മാരുതി ബലീനോ ഓൺ റോഡ് വില ആർണി

**മാരുതി ബലീനോ price is not available in ആർണി, currently showing price in വെല്ലൂർ

സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.655,9,48
ആർ ടി ഒRs.67,094
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,219
on-road വില in വെല്ലൂർ : (not available ഇൻ ആർണി)Rs.7,59,261*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
മാരുതി ബലീനോRs.7.59 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,39,948
ആർ ടി ഒRs.75,494
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.39,223
on-road വില in വെല്ലൂർ : (not available ഇൻ ആർണി)Rs.8,54,666*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.8.55 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,94,948
ആർ ടി ഒRs.80,994
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,191
on-road വില in വെല്ലൂർ : (not available ഇൻ ആർണി)Rs.9,17,134*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.9.17 ലക്ഷം*
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,32,948
ആർ ടി ഒRs.84,794
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,550
on-road വില in വെല്ലൂർ : (not available ഇൻ ആർണി)Rs.9,60,293*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.9.60 ലക്ഷം*
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.887,948
ആർ ടി ഒRs.90,294
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,518
on-road വില in വെല്ലൂർ : (not available ഇൻ ആർണി)Rs.10,22,760*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.10.23 ലക്ഷം*
ആൽഫാ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.927,948
ആർ ടി ഒRs.94,294
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,948
on-road വില in വെല്ലൂർ : (not available ഇൻ ആർണി)Rs.10,68,191*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
ആൽഫാ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.10.68 ലക്ഷം*
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,82,948
ആർ ടി ഒRs.99,794
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,916
on-road വില in വെല്ലൂർ : (not available ഇൻ ആർണി)Rs.11,30,659*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.11.31 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.829,948
ആർ ടി ഒRs.84,494
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,443
on-road വില in വെല്ലൂർ : (not available ഇൻ ആർണി)Rs.9,56,886*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
ഡെൽറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.9.57 ലക്ഷം*
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,22,948
ആർ ടി ഒRs.93,794
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,770
on-road വില in വെല്ലൂർ : (not available ഇൻ ആർണി)Rs.10,62,512*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി)(top model)Rs.10.63 ലക്ഷം*
സിഗ്മ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.655,9,48
ആർ ടി ഒRs.67,094
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,219
on-road വില in വെല്ലൂർ : (not available ഇൻ ആർണി)Rs.7,59,261*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
മാരുതി ബലീനോRs.7.59 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,39,948
ആർ ടി ഒRs.75,494
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.39,223
on-road വില in വെല്ലൂർ : (not available ഇൻ ആർണി)Rs.8,54,666*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
ഡെൽറ്റ(പെടോള്)Rs.8.55 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,94,948
ആർ ടി ഒRs.80,994
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,191
on-road വില in വെല്ലൂർ : (not available ഇൻ ആർണി)Rs.9,17,134*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
ഡെൽറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.9.17 ലക്ഷം*
സീറ്റ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,32,948
ആർ ടി ഒRs.84,794
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,550
on-road വില in വെല്ലൂർ : (not available ഇൻ ആർണി)Rs.9,60,293*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
സീറ്റ(പെടോള്)Rs.9.60 ലക്ഷം*
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.887,948
ആർ ടി ഒRs.90,294
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,518
on-road വില in വെല്ലൂർ : (not available ഇൻ ആർണി)Rs.10,22,760*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
സീറ്റ അംറ്(പെടോള്)Rs.10.23 ലക്ഷം*
ആൽഫാ(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.927,948
ആർ ടി ഒRs.94,294
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,948
on-road വില in വെല്ലൂർ : (not available ഇൻ ആർണി)Rs.10,68,191*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
ആൽഫാ(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.10.68 ലക്ഷം*
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,82,948
ആർ ടി ഒRs.99,794
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,916
on-road വില in വെല്ലൂർ : (not available ഇൻ ആർണി)Rs.11,30,659*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
ആൽഫാ അംറ്(പെടോള്)(top model)Rs.11.31 ലക്ഷം*
ഡെൽറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.829,948
ആർ ടി ഒRs.84,494
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,443
on-road വില in വെല്ലൂർ : (not available ഇൻ ആർണി)Rs.9,56,886*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
മാരുതി ബലീനോRs.9.57 ലക്ഷം*
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,22,948
ആർ ടി ഒRs.93,794
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,770
on-road വില in വെല്ലൂർ : (not available ഇൻ ആർണി)Rs.10,62,512*
Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഏപ്രിൽ offer
സീറ്റ സിഎൻജി(സിഎൻജി)(top model)Rs.10.63 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ബലീനോ പകരമുള്ളത്

ബലീനോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്
 • യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  Found what you were looking for?

