• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില ജീപ്പ് കോമ്പസ് ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

ജീപ്പ് കോമ്പസ് ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

2.0 sport(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,49,000
ആർ ടി ഒRs.1,97,625
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.87,863
മറ്റുള്ളവർRs.15,490
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,49,978*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
ജീപ്പ് കോമ്പസ്Rs.18.49 ലക്ഷം*
2.0 sport plus(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,99,000
ആർ ടി ഒRs.2,19,675
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.96,852
മറ്റുള്ളവർRs.41,590
Rs.50,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.20,57,117**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 sport plus(ഡീസൽ)Rs.20.57 ലക്ഷം**
2.0 bedrock(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,53,000
ആർ ടി ഒRs.2,23,125
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.95,730
മറ്റുള്ളവർRs.17,530
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.20,89,385*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 bedrock(ഡീസൽ)Rs.20.89 ലക്ഷം*
2.0 longitude(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,03,000
ആർ ടി ഒRs.2,32,675
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,00,863
മറ്റുള്ളവർRs.42,630
Rs.53,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.21,79,168**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 longitude(ഡീസൽ)Rs.21.79 ലക്ഷം**
2.0 longitude option(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,88,000
ആർ ടി ഒRs.2,43,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,04,141
മറ്റുള്ളവർRs.43,480
Rs.53,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.22,78,921**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 longitude option(ഡീസൽ)Rs.22.78 ലക്ഷം**
2.0 limited(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,73,000
ആർ ടി ഒRs.2,53,925
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,07,419
മറ്റുള്ളവർRs.44,330
Rs.57,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.23,78,674**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 limited(ഡീസൽ)Rs.23.78 ലക്ഷം**
2.0 limited option(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,22,000
ആർ ടി ഒRs.2,60,050
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,09,308
മറ്റുള്ളവർRs.44,820
Rs.57,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.24,36,178**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 limited option(ഡീസൽ)Rs.24.36 ലക്ഷം**
2.0 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ब्लैक (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,36,300
ആർ ടി ഒRs.2,58,537
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,06,655
മറ്റുള്ളവർRs.20,363
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.24,21,855*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ब्लैक (ഡീസൽ)Rs.24.21 ലക്ഷം*
2.0 limited 4x4(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,51,000
ആർ ടി ഒRs.2,76,175
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,14,283
മറ്റുള്ളവർRs.46,110
Rs.57,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.25,87,568**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 limited 4x4(ഡീസൽ)Rs.25.87 ലക്ഷം**
2.0 limited option 4x4(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,99,000
ആർ ടി ഒRs.2,82,175
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,16,134
മറ്റുള്ളവർRs.46,590
Rs.57,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.26,43,899**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 limited option 4x4(ഡീസൽ)Rs.26.43 ലക്ഷം**
2.0 limited plus(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,33,000
ആർ ടി ഒRs.2,73,925
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,13,588
മറ്റുള്ളവർRs.45,930
Rs.57,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.25,66,443**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 limited plus(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.25.66 ലക്ഷം**
2.0 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ 4x4 ब्लैक (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,14,000
ആർ ടി ഒRs.2,80,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,13,507
മറ്റുള്ളവർRs.22,140
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.26,30,397*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ 4x4 ब्लैक (ഡീസൽ)Rs.26.3 ലക്ഷം*
2.0 limited plus 4x4(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.23,11,000
ആർ ടി ഒRs.2,96,175
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,20,453
മറ്റുള്ളവർRs.47,710
Rs.57,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.27,75,338**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 limited plus 4x4(ഡീസൽ)(top model)Rs.27.75 ലക്ഷം**
1.4 sport(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,53,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.66,769
മറ്റുള്ളവർRs.14,990
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,34,659*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.4 sport(പെട്രോൾ)(base model)Rs.17.34 ലക്ഷം*
1.4 sport plus(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,67,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.72,752
മറ്റുള്ളവർRs.40,590
Rs.50,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,79,542**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.4 sport plus(പെട്രോൾ)Rs.18.79 ലക്ഷം**
1.4 longitude option(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,00,000
ആർ ടി ഒRs.1,97,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.83,830
മറ്റുള്ളവർRs.43,600
Rs.53,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.22,24,730**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.4 longitude option(പെട്രോൾ)Rs.22.24 ലക്ഷം**
1.4 limited(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,96,000
ആർ ടി ഒRs.2,06,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.87,363
മറ്റുള്ളവർRs.44,560
Rs.57,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.23,34,823**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.4 limited(പെട്രോൾ)Rs.23.34 ലക്ഷം**
1.4 limited option(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,55,000
ആർ ടി ഒRs.2,12,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.89,534
മറ്റുള്ളവർRs.45,150
Rs.57,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.24,02,484**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.4 limited option(പെട്രോൾ)Rs.24.02 ലക്ഷം**
1.4 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ब्लैक (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,70,000
ആർ ടി ഒRs.2,11,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.87,783
മറ്റുള്ളവർRs.20,700
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.23,89,483*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.4 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ब्लैक (പെട്രോൾ)Rs.23.89 ലക്ഷം*
1.4 limited plus(പെട്രോൾ) (top model)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,67,000
ആർ ടി ഒRs.2,24,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.93,656
മറ്റുള്ളവർRs.46,270
Rs.57,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.25,30,926**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.4 limited plus(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top model)Rs.25.3 ലക്ഷം**
2.0 sport(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,49,000
ആർ ടി ഒRs.1,97,625
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.87,863
മറ്റുള്ളവർRs.15,490
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,49,978*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
ജീപ്പ് കോമ്പസ്Rs.18.49 ലക്ഷം*
2.0 sport plus(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,99,000
ആർ ടി ഒRs.2,19,675
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.96,852
മറ്റുള്ളവർRs.41,590
Rs.50,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.20,57,117**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 sport plus(ഡീസൽ)Rs.20.57 ലക്ഷം**
2.0 bedrock(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,53,000
ആർ ടി ഒRs.2,23,125
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.95,730
മറ്റുള്ളവർRs.17,530
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.20,89,385*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 bedrock(ഡീസൽ)Rs.20.89 ലക്ഷം*
2.0 longitude(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,03,000
ആർ ടി ഒRs.2,32,675
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,00,863
മറ്റുള്ളവർRs.42,630
Rs.53,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.21,79,168**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 longitude(ഡീസൽ)Rs.21.79 ലക്ഷം**
2.0 longitude option(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,88,000
ആർ ടി ഒRs.2,43,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,04,141
മറ്റുള്ളവർRs.43,480
Rs.53,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.22,78,921**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 longitude option(ഡീസൽ)Rs.22.78 ലക്ഷം**
2.0 limited(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,73,000
ആർ ടി ഒRs.2,53,925
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,07,419
മറ്റുള്ളവർRs.44,330
Rs.57,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.23,78,674**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 limited(ഡീസൽ)Rs.23.78 ലക്ഷം**
2.0 limited option(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,22,000
ആർ ടി ഒRs.2,60,050
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,09,308
മറ്റുള്ളവർRs.44,820
Rs.57,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.24,36,178**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 limited option(ഡീസൽ)Rs.24.36 ലക്ഷം**
2.0 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ब्लैक (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,36,300
ആർ ടി ഒRs.2,58,537
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,06,655
മറ്റുള്ളവർRs.20,363
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.24,21,855*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ब्लैक (ഡീസൽ)Rs.24.21 ലക്ഷം*
2.0 limited 4x4(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,51,000
ആർ ടി ഒRs.2,76,175
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,14,283
മറ്റുള്ളവർRs.46,110
Rs.57,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.25,87,568**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 limited 4x4(ഡീസൽ)Rs.25.87 ലക്ഷം**
2.0 limited option 4x4(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,99,000
ആർ ടി ഒRs.2,82,175
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,16,134
മറ്റുള്ളവർRs.46,590
Rs.57,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.26,43,899**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 limited option 4x4(ഡീസൽ)Rs.26.43 ലക്ഷം**
2.0 limited plus(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,33,000
ആർ ടി ഒRs.2,73,925
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,13,588
മറ്റുള്ളവർRs.45,930
Rs.57,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.25,66,443**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 limited plus(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.25.66 ലക്ഷം**
2.0 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ 4x4 ब्लैक (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,14,000
ആർ ടി ഒRs.2,80,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,13,507
മറ്റുള്ളവർRs.22,140
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.26,30,397*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ 4x4 ब्लैक (ഡീസൽ)Rs.26.3 ലക്ഷം*
2.0 limited plus 4x4(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.23,11,000
ആർ ടി ഒRs.2,96,175
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,20,453
മറ്റുള്ളവർRs.47,710
Rs.57,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.27,75,338**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.0 limited plus 4x4(ഡീസൽ)(top model)Rs.27.75 ലക്ഷം**
1.4 sport(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,53,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.66,769
മറ്റുള്ളവർRs.14,990
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,34,659*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
ജീപ്പ് കോമ്പസ്Rs.17.34 ലക്ഷം*
1.4 sport plus(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,99,000
ആർ ടി ഒRs.1,67,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.72,752
മറ്റുള്ളവർRs.40,590
Rs.50,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,79,542**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.4 sport plus(പെട്രോൾ)Rs.18.79 ലക്ഷം**
1.4 longitude option(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,00,000
ആർ ടി ഒRs.1,97,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.83,830
മറ്റുള്ളവർRs.43,600
Rs.53,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.22,24,730**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.4 longitude option(പെട്രോൾ)Rs.22.24 ലക്ഷം**
1.4 limited(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,96,000
ആർ ടി ഒRs.2,06,900
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.87,363
മറ്റുള്ളവർRs.44,560
Rs.57,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.23,34,823**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.4 limited(പെട്രോൾ)Rs.23.34 ലക്ഷം**
1.4 limited option(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,55,000
ആർ ടി ഒRs.2,12,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.89,534
മറ്റുള്ളവർRs.45,150
Rs.57,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.24,02,484**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.4 limited option(പെട്രോൾ)Rs.24.02 ലക്ഷം**
1.4 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ब्लैक (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,70,000
ആർ ടി ഒRs.2,11,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.87,783
മറ്റുള്ളവർRs.20,700
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.23,89,483*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.4 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ब्लैक (പെട്രോൾ)Rs.23.89 ലക്ഷം*
1.4 limited plus(പെട്രോൾ) (top model)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,67,000
ആർ ടി ഒRs.2,24,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.93,656
മറ്റുള്ളവർRs.46,270
Rs.57,000
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.25,30,926**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Jeep
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.4 limited plus(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top model)Rs.25.3 ലക്ഷം**

