• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില ടാടാ ടിയാഗോ ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

ടാടാ ടിയാഗോ ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

എക്സ്ഇ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,24,990
ആർ ടി ഒRs.33,199
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,288
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.40,130
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,98,977**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
ടാടാ ടിയഗോRs.5.98 ലക്ഷം**
xm ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,74,993
ആർ ടി ഒRs.35,699
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,128
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.41,545
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,53,321**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
xm ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.6.53 ലക്ഷം**
xz ഡീസൽ(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,14,993
ആർ ടി ഒRs.60,761
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.37,600
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.41,718
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,19,855**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
xz ഡീസൽ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.7.19 ലക്ഷം**
xz opt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,34,993
ആർ ടി ഒRs.62,511
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.38,336
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.41,804
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,42,341**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
xz opt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.7.42 ലക്ഷം**
xz plus ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,69,993
ആർ ടി ഒRs.65,574
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.39,624
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.41,955
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,81,692**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
xz plus ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.7.81 ലക്ഷം**
എക്‌സ് സി പ്ലസ് ഇരുനിറം ഡീസൽ (ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,76,993
ആർ ടി ഒRs.66,186
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.39,882
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.41,986
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,89,562**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
എക്‌സ് സി പ്ലസ് ഇരുനിറം ഡീസൽ (ഡീസൽ)(top model)Rs.7.89 ലക്ഷം**
എക്സ്ഇ(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,39,990
ആർ ടി ഒRs.24,549
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,159
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.30,556
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,02,199**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
എക്സ്ഇ(പെട്രോൾ)(base model)Rs.5.02 ലക്ഷം**
എക്‌സ് എം(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,89,993
ആർ ടി ഒRs.26,549
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,000
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.31,772
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,56,042**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
എക്‌സ് എം(പെട്രോൾ)Rs.5.56 ലക്ഷം**
wizz edition പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,39,992
ആർ ടി ഒRs.28,549
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,840
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.30,988
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,09,882**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
wizz edition പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)Rs.6.09 ലക്ഷം**
എക്‌സ് സി(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,29,993
ആർ ടി ഒRs.28,149
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,472
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.31,945
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,99,114**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
എക്‌സ് സി(പെട്രോൾ)Rs.5.99 ലക്ഷം**
എക്‌സ് സി എ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,74,993
ആർ ടി ഒRs.29,949
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,128
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.33,639
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,47,571**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
എക്‌സ് സി എ(പെട്രോൾ)Rs.6.47 ലക്ഷം**
xz opt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,49,993
ആർ ടി ഒRs.28,949
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,208
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.32,031
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,20,651**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
xz opt(പെട്രോൾ)Rs.6.2 ലക്ഷം**
xz plus(പെട്രോൾ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,84,993
ആർ ടി ഒRs.30,349
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,496
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.32,182
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,58,339**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
xz plus(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.6.58 ലക്ഷം**
xz plus dual tone(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,91,993
ആർ ടി ഒRs.30,629
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,753
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.32,212
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,65,876**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
xz plus dual tone(പെട്രോൾ)Rs.6.65 ലക്ഷം**
xza plus(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,29,993
ആർ ടി ഒRs.51,049
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.38,152
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.33,876
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,25,695**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
xza plus(പെട്രോൾ)Rs.7.25 ലക്ഷം**
xza plus dual tone(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,36,993
ആർ ടി ഒRs.51,539
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.38,410
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.33,907
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,33,442**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
xza plus dual tone(പെട്രോൾ)(top model)Rs.7.33 ലക്ഷം**
എക്സ്ഇ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,24,990
ആർ ടി ഒRs.33,199
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,288
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.40,130
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,98,977**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
ടാടാ ടിയഗോRs.5.98 ലക്ഷം**
xm ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,74,993
ആർ ടി ഒRs.35,699
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,128
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.41,545
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,53,321**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
xm ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.6.53 ലക്ഷം**
xz ഡീസൽ(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,14,993
ആർ ടി ഒRs.60,761
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.37,600
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.41,718
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,19,855**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
xz ഡീസൽ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.7.19 ലക്ഷം**
xz opt ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,34,993
ആർ ടി ഒRs.62,511
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.38,336
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.41,804
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,42,341**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
xz opt ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.7.42 ലക്ഷം**
xz plus ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,69,993
ആർ ടി ഒRs.65,574
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.39,624
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.41,955
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,81,692**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
xz plus ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.7.81 ലക്ഷം**
എക്‌സ് സി പ്ലസ് ഇരുനിറം ഡീസൽ (ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,76,993
ആർ ടി ഒRs.66,186
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.39,882
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.41,986
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,89,562**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
എക്‌സ് സി പ്ലസ് ഇരുനിറം ഡീസൽ (ഡീസൽ)(top model)Rs.7.89 ലക്ഷം**
എക്സ്ഇ(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,39,990
ആർ ടി ഒRs.24,549
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,159
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.30,556
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,02,199**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
ടാടാ ടിയഗോRs.5.02 ലക്ഷം**
എക്‌സ് എം(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,89,993
ആർ ടി ഒRs.26,549
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,000
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.31,772
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,56,042**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
എക്‌സ് എം(പെട്രോൾ)Rs.5.56 ലക്ഷം**
wizz edition പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,39,992
ആർ ടി ഒRs.28,549
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,840
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.30,988
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,09,882**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
wizz edition പെട്രോൾ(പെട്രോൾ)Rs.6.09 ലക്ഷം**
എക്‌സ് സി(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,29,993
ആർ ടി ഒRs.28,149
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,472
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.31,945
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.5,99,114**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
എക്‌സ് സി(പെട്രോൾ)Rs.5.99 ലക്ഷം**
എക്‌സ് സി എ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,74,993
ആർ ടി ഒRs.29,949
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,128
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.33,639
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,47,571**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
എക്‌സ് സി എ(പെട്രോൾ)Rs.6.47 ലക്ഷം**
xz opt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,49,993
ആർ ടി ഒRs.28,949
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,208
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.32,031
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,20,651**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
xz opt(പെട്രോൾ)Rs.6.2 ലക്ഷം**
xz plus(പെട്രോൾ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,84,993
ആർ ടി ഒRs.30,349
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,496
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.32,182
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,58,339**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
xz plus(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.6.58 ലക്ഷം**
xz plus dual tone(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,91,993
ആർ ടി ഒRs.30,629
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,753
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.32,212
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,65,876**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
xz plus dual tone(പെട്രോൾ)Rs.6.65 ലക്ഷം**
xza plus(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,29,993
ആർ ടി ഒRs.51,049
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.38,152
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.33,876
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,25,695**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
xza plus(പെട്രോൾ)Rs.7.25 ലക്ഷം**
xza plus dual tone(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,36,993
ആർ ടി ഒRs.51,539
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.38,410
മറ്റുള്ളവർRs.6,500
Rs.33,907
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,33,442**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
1 ഓഫർ

