ഹുണ്ടായി ടക്സൺ ഓൺ റോഡ് വില പറയാൻ

**ഹുണ്ടായി ടക്സൺ price is not available in പറയാൻ, currently showing price in സൂററ്റ്

പ്ലാറ്റിനം ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.30,19,700
ആർ ടി ഒRs.1,32,070
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,54,166
othersRs.1,50,985
Rs.9,415
on-road വില in സൂററ്റ് : (not available ഇൻ പറയാൻ)Rs.34,56,921*
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഹുണ്ടായി ടക്സൺRs.34.57 ലക്ഷം*
signature diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.32,87,000
ആർ ടി ഒRs.1,42,907
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,64,979
othersRs.1,64,350
Rs.9,415
on-road വില in സൂററ്റ് : (not available ഇൻ പറയാൻ)Rs.37,59,236*
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
signature diesel at(ഡീസൽ)Rs.37.59 ലക്ഷം*
signature diesel at dt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.33,02,000
ആർ ടി ഒRs.1,43,515
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,65,585
othersRs.1,65,100
Rs.9,415
on-road വില in സൂററ്റ് : (not available ഇൻ പറയാൻ)Rs.37,76,200*
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
signature diesel at dt(ഡീസൽ)Rs.37.76 ലക്ഷം*
signature ഡീസൽ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.34,39,000
ആർ ടി ഒRs.1,49,069
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,71,127
othersRs.1,71,950
Rs.9,415
on-road വില in സൂററ്റ് : (not available ഇൻ പറയാൻ)Rs.39,31,146*
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
signature ഡീസൽ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.39.31 ലക്ഷം*
signature diesel 4wd at dt(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.34,54,000
ആർ ടി ഒRs.1,49,677
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,73,534
othersRs.1,72,700
Rs.9,415
on-road വില in സൂററ്റ് : (not available ഇൻ പറയാൻ)Rs.39,49,911*
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
signature diesel 4wd at dt(ഡീസൽ)(top model)Rs.39.50 ലക്ഷം*
പ്ലാറ്റിനം അടുത്ത്(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.27,69,700
ആർ ടി ഒRs.1,21,935
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,44,052
othersRs.1,38,485
Rs.9,415
on-road വില in സൂററ്റ് : (not available ഇൻ പറയാൻ)Rs.31,74,172*
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
പ്ലാറ്റിനം അടുത്ത്(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.31.74 ലക്ഷം*
signature at(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.30,17,000
ആർ ടി ഒRs.1,31,961
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,54,055
othersRs.1,50,850
Rs.9,415
on-road വില in സൂററ്റ് : (not available ഇൻ പറയാൻ)Rs.34,53,866*
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
signature at(പെടോള്)Rs.34.54 ലക്ഷം*
signature at dt(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.30,32,000
ആർ ടി ഒRs.1,32,569
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,54,663
othersRs.1,51,600
Rs.9,415
on-road വില in സൂററ്റ് : (not available ഇൻ പറയാൻ)Rs.34,70,832*
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
signature at dt(പെടോള്)(top model)Rs.34.71 ലക്ഷം*
പ്ലാറ്റിനം ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.30,19,700
ആർ ടി ഒRs.1,32,070
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,54,166
othersRs.1,50,985
Rs.9,415
on-road വില in സൂററ്റ് : (not available ഇൻ പറയാൻ)Rs.34,56,921*
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഹുണ്ടായി ടക്സൺRs.34.57 ലക്ഷം*
signature diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.32,87,000
ആർ ടി ഒRs.1,42,907
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,64,979
othersRs.1,64,350
Rs.9,415
on-road വില in സൂററ്റ് : (not available ഇൻ പറയാൻ)Rs.37,59,236*
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
signature diesel at(ഡീസൽ)Rs.37.59 ലക്ഷം*
signature diesel at dt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.33,02,000
ആർ ടി ഒRs.1,43,515
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,65,585
othersRs.1,65,100
Rs.9,415
on-road വില in സൂററ്റ് : (not available ഇൻ പറയാൻ)Rs.37,76,200*
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
signature diesel at dt(ഡീസൽ)Rs.37.76 ലക്ഷം*
signature ഡീസൽ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.34,39,000
ആർ ടി ഒRs.1,49,069
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,71,127
othersRs.1,71,950
Rs.9,415
on-road വില in സൂററ്റ് : (not available ഇൻ പറയാൻ)Rs.39,31,146*
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
signature ഡീസൽ 4ഡ്ബ്ല്യുഡി അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.39.31 ലക്ഷം*
signature diesel 4wd at dt(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.34,54,000
ആർ ടി ഒRs.1,49,677
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,73,534
othersRs.1,72,700
Rs.9,415
on-road വില in സൂററ്റ് : (not available ഇൻ പറയാൻ)Rs.39,49,911*
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
signature diesel 4wd at dt(ഡീസൽ)(top model)Rs.39.50 ലക്ഷം*
പ്ലാറ്റിനം അടുത്ത്(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.27,69,700
ആർ ടി ഒRs.1,21,935
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,44,052
othersRs.1,38,485
Rs.9,415
on-road വില in സൂററ്റ് : (not available ഇൻ പറയാൻ)Rs.31,74,172*
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഹുണ്ടായി ടക്സൺRs.31.74 ലക്ഷം*
signature at(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.30,17,000
ആർ ടി ഒRs.1,31,961
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,54,055
othersRs.1,50,850
Rs.9,415
on-road വില in സൂററ്റ് : (not available ഇൻ പറയാൻ)Rs.34,53,866*
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
signature at(പെടോള്)Rs.34.54 ലക്ഷം*
signature at dt(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.30,32,000
ആർ ടി ഒRs.1,32,569
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,54,663
othersRs.1,51,600
Rs.9,415
on-road വില in സൂററ്റ് : (not available ഇൻ പറയാൻ)Rs.34,70,832*
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
signature at dt(പെടോള്)(top model)Rs.34.71 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ടക്സൺ പകരമുള്ളത്