  മാരുതി ബലീനോ വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

  4.4/5
  അടിസ്ഥാനപെടുത്തി221 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
  • എല്ലാം (221)
  • Price (34)
  • Service (14)
  • Mileage (91)
  • Looks (76)
  • Comfort (98)
  • Space (32)
  • Power (20)
  • More ...
  • ഏറ്റവും പുതിയ
  • സഹായകമാണ്
  • Maruti Baleno Must Buy

   We can't find good-looking cars for such a low price of 8?9 lakhs, so it's an outstanding car in its price category. It's the finest choice for someone seeking for both c...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി sanjay
   On: Mar 30, 2023 | 411 Views
  • Best Car Baleno For Family

   I am using this car since 2017 and there is no maintenance expense if you drive and care for your car only a max of 5k per year. Driving and safety are all covered as per...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി himanshu girdharbhai patel
   On: Mar 26, 2023 | 482 Views
  • Baleno Car

   Baleno Specs, Features, and Price. The Maruti Baleno has 1 Diesel Engine and 1 Petrol Engine on offer. The Diesel engine is 1248 cc while the Petrol engine is 1197 cc. It...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി gajendra
   On: Feb 16, 2023 | 9007 Views
  • Maruti Baleno Popular Car

   Maruti Baleno is undoubtedly one of the most popular and well-known cars of this year. Maruti offered Baleno as one of the most adorable hatchbacks and small SUVs, with o...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി aryan khan
   On: Jan 27, 2023 | 2960 Views
  • Best Car Who Love To Drive

   My experience with Baleno has been fantastic from buying to till date. I can say that it's been a complete family car for me as of now. I had Maruti Eco before this, but ...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി manoj wagh
   On: Jan 26, 2023 | 1846 Views
  • എല്ലാം ബലീനോ വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

  ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

  space Image

  ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

  • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

  What is the സർവീസ് ചിലവ് of the Maruti Baleno?

  Abhijeet asked on 23 Mar 2023

  For this, we would suggest you visit the nearest authorized service centre of Ma...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 23 Mar 2023

  What ഐഎസ് the maintenance cost അതിലെ the മാരുതി Baleno?

  Abhijeet asked on 14 Mar 2023

  For this, we would suggest you visit the nearest authorized service centre of Ma...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 14 Mar 2023

  Which ഐഎസ് better, ഓട്ടോമാറ്റിക് or manual?

  DharmeshDubey asked on 5 Mar 2023

  Every one of us knows that traffic is becoming an ever-increasing pain. It does ...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 5 Mar 2023

  What are the ധനകാര്യം വിശദാംശങ്ങൾ അതിലെ മാരുതി Baleno?

  Abhijeet asked on 21 Feb 2023

  In general, the down payment remains in between 20-30% of the on-road price of t...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 21 Feb 2023

  What ഐഎസ് the വില അതിലെ മാരുതി ബലീനോ Ahmednagar? ൽ

  SHARAD asked on 18 Feb 2023

  Maruti Baleno is priced from INR 6.56 - 9.83 Lakh (Ex-showroom Price in Ahmednag...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 18 Feb 2023

  ബലീനോ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

  നഗരംഓൺ റോഡ് വില
  വെല്ലൂർRs. 7.59 - 11.31 ലക്ഷം
  പോണ്ടിച്ചേരിRs. 7.18 - 10.70 ലക്ഷം
  തരുപ്പതിRs. 7.84 - 11.69 ലക്ഷം
  കൂഡലൂർRs. 7.59 - 11.31 ലക്ഷം
  ചെന്നൈRs. 7.60 - 11.29 ലക്ഷം
  ഹൊസൂർRs. 7.59 - 11.31 ലക്ഷം
  സേലംRs. 7.55 - 11.22 ലക്ഷം
  ബംഗ്ലൂർRs. 7.89 - 11.75 ലക്ഷം
  നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  space Image

  ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മാരുതി കാറുകൾ

  • പോപ്പുലർ
  • ഉപകമിങ്
  * എക്സ്ഷോറൂം വില ആർണി ൽ
  ×
  We need your നഗരം to customize your experience