വേരിയന്റുകൾon-road price
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 mx ഇ bsviRs. 17.67 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽRs. 27.17 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 mxRs. 17.07 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 എഡബ്ല്യൂഡി ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 31.24 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 അടുത്ത്Rs. 22.51 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 mx ഇRs. 17.67 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 mx ഇ ഡീസൽ bsviRs. 18.19 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽ അടുത്ത് ലക്ഷ്വറി pack എഡബ്ല്യൂഡിRs. 33.48 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 23.30 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽ അടുത്ത് ലക്ഷ്വറി packRs. 31.84 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 ഇRs. 20.97 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 അടുത്ത്Rs. 28.65 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 ഇRs. 22.60 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 ഇ ഡീസൽ bsviRs. 21.51 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽ അടുത്ത് ലക്ഷ്വറി pack bsviRs. 31.84 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 ഡീസൽRs. 20.90 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 ഡീസൽRs. 22.71 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 7 str ഡീസൽRs. 23.53 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 7 str ഡീസൽRs. 21.90 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 7 str ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 26.78 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 7 str bsviRs. 22.81 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 25.99 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽ അടുത്ത് ലക്ഷ്വറി pack എഡബ്ല്യൂഡി bsviRs. 33.48 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 ഇ 7 str bsviRs. 23.42 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 mx bsviRs. 17.07 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 29.40 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 mx ഡീസൽRs. 17.59 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 ഇ ഡീസൽRs. 21.51 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 bsviRs. 20.37 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 ഇ bsviRs. 20.97 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 ഇ bsviRs. 22.60 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 അടുത്ത് ലക്ഷ്വറി packRs. 31.15 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 23.30 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 7 str ഡീസൽ bsviRs. 21.90 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽ bsviRs. 27.17 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 അടുത്ത് bsviRs. 22.51 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 29.40 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽ ലക്ഷ്വറി pack bsviRs. 29.61 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 അടുത്ത്Rs. 24.19 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 ഡീസൽ bsviRs. 22.71 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 bsviRs. 21.99 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7Rs. 26.36 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3Rs. 20.37 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5Rs. 21.99 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 7 str ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 26.78 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 ഇ 7 str ഡീസൽRs. 22.51 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 mx ഡീസൽ bsviRs. 17.59 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 ഡീസൽ ലക്ഷ്വറി packRs. 29.61 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 അടുത്ത് ലക്ഷ്വറി pack bsviRs. 31.15 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 mx ഇ ഡീസൽRs. 18.19 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 എഡബ്ല്യൂഡി ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 31.24 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 7 strRs. 22.81 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 അടുത്ത് bsviRs. 24.19 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 7 str ഡീസൽ bsviRs. 23.53 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 25.99 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax3 ഡീസൽ bsviRs. 20.90 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax5 ഇ 7 strRs. 23.42 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 bsviRs. 26.36 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ax7 അടുത്ത് bsviRs. 28.65 ലക്ഷം*
കൂടുതല് വായിക്കുക

മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 ഓൺ റോഡ് വില പഥംവിത്തി

mx ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,44,599
ആർ ടി ഒRs.2,16,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.83,359
മറ്റുള്ളവRs.14,445
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.17,59,092*
EMI: Rs.33,480/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700Rs.17.59 ലക്ഷം*
mx ഇ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,494,601
ആർ ടി ഒRs.2,24,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.85,233
മറ്റുള്ളവRs.14,946
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.18,18,970*
EMI: Rs.34,620/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
mx ഇ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.18.19 ലക്ഷം*
ax3 ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,92,399
ആർ ടി ഒRs.2,87,707
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,645
മറ്റുള്ളവRs.16,923
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.20,89,674*
EMI: Rs.39,774/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.20.90 ലക്ഷം*
ax3 ഇ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,42,400
ആർ ടി ഒRs.2,96,208
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.94,519
മറ്റുള്ളവRs.17,424
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.21,50,551*
EMI: Rs.40,935/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഇ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.21.51 ലക്ഷം*
ax3 7 str ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,75,197
ആർ ടി ഒRs.3,01,783
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.95,748
മറ്റുള്ളവRs.17,751
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.21,90,479*
EMI: Rs.41,694/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 7 str ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.21.90 ലക്ഷം*
ax3 ഇ 7 str ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,25,200
ആർ ടി ഒRs.3,10,284
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.97,622
മറ്റുള്ളവRs.18,252
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.22,51,358*
EMI: Rs.42,855/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഇ 7 str ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.22.51 ലക്ഷം*
ax5 ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,41,397
ആർ ടി ഒRs.3,13,037
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.98,229
മറ്റുള്ളവRs.18,413
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.22,71,076*
EMI: Rs.43,230/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.22.71 ലക്ഷം*
ax3 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,89,998
ആർ ടി ഒRs.3,21,299
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,00,051
മറ്റുള്ളവRs.18,899
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.23,30,247*
EMI: Rs.44,354/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.23.30 ലക്ഷം*
ax5 7 str ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,08,599
ആർ ടി ഒRs.3,24,461
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,00,748
മറ്റുള്ളവRs.19,085
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.23,52,893*
EMI: Rs.44,791/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 7 str ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.23.53 ലക്ഷം*
ax5 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,27,598
ആർ ടി ഒRs.4,46,071
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,05,207
മറ്റുള്ളവRs.20,275
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.25,99,151*
EMI: Rs.49,470/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.25.99 ലക്ഷം*
ax5 7 str ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,89,599
ആർ ടി ഒRs.4,59,711
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,07,531
മറ്റുള്ളവRs.20,895
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.26,77,736*
EMI: Rs.50,963/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 7 str ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.26.78 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,20,599
ആർ ടി ഒRs.4,66,531
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,08,692
മറ്റുള്ളവRs.21,205
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.27,17,027*
EMI: Rs.51,709/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.27.17 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,96,498
ആർ ടി ഒRs.5,05,229
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,15,284
മറ്റുള്ളവRs.22,964
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.29,39,975*
EMI: Rs.55,959/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.29.40 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.23,12,997
ആർ ടി ഒRs.5,08,859
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,15,902
മറ്റുള്ളവRs.23,129
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.29,60,887*
EMI: Rs.56,359/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ)Rs.29.61 ലക്ഷം*
ax7 awd ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.24,41,299
ആർ ടി ഒRs.537,085
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.120,711
മറ്റുള്ളവRs.24,412
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.31,23,507*
EMI: Rs.59,460/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 awd ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.31.24 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.24,88,697
ആർ ടി ഒRs.5,47,513
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,22,487
മറ്റുള്ളവRs.24,886
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.31,83,583*
EMI: Rs.60,604/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.31.84 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack awd (ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.26,18,3,97
ആർ ടി ഒRs.5,76,047
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,27,347
മറ്റുള്ളവRs.26,183
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.33,47,974*
EMI: Rs.63,721/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack awd (ഡീസൽ)(top model)Rs.33.48 ലക്ഷം*
mx(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,00,798
ആർ ടി ഒRs.2,10,119
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.81,718
മറ്റുള്ളവRs.14,007
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.17,06,642*
EMI: Rs.32,477/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
mx(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.17.07 ലക്ഷം*
mx ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,50,800
ആർ ടി ഒRs.2,17,620
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.83,592
മറ്റുള്ളവRs.14,508
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.17,66,520*
EMI: Rs.33,616/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
mx ഇ(പെടോള്)Rs.17.67 ലക്ഷം*
ax3(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,648,797
ആർ ടി ഒRs.2,80,295
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.91,011
മറ്റുള്ളവRs.16,487
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.20,36,590*
EMI: Rs.38,757/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3(പെടോള്)Rs.20.37 ലക്ഷം*
ax3 ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,98,800
ആർ ടി ഒRs.2,88,796
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,885
മറ്റുള്ളവRs.16,988
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.20,97,469*
EMI: Rs.39,918/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഇ(പെടോള്)Rs.20.97 ലക്ഷം*
ax5(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,82,298
ആർ ടി ഒRs.3,02,990
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.96,014
മറ്റുള്ളവRs.17,822
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.21,99,124*
EMI: Rs.41,856/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5(പെടോള്)Rs.21.99 ലക്ഷം*
ax3 അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,24,598
ആർ ടി ഒRs.3,10,181
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.97,600
മറ്റുള്ളവRs.18,245
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.22,50,624*
EMI: Rs.42,839/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.22.51 ലക്ഷം*
ax5 ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,32,300
ആർ ടി ഒRs.3,11,491
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.97,888
മറ്റുള്ളവRs.18,323
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.22,60,002*
EMI: Rs.43,017/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 ഇ(പെടോള്)Rs.22.60 ലക്ഷം*
ax5 7 str (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,849,498
ആർ ടി ഒRs.3,14,414
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.98,533
മറ്റുള്ളവRs.18,494
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.22,80,939*
EMI: Rs.43,417/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 7 str (പെടോള്)Rs.22.81 ലക്ഷം*
ax5 ഇ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,99,501
ആർ ടി ഒRs.3,22,915
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,00,407
മറ്റുള്ളവRs.18,995
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.23,41,818*
EMI: Rs.44,578/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 ഇ 7 str(പെടോള്)Rs.23.42 ലക്ഷം*
ax5 at (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,963,1,97
ആർ ടി ഒRs.3,33,743
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,02,794
മറ്റുള്ളവRs.19,631
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.24,19,365*
EMI: Rs.46,049/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 at (പെടോള്)Rs.24.19 ലക്ഷം*
ax7(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,56,298
ആർ ടി ഒRs.4,52,385
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,06,283
മറ്റുള്ളവRs.20,562
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.26,35,528*
EMI: Rs.50,155/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7(പെടോള്)Rs.26.36 ലക്ഷം*
ax7 at (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,37,296
ആർ ടി ഒRs.4,92,205
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,13,066
മറ്റുള്ളവRs.22,372
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.28,64,939*
EMI: Rs.54,541/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 at (പെടോള്)Rs.28.65 ലക്ഷം*
ax7 at ലക്ഷ്വറി pack (പെടോള്) (top model)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.24,34,798
ആർ ടി ഒRs.5,35,655
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,20,467
മറ്റുള്ളവRs.24,347
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.31,15,267*
EMI: Rs.59,286/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 at ലക്ഷ്വറി pack (പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top model)Rs.31.15 ലക്ഷം*
mx ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,44,599
ആർ ടി ഒRs.2,16,689
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.83,359
മറ്റുള്ളവRs.14,445
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.17,59,092*
EMI: Rs.33,480/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700Rs.17.59 ലക്ഷം*
mx ഇ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,494,601
ആർ ടി ഒRs.2,24,190
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.85,233
മറ്റുള്ളവRs.14,946
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.18,18,970*
EMI: Rs.34,620/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
mx ഇ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.18.19 ലക്ഷം*
ax3 ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,92,399
ആർ ടി ഒRs.2,87,707
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,645
മറ്റുള്ളവRs.16,923
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.20,89,674*
EMI: Rs.39,774/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.20.90 ലക്ഷം*
ax3 ഇ ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,42,400
ആർ ടി ഒRs.2,96,208
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.94,519
മറ്റുള്ളവRs.17,424
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.21,50,551*
EMI: Rs.40,935/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഇ ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.21.51 ലക്ഷം*
ax3 7 str ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,75,197
ആർ ടി ഒRs.3,01,783
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.95,748
മറ്റുള്ളവRs.17,751
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.21,90,479*
EMI: Rs.41,694/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 7 str ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.21.90 ലക്ഷം*
ax3 ഇ 7 str ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,25,200
ആർ ടി ഒRs.3,10,284
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.97,622
മറ്റുള്ളവRs.18,252
