മാരുതി ബലീനോ ഓൺ റോഡ് വില ബോട്ടാഡ്

**മാരുതി ബലീനോ price is not available in ബോട്ടാഡ്, currently showing price in ഉറന്തണ്ടാഗർ

സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.655,948
ആർ ടി ഒRs.39,356
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,219
on-road വില in ഉറന്തണ്ടാഗർ : (not available ഇൻ ബോട്ടാഡ്)Rs.7,31,524*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
മാരുതി ബലീനോRs.7.32 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.739,948
ആർ ടി ഒRs.44,396
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.39,223
on-road വില in ഉറന്തണ്ടാഗർ : (not available ഇൻ ബോട്ടാഡ്)Rs.8,23,568*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.8.24 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.794,9,48
ആർ ടി ഒRs.47,696
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,191
on-road വില in ഉറന്തണ്ടാഗർ : (not available ഇൻ ബോട്ടാഡ്)Rs.8,83,836*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.8.84 ലക്ഷം*
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.832,948
ആർ ടി ഒRs.49,976
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,550
on-road വില in ഉറന്തണ്ടാഗർ : (not available ഇൻ ബോട്ടാഡ്)Rs.9,25,475*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.9.25 ലക്ഷം*
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,87,948
ആർ ടി ഒRs.53,276
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,518
on-road വില in ഉറന്തണ്ടാഗർ : (not available ഇൻ ബോട്ടാഡ്)Rs.9,85,742*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.9.86 ലക്ഷം*
ആൽഫാ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,27,948
ആർ ടി ഒRs.55,676
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,948
on-road വില in ഉറന്തണ്ടാഗർ : (not available ഇൻ ബോട്ടാഡ്)Rs.10,29,573*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ആൽഫാ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.10.30 ലക്ഷം*
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,82,9,48
ആർ ടി ഒRs.58,976
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,916
on-road വില in ഉറന്തണ്ടാഗർ : (not available ഇൻ ബോട്ടാഡ്)Rs.10,89,841*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.10.90 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,29,948
ആർ ടി ഒRs.49,796
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,443
on-road വില in ഉറന്തണ്ടാഗർ : (not available ഇൻ ബോട്ടാഡ്)Rs.9,22,188*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ഡെൽറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.9.22 ലക്ഷം*
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.922,948
ആർ ടി ഒRs.55,376
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,770
on-road വില in ഉറന്തണ്ടാഗർ : (not available ഇൻ ബോട്ടാഡ്)Rs.10,24,094*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി)(top model)Rs.10.24 ലക്ഷം*
സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.655,948
ആർ ടി ഒRs.39,356
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,219
on-road വില in ഉറന്തണ്ടാഗർ : (not available ഇൻ ബോട്ടാഡ്)Rs.7,31,524*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
മാരുതി ബലീനോRs.7.32 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.739,948
ആർ ടി ഒRs.44,396
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.39,223
on-road വില in ഉറന്തണ്ടാഗർ : (not available ഇൻ ബോട്ടാഡ്)Rs.8,23,568*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.8.24 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.794,9,48
ആർ ടി ഒRs.47,696
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,191
on-road വില in ഉറന്തണ്ടാഗർ : (not available ഇൻ ബോട്ടാഡ്)Rs.8,83,836*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.8.84 ലക്ഷം*
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.832,948
ആർ ടി ഒRs.49,976
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,550
on-road വില in ഉറന്തണ്ടാഗർ : (not available ഇൻ ബോട്ടാഡ്)Rs.9,25,475*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.9.25 ലക്ഷം*
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,87,948
ആർ ടി ഒRs.53,276
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,518
on-road വില in ഉറന്തണ്ടാഗർ : (not available ഇൻ ബോട്ടാഡ്)Rs.9,85,742*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.9.86 ലക്ഷം*
ആൽഫാ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,27,948
ആർ ടി ഒRs.55,676
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,948
on-road വില in ഉറന്തണ്ടാഗർ : (not available ഇൻ ബോട്ടാഡ്)Rs.10,29,573*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ആൽഫാ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.10.30 ലക്ഷം*
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,82,9,48
ആർ ടി ഒRs.58,976
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,916
on-road വില in ഉറന്തണ്ടാഗർ : (not available ഇൻ ബോട്ടാഡ്)Rs.10,89,841*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.10.90 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,29,948
ആർ ടി ഒRs.49,796
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,443
on-road വില in ഉറന്തണ്ടാഗർ : (not available ഇൻ ബോട്ടാഡ്)Rs.9,22,188*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
മാരുതി ബലീനോRs.9.22 ലക്ഷം*
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.922,948
ആർ ടി ഒRs.55,376
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,770
on-road വില in ഉറന്തണ്ടാഗർ : (not available ഇൻ ബോട്ടാഡ്)Rs.10,24,094*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി)(top model)Rs.10.24 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ബലീനോ പകരമുള്ളത്

ബലീനോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്
 • യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  Found what you were looking for?

