ടാടാ നെക്സൺ മൈലേജ്

Tata Nexon
430 അവലോകനങ്ങൾ
Rs.7.29 - 13.34 ലക്ഷം*
*എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി
കാണു Festival ഓഫറുകൾ
വലിയ സംരക്ഷണം !!
ലാഭിക്കു % ! find best deals ഓൺ used ടാടാ cars വരെ
കാണു ഉപയോഗിച്ചത് <modelname> <cityname> ൽ

നെക്സൺ Mileage (Variants)

നെക്സൺ എക്സ്ഇ1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.29 ലക്ഷം*2 months waiting17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്എം1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.29 ലക്ഷം*2 months waiting17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്എം എസ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.86 ലക്ഷം*2 months waiting17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.36 ലക്ഷം*2 months waiting17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.99 ലക്ഷം*
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
2 months waiting
17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dualtone roof 1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.19 ലക്ഷം*2 months waiting17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.39 ലക്ഷം*2 months waiting17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ എസ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 10.64 ലക്ഷം* 2 months waiting21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 10.64 ലക്ഷം*2 months waiting17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.69 ലക്ഷം*2 months waiting17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dualtone roof അംറ് 1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 10.84 ലക്ഷം*2 months waiting17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dualtone roof എസ് 1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.86 ലക്ഷം*2 months waiting17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 10.99 ലക്ഷം*2 months waiting17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് (o)1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.99 ലക്ഷം*2 months waiting17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dualtone roof (o) 1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.16 ലക്ഷം*2 months waiting17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് (o) ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1199 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.34 ലക്ഷം*2 months waiting17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എസ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.34 ലക്ഷം*2 months waiting17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇഡ് പ്ലസ് ഡിസൈൻ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.35 ലക്ഷം*
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
2 months waiting
21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dualtone roof അംറ് എസ് 1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.51 ലക്ഷം*2 months waiting17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dualtone roof ഡീസൽ 1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.54 ലക്ഷം* 2 months waiting21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.64 ലക്ഷം*2 months waiting17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ1499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.74 ലക്ഷം*2 months waiting21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt roof (o) അംറ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.81 ലക്ഷം*2 months waiting17.0 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1199 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.99 ലക്ഷം*2 months waiting17.2 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 11.99 ലക്ഷം* 2 months waiting21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.04 ലക്ഷം* 2 months waiting21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt roof അംറ് ഡീസൽ1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 12.19 ലക്ഷം* 2 months waiting21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dualtone roof ഡീസൽ എസ് 1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.21 ലക്ഷം* 2 months waiting21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ1499 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 12.34 ലക്ഷം*2 months waiting21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് (o) ഡീസൽ1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.34 ലക്ഷം* 2 months waiting21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dualtone roof (o) ഡീസൽ 1497 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.51 ലക്ഷം* 2 months waiting21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് (o) ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ1499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.69 ലക്ഷം*2 months waiting21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt roof അംറ് ഡീസൽ എസ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 12.86 ലക്ഷം* 2 months waiting21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) അംറ് ഡീസൽ1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 12.99 ലക്ഷം* 2 months waiting21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt roof (o) ഡീസൽ അംറ്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.16 ലക്ഷം* 2 months waiting21.5 കെഎംപിഎൽ
നെക്സൺ ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് (o) ഇരുണ്ട പതിപ്പ് ഡീസൽ1499 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.34 ലക്ഷം*2 months waiting21.5 കെഎംപിഎൽ
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

ടാടാ നെക്സൺ mileage ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.4/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി430 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (429)
 • Mileage (105)
 • Engine (52)
 • Performance (72)
 • Power (33)
 • Service (51)
 • Maintenance (23)
 • Pickup (10)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • CRITICAL
 • Muscular, Safe And Spacious Nexon