ടാടാ ടിയാഗോ :- Benefits മുകളിലേക്ക് to Rs. 75,000... ൽ

19 ദിവസം ബാക്കി
xza plus dual tone(പെട്രോൾ)(top model)Rs.7.33 ലക്ഷം**

ടാടാ ടിയാഗോ വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

VariantsOn-Road Price
ടിയഗോ xm ഡീസൽRs. 6.53 ലക്ഷം*
ടിയഗോ xmRs. 5.56 ലക്ഷം*
ടിയഗോ xz optRs. 6.2 ലക്ഷം*
ടിയഗോ xza plus dual toneRs. 7.33 ലക്ഷം*
ടിയഗോ xz ഡീസൽRs. 7.19 ലക്ഷം*
ടിയഗോ xz opt ഡീസൽRs. 7.42 ലക്ഷം*
ടിയഗോ xza plusRs. 7.25 ലക്ഷം*
ടിയഗോ എക്സ്ഇ ഡീസൽRs. 5.98 ലക്ഷം*
ടിയഗോ xzRs. 5.99 ലക്ഷം*
ടിയഗോ wizz edition പെട്രോൾRs. 6.09 ലക്ഷം*
ടിയഗോ xz plusRs. 6.58 ലക്ഷം*
ടിയഗോ xz plus dual toneRs. 6.65 ലക്ഷം*
ടിയഗോ xzaRs. 6.47 ലക്ഷം*
ടിയഗോ എക്സ്ഇRs. 5.02 ലക്ഷം*
ടിയഗോ xz plus ഡീസൽRs. 7.81 ലക്ഷം*
ടിയഗോ xz plus dualtone ഡീസൽRs. 7.89 ലക്ഷം*

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ടിയാഗോ പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

price ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of ടാടാ ടിയഗോ

4.6/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി455 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Write a Review and Win
200 Paytm vouchers & an iPhone 7 every month!
Iphone
 • All (455)
 • Price (71)
 • Service (48)
 • Mileage (175)
 • Looks (93)
 • Comfort (119)
 • Space (63)
 • Power (56)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • Superior Car - Tata Tiago

  Amazing car everything is so good in Tata Tiago it is the best car, really, good work by Tata Motors. Interior and exterior all are good in this segment features are too ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി dhaval patel
  On: Nov 13, 2019 | 5513 Views
 • Good Performance

