വരാനിരിക്കുന്ന

Around 23 upcoming between അർക്കാന, എ3 2023, ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ, 5 ev, staria will be launched in India in 2024. Among these 23 upcoming cars, there are 17 suvs, 2 sedans, 6 muvs, 2 hatchbacks ഒപ്പം 1 പിക്കപ്പ് ട്രക്ക്. Also find out the latest car launches in India with price list.

Upcoming Cars between in 2023 & 2024

മോഡൽപ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിലexpected launch date
റെനോ അർക്കാനRs. 20 ലക്ഷം*ഒക്ടോബർ 05, 2023
ഓഡി എ3 2023Rs. 35 ലക്ഷം*dec 15, 2023
ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റRs. 26.05 ലക്ഷം*dec 20, 2023
എംജി 5 evRs. 27 ലക്ഷം*ജനുവരി 02, 2024
ഹുണ്ടായി stariaRs. 20 ലക്ഷം*ജനുവരി 02, 2024
കൂടുതല് വായിക്കുക

വരാനിരിക്കുന്ന

 • റെനോ അർക്കാന
  റെനോ അർക്കാന
  Rs20 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ഒക്ടോബർ 05, 2023 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ്
  ഓഡി എ3 2023
  ഓഡി എ3 2023
  Rs35 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 15, 2023 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • new variant
  ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ crysta 2.4 ജി 8 str
  ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ crysta 2.4 ജി 8 str
  Rs20.50 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 20, 2023 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • new variant
  ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ crysta 2.4 ജി 7 str
  ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ crysta 2.4 ജി 7 str
  Rs20 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 20, 2023 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  എംജി 5 ev
  എംജി 5 ev
  Rs27 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജനുവരി 02, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഹുണ്ടായി staria
  ഹുണ്ടായി staria
  Rs20 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജനുവരി 02, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • നിസ്സാൻ ക്വാഷ്‌ക്വി
  നിസ്സാൻ ക്വാഷ്‌ക്വി
  Rs30 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജനുവരി 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  എംജി ehs
  എംജി ehs
  Rs30 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ഫെബ്രുവരി 01, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  ടാടാ curvv ev
  ടാടാ curvv ev
  Rs20 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  മാർച്ച് 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • എംജി marvel x
  എംജി marvel x
  Rs30 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ഏപ്രിൽ 01, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  എംജി 4 ev
  എംജി 4 ev
  Rs30 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ഏപ്രിൽ 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  ഹുണ്ടായി കോന ഇലക്ട്രിക്ക് 2024
  ഹുണ്ടായി കോന ഇലക്ട്രിക്ക് 2024
  Rs25 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  മെയ് 16, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • മഹേന്ദ്ര xuv900
  മഹേന്ദ്ര xuv900
  Rs25 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജൂൺ 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • കിയ സ്പോർട്ടേജ്
  കിയ സ്പോർട്ടേജ്
  Rs25 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  jul 20, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • നിസ്സാൻ juke
  നിസ്സാൻ juke
  Rs25 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  aug 10, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  മഹീന്ദ്ര എക്‌സ് യു വി ഇഃ
  മഹീന്ദ്ര എക്‌സ് യു വി ഇഃ
  Rs35 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 15, 2024 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  ടാടാ avinya
  ടാടാ avinya
  Rs30 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജനുവരി 02, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  നിസ്സാൻ ലീഫ്
  നിസ്സാൻ ലീഫ്
  Rs30 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ഫെബ്രുവരി 15, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  മാരുതി ഇവിഎക്സ്
  മാരുതി ഇവിഎക്സ്
  Rs25 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ഏപ്രിൽ 01, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  ടാടാ ഹാരിയർ ev
  ടാടാ ഹാരിയർ ev
  Rs30 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ഏപ്രിൽ 01, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  മഹീന്ദ്ര ബിഇ 05
  മഹീന്ദ്ര ബിഇ 05
  Rs24 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ഒക്ടോബർ 15, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  ടാടാ സിയറ
  ടാടാ സിയറ
  Rs25 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  dec 01, 2025 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • മഹേന്ദ്ര global pik മുകളിലേക്ക്
  മഹേന്ദ്ര global pik മുകളിലേക്ക്
  Rs25 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  ജനുവരി 16, 2026 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 • ഇലക്ട്രിക്ക്
  മഹേന്ദ്ര ഥാർ ഇ
  മഹേന്ദ്ര ഥാർ ഇ
  Rs25 ലക്ഷം
  കണക്കാക്കിയ വില
  aug 15, 2026 Expected Launch
  ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു

ഏറ്റവും പുതിയ കാറുകൾ

 • ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12
  ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ db12
  Rs4.59 സിആർ*
 • ബിഎംഡബ്യു ix1
  ബിഎംഡബ്യു ix1
  Rs66.90 ലക്ഷം*
 • സിട്രോൺ c5 എയർക്രോസ്
  സിട്രോൺ c5 എയർക്രോസ്
  Rs36.91 - 37.67 ലക്ഷം*
  get on road price
 • മേർസിഡസ് ജി ക്ലാസ്
  മേർസിഡസ് ജി ക്ലാസ്
  Rs2.55 - 4 സിആർ*
 • ബെന്റ്ലി ഫ്ലയിംഗ് സ്പർ
  ബെന്റ്ലി ഫ്ലയിംഗ് സ്പർ
  Rs5.25 - 7.60 സിആർ*
 • എല്ലാം ഏറ്റവും പുതിയ കാറുകൾ കാണുക
×
We need your നഗരം to customize your experience