• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില കിയ സെൽറ്റോസ് ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

കിയ സെൽറ്റോസ് ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

hte d(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,000
ആർ ടി ഒRs.89,743
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.41,741
മറ്റുള്ളവർRs.500
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.11,30,984**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
കിയ സെൽറ്റോസ്Rs.11.3 ലക്ഷം**
htk d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,42,205
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.45,274
മറ്റുള്ളവർRs.11,690
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.13,18,169**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htk d(ഡീസൽ)Rs.13.18 ലക്ഷം**
htk plus d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,54,705
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.48,218
മറ്റുള്ളവർRs.12,690
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.14,34,613**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htk plus d(ഡീസൽ)Rs.14.34 ലക്ഷം**
htk plus at d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,67,205
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.51,163
മറ്റുള്ളവർRs.13,690
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,51,058**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htk plus at d(ഡീസൽ)Rs.15.51 ലക്ഷം**
htx d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,79,000
ആർ ടി ഒRs.1,74,705
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.52,929
മറ്റുള്ളവർRs.14,290
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.16,20,924**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htx d(ഡീസൽ)Rs.16.2 ലക്ഷം**
htx plus d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,89,705
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.56,462
മറ്റുള്ളവർRs.15,490
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,60,657**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htx plus d(ഡീസൽ)Rs.17.6 ലക്ഷം**
htx plus at d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,99,000
ആർ ടി ഒRs.2,02,205
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.59,406
മറ്റുള്ളവർRs.16,490
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,77,101**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htx plus at d(ഡീസൽ)Rs.18.77 ലക്ഷം**
gtx plus at d(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,99,000
ആർ ടി ഒRs.2,16,375
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.74,129
മറ്റുള്ളവർRs.16,990
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.20,06,494*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
gtx plus at d(ഡീസൽ)(top model)Rs.20.06 ലക്ഷം*
hte ജി(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,69,000
ആർ ടി ഒRs.70,160
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.40,858
മറ്റുള്ളവർRs.500
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,80,518**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
hte ജി(പെട്രോൾ)(base model)Rs.10.8 ലക്ഷം**
htk ജി(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,000
ആർ ടി ഒRs.72,260
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.41,741
മറ്റുള്ളവർRs.500
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.11,13,501**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htk ജി(പെട്രോൾ)Rs.11.13 ലക്ഷം**
htk plus ജി(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,14,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.45,274
മറ്റുള്ളവർRs.11,690
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.12,90,194**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htk plus ജി(പെട്രോൾ)Rs.12.9 ലക്ഷം**
htx ജി(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,79,000
ആർ ടി ഒRs.1,30,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.49,985
മറ്റുള്ളവർRs.13,290
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.14,72,505**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htx ജി(പെട്രോൾ)Rs.14.72 ലക്ഷം**
gtk(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,49,000
ആർ ടി ഒRs.1,37,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.52,046
മറ്റുള്ളവർRs.13,990
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,52,266**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
gtk(പെട്രോൾ)Rs.15.52 ലക്ഷം**
htx ivt ജി(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,79,000
ആർ ടി ഒRs.1,40,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.52,929
മറ്റുള്ളവർRs.14,290
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,86,449**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htx ivt ജി(പെട്രോൾ)Rs.15.86 ലക്ഷം**
gtx(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,52,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.56,462
മറ്റുള്ളവർRs.15,490
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,23,182**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
gtx(പെട്രോൾ)Rs.17.23 ലക്ഷം**
gtx dct(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,62,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.59,406
മറ്റുള്ളവർRs.16,490
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,37,126**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
gtx dct(പെട്രോൾ)Rs.18.37 ലക്ഷം**
gtx plus(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,62,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.59,406
മറ്റുള്ളവർRs.16,490
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,37,126**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
gtx plus(പെട്രോൾ)Rs.18.37 ലക്ഷം**
gtx plus dct(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,73,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.74,129
മറ്റുള്ളവർRs.16,990
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.19,64,019*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
