വേരിയന്റുകൾon-road price
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8l 6 strRs. 24.74 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്4 ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 21.34 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്6 ഡീസൽRs. 20.32 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n സി8Rs. 22.42 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്4 bsviRs. 18.30 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്2 ഡീസൽRs. 17.20 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n സി8 ഡീസൽRs. 23.39 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്4 ഡീസൽRs. 19.21 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n സി8 ഡീസൽ 4x4 അടുത്ത്Rs. 29.12 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8l 6 str അടുത്ത് bsviRs. 27.47 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8l ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 27.92 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n സി8 ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 25.87 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്4Rs. 18.32 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്6 ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 22.42 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്2Rs. 16.35 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8l അടുത്ത് bsviRs. 27.22 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8l 6 str bsviRs. 25.52 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്4 ഡീസൽ 4x4Rs. 22.41 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n സി8 ഡീസൽ bsviRs. 23.09 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്4 ഡീസൽ ഇ 4x4 bsviRs. 22.03 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8l ഡീസൽRs. 25.87 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8l ഡീസൽ 4x4 bsviRs. 28.95 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8l അടുത്ത്Rs. 26.38 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്2 ഡീസൽ ഇ bsviRs. 17.56 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്6 ഡീസൽ bsviRs. 20.02 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8l ഡീസൽ 4x4Rs. 28.98 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്2 ഡീസൽ ഇRs. 17.82 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്2 bsviRs. 16.33 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n സി8 bsviRs. 22.47 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്2 ഇ bsviRs. 16.56 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്4 ഇ bsviRs. 18.40 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്4 ഡീസൽ bsviRs. 18.91 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്4 ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 21.32 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8l 6 str ഡീസൽ bsviRs. 26.14 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്2 ഡീസൽ bsviRs. 16.95 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്4 ഡീസൽ 4x4 bsviRs. 22.11 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n സി8 ഡീസൽ 4x4 അടുത്ത് bsviRs. 29.09 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്2 ഇRs. 17.20 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8l bsviRs. 25.27 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്4 ഡീസൽ ഇ 4x4Rs. 23.02 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8l ഡീസൽ 4x4 അടുത്ത്Rs. 30.93 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്4 ഇRs. 18.92 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8lRs. 24.50 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8l 6 str ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 28.12 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്6 ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 22.45 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8l 6 str ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 28.09 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8l ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 27.89 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8l 6 str അടുത്ത്Rs. 26.62 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്4 ഡീസൽ ഇ bsviRs. 19.02 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8l ഡീസൽ bsviRs. 25.84 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്4 ഡീസൽ ഇRs. 19.83 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n സി8 ഡീസൽ 4x4Rs. 26.96 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്4 അടുത്ത് bsviRs. 20.70 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8l ഡീസൽ 4x4 അടുത്ത് bsviRs. 30.90 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n ഇസഡ്4 അടുത്ത്Rs. 20.41 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n സി8 അടുത്ത് bsviRs. 24.82 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n സി8 അടുത്ത്Rs. 24.45 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n z8l 6 str ഡീസൽRs. 26.17 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n സി8 ഡീസൽ 4x4 bsviRs. 26.64 ലക്ഷം*
മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ n സി8 ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 25.84 ലക്ഷം*
കൂടുതല് വായിക്കുക

മഹേന്ദ്ര scorpio n ഓൺ റോഡ് വില ചെന്നൈ

ഇസഡ്2 ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,76,400
ആർ ടി ഒRs.2,47,752
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.82,300
മറ്റുള്ളവRs.13,764
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.17,20,216*