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.22,51,358*
EMI: Rs.42,855/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഇ 7 str ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.22.51 ലക്ഷം*
ax5 ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,41,397
ആർ ടി ഒRs.3,13,037
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.98,229
മറ്റുള്ളവRs.18,413
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.22,71,076*
EMI: Rs.43,230/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.22.71 ലക്ഷം*
ax3 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,89,998
ആർ ടി ഒRs.3,21,299
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,00,051
മറ്റുള്ളവRs.18,899
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.23,30,247*
EMI: Rs.44,354/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.23.30 ലക്ഷം*
ax5 7 str ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,08,599
ആർ ടി ഒRs.3,24,461
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,00,748
മറ്റുള്ളവRs.19,085
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.23,52,893*
EMI: Rs.44,791/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 7 str ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.23.53 ലക്ഷം*
ax5 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,27,598
ആർ ടി ഒRs.4,46,071
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,05,207
മറ്റുള്ളവRs.20,275
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.25,99,151*
EMI: Rs.49,470/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.25.99 ലക്ഷം*
ax5 7 str ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,89,599
ആർ ടി ഒRs.4,59,711
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,07,531
മറ്റുള്ളവRs.20,895
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.26,77,736*
EMI: Rs.50,963/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 7 str ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.26.78 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,20,599
ആർ ടി ഒRs.4,66,531
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,08,692
മറ്റുള്ളവRs.21,205
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.27,17,027*
EMI: Rs.51,709/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ (ഡീസൽ)Rs.27.17 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,96,498
ആർ ടി ഒRs.5,05,229
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,15,284
മറ്റുള്ളവRs.22,964
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.29,39,975*
EMI: Rs.55,959/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.29.40 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.23,12,997
ആർ ടി ഒRs.5,08,859
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,15,902
മറ്റുള്ളവRs.23,129
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.29,60,887*
EMI: Rs.56,359/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ)Rs.29.61 ലക്ഷം*
ax7 awd ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.24,41,299
ആർ ടി ഒRs.537,085
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.120,711
മറ്റുള്ളവRs.24,412
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.31,23,507*
EMI: Rs.59,460/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 awd ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.31.24 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.24,88,697
ആർ ടി ഒRs.5,47,513
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,22,487
മറ്റുള്ളവRs.24,886
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.31,83,583*
EMI: Rs.60,604/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.31.84 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack awd (ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.26,18,3,97
ആർ ടി ഒRs.5,76,047
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,27,347
മറ്റുള്ളവRs.26,183
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.33,47,974*
EMI: Rs.63,721/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack awd (ഡീസൽ)(top model)Rs.33.48 ലക്ഷം*
mx(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,00,798
ആർ ടി ഒRs.2,10,119
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.81,718
മറ്റുള്ളവRs.14,007
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.17,06,642*
EMI: Rs.32,477/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700Rs.17.07 ലക്ഷം*
mx ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,50,800
ആർ ടി ഒRs.2,17,620
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.83,592
മറ്റുള്ളവRs.14,508
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.17,66,520*
EMI: Rs.33,616/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
mx ഇ(പെടോള്)Rs.17.67 ലക്ഷം*
ax3(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,648,797
ആർ ടി ഒRs.2,80,295
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.91,011
മറ്റുള്ളവRs.16,487
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.20,36,590*
EMI: Rs.38,757/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3(പെടോള്)Rs.20.37 ലക്ഷം*
ax3 ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,98,800
ആർ ടി ഒRs.2,88,796
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,885
മറ്റുള്ളവRs.16,988
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.20,97,469*
EMI: Rs.39,918/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഇ(പെടോള്)Rs.20.97 ലക്ഷം*
ax5(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,82,298
ആർ ടി ഒRs.3,02,990
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.96,014
മറ്റുള്ളവRs.17,822
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.21,99,124*
EMI: Rs.41,856/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5(പെടോള്)Rs.21.99 ലക്ഷം*
ax3 അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,24,598
ആർ ടി ഒRs.3,10,181
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.97,600
മറ്റുള്ളവRs.18,245
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.22,50,624*
EMI: Rs.42,839/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.22.51 ലക്ഷം*
ax5 ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,32,300
ആർ ടി ഒRs.3,11,491
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.97,888
മറ്റുള്ളവRs.18,323
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.22,60,002*
EMI: Rs.43,017/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 ഇ(പെടോള്)Rs.22.60 ലക്ഷം*
ax5 7 str (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,849,498
ആർ ടി ഒRs.3,14,414
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.98,533
മറ്റുള്ളവRs.18,494
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.22,80,939*
EMI: Rs.43,417/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 7 str (പെടോള്)Rs.22.81 ലക്ഷം*
ax5 ഇ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,99,501
ആർ ടി ഒRs.3,22,915
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,00,407
മറ്റുള്ളവRs.18,995
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.23,41,818*
EMI: Rs.44,578/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 ഇ 7 str(പെടോള്)Rs.23.42 ലക്ഷം*
ax5 at (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,963,1,97
ആർ ടി ഒRs.3,33,743
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,02,794
മറ്റുള്ളവRs.19,631
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.24,19,365*
EMI: Rs.46,049/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 at (പെടോള്)Rs.24.19 ലക്ഷം*
ax7(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,56,298
ആർ ടി ഒRs.4,52,385
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,06,283
മറ്റുള്ളവRs.20,562
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.26,35,528*
EMI: Rs.50,155/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7(പെടോള്)Rs.26.36 ലക്ഷം*
ax7 at (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,37,296
ആർ ടി ഒRs.4,92,205
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,13,066
മറ്റുള്ളവRs.22,372
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.28,64,939*
EMI: Rs.54,541/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 at (പെടോള്)Rs.28.65 ലക്ഷം*
ax7 at ലക്ഷ്വറി pack (പെടോള്) (top model)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.24,34,798
ആർ ടി ഒRs.5,35,655
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,20,467
മറ്റുള്ളവRs.24,347
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.31,15,267*
EMI: Rs.59,286/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 at ലക്ഷ്വറി pack (പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top model)Rs.31.15 ലക്ഷം*
ax3 അടുത്ത്(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,24,598
ആർ ടി ഒRs.3,10,181
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.97,600
മറ്റുള്ളവRs.18,245
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.22,50,624*
EMI: Rs.42,839/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700Rs.22.51 ലക്ഷം*
ax3 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,89,998
ആർ ടി ഒRs.3,21,299
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,00,051
മറ്റുള്ളവRs.18,899
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.23,30,247*
EMI: Rs.44,354/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax3 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.23.30 ലക്ഷം*
ax5 at (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,963,1,97
ആർ ടി ഒRs.3,33,743
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,02,794
മറ്റുള്ളവRs.19,631
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.24,19,365*
EMI: Rs.46,049/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 at (പെടോള്)Rs.24.19 ലക്ഷം*
ax5 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,27,598
ആർ ടി ഒRs.4,46,071
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,05,207
മറ്റുള്ളവRs.20,275
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.25,99,151*
EMI: Rs.49,470/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.25.99 ലക്ഷം*
ax5 7 str ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,89,599
ആർ ടി ഒRs.4,59,711
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,07,531
മറ്റുള്ളവRs.20,895
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.26,77,736*
EMI: Rs.50,963/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax5 7 str ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.26.78 ലക്ഷം*
ax7 at (പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,37,296
ആർ ടി ഒRs.4,92,205
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,13,066
മറ്റുള്ളവRs.22,372
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.28,64,939*
EMI: Rs.54,541/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 at (പെടോള്)Rs.28.65 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,96,498
ആർ ടി ഒRs.5,05,229
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,15,284
മറ്റുള്ളവRs.22,964
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.29,39,975*
EMI: Rs.55,959/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.29.40 ലക്ഷം*
ax7 at ലക്ഷ്വറി pack (പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.24,34,798
ആർ ടി ഒRs.5,35,655
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,20,467
മറ്റുള്ളവRs.24,347
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.31,15,267*
EMI: Rs.59,286/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 at ലക്ഷ്വറി pack (പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.31.15 ലക്ഷം*
ax7 awd ഡീസൽ at (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.24,41,299
ആർ ടി ഒRs.5,37,085
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,20,711
മറ്റുള്ളവRs.24,412
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.31,23,507*
EMI: Rs.59,460/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 awd ഡീസൽ at (ഡീസൽ)Rs.31.24 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.24,88,697
ആർ ടി ഒRs.5,47,513
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.122,487
മറ്റുള്ളവRs.24,886
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.31,83,583*
EMI: Rs.60,604/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack (ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.31.84 ലക്ഷം*
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack awd (ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.26,18,3,97
ആർ ടി ഒRs.5,76,047
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,27,347
മറ്റുള്ളവRs.26,183
on-road വില in പഥംവിത്തി : Rs.33,47,974*
EMI: Rs.63,721/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ax7 ഡീസൽ at ലക്ഷ്വറി pack awd (ഡീസൽ)(top model)Rs.33.48 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources
മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 Brochure