ജീപ്പ് കോമ്പസ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

VariantsOn-Road Price
കോമ്പസ് 2.0 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ബ്ലാക്Rs. 24.21 ലക്ഷം*
കോമ്പസ് 1.4 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻRs. 24.02 ലക്ഷം*
കോമ്പസ് 2.0 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ 4x4 ബ്ലാക്Rs. 26.3 ലക്ഷം*
കോമ്പസ് 2.0 രേഖാംശംRs. 21.79 ലക്ഷം*
കോമ്പസ് 2.0 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ 4x4Rs. 26.43 ലക്ഷം*
കോമ്പസ് 2.0 സ്പോർട്സ്Rs. 18.49 ലക്ഷം*
കോമ്പസ് 2.0 ലിമിറ്റഡ് പ്ലസ് 4x4Rs. 27.75 ലക്ഷം*
കോമ്പസ് 2.0 ലിമിറ്റഡ്Rs. 23.78 ലക്ഷം*
കോമ്പസ് 2.0 ലിമിറ്റഡ് പ്ലസ്Rs. 25.66 ലക്ഷം*
കോമ്പസ് 1.4 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ബ്ലാക്Rs. 23.89 ലക്ഷം*
കോമ്പസ് 2.0 sport plusRs. 20.57 ലക്ഷം*
കോമ്പസ് 1.4 രേഖാംശം ഓപ്ഷൻRs. 22.24 ലക്ഷം*
കോമ്പസ് 2.0 രേഖാംശം ഓപ്ഷൻRs. 22.78 ലക്ഷം*
കോമ്പസ് 2.0 ലിമിറ്റഡ് 4x4Rs. 25.87 ലക്ഷം*
കോമ്പസ് 1.4 sport plusRs. 18.79 ലക്ഷം*
കോമ്പസ് 2.0 ബെഡ്‌റോക്ക്Rs. 20.89 ലക്ഷം*
കോമ്പസ് 1.4 ലിമിറ്റഡ് പ്ലസ്Rs. 25.3 ലക്ഷം*
കോമ്പസ് 1.4 ലിമിറ്റഡ്Rs. 23.34 ലക്ഷം*
കോമ്പസ് 2.0 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻRs. 24.36 ലക്ഷം*
കോമ്പസ് 1.4 സ്പോർട്സ്Rs. 17.34 ലക്ഷം*

വില താരതമ്യം ചെയ്യു കോമ്പസ് പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

price ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of ജീപ്പ് കോമ്പസ്

4.1/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി171 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Chance to win image iPhone 7 & image വൗച്ചറുകൾ - ടി & സി *

നിരക്ക് & അവലോകനം

 • All (171)
 • Price (23)
 • Service (23)
 • Mileage (15)
 • Looks (46)
 • Comfort (26)
 • Space (5)
 • Power (37)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Awesome Car

  Awesome car. Best SUV to drive in the price range. Built quality is very solid and a quick peppy engine.