ഹുണ്ടായി ടക്സൺ വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.4/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി17 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (19)
 • Price (1)
 • Mileage (2)
 • Looks (8)
 • Comfort (4)
 • Power (4)
 • Engine (4)
 • Interior (4)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • Best Car

  While I'm looking for a car the most important three thing's are how the car looks, power under the hoods and safety. After all these years especially in India things are...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി amjith
  On: May 06, 2022 | 4404 Views
 • എല്ലാം ടക്സൺ വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

ഹുണ്ടായി ടക്സൺ വീഡിയോകൾ

 • 2022 Hyundai Tucson Review In Hindi | Pros And Cons Explained | Cardekho
  2022 Hyundai Tucson Review In Hindi | Pros And Cons Explained | Cardekho
  sep 19, 2022
 • Hyundai Tucson 2022 Review | The Gamechanger? | Engine, Performance, Features, Comfort Tested!
  Hyundai Tucson 2022 Review | The Gamechanger? | Engine, Performance, Features, Comfort Tested!
  aug 12, 2022
 • Hyundai Tucson 2022 Detailed Hindi Walkaround | Launch, Design, Features, Engines! | Saari Jaankaari
  Hyundai Tucson 2022 Detailed Hindi Walkaround | Launch, Design, Features, Engines! | Saari Jaankaari
  sep 19, 2022
 • Hyundai Tucson 2022 Instrument Cluster Explained | CarDekho Car Owners Guide
  Hyundai Tucson 2022 Instrument Cluster Explained | CarDekho Car Owners Guide
  aug 12, 2022
 • 2022 Hyundai Tucson Infotainment System Explained | CarDekho Car Owners Guide
  2022 Hyundai Tucson Infotainment System Explained | CarDekho Car Owners Guide
  aug 12, 2022

ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

ഹുണ്ടായി കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം പറയാൻ

space Image

ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

 • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

What ഐഎസ് the സുരക്ഷ ratings stars out അതിലെ 5?

8790532117@cardekho.com asked on 30 Aug 2022

As of now, there is no official update from the brand's end. Stay tuned for ...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 30 Aug 2022

What ഐഎസ് the mileage?

Sushil asked on 17 Aug 2022

As of now, there is no official update from the brand's end. So, we would su...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 17 Aug 2022

Does it have ADAS system ?

Rajesh asked on 1 Dec 2021

As of now, there's no official update from the brand's end regarding thi...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 1 Dec 2021

Will it have 4×4 or 4WD?

Manshai asked on 8 Nov 2021

It would be too early to give a verdict here. We would suggest you to wait for t...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 8 Nov 2021

Does it have ഡീസൽ വേരിയന്റ് ?

nagesh asked on 29 Oct 2021

As of now, Hyundai Tucson 2022 hasn't launched yet. Moreover, Hyundai will o...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 29 Oct 2021

ടക്സൺ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
സൂററ്റ്Rs. 31.74 - 39.50 ലക്ഷം
ബർഡൊലിRs. 30.97 - 38.54 ലക്ഷം
നവസരിRs. 30.97 - 38.54 ലക്ഷം
ഭറൂച്ച്Rs. 30.97 - 38.54 ലക്ഷം
ഭാവ്നഗർRs. 30.97 - 38.54 ലക്ഷം
വാൽസാദ്Rs. 30.97 - 38.54 ലക്ഷം
വാപ്പിRs. 30.97 - 38.54 ലക്ഷം
വഡോദരRs. 30.97 - 38.54 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
space Image

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഹുണ്ടായി കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
* എക്സ്ഷോറൂം വില പറയാൻ ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience