വേരിയന്റുകൾon-road price
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 mx ഇ bsviRs. 16.94 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽRs. 25 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 mxRs. 16.39 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 എഡബ്ല്യൂഡി ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 28.31 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 അടുത്ത്Rs. 21.25 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 mx ഇRs. 16.96 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 mx ഇ ഡീസൽ bsviRs. 17.44 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽ അടുത്ത് ലക്ഷ്വറി pack എഡബ്ല്യൂഡിRs. 30.78 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 21.98 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽ അടുത്ത് ലക്ഷ്വറി packRs. 29.27 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 ഇRs. 19.81 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 അടുത്ത്Rs. 26.36 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 ഇRs. 21.34 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 ഇ ഡീസൽ bsviRs. 20.29 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽ അടുത്ത് ലക്ഷ്വറി pack bsviRs. 28.85 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 ഡീസൽRs. 19.74 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 ഡീസൽRs. 21.44 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 7 str ഡീസൽRs. 22.22 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 7 str ഡീസൽRs. 20.69 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 7 str ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 24.29 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 7 str bsviRs. 21.51 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 23.56 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽ അടുത്ത് ലക്ഷ്വറി pack എഡബ്ല്യൂഡി bsviRs. 30.34 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 ഇ 7 str bsviRs. 22.09 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 mx bsviRs. 16.37 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 27.04 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 mx ഡീസൽRs. 16.89 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 ഇ ഡീസൽRs. 20.31 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 bsviRs. 19.21 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 ഇ bsviRs. 19.79 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 ഇ bsviRs. 21.32 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 അടുത്ത് ലക്ഷ്വറി packRs. 28.65 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 22 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 7 str ഡീസൽ bsviRs. 20.66 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽ bsviRs. 24.63 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 അടുത്ത് bsviRs. 21.23 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 26.64 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽ ലക്ഷ്വറി pack bsviRs. 26.83 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 അടുത്ത്Rs. 22.84 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 ഡീസൽ bsviRs. 21.42 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 bsviRs. 20.74 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7Rs. 24.25 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3Rs. 19.23 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5Rs. 20.77 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 7 str ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 24.27 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 ഇ 7 str ഡീസൽRs. 21.26 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 mx ഡീസൽ bsviRs. 16.87 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽ ലക്ഷ്വറി packRs. 27.23 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 അടുത്ത് ലക്ഷ്വറി pack bsviRs. 28.23 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 mx ഇ ഡീസൽRs. 17.47 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 എഡബ്ല്യൂഡി ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 28.73 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 7 strRs. 21.54 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 അടുത്ത് bsviRs. 22.82 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 7 str ഡീസൽ bsviRs. 22.19 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 23.58 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 ഡീസൽ bsviRs. 19.71 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 ഇ 7 strRs. 22.11 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 bsviRs. 23.89 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 അടുത്ത് bsviRs. 25.96 ലക്ഷം*
കൂടുതല് വായിക്കുക

മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ഓൺ റോഡ് വില കട്ടാക്ക്

mx ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,446,599
ആർ ടി ഒRs.1,44,659
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.83,434
മറ്റുള്ളവRs.14,465
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.16,89,157*
EMI: Rs.32,149/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700Rs.16.89 ലക്ഷം*
mx ഇ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,96,599
ആർ ടി ഒRs.1,49,659
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.85,308
മറ്റുള്ളവRs.14,965
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.17,46,531*
EMI: Rs.33,236/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
mx ഇ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.17.47 ലക്ഷം*
ax3 ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,94,400
ആർ ടി ഒRs.1,69,440
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,720
മറ്റുള്ളവRs.16,944
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.19,73,504*
EMI: Rs.37,571/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.19.74 ലക്ഷം*
ax3 ഇ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,44,399
ആർ ടി ഒRs.1,74,439
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.94,594
മറ്റുള്ളവRs.17,443
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.20,30,875*
EMI: Rs.38,657/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഇ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.20.31 ലക്ഷം*
ax3 7 str ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,77,200
ആർ ടി ഒRs.1,77,720
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.95,823
മറ്റുള്ളവRs.17,772
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.20,68,515*
EMI: Rs.39,369/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 7 str ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.20.69 ലക്ഷം*
ax3 ഇ 7 str ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,27,199
ആർ ടി ഒRs.1,82,719
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.97,697
മറ്റുള്ളവRs.18,271
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.21,25,886*
EMI: Rs.40,455/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഇ 7 str ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.21.26 ലക്ഷം*
ax5 ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,43,399
ആർ ടി ഒRs.1,84,339
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.98,304
മറ്റുള്ളവRs.18,433
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.21,44,475*
EMI: Rs.40,827/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.21.44 ലക്ഷം*
ax3 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,91,999
ആർ ടി ഒRs.1,89,199
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,00,125
മറ്റുള്ളവRs.18,919
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.22,00,242*
EMI: Rs.41,880/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.22 ലക്ഷം*
ax5 7 str ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,10,600
ആർ ടി ഒRs.1,91,060
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,00,823
മറ്റുള്ളവRs.19,106
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.22,21,589*
EMI: Rs.42,289/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 7 str ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.22.22 ലക്ഷം*
ax5 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,29,599
ആർ ടി ഒRs.2,02,959
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,05,282
മറ്റുള്ളവRs.20,295
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.23,58,135*
EMI: Rs.44,881/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.23.58 ലക്ഷം*
ax5 7 str ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,91,599
ആർ ടി ഒRs.2,09,159
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,07,606
മറ്റുള്ളവRs.20,915
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.24,29,279*
EMI: Rs.46,237/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 7 str ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.24.29 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,52,799
ആർ ടി ഒRs.2,15,279
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,09,899
മറ്റുള്ളവRs.21,527
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.24,99,504*
EMI: Rs.47,574/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.25 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.23,30,600
ആർ ടി ഒRs.2,33,060
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,16,562
മറ്റുള്ളവRs.23,306
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.27,03,528*
EMI: Rs.51,466/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.27.04 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.23,47,999
ആർ ടി ഒRs.2,34,799
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,17,214
മറ്റുള്ളവRs.23,479
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.27,23,491*
EMI: Rs.51,846/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ)Rs.27.23 ലക്ഷം*
ax7 awd ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.24,78,199
ആർ ടി ഒRs.2,47,819
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,22,093
മറ്റുള്ളവRs.24,781
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.28,72,892*
EMI: Rs.54,688/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 awd ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.28.73 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.25,25,599
ആർ ടി ഒRs.2,52,559
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,23,870
മറ്റുള്ളവRs.25,255
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.29,27,283*
EMI: Rs.55,712/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.29.27 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack awd (ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.26,57,199
ആർ ടി ഒRs.2,65,719
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,28,801
മറ്റുള്ളവRs.26,571
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.30,78,290*
EMI: Rs.58,588/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack awd (ഡീസൽ)(top model)Rs.30.78 ലക്ഷം*
mx(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,02,800
ആർ ടി ഒRs.1,40,280
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.81,793
മറ്റുള്ളവRs.14,028
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.16,38,901*
EMI: Rs.31,192/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
mx(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.16.39 ലക്ഷം*
mx ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,52,799
ആർ ടി ഒRs.1,45,279
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.83,666
മറ്റുള്ളവRs.14,527
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.16,96,271*
EMI: Rs.32,279/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
mx ഇ(പെടോള്)Rs.16.96 ലക്ഷം*
ax3(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,50,799
ആർ ടി ഒRs.1,65,079
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.91,087
മറ്റുള്ളവRs.16,507
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.19,23,472*
EMI: Rs.36,619/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3(പെടോള്)Rs.19.23 ലക്ഷം*
ax3 ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,00,799
ആർ ടി ഒRs.1,70,079
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,960
മറ്റുള്ളവRs.17,007
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.19,80,845*
EMI: Rs.37,705/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഇ(പെടോള്)Rs.19.81 ലക്ഷം*
ax5(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,784,299
ആർ ടി ഒRs.1,78,429
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.96,089
മറ്റുള്ളവRs.17,842
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.20,76,659*
EMI: Rs.39,520/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5(പെടോള്)Rs.20.77 ലക്ഷം*
ax3 അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,26,5,99
ആർ ടി ഒRs.1,82,659
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.97,675
മറ്റുള്ളവRs.18,265
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.21,25,198*
EMI: Rs.40,441/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.21.25 ലക്ഷം*
ax5 ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,34,300
ആർ ടി ഒRs.1,83,430
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.97,963
മറ്റുള്ളവRs.18,343
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.21,34,036*
EMI: Rs.40,628/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 ഇ(പെടോള്)Rs.21.34 ലക്ഷം*
ax5 7 str (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,51,499
ആർ ടി ഒRs.1,85,149
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.98,608
മറ്റുള്ളവRs.18,514
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.21,53,770*
EMI: Rs.41,003/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 7 str (പെടോള്)Rs.21.54 ലക്ഷം*
ax5 ഇ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,01,499
ആർ ടി ഒRs.1,90,149
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,00,482
മറ്റുള്ളവRs.19,014
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.22,11,144*
EMI: Rs.42,089/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 ഇ 7 str(പെടോള്)Rs.22.11 ലക്ഷം*
ax5 at (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,965,200
ആർ ടി ഒRs.1,96,520
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,02,869
മറ്റുള്ളവRs.19,652
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.22,84,241*
EMI: Rs.43,487/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 at (പെടോള്)Rs.22.84 ലക്ഷം*
ax7(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,87,599
ആർ ടി ഒRs.2,08,759
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,07,456
മറ്റുള്ളവRs.20,875
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.24,24,689*
EMI: Rs.46,161/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7(പെടോള്)Rs.24.25 ലക്ഷം*
ax7 at (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,71,400
ആർ ടി ഒRs.2,27,140
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,14,344
മറ്റുള്ളവRs.22,714
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.26,35,598*
EMI: Rs.50,156/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 at (പെടോള്)Rs.26.36 ലക്ഷം*
ax7 at ലക്ഷ്വറി pack (പെടോള്) (top model)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,471,699
ആർ ടി ഒRs.2,47,169
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,21,850
മറ്റുള്ളവRs.24,716
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.28,65,434*
EMI: Rs.54,531/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 at ലക്ഷ്വറി pack (പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top model)Rs.28.65 ലക്ഷം*
mx ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,446,599
ആർ ടി ഒRs.1,44,659
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.83,434
മറ്റുള്ളവRs.14,465
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.16,89,157*
EMI: Rs.32,149/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700Rs.16.89 ലക്ഷം*
mx ഇ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,96,599
ആർ ടി ഒRs.1,49,659
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.85,308
മറ്റുള്ളവRs.14,965
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.17,46,531*
EMI: Rs.33,236/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
mx ഇ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.17.47 ലക്ഷം*
ax3 ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,94,400
ആർ ടി ഒRs.1,69,440
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,720
മറ്റുള്ളവRs.16,944
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.19,73,504*
EMI: Rs.37,571/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.19.74 ലക്ഷം*
ax3 ഇ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,44,399
ആർ ടി ഒRs.1,74,439
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.94,594
മറ്റുള്ളവRs.17,443
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.20,30,875*
EMI: Rs.38,657/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഇ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.20.31 ലക്ഷം*
ax3 7 str ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,77,200
ആർ ടി ഒRs.1,77,720
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.95,823
മറ്റുള്ളവRs.17,772
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.20,68,515*
EMI: Rs.39,369/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 7 str ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.20.69 ലക്ഷം*
ax3 ഇ 7 str ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,27,199
ആർ ടി ഒRs.1,82,719
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.97,697
മറ്റുള്ളവRs.18,271
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.21,25,886*
EMI: Rs.40,455/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഇ 7 str ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.21.26 ലക്ഷം*
ax5 ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,43,399
ആർ ടി ഒRs.1,84,339
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.98,304
മറ്റുള്ളവRs.18,433
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.21,44,475*
EMI: Rs.40,827/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.21.44 ലക്ഷം*
ax3 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,91,999
ആർ ടി ഒRs.1,89,199
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,00,125
മറ്റുള്ളവRs.18,919
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.22,00,242*
EMI: Rs.41,880/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.22 ലക്ഷം*
ax5 7 str ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,10,600
ആർ ടി ഒRs.1,91,060
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,00,823
മറ്റുള്ളവRs.19,106
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.22,21,589*
EMI: Rs.42,289/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 7 str ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.22.22 ലക്ഷം*
ax5 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,29,599
ആർ ടി ഒRs.2,02,959
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,05,282
മറ്റുള്ളവRs.20,295
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.23,58,135*
EMI: Rs.44,881/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.23.58 ലക്ഷം*
ax5 7 str ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,91,599
ആർ ടി ഒRs.2,09,159
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,07,606
മറ്റുള്ളവRs.20,915
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.24,29,279*
EMI: Rs.46,237/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 7 str ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.24.29 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,52,799
ആർ ടി ഒRs.2,15,279
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,09,899
മറ്റുള്ളവRs.21,527
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.24,99,504*
EMI: Rs.47,574/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.25 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.23,30,600
ആർ ടി ഒRs.2,33,060
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,16,562
മറ്റുള്ളവRs.23,306
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.27,03,528*
EMI: Rs.51,466/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.27.04 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.23,47,999
ആർ ടി ഒRs.2,34,799
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,17,214
മറ്റുള്ളവRs.23,479
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.27,23,491*
EMI: Rs.51,846/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ)Rs.27.23 ലക്ഷം*
ax7 awd ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.24,78,199
ആർ ടി ഒRs.2,47,819
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,22,093
മറ്റുള്ളവRs.24,781
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.28,72,892*
EMI: Rs.54,688/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 awd ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.28.73 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.25,25,599
ആർ ടി ഒRs.2,52,559
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,23,870
മറ്റുള്ളവRs.25,255
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.29,27,283*
EMI: Rs.55,712/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.29.27 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack awd (ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.26,57,199
ആർ ടി ഒRs.2,65,719
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,28,801
മറ്റുള്ളവRs.26,571
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.30,78,290*
EMI: Rs.58,588/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack awd (ഡീസൽ)(top model)Rs.30.78 ലക്ഷം*
mx(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,02,800
ആർ ടി ഒRs.1,40,280