  വഴി kanishk kandoi
  On: Apr 17, 2019 | 28 Views
 • for 2.0 Limited Option

  Best car

  Best car for Indian roads solid build and strong looks comprehends together to make the machine irresistible to watch, drive quality above any other in this price range. ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി mayank
  On: Apr 09, 2019 | 65 Views
 • Brilliant and Worthy Car

  Jeep Compass is a brilliant car as it worth its price. It has such a solid body accompanied with elegant looks. It is a gem for an off-roader but as a coin has two faces ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി jaskirat singh
  On: Mar 06, 2019 | 89 Views
 • Jeep Compass is the best

  Jeep Compass is the best SUV in Segment it's just phenomenal in price.

  വഴി achieve raghuwanshi
  On: Feb 11, 2019 | 75 Views
 • Best Suv of india

  Awesome car at a good price. It is a good looking, affordable car. It is the best SUV with awesome features.

  വഴി sumit
  On: Jan 26, 2019 | 33 Views
 • മുഴുവൻ Compass Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

ജീപ്പ് കോമ്പസ് വീഡിയോകൾ

 • Jeep Compass Variants Explained
  5:57
  Jeep Compass Variants Explained
  Oct 08, 2017
 • Jeep Compass - Hits & Misses
  6:52
  Jeep Compass - Hits & Misses
  Sep 13, 2017
 • 2018 Jeep Compass Limited Plus 4x4 Diesel | 5 things you need to know | ZigWheels.com
  3:25
  2018 Jeep Compass Limited Plus 4x4 Diesel | 5 things you need to know | ZigWheels.com
  Nov 15, 2018
 • Jeep Compass Trailhawk PHEV 2019 | New Plug-in 4x4 Drivetrain And Visual Tweaks | ZigWheels.com
  3:41
  Jeep Compass Trailhawk PHEV 2019 | New Plug-in 4x4 Drivetrain And Visual Tweaks | ZigWheels.com
  Mar 07, 2019

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

ജീപ്പ് കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

Similar Jeep Compass ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • ജീപ്പ് കോമ്പസ് 1.4 സ്പോർട്സ്
  ജീപ്പ് കോമ്പസ് 1.4 സ്പോർട്സ്
  Rs13.33 ലക്ഷം
  201813,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ജീപ്പ് കോമ്പസ് 1.4 സ്പോർട്സ്
  ജീപ്പ് കോമ്പസ് 1.4 സ്പോർട്സ്
  Rs14 ലക്ഷം
  201815,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ജീപ്പ് കോമ്പസ് 1.4 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ
  ജീപ്പ് കോമ്പസ് 1.4 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ
  Rs14.5 ലക്ഷം
  201734,550 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ജീപ്പ് കോമ്പസ് 1.4 ലിമിറ്റഡ് പ്ലസ്
  ജീപ്പ് കോമ്പസ് 1.4 ലിമിറ്റഡ് പ്ലസ്
  Rs15 ലക്ഷം
  201820,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ജീപ്പ് കോമ്പസ് 2.0 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ
  ജീപ്പ് കോമ്പസ് 2.0 ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ
  Rs15 ലക്ഷം
  201751,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ജീപ്പ് കോമ്പസ് 2.0 ലിമിറ്റഡ്
  ജീപ്പ് കോമ്പസ് 2.0 ലിമിറ്റഡ്
  Rs15 ലക്ഷം
  201730,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ജീപ്പ് കോമ്പസ് 2.0 രേഖാംശം
  ജീപ്പ് കോമ്പസ് 2.0 രേഖാംശം
  Rs15.25 ലക്ഷം
  201751,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ജീപ്പ് കോമ്പസ് 2.0 രേഖാംശം ഓപ്ഷൻ
  ജീപ്പ് കോമ്പസ് 2.0 രേഖാംശം ഓപ്ഷൻ
  Rs15.25 ലക്ഷം
  201716,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

ജീപ്പ് കോമ്പസ് വാർത്ത

space Image
space Image

കോമ്പസ് വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
ഗുർഗാവ്Rs. 17.02 - 27.11 ലക്ഷം
സോനിപത്Rs. 17.02 - 26.98 ലക്ഷം
മീററ്റ്Rs. 17.29 - 26.79 ലക്ഷം
കർണാൽRs. 17.02 - 26.98 ലക്ഷം
അവന്റെRs. 17.02 - 26.83 ലക്ഷം
അഗ്രRs. 17.29 - 26.79 ലക്ഷം
ഡെറാഡൂൺRs. 17.29 - 26.79 ലക്ഷം
ജയ്പൂർRs. 17.5 - 27.76 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് ജീപ്പ് കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