  മാരുതി ബലീനോ വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

  4.4/5
  അടിസ്ഥാനപെടുത്തി220 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
  • എല്ലാം (220)
  • Price (33)
  • Service (14)
  • Mileage (91)
  • Looks (76)
  • Comfort (97)
  • Space (32)
  • Power (20)
  • More ...
  • ഏറ്റവും പുതിയ
  • സഹായകമാണ്
  • Best Car Baleno For Family

   I am using this car since 2017 and there is no maintenance expense if you drive and care for your car only a max of 5k per year. Driving and safety are all covered as per...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി himanshu girdharbhai patel
   On: Mar 26, 2023 | 138 Views
  • Baleno Car

   Baleno Specs, Features, and Price. The Maruti Baleno has 1 Diesel Engine and 1 Petrol Engine on offer. The Diesel engine is 1248 cc while the Petrol engine is 1197 cc. It...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി gajendra
   On: Feb 16, 2023 | 8955 Views
  • Maruti Baleno Popular Car

   Maruti Baleno is undoubtedly one of the most popular and well-known cars of this year. Maruti offered Baleno as one of the most adorable hatchbacks and small SUVs, with o...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി aryan khan
   On: Jan 27, 2023 | 2945 Views
  • Best Car Who Love To Drive

   My experience with Baleno has been fantastic from buying to till date. I can say that it's been a complete family car for me as of now. I had Maruti Eco before this, but ...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി manoj wagh
   On: Jan 26, 2023 | 1849 Views
  • Most Liked And Sold Out Cars

   Well, it is one of the most liked and sold-out cars for this year. As it is one the cutest looking hatchback and compact SUVs with amazing safety features and with an aff...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി anand chadra
   On: Dec 05, 2022 | 3870 Views
  • എല്ലാം ബലീനോ വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

  മാരുതി ബലീനോ വീഡിയോകൾ

  • Maruti Suzuki Baleno Review In Hindi (Pros and Cons) | Big Updates, But ONE Big Drawback | Cardekho
   Maruti Suzuki Baleno Review In Hindi (Pros and Cons) | Big Updates, But ONE Big Drawback | Cardekho
   ഏപ്രിൽ 21, 2022

  ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

  space Image

  ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

  • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

  What is the സർവീസ് ചിലവ് of the Maruti Baleno?

  Abhijeet asked on 23 Mar 2023

  For this, we would suggest you visit the nearest authorized service centre of Ma...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 23 Mar 2023

  What ഐഎസ് the maintenance cost അതിലെ the മാരുതി Baleno?

  Abhijeet asked on 14 Mar 2023

  For this, we would suggest you visit the nearest authorized service centre of Ma...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 14 Mar 2023

  Which ഐഎസ് better, ഓട്ടോമാറ്റിക് or manual?

  DharmeshDubey asked on 5 Mar 2023

  Every one of us knows that traffic is becoming an ever-increasing pain. It does ...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 5 Mar 2023

  What are the ധനകാര്യം വിശദാംശങ്ങൾ അതിലെ മാരുതി Baleno?

  Abhijeet asked on 21 Feb 2023

  In general, the down payment remains in between 20-30% of the on-road price of t...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 21 Feb 2023

  What ഐഎസ് the വില അതിലെ മാരുതി ബലീനോ Ahmednagar? ൽ

  SHARAD asked on 18 Feb 2023

  Maruti Baleno is priced from INR 6.56 - 9.83 Lakh (Ex-showroom Price in Ahmednag...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 18 Feb 2023

  ബലീനോ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

  നഗരംഓൺ റോഡ് വില
  ഉറന്തണ്ടാഗർRs. 7.32 - 10.90 ലക്ഷം
  ഭാവ്നഗർRs. 7.32 - 10.90 ലക്ഷം
  രാജ്കോട്ട്Rs. 7.32 - 10.90 ലക്ഷം
  മോർബിRs. 7.32 - 10.90 ലക്ഷം
  അഹമ്മദാബാദ്Rs. 7.40 - 10.98 ലക്ഷം
  ആനന്ദ്Rs. 7.32 - 10.90 ലക്ഷം
  ജൂനഗഢ്Rs. 7.32 - 10.90 ലക്ഷം
  ഭറൂച്ച്Rs. 7.32 - 10.90 ലക്ഷം
  നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  space Image

  ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മാരുതി കാറുകൾ

  • പോപ്പുലർ
  • ഉപകമിങ്
  * എക്സ്ഷോറൂം വില ബോട്ടാഡ് ൽ
  ×
  We need your നഗരം to customize your experience