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.81,793
മറ്റുള്ളവRs.14,028
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.16,38,901*
EMI: Rs.31,192/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700Rs.16.39 ലക്ഷം*
mx ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,52,799
ആർ ടി ഒRs.1,45,279
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.83,666
മറ്റുള്ളവRs.14,527
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.16,96,271*
EMI: Rs.32,279/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
mx ഇ(പെടോള്)Rs.16.96 ലക്ഷം*
ax3(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,50,799
ആർ ടി ഒRs.1,65,079
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.91,087
മറ്റുള്ളവRs.16,507
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.19,23,472*
EMI: Rs.36,619/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3(പെടോള്)Rs.19.23 ലക്ഷം*
ax3 ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,00,799
ആർ ടി ഒRs.1,70,079
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,960
മറ്റുള്ളവRs.17,007
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.19,80,845*
EMI: Rs.37,705/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഇ(പെടോള്)Rs.19.81 ലക്ഷം*
ax5(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,784,299
ആർ ടി ഒRs.1,78,429
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.96,089
മറ്റുള്ളവRs.17,842
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.20,76,659*
EMI: Rs.39,520/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5(പെടോള്)Rs.20.77 ലക്ഷം*
ax3 അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,26,5,99
ആർ ടി ഒRs.1,82,659
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.97,675
മറ്റുള്ളവRs.18,265
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.21,25,198*
EMI: Rs.40,441/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.21.25 ലക്ഷം*
ax5 ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,34,300
ആർ ടി ഒRs.1,83,430
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.97,963
മറ്റുള്ളവRs.18,343
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.21,34,036*
EMI: Rs.40,628/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 ഇ(പെടോള്)Rs.21.34 ലക്ഷം*
ax5 7 str (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,51,499
ആർ ടി ഒRs.1,85,149
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.98,608
മറ്റുള്ളവRs.18,514
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.21,53,770*
EMI: Rs.41,003/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 7 str (പെടോള്)Rs.21.54 ലക്ഷം*
ax5 ഇ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,01,499
ആർ ടി ഒRs.1,90,149
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,00,482
മറ്റുള്ളവRs.19,014
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.22,11,144*
EMI: Rs.42,089/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 ഇ 7 str(പെടോള്)Rs.22.11 ലക്ഷം*
ax5 at (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,965,200
ആർ ടി ഒRs.1,96,520
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,02,869
മറ്റുള്ളവRs.19,652
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.22,84,241*
EMI: Rs.43,487/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 at (പെടോള്)Rs.22.84 ലക്ഷം*
ax7(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,87,599
ആർ ടി ഒRs.2,08,759
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,07,456
മറ്റുള്ളവRs.20,875
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.24,24,689*
EMI: Rs.46,161/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7(പെടോള്)Rs.24.25 ലക്ഷം*
ax7 at (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,71,400
ആർ ടി ഒRs.2,27,140
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,14,344
മറ്റുള്ളവRs.22,714
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.26,35,598*
EMI: Rs.50,156/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 at (പെടോള്)Rs.26.36 ലക്ഷം*
ax7 at ലക്ഷ്വറി pack (പെടോള്) (top model)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,471,699
ആർ ടി ഒRs.2,47,169
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,21,850
മറ്റുള്ളവRs.24,716
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.28,65,434*
EMI: Rs.54,531/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 at ലക്ഷ്വറി pack (പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top model)Rs.28.65 ലക്ഷം*
ax3 അടുത്ത്(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,26,5,99
ആർ ടി ഒRs.1,82,659
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.97,675
മറ്റുള്ളവRs.18,265
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.21,25,198*
EMI: Rs.40,441/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700Rs.21.25 ലക്ഷം*
ax3 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,91,999
ആർ ടി ഒRs.1,89,199
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,00,125
മറ്റുള്ളവRs.18,919
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.22,00,242*
EMI: Rs.41,880/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.22 ലക്ഷം*
ax5 at (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,965,200
ആർ ടി ഒRs.1,96,520
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,02,869
മറ്റുള്ളവRs.19,652
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.22,84,241*
EMI: Rs.43,487/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 at (പെടോള്)Rs.22.84 ലക്ഷം*
ax5 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,29,599
ആർ ടി ഒRs.2,02,959
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,05,282
മറ്റുള്ളവRs.20,295
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.23,58,135*
EMI: Rs.44,881/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.23.58 ലക്ഷം*
ax5 7 str ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,91,599
ആർ ടി ഒRs.2,09,159
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,07,606
മറ്റുള്ളവRs.20,915
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.24,29,279*
EMI: Rs.46,237/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 7 str ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.24.29 ലക്ഷം*
ax7 at (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,71,400
ആർ ടി ഒRs.2,27,140
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,14,344
മറ്റുള്ളവRs.22,714
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.26,35,598*
EMI: Rs.50,156/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 at (പെടോള്)Rs.26.36 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.23,30,600
ആർ ടി ഒRs.2,33,060
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,16,562
മറ്റുള്ളവRs.23,306
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.27,03,528*
EMI: Rs.51,466/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.27.04 ലക്ഷം*
ax7 at ലക്ഷ്വറി pack (പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,471,699
ആർ ടി ഒRs.2,47,169
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,21,850
മറ്റുള്ളവRs.24,716
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.28,65,434*
EMI: Rs.54,531/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 at ലക്ഷ്വറി pack (പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.28.65 ലക്ഷം*
ax7 awd ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.24,78,199
ആർ ടി ഒRs.2,47,819
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,22,093
മറ്റുള്ളവRs.24,781
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.28,72,892*
EMI: Rs.54,688/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 awd ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.28.73 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.25,25,599
ആർ ടി ഒRs.2,52,559
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,23,870
മറ്റുള്ളവRs.25,255
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.29,27,283*
EMI: Rs.55,712/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.29.27 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack awd (ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.26,57,199
ആർ ടി ഒRs.2,65,719
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,28,801
മറ്റുള്ളവRs.26,571
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.30,78,290*
EMI: Rs.58,588/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack awd (ഡീസൽ)(top model)Rs.30.78 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 Brochure

