മാരുതി ബലീനോ ഓൺ റോഡ് വില നാൻഗൽ

**മാരുതി ബലീനോ price is not available in നാൻഗൽ, currently showing price in ഹോശിയാർപൂർ

സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,56,206
ആർ ടി ഒRs.53,989
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,270
Rs.26,440
on-road വില in ഹോശിയാർപൂർ : (not available ഇൻ നാൻഗൽ)Rs.7,47,465*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
മാരുതി ബലീനോRs.7.47 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,40,206
ആർ ടി ഒRs.60,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,014
Rs.28,410
on-road വില in ഹോശിയാർപൂർ : (not available ഇൻ നാൻഗൽ)Rs.8,40,720*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.8.41 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,95,206
ആർ ടി ഒRs.64,764
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,811
Rs.29,707
on-road വില in ഹോശിയാർപൂർ : (not available ഇൻ നാൻഗൽ)Rs.9,01,781*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.9.02 ലക്ഷം*
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,33,206
ആർ ടി ഒRs.67,710
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,052
Rs.30,570
on-road വില in ഹോശിയാർപൂർ : (not available ഇൻ നാൻഗൽ)Rs.9,43,968*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.9.44 ലക്ഷം*
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,88,206
ആർ ടി ഒRs.71,973
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,848
Rs.31,892
on-road വില in ഹോശിയാർപൂർ : (not available ഇൻ നാൻഗൽ)Rs.10,05,027*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.10.05 ലക്ഷം*
ആൽഫാ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,28,206
ആർ ടി ഒRs.75,074
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,156
Rs.32,808
on-road വില in ഹോശിയാർപൂർ : (not available ഇൻ നാൻഗൽ)Rs.10,49,436*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
ആൽഫാ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.10.49 ലക്ഷം*
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,83,206
ആർ ടി ഒRs.79,338
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,950
Rs.34,119
on-road വില in ഹോശിയാർപൂർ : (not available ഇൻ നാൻഗൽ)Rs.11,10,494*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.11.10 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,30,206
ആർ ടി ഒRs.67,477
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,281
Rs.30,527
on-road വില in ഹോശിയാർപൂർ : (not available ഇൻ നാൻഗൽ)Rs.9,41,964*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
ഡെൽറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.9.42 ലക്ഷം*
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,23,206
ആർ ടി ഒRs.74,686
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,781
Rs.32,462
on-road വില in ഹോശിയാർപൂർ : (not available ഇൻ നാൻഗൽ)Rs.10,43,673*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി)(top model)Rs.10.44 ലക്ഷം*
സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,56,206
ആർ ടി ഒRs.53,989
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,270
Rs.26,440
on-road വില in ഹോശിയാർപൂർ : (not available ഇൻ നാൻഗൽ)Rs.7,47,465*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
മാരുതി ബലീനോRs.7.47 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,40,206
ആർ ടി ഒRs.60,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,014
Rs.28,410
on-road വില in ഹോശിയാർപൂർ : (not available ഇൻ നാൻഗൽ)Rs.8,40,720*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.8.41 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,95,206
ആർ ടി ഒRs.64,764
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,811
Rs.29,707
on-road വില in ഹോശിയാർപൂർ : (not available ഇൻ നാൻഗൽ)Rs.9,01,781*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.9.02 ലക്ഷം*
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,33,206
ആർ ടി ഒRs.67,710
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,052
Rs.30,570
on-road വില in ഹോശിയാർപൂർ : (not available ഇൻ നാൻഗൽ)Rs.9,43,968*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.9.44 ലക്ഷം*
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,88,206
ആർ ടി ഒRs.71,973
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,848
Rs.31,892
on-road വില in ഹോശിയാർപൂർ : (not available ഇൻ നാൻഗൽ)Rs.10,05,027*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.10.05 ലക്ഷം*
ആൽഫാ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,28,206
ആർ ടി ഒRs.75,074
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,156
Rs.32,808
on-road വില in ഹോശിയാർപൂർ : (not available ഇൻ നാൻഗൽ)Rs.10,49,436*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
ആൽഫാ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.10.49 ലക്ഷം*
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,83,206
ആർ ടി ഒRs.79,338
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,950
Rs.34,119
on-road വില in ഹോശിയാർപൂർ : (not available ഇൻ നാൻഗൽ)Rs.11,10,494*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.11.10 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,30,206
ആർ ടി ഒRs.67,477
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,281
Rs.30,527
on-road വില in ഹോശിയാർപൂർ : (not available ഇൻ നാൻഗൽ)Rs.9,41,964*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
മാരുതി ബലീനോRs.9.42 ലക്ഷം*
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,23,206
ആർ ടി ഒRs.74,686
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,781
Rs.32,462
on-road വില in ഹോശിയാർപൂർ : (not available ഇൻ നാൻഗൽ)Rs.10,43,673*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി)(top model)Rs.10.44 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ബലീനോ പകരമുള്ളത്

ബലീനോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്
 • യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  Found what you were looking for?

