct(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,73,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.74,129
മറ്റുള്ളവർRs.16,990
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.19,64,019*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
gtx plus dct(പെട്രോൾ)(top model)Rs.19.64 ലക്ഷം*

കിയ സെൽറ്റോസ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

VariantsOn-Road Price
സെൽറ്റോസ് htk plus ജിRs. 12.9 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് htk dRs. 13.18 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് htx plus dRs. 17.6 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് gtx plus dctRs. 19.64 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് htk plus dRs. 14.34 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് hte dRs. 11.3 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് hte ജിRs. 10.8 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് gtx dctRs. 18.37 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് gtxRs. 17.23 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് htx ivt ജിRs. 15.86 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് htx ജിRs. 14.72 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് gtkRs. 15.52 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് htx dRs. 16.2 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് htk plus at dRs. 15.51 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് gtx plus at dRs. 20.06 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് htx plus at dRs. 18.77 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് gtx plusRs. 18.37 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് htk ജിRs. 11.13 ലക്ഷം*

വില താരതമ്യം ചെയ്യു സെൽറ്റോസ് പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

price ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of കിയ സെൽറ്റോസ്

4.6/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി727 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Write a Review and Win
200 Paytm vouchers & an iPhone 7 every month!
Iphone
 • All (726)
 • Price (168)
 • Service (17)
 • Mileage (76)
 • Looks (271)
 • Comfort (137)
 • Space (53)
 • Power (71)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • CRITICAL
 • Build to thrill.

  Fantastic tuned engine, hi-tech entertainment system, great build quality, comfortable seats and decor, first time ever air filters in the car and brilliant suspension. I...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sandeep
  On: Dec 11, 2019 | 863 Views
 • Love this car

  This is actually the best offering in the current price range. People have been cribbing about features, well then pay for it! You forget it's technically not an Indian c...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി akshat jain
  On: Dec 09, 2019 | 2119 Views
 • for GTX Plus AT D

  My Kia seltos

  I am a big fan of Kia. When I was in South Korea my brother bought a Kia optimum. When Kia launched its first car Seltos in India. I bought that. And I am very happy to b...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി arpita ganguly
  On: Dec 08, 2019 | 766 Views
 • The best one.

  Such an Impeccable Machine with flawless drive, Indomitable power, eye-catching design, and Hushed Engine. Its a feeling of some luxury segment at very competitive pricin...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sunil rana
  On: Dec 12, 2019 | 25 Views
 • Class and comfort.

  Satisfying ride, comfortable seats, powerful beast. I tried other cars in the same price range but no one was comforting as this one.

  വഴി aman thakur
  On: Dec 11, 2019 | 29 Views
 • മുഴുവൻ Seltos Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

കിയ സെൽറ്റോസ് വീഡിയോകൾ

 • Kia Seltos Variants Explained (): Which One To Buy? | Price, Features & More | CarDekho
  22:18
  Kia Seltos Variants Explained (): Which One To Buy? | Price, Features & More | CarDekho
  Sep 10, 2019
 • Kia Seltos India First Look | Hyundai Creta Beater?| Features, Expected Price & More | CarDekho.com
  4:31
  Kia Seltos India First Look | Hyundai Creta Beater?| Features, Expected Price & More | CarDekho.com
  Jul 23, 2019
 • Kia Seltos vs MG Hector India | Comparison Review in Hindi | Practicality Test | CarDekho
  12:38
  Kia Seltos vs MG Hector India | Comparison Review in Hindi | Practicality Test | CarDekho
  Oct 17, 2019
 • Kia Seltos India Review | First Drive Review In Hindi | Petrol & Diesel | CarDekho.com
  14:30
  Kia Seltos India Review | First Drive Review In Hindi | Petrol & Diesel | CarDekho.com
  Aug 29, 2019
 • Kia SP2i 2019 SUV India: Design Sketches Unveiled | What To Expect? | CarDekho.com
  1:55
  Kia SP2i 2019 SUV India: Design Sketches Unveiled | What To Expect? | CarDekho.com
  May 16, 2019

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

കിയ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

കിയ സെൽറ്റോസ് വാർത്ത

space Image
space Image

സെൽറ്റോസ് വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
നോയിഡRs. 10.89 - 20.06 ലക്ഷം
ഗസിയാബാദ്Rs. 10.89 - 20.06 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 10.9 - 20.06 ലക്ഷം
ഫരിദാബാദ്Rs. 10.9 - 20.06 ലക്ഷം
സോനിപത്Rs. 10.9 - 20.06 ലക്ഷം
മീററ്റ്Rs. 10.92 - 20.06 ലക്ഷം
റോഹ്ടക്Rs. 10.96 - 20.06 ലക്ഷം
കർണാൽRs. 10.96 - 20.06 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് കിയ കാറുകൾ

 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