• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില മാരുതി ബലീനോ കൊൽക്കത്ത ൽ

മാരുതി ബലീനോ ഓൺ റോഡ് വില കൊൽക്കത്ത

സിഗ്മ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,77,611
ആർ ടി ഒRs.38,774
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.28,582
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.19,938
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,46,147**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
മാരുതി ബലീനോRs.7.46 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,58,621
ആർ ടി ഒRs.43,229
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,490
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.21,495
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,33,520**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.8.33 ലക്ഷം**
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,15,121
ആർ ടി ഒRs.81,512
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.41,600
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,38,233*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.9.38 ലക്ഷം*
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top മോഡൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,78,121
ആർ ടി ഒRs.49,802
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,306
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.23,914
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,62,409**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top മോഡൽ)Rs.9.62 ലക്ഷം**
സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,70,601
ആർ ടി ഒRs.32,888
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.23,875
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.15,997
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,28,544**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
സിഗ്മ(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.6.28 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,51,611
ആർ ടി ഒRs.37,344
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.25,493
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.17,318
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,15,628**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.7.15 ലക്ഷം**
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,08,111
ആർ ടി ഒRs.40,451
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.26,621
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.18,357
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,76,363**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.7.76 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,40,411
ആർ ടി ഒRs.42,228
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.27,265
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.18,829
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,11,084**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.8.11 ലക്ഷം**
ആൽഫാ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,71,111
ആർ ടി ഒRs.43,916
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.27,878
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.19,383
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,44,085**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ(പെടോള്)Rs.8.44 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,83,611
ആർ ടി ഒRs.44,604
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.28,126
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.19,560
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,57,521**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.8.57 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,96,911
ആർ ടി ഒRs.45,335
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.28,391
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.19,867
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,71,817**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)Rs.8.71 ലക്ഷം**
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,40,111
ആർ ടി ഒRs.47,711
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,255
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.20,610
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,18,257**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.9.18 ലക്ഷം**
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്) (top മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,03,111
ആർ ടി ഒRs.51,176
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,511
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.21,625
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,85,978**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്)(top മോഡൽ)Rs.9.85 ലക്ഷം**
സിഗ്മ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,77,611
ആർ ടി ഒRs.38,774
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.28,582
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.19,938
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,46,147**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
മാരുതി ബലീനോRs.7.46 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,58,621
ആർ ടി ഒRs.43,229
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,490
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.21,495
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,33,520**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.8.33 ലക്ഷം**
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,15,121
ആർ ടി ഒRs.81,512
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.41,600
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,38,233*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.9.38 ലക്ഷം*
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ) (top മോഡൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,78,121
ആർ ടി ഒRs.49,802
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,306
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.23,914
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,62,409**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ ഡീസൽ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top മോഡൽ)Rs.9.62 ലക്ഷം**
സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,70,601
ആർ ടി ഒRs.32,888
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.23,875
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.15,997
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,28,544**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
മാരുതി ബലീനോRs.6.28 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,51,611
ആർ ടി ഒRs.37,344
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.25,493
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.17,318
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,15,628**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.7.15 ലക്ഷം**
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,08,111
ആർ ടി ഒRs.40,451
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.26,621
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.18,357
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,76,363**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.7.76 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,40,411
ആർ ടി ഒRs.42,228
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.27,265
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.18,829
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,11,084**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.8.11 ലക്ഷം**
ആൽഫാ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,71,111
ആർ ടി ഒRs.43,916
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.27,878
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.19,383
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,44,085**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ(പെടോള്)Rs.8.44 ലക്ഷം**
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,83,611
ആർ ടി ഒRs.44,604
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.28,126
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.19,560
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,57,521**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ഡെൽറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.8.57 ലക്ഷം**
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,96,911
ആർ ടി ഒRs.45,335
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.28,391
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.19,867
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,71,817**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ബലേനോ ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് സീത(പെടോള്)Rs.8.71 ലക്ഷം**
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,40,111
ആർ ടി ഒRs.47,711
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,255
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.20,610
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,18,257**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
സീറ്റ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.9.18 ലക്ഷം**
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്) (top മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,03,111
ആർ ടി ഒRs.51,176
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,511
മറ്റുള്ളവർRs.1,180
Rs.21,625
കൊൽക്കത്ത : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,85,978**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
2 ഓഫറുകൾ

മാരുതി ബലീനോ :- Consumer വാഗ്ദാനം മുകളിലേക്ക് to R... ൽ

9 ദിവസം ബാക്കി
ആൽഫാ സി.വി.ടി(പെടോള്)(top മോഡൽ)Rs.9.85 ലക്ഷം**

മാരുതി ബലീനോ വില കൊൽക്കത്ത ൽ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ബലീനോ പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില കൊൽക്കത്ത ൽ
space Image
space Image

വില ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of മാരുതി ബലീനോ

4.5/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി2678 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
Write a Review and Win
An iPhone 7 every month!
Iphone
 • All (2895)
 • Price (356)
 • Service (207)
 • Mileage (698)
 • Looks (848)
 • Comfort (791)
 • Space (511)
 • Power (258)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Safest car in the segment.