gtx plus dct(പെട്രോൾ)(top model)Rs.19.64 ലക്ഷം*
hte d(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,000
ആർ ടി ഒRs.89,743
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.41,741
മറ്റുള്ളവർRs.500
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.11,30,984**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
കിയ സെൽറ്റോസ്Rs.11.3 ലക്ഷം**
htk d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,42,205
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.45,274
മറ്റുള്ളവർRs.11,690
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.13,18,169**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htk d(ഡീസൽ)Rs.13.18 ലക്ഷം**
htk plus d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,54,705
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.48,218
മറ്റുള്ളവർRs.12,690
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.14,34,613**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htk plus d(ഡീസൽ)Rs.14.34 ലക്ഷം**
htk plus at d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,67,205
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.51,163
മറ്റുള്ളവർRs.13,690
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,51,058**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htk plus at d(ഡീസൽ)Rs.15.51 ലക്ഷം**
htx d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,79,000
ആർ ടി ഒRs.1,74,705
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.52,929
മറ്റുള്ളവർRs.14,290
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.16,20,924**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htx d(ഡീസൽ)Rs.16.2 ലക്ഷം**
htx plus d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,89,705
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.56,462
മറ്റുള്ളവർRs.15,490
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,60,657**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htx plus d(ഡീസൽ)Rs.17.6 ലക്ഷം**
htx plus at d(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,99,000
ആർ ടി ഒRs.2,02,205
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.59,406
മറ്റുള്ളവർRs.16,490
Rs.38,971
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,77,101**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htx plus at d(ഡീസൽ)Rs.18.77 ലക്ഷം**
gtx plus at d(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,99,000
ആർ ടി ഒRs.2,16,375
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.74,129
മറ്റുള്ളവർRs.16,990
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.20,06,494*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
gtx plus at d(ഡീസൽ)(top model)Rs.20.06 ലക്ഷം*
hte ജി(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,69,000
ആർ ടി ഒRs.70,160
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.40,858
മറ്റുള്ളവർRs.500
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,80,518**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
കിയ സെൽറ്റോസ്Rs.10.8 ലക്ഷം**
htk ജി(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,000
ആർ ടി ഒRs.72,260
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.41,741
മറ്റുള്ളവർRs.500
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.11,13,501**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htk ജി(പെട്രോൾ)Rs.11.13 ലക്ഷം**
htk plus ജി(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,19,000
ആർ ടി ഒRs.1,14,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.45,274
മറ്റുള്ളവർRs.11,690
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.12,90,194**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htk plus ജി(പെട്രോൾ)Rs.12.9 ലക്ഷം**
htx ജി(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,79,000
ആർ ടി ഒRs.1,30,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.49,985
മറ്റുള്ളവർRs.13,290
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.14,72,505**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htx ജി(പെട്രോൾ)Rs.14.72 ലക്ഷം**
gtk(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,49,000
ആർ ടി ഒRs.1,37,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.52,046
മറ്റുള്ളവർRs.13,990
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,52,266**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
gtk(പെട്രോൾ)Rs.15.52 ലക്ഷം**
htx ivt ജി(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,79,000
ആർ ടി ഒRs.1,40,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.52,929
മറ്റുള്ളവർRs.14,290
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.15,86,449**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
htx ivt ജി(പെട്രോൾ)Rs.15.86 ലക്ഷം**
gtx(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,52,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.56,462
മറ്റുള്ളവർRs.15,490
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,23,182**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
gtx(പെട്രോൾ)Rs.17.23 ലക്ഷം**
gtx dct(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,62,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.59,406
മറ്റുള്ളവർRs.16,490
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,37,126**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
gtx dct(പെട്രോൾ)Rs.18.37 ലക്ഷം**
gtx plus(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,62,230
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.59,406
മറ്റുള്ളവർRs.16,490
Rs.36,316
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,37,126**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
gtx plus(പെട്രോൾ)Rs.18.37 ലക്ഷം**
gtx plus dct(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,73,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.74,129
മറ്റുള്ളവർRs.16,990
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.19,64,019*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Kia
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഒക്ടോബർ ഓഫറുകൾ
gtx plus dct(പെട്രോൾ)(top model)Rs.19.64 ലക്ഷം*

