ടാടാ നെക്സൺ മൈലേജ്

Tata Nexon
516 അവലോകനങ്ങൾ
Rs.7.55 - 13.90 ലക്ഷം*
*എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി
കാണു മെയ് ഓഫർ
വലിയ സംരക്ഷണം !!
ലാഭിക്കു % ! find best deals ഓൺ used ടാടാ cars വരെ
കാണു ഉപയോഗിച്ചത് <modelname> <cityname> ൽ

നെക്സൺ Mileage (Variants)

നെക്സൺ എക്സ്ഇ1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.55 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്എം1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.55 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്എം എസ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.15 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്എംഎ അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 9.20 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.65 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.25 ലക്ഷം*
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്
17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്എം ഡീസൽ എസ്1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.35 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dualtone roof 1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.40 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.55 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.80 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 10.90 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dualtone roof എസ് 1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.95 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 11.00 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.00 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dualtone roof അംറ് 1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.05 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.15 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.20 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് (o)1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.25 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.30 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dualtone roof (o) 1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.40 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എസ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.45 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് (o) ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.55 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.55 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dualtone roof അംറ് എസ് 1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.60 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.65 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dualtone roof ഡീസൽ 1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.70 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.75 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt hs അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.80 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.85 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.90 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.90 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.95 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.95 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.95 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt roof (o) അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.05 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.10 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.20 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 12.20 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dualtone roof ഡീസൽ എസ് 1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.25 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.30 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt roof അംറ് ഡീസൽ1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 12.35 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.40 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.45 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 12.50 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.55 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് (o) ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.55 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.60 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.60 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.60 ലക്ഷം*1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dualtone roof (o) ഡീസൽ 1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.70 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് (o) ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.85 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.05 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.20 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) അംറ് ഡീസൽ1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.20 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.25 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.25 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.25 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt roof (o) ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.35 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.50 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ് ഡീസൽ1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.70 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ് ഡീസൽ1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.85 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ് അംറ് ഡീസൽ1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.90 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ് ഡീസൽ1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.90 ലക്ഷം* 1 മാസം കാത്തിരിപ്പ്21.5 കെഎംപിഎൽ
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

ടാടാ നെക്സൺ mileage ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.4/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി516 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (516)
 • Mileage (136)
 • Engine (57)
 • Performance (88)
 • Power (44)
 • Service (56)
 • Maintenance (27)
 • Pickup (13)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • CRITICAL
 • This Car Is Phenomenal

  This car is phenomenal. As a first-time car owner, I am fully satisfied with the product. Performance, power, feature, mileage everything is good. 

  വഴി user
  On: May 16, 2022 | 160 Views
 • Improvement Needed

  Mileage city 10-12kmpl and highway maximum 16kmpl. The doors closing do not give a premium feel. Very rough noise. The height of the front seat is not enough. High v...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sudhir kadam
  On: May 13, 2022 | 3021 Views
 • Safe Car

  I must say a top-class vehicle in this class. The safety of the car is excellent as rated 5 stars. Mileage and pick up I would say more than expected.

  വഴി siddhesh ghule
  On: May 12, 2022 | 172 Views
 • Great Pickup

  Good safety, comfort and automation gear system are great.  AMT is so responsive, engine pickup is very good, mainly mileage depends on your driving style.

  വഴി jayant sai
  On: May 10, 2022 | 236 Views
 • Outstanding Mileage

  Tata Nexon car has outstanding mileage and amazing looks overall. It sets the standard for safety purposes and the comfort zone also is very good, the interior and exteri...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി pallavi
  On: May 07, 2022 | 4069 Views
 • Tata Nexon- Safest SUV

  Nexon is the safest car- I would like to share my personal experience with Tata Nexon, This car is very powerful and safe for users. This car got five stars for safety. Y...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി hemant singh
  On: May 06, 2022 | 1471 Views
 • Good Car

  Good car and very comfortable car. It is the best car. But one thing is that the mileage is not too good.

  വഴി vivekananda singha roy
  On: May 06, 2022 | 241 Views
 • Nice And Comfortable Car

  This is comfortable to drive, features are good, Safety-wise good but mileage is down compared to other cars. Otherwise, it's a good car.

  വഴി yogesh padhiyar
  On: May 04, 2022 | 245 Views
 • എല്ലാം നെക്സൺ mileage അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

മൈലേജ് താരതമ്യം ചെയ്യു നെക്സൺ പകരമുള്ളത്

Compare Variants of ടാടാ നെക്സൺ

 • ഡീസൽ
 • പെടോള്

പരിഗണിക്കാൻ കൂടുതൽ കാർ ഓപ്ഷനുകൾ

Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

 • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

Which ഐഎസ് the best കാർ amongst ടാടാ Nexon, കിയ സൊനേടി ഒപ്പം സ്കോഡ Kushaq?

_481954 asked on 3 May 2022

All three cars are good in their own forte. If we talk about Kia Sonet, there’s ...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 3 May 2022

ഐഎസ് there foliage green colour നെക്സൺ xz+ P മാതൃക ഒപ്പം white പ്രീമിയം leather sea... ൽ

Debajyoti asked on 10 Apr 2022

Tata Nexon is available in 7 different colours - Grassland Beige, Flame Red, Cal...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 10 Apr 2022

ഐഎസ് നെക്സൺ worth the price?

happy asked on 4 Feb 2022

Punch could be the ideal alternative for city-friendly hatchback users looking f...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 4 Feb 2022

TataNexon എക്സ്ഇസഡ് Plus ki delivery kitne din mein de rahe hain വായ്പ per kitne din mei...

Vijay asked on 30 Jan 2022

For the delivery, we would suggest you to please connect with the nearest author...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 30 Jan 2022

Initially some unusual sound comes from ടാടാ നെക്സൺ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ later after run...

rajesh asked on 29 Jan 2022

}For this, we would suggest you to walk into the nearest authorized service cent...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 29 Jan 2022

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ടാടാ കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
 • curvv
  curvv
  Rs.20.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2024
 • സിയറ
  സിയറ
  Rs.14.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 01, 2023
 • അൽട്രോസ് ഇ.വി.
  അൽട്രോസ് ഇ.വി.
  Rs.14.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 13, 2022
 • ടിയഗോ എവ്
  ടിയഗോ എവ്
  Rs.6.00 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 04, 2023
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience