• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില മാരുതി ഡിസയർ ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

മാരുതി ഡിസയർ ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

എൽഡിഐ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,66,622
ആർ ടി ഒRs.60,659
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,492
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.21,589
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,63,745**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
മാരുതി ഡിസയർRs.7.63 ലക്ഷം**
വിഡിഐ(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,57,622
ആർ ടി ഒRs.68,622
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,087
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.22,941
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,65,303**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
വിഡിഐ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.8.65 ലക്ഷം**
എഎംടി വിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,04,622
ആർ ടി ഒRs.72,734
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,424
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.23,885
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,17,752**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
എഎംടി വിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.9.17 ലക്ഷം**
സിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,16,622
ആർ ടി ഒRs.75,454
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.41,656
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,33,732*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
സിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.9.33 ലക്ഷം*
എഎംടി സിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,63,122
ആർ ടി ഒRs.77,853
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.37,091
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.25,112
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,83,038**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
എഎംടി സിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.9.83 ലക്ഷം**
സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,06,122
ആർ ടി ഒRs.81,616
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.38,313
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.25,973
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,31,023**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.10.31 ലക്ഷം**
എഎംടി സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ) (top മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,52,622
ആർ ടി ഒRs.85,684
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.39,639
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.26,917
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,82,917**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
എഎംടി സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)(top മോഡൽ)Rs.10.82 ലക്ഷം**
ലെക്സി 1.2(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,82,613
ആർ ടി ഒRs.25,635
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.28,273
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.17,955
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,41,493**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
ലെക്സി 1.2(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.6.41 ലക്ഷം**
വിസ്കി 1.2(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,73,113
ആർ ടി ഒRs.49,448
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,722
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.19,454
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,58,255**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
വിസ്കി 1.2(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.7.58 ലക്ഷം**
എഎംടി വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,20,113
ആർ ടി ഒRs.52,738
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,996
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.19,861
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,09,819**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
എഎംടി വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.8.09 ലക്ഷം**
സസ്കി 1.2(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,32,113
ആർ ടി ഒRs.53,578
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,320
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.20,109
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,22,983**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
സസ്കി 1.2(പെടോള്)Rs.8.22 ലക്ഷം**
എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,79,113
ആർ ടി ഒRs.56,868
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,591
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.20,911
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,74,544**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)Rs.8.74 ലക്ഷം**
സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,21,613
ആർ ടി ഒRs.59,843
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,744
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.21,643
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,21,172**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്)Rs.9.21 ലക്ഷം**
എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്) (top മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,68,613
ആർ ടി ഒRs.63,133
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,015
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.22,445
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,72,733**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്)(top മോഡൽ)Rs.9.72 ലക്ഷം**
എൽഡിഐ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,66,622
ആർ ടി ഒRs.60,659
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,492
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.21,589
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,63,745**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
മാരുതി ഡിസയർRs.7.63 ലക്ഷം**
വിഡിഐ(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,57,622
ആർ ടി ഒRs.68,622
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,087
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.22,941
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,65,303**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
വിഡിഐ(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.8.65 ലക്ഷം**
എഎംടി വിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,04,622
ആർ ടി ഒRs.72,734
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,424
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.23,885
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,17,752**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
എഎംടി വിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.9.17 ലക്ഷം**
സിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,16,622
ആർ ടി ഒRs.75,454
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.41,656
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,33,732*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
സിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.9.33 ലക്ഷം*
എഎംടി സിഡിഐ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,63,122
ആർ ടി ഒRs.77,853
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.37,091
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.25,112
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,83,038**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
എഎംടി സിഡിഐ(ഡീസൽ)Rs.9.83 ലക്ഷം**
സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,06,122
ആർ ടി ഒRs.81,616
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.38,313
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.25,973
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,31,023**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)Rs.10.31 ലക്ഷം**
എഎംടി സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ) (top മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,52,622
ആർ ടി ഒRs.85,684
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.39,639
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.26,917
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,82,917**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
എഎംടി സിഡിഐ പ്ലസ്(ഡീസൽ)(top മോഡൽ)Rs.10.82 ലക്ഷം**
ലെക്സി 1.2(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,82,613
ആർ ടി ഒRs.25,635
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.28,273
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.17,955
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.6,41,493**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
മാരുതി ഡിസയർRs.6.41 ലക്ഷം**
വിസ്കി 1.2(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,73,113
ആർ ടി ഒRs.49,448
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,722
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.19,454
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,58,255**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
വിസ്കി 1.2(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.7.58 ലക്ഷം**
എഎംടി വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,20,113
ആർ ടി ഒRs.52,738
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,996
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.19,861
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,09,819**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
എഎംടി വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.8.09 ലക്ഷം**
സസ്കി 1.2(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,32,113
ആർ ടി ഒRs.53,578
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,320
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.20,109
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,22,983**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
സസ്കി 1.2(പെടോള്)Rs.8.22 ലക്ഷം**
എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,79,113
ആർ ടി ഒRs.56,868
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,591
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.20,911
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,74,544**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ(പെടോള്)Rs.8.74 ലക്ഷം**
സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,21,613
ആർ ടി ഒRs.59,843
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,744
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.21,643
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,21,172**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്)Rs.9.21 ലക്ഷം**
എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്) (top മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,68,613
ആർ ടി ഒRs.63,133
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,015
മറ്റുള്ളവർRs.4,972
Rs.22,445
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,72,733**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ആവേശകരമായ ഓഫറുകൾ
എഎംടി സിഎക്‌സ്ഐ പ്ലസ്(പെടോള്)(top മോഡൽ)Rs.9.72 ലക്ഷം**