  മാരുതി ബലീനോ വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

  4.4/5
  അടിസ്ഥാനപെടുത്തി221 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
  • എല്ലാം (221)
  • Price (34)
  • Service (14)
  • Mileage (91)
  • Looks (76)
  • Comfort (98)
  • Space (32)
  • Power (20)
  • More ...
  • ഏറ്റവും പുതിയ
  • സഹായകമാണ്
  • Maruti Baleno Must Buy

   We can't find good-looking cars for such a low price of 8?9 lakhs, so it's an outstanding car in its price category. It's the finest choice for someone seeking for both c...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി sanjay
   On: Mar 30, 2023 | 423 Views
  • Best Car Baleno For Family

   I am using this car since 2017 and there is no maintenance expense if you drive and care for your car only a max of 5k per year. Driving and safety are all covered as per...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി himanshu girdharbhai patel
   On: Mar 26, 2023 | 483 Views
  • Baleno Car

   Baleno Specs, Features, and Price. The Maruti Baleno has 1 Diesel Engine and 1 Petrol Engine on offer. The Diesel engine is 1248 cc while the Petrol engine is 1197 cc. It...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി gajendra
   On: Feb 16, 2023 | 9001 Views
  • Maruti Baleno Popular Car

   Maruti Baleno is undoubtedly one of the most popular and well-known cars of this year. Maruti offered Baleno as one of the most adorable hatchbacks and small SUVs, with o...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി aryan khan
   On: Jan 27, 2023 | 2959 Views
  • Best Car Who Love To Drive

   My experience with Baleno has been fantastic from buying to till date. I can say that it's been a complete family car for me as of now. I had Maruti Eco before this, but ...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി manoj wagh
   On: Jan 26, 2023 | 1849 Views
  • എല്ലാം ബലീനോ വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

  ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

  space Image

  ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

  • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

  What is the സർവീസ് ചിലവ് of the Maruti Baleno?

  Abhijeet asked on 23 Mar 2023

  For this, we would suggest you visit the nearest authorized service centre of Ma...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 23 Mar 2023

  What ഐഎസ് the maintenance cost അതിലെ the മാരുതി Baleno?

  Abhijeet asked on 14 Mar 2023

  For this, we would suggest you visit the nearest authorized service centre of Ma...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 14 Mar 2023

  Which ഐഎസ് better, ഓട്ടോമാറ്റിക് or manual?

  DharmeshDubey asked on 5 Mar 2023

  Every one of us knows that traffic is becoming an ever-increasing pain. It does ...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 5 Mar 2023

  What are the ധനകാര്യം വിശദാംശങ്ങൾ അതിലെ മാരുതി Baleno?

  Abhijeet asked on 21 Feb 2023

  In general, the down payment remains in between 20-30% of the on-road price of t...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 21 Feb 2023

  What ഐഎസ് the വില അതിലെ മാരുതി ബലീനോ Ahmednagar? ൽ

  SHARAD asked on 18 Feb 2023

  Maruti Baleno is priced from INR 6.56 - 9.83 Lakh (Ex-showroom Price in Ahmednag...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 18 Feb 2023

  ബലീനോ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

  നഗരംഓൺ റോഡ് വില
  ഹമീർപൂർ (എച്ച്.പി)Rs. 7.32 - 10.90 ലക്ഷം
  ഹോശിയാർപൂർRs. 7.49 - 11.13 ലക്ഷം
  രൂപ്നഗർRs. 7.49 - 11.13 ലക്ഷം
  നാഗൊട്ടRs. 7.32 - 10.90 ലക്ഷം
  മാണ്ഡിRs. 7.32 - 10.90 ലക്ഷം
  ലുധിയാനRs. 7.49 - 11.13 ലക്ഷം
  ജലന്ധർRs. 7.49 - 11.13 ലക്ഷം
  ഷിംലRs. 7.32 - 10.90 ലക്ഷം
  നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  space Image

  ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മാരുതി കാറുകൾ

  • പോപ്പുലർ
  • ഉപകമിങ്
  * എക്സ്ഷോറൂം വില നാൻഗൽ ൽ
  ×
  We need your നഗരം to customize your experience