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക the brochure to view detailed specs and features

download brochure
ഡൗൺലോഡ് ബ്രോഷർ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു എക്സ്യുവി700 പകരമുള്ളത്

എക്സ്യുവി700 ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം
  space Image

  Found what you were looking for?

  മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

  4.6/5
  അടിസ്ഥാനപെടുത്തി722 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
  • എല്ലാം (722)
  • Price (139)
  • Service (19)
  • Mileage (142)
  • Looks (211)
  • Comfort (268)
  • Space (39)
  • Power (113)
  • More ...
  • ഏറ്റവും പുതിയ
  • സഹായകമാണ്
  • Best Car In This Price Range

   This car is the best in its price range. It goes fast, feels comfy, and has cool features. If you wa...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി ujjwal tiwari
   On: Nov 27, 2023 | 407 Views
  • for AX7 Diesel Luxury Pack

   I Try Also This Cars

   I have also tried this car; its features are excellent, and the seats are very luxurious and comfort...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി aniks giri
   On: Oct 27, 2023 | 1059 Views
  • Spacious Cabin And Great Features

   Mahindra XUV700 looks cool with a great combination of ride and handling. The price range starts fro...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി vivek
   On: Oct 11, 2023 | 698 Views
  • The XUV700 Is An Impressive Car

   The XUV700 is an impressive car that offers a winning combination of power and fuel efficiency. Its ...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി abhinav kottisa
   On: Oct 08, 2023 | 574 Views
  • XUV 700 Is Best Car

   The XUV 700 is the best car, especially in black color. It boasts a very powerful engine and has a m...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി vishal yadav
   On: Oct 03, 2023 | 459 Views
  • എല്ലാം എക്സ്യുവി700 വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

  മഹേന്ദ്ര എക്സ്യുവി700 വീഡിയോകൾ

  • Mahindra XUV700 vs Tata Safari: परिवार की अगली car कौनसी? | Space And Practicality Comparison
   Mahindra XUV700 vs Tata Safari: परिवार की अगली car कौनसी? | Space And Practicality Comparison
   ഫെബ്രുവരി 11, 2022 | 424972 Views
  • Mahindra XUV700 Review: This Is WAR! | ZIgWheels.com
   Mahindra XUV700 Review: This Is WAR! | ZIgWheels.com
   sep 01, 2021 | 44812 Views
  • Mahindra XUV500 2021 | What We Know & What We Want! | Zigwheels.com
   Mahindra XUV500 2021 | What We Know & What We Want! | Zigwheels.com
   aug 18, 2021 | 38633 Views
  • 10 Highlights From The Mahindra XUV700 Price Announcement | ZigWheels.com
   10 Highlights From The Mahindra XUV700 Price Announcement | ZigWheels.com
   aug 18, 2021 | 13464 Views
  • Mahindra XUV700 And Plastic Tailgates: Mythbusting | Safety? Cost? Grades?
   Mahindra XUV700 And Plastic Tailgates: Mythbusting | Safety? Cost? Grades?
   nov 11, 2021 | 24177 Views

  മഹേന്ദ്ര കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം പഥംവിത്തി

  ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

  • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

  What ഐഎസ് the വില അതിലെ the മഹേന്ദ്ര XUV700?

  Prakash asked on 17 Nov 2023

  The Mahindra XUV700 is priced from INR 14.03 - 26.57 Lakh (Ex-showroom Price in ...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Dillip on 17 Nov 2023

  What ഐഎസ് the on-road price?

  PrakashKauticAhire asked on 14 Nov 2023

  The Mahindra XUV700 is priced from INR 14.03 - 26.57 Lakh (Ex-showroom Price in ...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Dillip on 14 Nov 2023

  What ഐഎസ് the maintenance cost അതിലെ the മഹേന്ദ്ര XUV700?

  Prakash asked on 17 Oct 2023

  For this, we'd suggest you please visit the nearest authorized service centr...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 17 Oct 2023

  What ഐഎസ് the minimum down payment വേണ്ടി

  Prakash asked on 4 Oct 2023

  If you are planning to buy a new car on finance, then generally, 20 to 25 percen...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 4 Oct 2023

  What about the engine and transmission of the Mahindra XUV700?

  Prakash asked on 21 Sep 2023

  The XUV700 comes with two engine options: a 2-litre turbo-petrol engine (200PS/3...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 21 Sep 2023

  എക്സ്യുവി700 വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

  നഗരംഓൺ റോഡ് വില
  കോലാപൂർ കൊല്ലംRs. 17.07 - 33.97 ലക്ഷം
  കാരുനാഗപ്പള്ളിRs. 17.07 - 33.97 ലക്ഷം
  കട്ടപ്പനRs. 17.07 - 33.97 ലക്ഷം
  കോട്ടയംRs. 17.07 - 33.97 ലക്ഷം
  ആലപ്പുഴRs. 17.07 - 33.48 ലക്ഷം
  തൊടുപുഴRs. 17.07 - 33.97 ലക്ഷം
  തിരുവനന്തപുരംRs. 17.07 - 33.97 ലക്ഷം
  ചേർത്തലRs. 17.07 - 33.97 ലക്ഷം
  നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  space Image

  ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മഹേന്ദ്ര കാറുകൾ

  • ജനപ്രിയമായത്
  • വരാനിരിക്കുന്നവ
  • മഹേന്ദ്ര bolero neo plus
   മഹേന്ദ്ര bolero neo plus
   Rs.10 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 15, 2024
  • മഹേന്ദ്ര thar 5-door
   മഹേന്ദ്ര thar 5-door
   Rs.15 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2024
  • മഹേന്ദ്ര xuv300 2024
   മഹേന്ദ്ര xuv300 2024
   Rs.9 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2024
  • മഹേന്ദ്ര xuv900
   മഹേന്ദ്ര xuv900
   Rs.25 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജൂൺ 15, 2024
  • മഹേന്ദ്ര xuv500 2024
   മഹേന്ദ്ര xuv500 2024
   Rs.12 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: jul 20, 2024
  പരിശോധിക്കു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
  * എക്സ്ഷോറൂം വില പഥംവിത്തി ൽ
  ×
  We need your നഗരം to customize your experience