മാരുതി ഡിസയർ വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ഡിസയർ പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

വില ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of മാരുതി ഡിസയർ

4.5/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1410 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
Write a Review and Win
200 Paytm vouchers & an iPhone 7 every month!
Iphone
 • All (1410)
 • Price (137)
 • Service (112)
 • Mileage (473)
 • Looks (326)
 • Comfort (431)
 • Space (217)
 • Power (91)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Amazing car.

  Vxi model is value for money and delivers a mileage of 18-20.5 km/l The build quality is much more better and the engine power is best in the segment. Such features are a...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ajmal khan
  On: Dec 04, 2019 | 525 Views
 • Economical Car.

  Maruti Suzuki car is the best car in the world, it gives the best power and best mileage, both petrol, and diesel variant because it is affordable in terms of their price...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി danim sharma
  On: Jan 11, 2020 | 97 Views
 • The Best car

  It is an awesome car and it has good interior and exterior, steering and the seats are too good. There is a cup holder in which we can keep our bottles. It has a big boot...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sangita rajan
  On: Jan 07, 2020 | 32 Views
 • Great Car.

  Dzire is a good car with low maintenance and best in segment mileage. But build quality of this car is so poor and the quality of plastics used in the interior is ok, but...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sawan patel
  On: Jan 02, 2020 | 153 Views
 • Best car.

  I have the ZDI plus model. Best A1, comfortable car. And also it has good mileage. In this price range, it is the best car for personal use.

  വഴി bijay kumar panda
  On: Jan 02, 2020 | 33 Views
 • മുഴുവൻ Dzire Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

മാരുതി ഡിസയർ വീഡിയോകൾ

 • Which Maruti Dzire Variant Should You Buy?
  8:29
  Which Maruti Dzire Variant Should You Buy?
  May 20, 2017
 • Maruti DZire Hits and Misses
  3:22
  Maruti DZire Hits and Misses
  Aug 24, 2017
 • Maruti Suzuki Dzire 2017 Review in Hinglish
  8:38
  Maruti Suzuki Dzire 2017 Review in Hinglish
  Jun 06, 2017

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

മാരുതി കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

Similar Maruti Dzire ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ വിഎക്സ്ഐ
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ വിഎക്സ്ഐ
  Rs1.31 ലക്ഷം
  20091,29,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ സിഎക്‌സ്ഐ
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ സിഎക്‌സ്ഐ
  Rs1.6 ലക്ഷം
  200877,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ വിഡിഐ bsiv
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ വിഡിഐ bsiv
  Rs1.6 ലക്ഷം
  20101,42,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ വിഡിഐ
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ വിഡിഐ
  Rs1.7 ലക്ഷം
  200960,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ വിഎക്സ്ഐ
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ വിഎക്സ്ഐ
  Rs1.85 ലക്ഷം
  200968,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ വിഎക്സ്ഐ
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ വിഎക്സ്ഐ
  Rs1.85 ലക്ഷം
  200870,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ വിഎക്സ്ഐ
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ വിഎക്സ്ഐ
  Rs1.9 ലക്ഷം
  200864,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ വിഎക്സ്ഐ
  മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ വിഎക്സ്ഐ
  Rs1.9 ലക്ഷം
  200999,000 Kmപെടോള്
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

മാരുതി ഡിസയർ വാർത്ത

space Image
space Image

ഡിസയർ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംon-road വില
നോയിഡRs. 6.59 - 10.7 ലക്ഷം
ഗസിയാബാദ്Rs. 6.59 - 10.7 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 6.41 - 10.72 ലക്ഷം
ഫരിദാബാദ്Rs. 6.41 - 10.72 ലക്ഷം
ബഹദുർഗഢ്Rs. 6.47 - 10.77 ലക്ഷം
കുണ്ടിRs. 6.47 - 10.77 ലക്ഷം
ബലാഭഗഢ്Rs. 6.48 - 10.78 ലക്ഷം
വലിയ നോയിഡRs. 6.61 - 10.8 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് മാരുതി കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