  Baleno was a great experience for me, a car with more standard safety features required for Indian road conditions at this price range. This car gives more comfortable tr...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി vk
  On: Dec 10, 2019 | 3618 Views
 • Its Awesome

  It's amazing to Drive Maruti BALENO. Everything is loveable about this car. I love its milage, engine, external and interior design. Automatic climate control is good, it...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി amrendra kumar yadav
  On: Dec 17, 2019 | 2678 Views
 • Baleno:A Spacious Hatchback with Premiumness

  Baleno is all about upgrading, as I owned a Dzire as of now but for an upgrade, I may have considered coax as a premium option, but budget and space are key factors where...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sid
  On: Dec 10, 2019 | 211 Views
 • Best Car Maruti Baleno

  The car is amazing the engine in the petrol version is great the sound while turning it on is not even audible which is a good point. The car has a strong metal body whic...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി yuvkritt khatana
  On: Dec 06, 2019 | 672 Views
 • Nice Car.

  I've owned the 2018 facelift zeta CVT model for about 9 months now and here's what I have to say about it. First off - it looks stylish. The DLRL  and alloys look amazing...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി naman khulbe
  On: Jan 05, 2020 | 181 Views
 • മുഴുവൻ Baleno Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

മാരുതി ബലീനോ വീഡിയോകൾ

 • Maruti Suzuki Baleno - Which Variant To Buy?
  7:37
  Maruti Suzuki Baleno - Which Variant To Buy?
  Apr 03, 2018
 • Maruti Suzuki Baleno Hits and Misses
  4:54
  Maruti Suzuki Baleno Hits and Misses
  Sep 18, 2017
 • Maruti Baleno vs Maruti Vitara Brezza | Comparison Review | CarDekho.com
  Maruti Baleno vs Maruti Vitara Brezza | Comparison Review | CarDekho.com
  Mar 28, 2016
 • Maruti Baleno | First Drive | Cardekho.com
  9:28
  Maruti Baleno | First Drive | Cardekho.com
  Oct 17, 2015
 • Maruti Baleno 2019 Facelift Price -Rs 5.45 lakh | New looks, interior, features and more! | #In2Mins
  1:54
  Maruti Baleno 2019 Facelift Price -Rs 5.45 lakh | New looks, interior, features and more! | #In2Mins
  Jan 29, 2019

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

മാരുതി നെക്‌സ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം കൊൽക്കത്ത

Similar Maruti Baleno ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • മാരുതി ബലീനോ ഡെൽറ്റ 1.3
  മാരുതി ബലീനോ ഡെൽറ്റ 1.3
  Rs5.25 ലക്ഷം
  201733,002 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ ആൽഫാ 1.3
  മാരുതി ബലീനോ ആൽഫാ 1.3
  Rs5.6 ലക്ഷം
  201629,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ ആൽഫാ 1.2
  മാരുതി ബലീനോ ആൽഫാ 1.2
  Rs6 ലക്ഷം
  20185,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ബലീനോ ഡെൽറ്റ ഓട്ടോമാറ്റിക്
  മാരുതി ബലീനോ ഡെൽറ്റ ഓട്ടോമാറ്റിക്
  Rs6.75 ലക്ഷം
  201910,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

മാരുതി ബലീനോ വാർത്ത

space Image
space Image

ബലീനോ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംon-road വില
ഹൌറRs. 6.56 - 10.33 ലക്ഷം
ഖരഗ്പൂർRs. 6.56 - 10.33 ലക്ഷം
ദർഗാപൂർRs. 6.56 - 10.33 ലക്ഷം
അസൻസോൾRs. 6.33 - 9.92 ലക്ഷം
ബാലസോർRs. 6.44 - 10.15 ലക്ഷം
ജംഷഡ്പൂർRs. 6.33 - 9.97 ലക്ഷം
ധൻബാദ്Rs. 6.33 - 9.97 ലക്ഷം
ബോകാരോRs. 6.33 - 9.97 ലക്ഷം
റാഞ്ചിRs. 6.25 - 9.8 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് മാരുതി കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