മാരുതി ബലീനോ ഓൺ റോഡ് വില കല്യാൺ

**മാരുതി ബലീനോ price is not available in കല്യാൺ, currently showing price in മറുവശത്ത്

സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,61,000
ആർ ടി ഒRs.77,514
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.28,182
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.41,495
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.7,67,196*
EMI: Rs.15,389/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
മാരുതി ബലീനോRs.7.67 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,45,000
ആർ ടി ഒRs.86,939
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.29,949
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.43,558
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.8,62,388*
EMI: Rs.17,235/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.8.62 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,00,000
ആർ ടി ഒRs.93,110
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,106
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.44,908
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.9,24,716*
EMI: Rs.18,454/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.9.25 ലക്ഷം*
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,38,000
ആർ ടി ഒRs.97,374
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,905
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.45,847
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.9,67,779*
EMI: Rs.19,300/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.9.68 ലക്ഷം*
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,93,000
ആർ ടി ഒRs.1,03,545
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,062
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.47,196
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.10,30,107*
EMI: Rs.20,499/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.10.30 ലക്ഷം*
ആൽഫാ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,33,000
ആർ ടി ഒRs.1,08,033
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,904
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.48,191
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.10,75,437*
EMI: Rs.21,394/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ആൽഫാ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.10.75 ലക്ഷം*
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,88,000
ആർ ടി ഒRs.1,14,204
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,061
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.49,539
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.11,37,765*
EMI: Rs.22,593/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.11.38 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,35,000
ആർ ടി ഒRs.62,969
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,842
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.45,776
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.9,30,311*
EMI: Rs.18,570/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ഡെൽറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.9.30 ലക്ഷം*
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,28,000
ആർ ടി ഒRs.69,609
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,799
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.48,064
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.10,31,908*
EMI: Rs.20,556/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി)(top model)Rs.10.32 ലക്ഷം*
സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,61,000
ആർ ടി ഒRs.77,514
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.28,182
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.41,495
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.7,67,196*
EMI: Rs.15,389/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
മാരുതി ബലീനോRs.7.67 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,45,000
ആർ ടി ഒRs.86,939
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.29,949
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.43,558
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.8,62,388*
EMI: Rs.17,235/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.8.62 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,00,000
ആർ ടി ഒRs.93,110
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,106
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.44,908
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.9,24,716*
EMI: Rs.18,454/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.9.25 ലക്ഷം*
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,38,000
ആർ ടി ഒRs.97,374
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,905
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.45,847
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.9,67,779*
EMI: Rs.19,300/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.9.68 ലക്ഷം*
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,93,000
ആർ ടി ഒRs.1,03,545
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,062
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.47,196
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.10,30,107*
EMI: Rs.20,499/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.10.30 ലക്ഷം*
ആൽഫാ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,33,000
ആർ ടി ഒRs.1,08,033
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,904
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.48,191
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.10,75,437*
EMI: Rs.21,394/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ആൽഫാ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.10.75 ലക്ഷം*
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,88,000
ആർ ടി ഒRs.1,14,204
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,061
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.49,539
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.11,37,765*
EMI: Rs.22,593/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.11.38 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,35,000
ആർ ടി ഒRs.62,969
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,842
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.45,776
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.9,30,311*
EMI: Rs.18,570/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
മാരുതി ബലീനോRs.9.30 ലക്ഷം*
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,28,000
ആർ ടി ഒRs.69,609
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,799
മറ്റുള്ളവRs.500
Rs.48,064
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.10,31,908*
EMI: Rs.20,556/month
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ജൂൺ offer
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി)(top model)Rs.10.32 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ബലീനോ പകരമുള്ളത്

ബലീനോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്
 • യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  Found what you were looking for?

  മാരുതി ബലീനോ വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

  4.4/5
  അടിസ്ഥാനപെടുത്തി278 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
  • എല്ലാം (277)
  • Price (42)
  • Service (15)
  • Mileage (116)
  • Looks (98)
  • Comfort (127)
  • Space (36)
  • Power (28)
  • More ...
  • ഏറ്റവും പുതിയ
  • സഹായകമാണ്
  • Wonderful Car In This Price

   Wonderful Car In This Price Segment The Baleno features a contemporary and aerodynamic design. It has a sleek profile with fluid lines and a bold front grille. The car's ...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി patel chetan
   On: Jun 02, 2023 | 523 Views
  • Value For Money Car

   A fully value-for-money car with a reasonable price. The looks are just amazing whether it is a base model or a top model. Performance is super very less engine noise. Al...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി akasdip
   On: May 24, 2023 | 1827 Views
  • Compact SUV

   There's a lot to like about the Fronx, and little to fault. It brings with it a likeable balance between a premium hatchback, a sub-compact SUV and a compact SUV. The Fro...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി sonu
   On: May 22, 2023 | 596 Views
  • Besuty With Lots Of Features

   I'm using this car for the last two years and I'm very happy with my decision to purchase this car very much spacious leg space front and rear and also boot space very go...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി kunal singla
   On: Apr 09, 2023 | 1043 Views
  • Reviewing After 4 Years Of Ownership

   Reviewing after 4 years of ownership. The Maruti Suzuki Baleno (ZETA, 2019) has been the "love at first sight" car for me. Look wise, it is decent and beautiful. Gives gr...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി imti jamir
   On: Apr 05, 2023 | 2296 Views
  • എല്ലാം ബലീനോ വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

  മാരുതി നെക്സ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം കല്യാൺ

  space Image

  ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

  • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

  How many colour are available?

  ajay40045@gmail.com asked on 12 May 2023

  Maruti Baleno is available in 6 different colours - Pearl Arctic White, Opulent ...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 12 May 2023

  What ഐഎസ് the വില അതിലെ the മാരുതി Baleno?

  Abhijeet asked on 19 Apr 2023

  Maruti Baleno is priced from INR 6.61 - 9.88 Lakh (Ex-showroom Price in New Delh...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Dillip on 19 Apr 2023

  What ഐഎസ് the best എഞ്ചിൻ oil വേണ്ടി

  Abhijeet asked on 12 Apr 2023

  For this, we would suggest you visit the nearest authorized service centre of Ma...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 12 Apr 2023

  What ഐഎസ് ground clearance അതിലെ the Baleno?

  Vikash asked on 2 Apr 2023

  The ground of the Maruti Baleno is around 170mm.

  By Cardekho experts on 2 Apr 2023

  What is the സർവീസ് ചിലവ് of the Maruti Baleno?

  Abhijeet asked on 23 Mar 2023

  For this, we would suggest you visit the nearest authorized service centre of Ma...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 23 Mar 2023

  ബലീനോ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

  നഗരംഓൺ റോഡ് വില
  മറുവശത്ത്Rs. 7.69 - 11.41 ലക്ഷം
  ഖർകർRs. 7.70 - 11.45 ലക്ഷം
  നവി മുമ്പൈRs. 7.69 - 11.41 ലക്ഷം
  മുംബൈRs. 7.69 - 11.41 ലക്ഷം
  വാസിRs. 7.69 - 11.41 ലക്ഷം
  നാസിക്Rs. 7.70 - 11.44 ലക്ഷം
  പൂണെRs. 7.71 - 11.46 ലക്ഷം
  വാപ്പിRs. 7.37 - 10.96 ലക്ഷം
  നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  space Image

  ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മാരുതി കാറുകൾ

  • പോപ്പുലർ
  • ഉപകമിങ്
  * എക്സ്ഷോറൂം വില കല്യാൺ ൽ
  ×
  We need your നഗരം to customize your experience