വരാനിരിക്കുന്ന

Around 26 upcoming under exter, c3 aircross, റെണഗേഡ്, belta, റീ-വി will be launched in India in 2024. Among these 26 upcoming cars, there are 17 suvs, 2 sedans, 9 hatchbacks ഒപ്പം 3 muvs. Also find out the latest car launches in India with price list.

Upcoming Cars under in 2023 & 2024

മോഡൽപ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിലexpected launch date
ഹുണ്ടായി exterRs. 6 ലക്ഷം*jul 10, 2023
സിട്രോൺ c3 aircrossRs. 9 ലക്ഷം*jul 16, 2023
ജീപ്പ് റെണഗേഡ്Rs. 10 ലക്ഷം*jul 20, 2023
ടൊയോറ്റ beltaRs. 10 ലക്ഷം*jul 21, 2023
ഹോണ്ട റീ-വിRs. 8 ലക്ഷം*aug 01, 2023
കൂടുതല് വായിക്കുക

വരാനിരിക്കുന്ന

 • ഹുണ്ടായി exter
  ഹുണ്ടായി exter
  Rs6 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  jul 10, 2023 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • സിട്രോൺ c3 aircross
  സിട്രോൺ c3 aircross
  Rs9 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  jul 16, 2023 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ജീപ്പ് റെണഗേഡ്
  ജീപ്പ് റെണഗേഡ്
  Rs10 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  jul 20, 2023 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ടൊയോറ്റ belta
  ടൊയോറ്റ belta
  Rs10 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  jul 21, 2023 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഹോണ്ട റീ-വി
  ഹോണ്ട റീ-വി
  Rs8 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  aug 01, 2023 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ്
  കിയ സെൽറ്റോസ് 2023
  കിയ സെൽറ്റോസ് 2023
  Rs10 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  aug 15, 2023 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • മഹേന്ദ്ര bolero neo plus
  മഹേന്ദ്ര bolero neo plus
  Rs10 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  sep 20, 2023 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ടാടാ altroz racer
  ടാടാ altroz racer
  Rs10 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  sep 20, 2023 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ടൊയോറ്റ rumion
  ടൊയോറ്റ rumion
  Rs8.77 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ഒക്ടോബർ 05, 2023 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ്
  ഹുണ്ടായി ഐ20 2023
  ഹുണ്ടായി ഐ20 2023
  Rs7.60 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  nov 02, 2023 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ 2023
  ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ പോളോ 2023
  Rs8 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  nov 15, 2023 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • എംജി 3
  എംജി 3
  Rs6 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 06, 2023 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ജീപ്പ് sub-4m suv
  ജീപ്പ് sub-4m suv
  Rs10 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 30, 2023 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഹുണ്ടായി stargazer
  ഹുണ്ടായി stargazer
  Rs10 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ഫെബ്രുവരി 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 2024
  മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി300 2024
  Rs9 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  മാർച്ച് 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 2023
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് 2023
  Rs6 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  മാർച്ച് 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  vayve mobility eva
  vayve mobility eva
  Rs7 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  മാർച്ച് 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ്
  കിയ സൊനേടി 2024
  കിയ സൊനേടി 2024
  Rs8 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ഏപ്രിൽ 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ടാടാ നെക്സൺ 2024
  ടാടാ നെക്സൺ 2024
  Rs8 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  jul 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഹയ്ബ്രിഡ്
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഹയ്ബ്രിഡ്
  Rs10 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  sep 01, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • നിസ്സാൻ compact എംപിവി
  നിസ്സാൻ compact എംപിവി
  Rs6 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  sep 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • മഹേന്ദ്ര ബോലറോ 2024
  മഹേന്ദ്ര ബോലറോ 2024
  Rs10 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  nov 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • നിസ്സാൻ compact എസ്യുവി
  നിസ്സാൻ compact എസ്യുവി
  Rs10 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജനുവരി 15, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • മാരുതി എക്സ്എൽ 5
  മാരുതി എക്സ്എൽ 5
  Rs5 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  sep 08, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • റെനോ ഡസ്റ്റർ 2025
  റെനോ ഡസ്റ്റർ 2025
  Rs10 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ഒക്ടോബർ 16, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  മാരുതി വാഗൺആർ ഇലക്ട്രിക്
  മാരുതി വാഗൺആർ ഇലക്ട്രിക്
  Rs8.50 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജനുവരി 15, 2026 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു

ഏറ്റവും പുതിയ കാറുകൾ

 • ടാടാ ஆல்ட்ர
  ടാടാ ஆல்ட்ர
  Rs6.60 - 10.74 ലക്ഷം*
 • ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4
  ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4
  Rs89.30 ലക്ഷം*
 • നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ്
  നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ്
  Rs6 - 11.02 ലക്ഷം*
 • ഹുണ്ടായി ആൾകാസർ
  ഹുണ്ടായി ആൾകാസർ
  Rs16.77 - 21.13 ലക്ഷം*
 • മേർസിഡസ് amg a 45 s
  മേർസിഡസ് amg a 45 s
  Rs92.50 ലക്ഷം*
 • എല്ലാം ഏറ്റവും പുതിയ കാറുകൾ കാണുക

പോപ്പുലർ കാറുകൾ 10 ലക്ഷത്തിന് കീഴിൽ

ഏറ്റവും പുതിയ കാറുകൾ

×
We need your നഗരം to customize your experience