  Tata Tiago will never let you down regarding the performance and mileage. I have an experienced model XZA. I would say there is a power delivery lag a bit in city mode bu...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി raghuveer
  On: Oct 14, 2019 | 13162 Views
 • Great car at great price

  Great body structure with great dynamics. Corners seem smooth. JBL speakers are great. I have an AMT version and there is no issue with fuel average. A little bit of cabi...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി saurabh acharya
  On: Nov 18, 2019 | 144 Views
 • Value For Money;

  Using Tata Tiago for last 2 years done 30000km on that 22000 in 1st year. The average mileage on Highway is 22KMPL in City 18KMPL. Not done any parts change apart from no...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി satheesh k
  On: Sep 07, 2019 | 3156 Views
 • Best Car;

  Tata Tiago  - At such a price point, no other company is offering this much. XZ+ petrol is the best variant to buy in petrol manual. XZA+ in petrol AMT. Which offers ever...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി akash kapoor
  On: Aug 31, 2019 | 998 Views
 • മുഴുവൻ Tiago Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

ടാടാ ടിയഗോ വീഡിയോകൾ

 • Top 10 Upcoming Cars in India 2019 | Maruti S-Presso, Tata Altroz, Toyota Vellfire & More | CarDekho
  7:16
  Top 10 Upcoming Cars in India 2019 | Maruti S-Presso, Tata Altroz, Toyota Vellfire & More | CarDekho
  Sep 21, 2019

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

ടാടാ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

 • സ്പോൺസർ ചെയ്തത്

  ഒഖ്‌ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ഘട്ടം -1 ന്യൂ ഡെൽഹി 110020

 • സഫ്ദർജംഗ് എൻക്ലേവ് ന്യൂ ഡെൽഹി 110029

  ഒരു കോൾബാക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുക
 • daryaganj ന്യൂ ഡെൽഹി 110007

 • indl. വിസ്തീർണ്ണം moti nagar ന്യൂ ഡെൽഹി 110015

 • ദ്വാരക ന്യൂ ഡെൽഹി 110075

 • ടാടാ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം പുതിയത് ദില്ലി

Similar Tata Tiago ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • ടാടാ ടിയഗോ xm
  ടാടാ ടിയഗോ xm
  Rs3.5 ലക്ഷം
  20185,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടാടാ ടിയഗോ വിസ്സ് 1.2 റെവട്രോൺ
  ടാടാ ടിയഗോ വിസ്സ് 1.2 റെവട്രോൺ
  Rs3.65 ലക്ഷം
  201735,500 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടാടാ ടിയഗോ 1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ടി
  ടാടാ ടിയഗോ 1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ടി
  Rs3.8 ലക്ഷം
  20167,731 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടാടാ ടിയഗോ 1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ടി
  ടാടാ ടിയഗോ 1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ടി
  Rs4 ലക്ഷം
  201613,662 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടാടാ ടിയഗോ 1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ഇസഡ്
  ടാടാ ടിയഗോ 1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ഇസഡ്
  Rs4.15 ലക്ഷം
  201714,168 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടാടാ ടിയഗോ 1.2 റെവട്രോൺ എക്‌സ്സിഎ
  ടാടാ ടിയഗോ 1.2 റെവട്രോൺ എക്‌സ്സിഎ
  Rs4.2 ലക്ഷം
  201829,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടാടാ ടിയഗോ 1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ഇസഡ്
  ടാടാ ടിയഗോ 1.2 റെവട്രോൺ എക്സ്ഇസഡ്
  Rs4.4 ലക്ഷം
  201730,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടാടാ ടിയഗോ വിസ്സ് 1.05 റിവോടോർക്ക്
  ടാടാ ടിയഗോ വിസ്സ് 1.05 റിവോടോർക്ക്
  Rs4.65 ലക്ഷം
  201819,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
space Image
space Image

ടിയാഗോ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
നോയിഡRs. 5.19 - 7.84 ലക്ഷം
ഗസിയാബാദ്Rs. 5.19 - 7.84 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 5.05 - 7.83 ലക്ഷം
ഫരിദാബാദ്Rs. 5.05 - 7.83 ലക്ഷം
സോനിപത്Rs. 5.03 - 7.76 ലക്ഷം
മീററ്റ്Rs. 5.02 - 7.66 ലക്ഷം
റോഹ്ടക്Rs. 5.03 - 7.76 ലക്ഷം
റീവാറിRs. 4.92 - 7.7 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് ടാടാ കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