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക the brochure to view detailed specs and features

download brochure
ഡൗൺലോഡ് ബ്രോഷർ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു എക്സ്യുവി700 പകരമുള്ളത്

എക്സ്യുവി700 ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം
  space Image

  Found what you were looking for?

  മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

  4.6/5
  അടിസ്ഥാനപെടുത്തി731 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
  • എല്ലാം (731)
  • Price (140)
  • Service (19)
  • Mileage (144)
  • Looks (213)
  • Comfort (272)
  • Space (41)
  • Power (116)
  • More ...
  • ഏറ്റവും പുതിയ
  • സഹായകമാണ്
  • Best Car In This Price Range

   This car is the best in its price range. It goes fast, feels comfy, and has cool features. If you wa...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി ujjwal tiwari
   On: Nov 27, 2023 | 407 Views
  • Bes Car In This Segment

   One of the best cars in its price range with top-class features and comfort. If you desire luxury al...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി hemant kumar
   On: Nov 14, 2023 | 63 Views
  • for AX7 Diesel Luxury Pack

   I Try Also This Cars

   I have also tried this car; its features are excellent, and the seats are very luxurious and comfort...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി aniks giri
   On: Oct 27, 2023 | 1059 Views
  • Spacious Cabin And Great Features

   Mahindra XUV700 looks cool with a great combination of ride and handling. The price range starts fro...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി vivek
   On: Oct 11, 2023 | 700 Views
  • The XUV700 Is An Impressive Car

   The XUV700 is an impressive car that offers a winning combination of power and fuel efficiency. Its ...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി abhinav kottisa
   On: Oct 08, 2023 | 574 Views
  • എല്ലാം എക്സ്യുവി700 വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

  മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 വീഡിയോകൾ

  • Mahindra XUV700 vs Tata Safari: परिवार की अगली car कौनसी? | Space And Practicality Comparison
   Mahindra XUV700 vs Tata Safari: परिवार की अगली car कौनसी? | Space And Practicality Comparison
   ഫെബ്രുവരി 11, 2022 | 425793 Views
  • Mahindra XUV700 Review: This Is WAR! | ZIgWheels.com
   Mahindra XUV700 Review: This Is WAR! | ZIgWheels.com
   sep 01, 2021 | 44850 Views
  • Mahindra XUV500 2021 | What We Know & What We Want! | Zigwheels.com
   Mahindra XUV500 2021 | What We Know & What We Want! | Zigwheels.com
   aug 18, 2021 | 38634 Views
  • 10 Highlights From The Mahindra XUV700 Price Announcement | ZigWheels.com
   10 Highlights From The Mahindra XUV700 Price Announcement | ZigWheels.com
   aug 18, 2021 | 13465 Views
  • Mahindra XUV700 And Plastic Tailgates: Mythbusting | Safety? Cost? Grades?
   Mahindra XUV700 And Plastic Tailgates: Mythbusting | Safety? Cost? Grades?
   nov 11, 2021 | 24176 Views

  മഹേന്ദ്ര കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം കട്ടാക്ക്

  ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

  • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

  What ഐഎസ് the വില അതിലെ the മഹേന്ദ്ര XUV700?

  Prakash asked on 17 Nov 2023

  The Mahindra XUV700 is priced from INR 14.03 - 26.57 Lakh (Ex-showroom Price in ...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Dillip on 17 Nov 2023

  What ഐഎസ് the on-road price?

  PrakashKauticAhire asked on 14 Nov 2023

  The Mahindra XUV700 is priced from INR 14.03 - 26.57 Lakh (Ex-showroom Price in ...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Dillip on 14 Nov 2023

  What ഐഎസ് the maintenance cost അതിലെ the മഹേന്ദ്ര XUV700?

  Prakash asked on 17 Oct 2023

  For this, we'd suggest you please visit the nearest authorized service centr...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 17 Oct 2023

  What ഐഎസ് the minimum down payment വേണ്ടി

  Prakash asked on 4 Oct 2023

  If you are planning to buy a new car on finance, then generally, 20 to 25 percen...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 4 Oct 2023

  What about the engine and transmission of the Mahindra XUV700?

  Prakash asked on 21 Sep 2023

  The XUV700 comes with two engine options: a 2-litre turbo-petrol engine (200PS/3...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 21 Sep 2023

  എക്സ്യുവി700 വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

  നഗരംഓൺ റോഡ് വില
  രധാകിഷോർപൂർRs. 16.09 - 30.25 ലക്ഷം
  ഭുവനേശ്വർRs. 16.37 - 30.78 ലക്ഷം
  ജജ്പുർRs. 16.37 - 30.78 ലക്ഷം
  കേന്ദ്രംRs. 16.37 - 30.78 ലക്ഷം
  ആംഗൽRs. 16.37 - 30.78 ലക്ഷം
  കേന്ദജ്ഹർRs. 16.37 - 30.78 ലക്ഷം
  ബാലസോർRs. 16.37 - 30.78 ലക്ഷം
  ബെർഹാംപൂർRs. 16.37 - 30.78 ലക്ഷം
  നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  space Image

  ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മഹേന്ദ്ര കാറുകൾ

  • ജനപ്രിയമായത്
  • വരാനിരിക്കുന്നവ
  • മഹേന്ദ്ര bolero neo plus
   മഹേന്ദ്ര bolero neo plus
   Rs.10 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 15, 2024
  • മഹേന്ദ്ര thar 5-door
   മഹേന്ദ്ര thar 5-door
   Rs.15 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2024
  • മഹേന്ദ്ര xuv300 2024
   മഹേന്ദ്ര xuv300 2024
   Rs.9 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2024
  • മഹേന്ദ്ര xuv900
   മഹേന്ദ്ര xuv900
   Rs.25 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജൂൺ 15, 2024
  • മഹേന്ദ്ര xuv500 2024
   മഹേന്ദ്ര xuv500 2024
   Rs.12 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: jul 20, 2024
  * എക്സ്ഷോറൂം വില കട്ടാക്ക് ൽ
  ×
  We need your നഗരം to customize your experience