  Nexon is a muscular good looking car. It has a lot of space in front and also for back passengers. I have petrol XMA, bought in August 2021. The mileage is a concern for ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sudhanshu kumar
  On: Nov 05, 2021 | 20442 Views
 • Nexon Petrol XM Has Good Space

  Nexon has good space, best for tall families also. Mileage:- But petrol mileage is worse when driven with fast acceleration, you should have to drive with a light foot on...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി shashidar patel
  On: Oct 21, 2021 | 13448 Views
 • Strong And Spacious

  The car has good safety features. The Interior is superb. Big legroom, large boot space which fulfills all luggage needs. Awesome sound. Mileage is ok, but as a...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി mazhar khan
  On: Oct 09, 2021 | 13952 Views
 • Performance Oriented With Poor Space Management.

  I drove 1.2 petrol engine, mileage shown on MID was 9.9kmpl. Although it could increase by driving style but not much. The performance of the car is awesome as availabili...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി amit kumar
  On: Oct 04, 2021 | 10687 Views
 • Tata Nexon Best Features And Build Quality

  Best selling SUV in India. Best mileage and less maintenance cost. Best features, best build quality, Best safety features.

  വഴി odia gk tips
  On: Oct 04, 2021 | 477 Views
 • Nexon Is A Real Beast

  Nexon is really a very good experience. I really liked the dynamics of riding, and overall it's a great value for money. The petrol version might give us less mileage, bu...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി manjunath narayanaswamy
  On: Sep 23, 2021 | 10116 Views
 • Worst Car Ever

  Alignment issue and speakers not working from second months onward. Mileage is below 10kmpl in petrol.

  വഴി sumit jain
  On: Oct 23, 2021 | 289 Views
 • Excellent Quality, Safety,mileage

  Excellent car when compared to Hyundai Venue, Maruti Brezza, Kia Sonet. More drive quality, good safety, and excellent mileage of diesel. Excellent build-in quality compa...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ajith
  On: Oct 05, 2021 | 2638 Views
 • എല്ലാം നെക്സൺ mileage അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

മൈലേജ് താരതമ്യം ചെയ്യു നെക്സൺ പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

Compare Variants of ടാടാ നെക്സൺ

 • ഡീസൽ
 • പെടോള്

പരിഗണിക്കാൻ കൂടുതൽ കാർ ഓപ്ഷനുകൾ

Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

 • ലേറ്റസ്റ്റ് questions

Which projector headlights come ടാടാ നെക്സൺ XZ+(O) LED , HALOGEN OR HID? ൽ

Ayush asked on 27 Nov 2021

Tata Nexon XZ Plus (O) comes equipped with LED Projector Headlights.

By Cardekho experts on 27 Nov 2021

ഐഎസ് creative വേരിയന്റ് worth to buy?

विकाश asked on 26 Oct 2021

If you want the best that Tata’s new entry-level SUV has to offer, the Punch Cre...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 26 Oct 2021

How ഐ get Tail Light Left ?

B asked on 14 Oct 2021

For the availability and prices of the spare parts, we'd suggest you to conn...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 14 Oct 2021

Is the XZ Plus petrol is good to buy. ?

Beyondyour asked on 7 Oct 2021

XZ Plus is the top selling variant of Tata Nexon. It is priced at Rs.9.99 Lakh (...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 7 Oct 2021

ഐഎസ് it buying XZ+S പെട്രോൾ good option?

bhardwaj asked on 5 Oct 2021

XZ Plus S is a good pick, it is priced from INR Rs.10.67 Lakh (Ex-showroom Price...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 5 Oct 2021

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ടാടാ കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
 • സിയറ
  സിയറ
  Rs.14.00 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 10, 2022
 • ടിയഗോ എവ്
  ടിയഗോ എവ്
  Rs.6.00 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: dec 15, 2021
 • അൽട്രോസ് ഇ.വി.
  അൽട്രോസ് ഇ.വി.
  Rs.14.00 ലക്ഷം*
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 13, 2022
×
We need your നഗരം to customize your experience