കിയ സെൽറ്റോസ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

VariantsOn-Road Price
സെൽറ്റോസ് htk plus ജിRs. 12.9 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് htk dRs. 13.18 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് htx plus dRs. 17.6 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് gtx plus dctRs. 19.64 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് htk plus dRs. 14.34 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് hte dRs. 11.3 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് hte ജിRs. 10.8 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് gtx dctRs. 18.37 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് gtxRs. 17.23 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് htx ivt ജിRs. 15.86 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് htx ജിRs. 14.72 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് gtkRs. 15.52 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് htx dRs. 16.2 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് htk plus at dRs. 15.51 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് gtx plus at dRs. 20.06 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് htx plus at dRs. 18.77 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് gtx plusRs. 18.37 ലക്ഷം*
സെൽറ്റോസ് htk ജിRs. 11.13 ലക്ഷം*

വില താരതമ്യം ചെയ്യു സെൽറ്റോസ് പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

price ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of കിയ സെൽറ്റോസ്

4.4/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി370 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Chance to win image iPhone 7 & image വൗച്ചറുകൾ - ടി & സി *

നിരക്ക് & അവലോകനം

 • All (369)
 • Price (105)
 • Service (9)
 • Mileage (21)
 • Looks (140)
 • Comfort (43)
 • Space (22)
 • Power (29)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • CRITICAL
 • Disruptively amazing

  The driving experience of Seltos GT 1.4 Turbo petrol with DCT is commendable. It handles very well on highways, around corners and manages easily while overtaking in city...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി anuj beri
  On: Oct 10, 2019 | 4287 Views
 • OUTSTANDING CAR

  Kia Seltos is the best car, in this car you get all the features that a normal customer requires, but if you are going for higher variants then you get more luxury featur...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി anonymous
  On: Oct 01, 2019 | 178 Views
 • Think before cribbing

  I saw lots of people cribbing about how Kia has come up with weak engines or price is little high, it's a mid-size SUV which competes with Creta, kicks, Duster, Ecosport ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി anuj joon
  On: Oct 01, 2019 | 9185 Views
 • Hatchback With Premium Features In SUV Mask

  Indians almost forgot what SUV means, Kia Seltos may have some premium features but lacks 4X4 or AWD. Without these features off road, riding is almost not possible. Comi...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി c r v gupta
  On: Oct 13, 2019 | 3586 Views
 • Beautiful car with decent price

  Kia Seltos is a beautiful car wuth nice interiors at a decent price. 

  വഴി shaitan gurjar
  On: Oct 11, 2019 | 31 Views
 • മുഴുവൻ Seltos Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

കിയ സെൽറ്റോസ് വീഡിയോകൾ

 • Kia Seltos Variants Explained (): Which One To Buy? | Price, Features & More | CarDekho
  22:18
  Kia Seltos Variants Explained (): Which One To Buy? | Price, Features & More | CarDekho
  Sep 10, 2019
 • Kia Seltos India First Look | Hyundai Creta Beater?| Features, Expected Price & More | CarDekho.com
  4:31
  Kia Seltos India First Look | Hyundai Creta Beater?| Features, Expected Price & More | CarDekho.com
  Jul 23, 2019
 • Kia Seltos vs MG Hector India | Comparison Review in Hindi | Practicality Test | CarDekho
  12:38
  Kia Seltos vs MG Hector India | Comparison Review in Hindi | Practicality Test | CarDekho
  Sep 07, 2019
 • Kia Seltos India Review | First Drive Review In Hindi | Petrol & Diesel | CarDekho.com
  14:30
  Kia Seltos India Review | First Drive Review In Hindi | Petrol & Diesel | CarDekho.com
  Aug 29, 2019
 • Kia SP2i 2019 SUV India: Design Sketches Unveiled | What To Expect? | CarDekho.com
  1:55
  Kia SP2i 2019 SUV India: Design Sketches Unveiled | What To Expect? | CarDekho.com
  May 16, 2019

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

കിയ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

 • എതിർ. to bhikaji cama palace safdarjung enclave ന്യൂ ഡെൽഹി 110029

 • peera garhi ന്യൂ ഡെൽഹി 110087

 • next to haldiram മോട്ടിനഗർ ന്യൂ ഡെൽഹി 110015

 • പട്പർഗഞ്ച് industrial വിസ്തീർണ്ണം, east ദില്ലി ന്യൂ ഡെൽഹി 110092

കിയ സെൽറ്റോസ് വാർത്ത

space Image
space Image

സെൽറ്റോസ് വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
നോയിഡRs. 10.92 - 20.06 ലക്ഷം
ഗസിയാബാദ്Rs. 10.89 - 20.06 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 10.9 - 20.06 ലക്ഷം
ഫരിദാബാദ്Rs. 10.96 - 20.06 ലക്ഷം
സോനിപത്Rs. 10.9 - 20.06 ലക്ഷം
മീററ്റ്Rs. 10.92 - 20.06 ലക്ഷം
റോഹ്ടക്Rs. 10.96 - 20.06 ലക്ഷം
കർണാൽRs. 10.96 - 20.06 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് കിയ കാറുകൾ

 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