EMI: Rs.32,743/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
മഹേന്ദ്ര scorpio nRs.17.20 ലക്ഷം*
ഇസഡ്2 ഡീസൽ ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,26,400
ആർ ടി ഒRs.2,56,752
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.84,228
മറ്റുള്ളവRs.14,264
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.17,81,644*
EMI: Rs.33,915/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്2 ഡീസൽ ഇ(ഡീസൽ)Rs.17.82 ലക്ഷം*
ഇസഡ്4 ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,40,199
ആർ ടി ഒRs.2,77,235
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.88,617
മറ്റുള്ളവRs.15,401
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.19,21,452*
EMI: Rs.36,576/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്4 ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.19.21 ലക്ഷം*
ഇസഡ്4 ഡീസൽ ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,90,199
ആർ ടി ഒRs.2,86,235
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.90,545
മറ്റുള്ളവRs.15,901
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.19,82,880*
EMI: Rs.37,748/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്4 ഡീസൽ ഇ(ഡീസൽ)Rs.19.83 ലക്ഷം*
ഇസഡ്6 ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,30,199
ആർ ടി ഒRs.2,93,435
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,087
മറ്റുള്ളവRs.16,301
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.20,32,022*
EMI: Rs.38,682/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്6 ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.20.32 ലക്ഷം*
ഇസഡ്4 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,13,499
ആർ ടി ഒRs.3,08,429
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.95,299
മറ്റുള്ളവRs.17,134
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.21,34,361*
EMI: Rs.40,634/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്4 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.21.34 ലക്ഷം*
ഇസഡ്4 ഡീസൽ 4x4(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,00,199
ആർ ടി ഒRs.3,24,035
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.98,643
മറ്റുള്ളവRs.18,001
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.22,40,878*
EMI: Rs.42,654/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്4 ഡീസൽ 4x4(ഡീസൽ)Rs.22.41 ലക്ഷം*
ഇസഡ്6 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,03,499
ആർ ടി ഒRs.3,24,629
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.98,770
മറ്റുള്ളവRs.18,034
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.22,44,932*
EMI: Rs.42,740/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്6 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.22.45 ലക്ഷം*
ഇസഡ്4 ഡീസൽ ഇ 4x4(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,50,199
ആർ ടി ഒRs.3,33,035
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,00,571
മറ്റുള്ളവRs.18,501
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.23,02,306*
EMI: Rs.43,827/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്4 ഡീസൽ ഇ 4x4(ഡീസൽ)Rs.23.02 ലക്ഷം*
സി8 ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,80,199
ആർ ടി ഒRs.3,38,435
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,01,728
മറ്റുള്ളവRs.18,801
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.23,39,163*
EMI: Rs.44,522/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
സി8 ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.23.39 ലക്ഷം*
z8l diesel(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,48,299
ആർ ടി ഒRs.4,09,659
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,08,210
മറ്റുള്ളവRs.20,482
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.25,86,650*
EMI: Rs.49,227/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l diesel(ഡീസൽ)Rs.25.87 ലക്ഷം*
സി8 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,48,4,99
ആർ ടി ഒRs.4,09,699
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,08,218
മറ്റുള്ളവRs.20,484
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.25,86,900*
EMI: Rs.49,232/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
സി8 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.25.87 ലക്ഷം*
z8l 6 str diesel(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,72,5,00
ആർ ടി ഒRs.4,14,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,09,143
മറ്റുള്ളവRs.20,725
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.26,16,868*
EMI: Rs.49,803/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l 6 str diesel(ഡീസൽ)Rs.26.17 ലക്ഷം*
സി8 ഡീസൽ 4x4(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,36,100
ആർ ടി ഒRs.4,27,220
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,11,596
മറ്റുള്ളവRs.21,361
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.26,96,277*
EMI: Rs.51,313/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
സി8 ഡീസൽ 4x4(ഡീസൽ)Rs.26.96 ലക്ഷം*
z8l diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,12,699
ആർ ടി ഒRs.4,42,539
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,14,550
മറ്റുള്ളവRs.22,126
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.27,91,914*
EMI: Rs.53,145/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l diesel at(ഡീസൽ)Rs.27.92 ലക്ഷം*
z8l 6 str diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,28,499
ആർ ടി ഒRs.4,45,699
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,15,159
മറ്റുള്ളവRs.22,284
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.28,11,641*
EMI: Rs.53,520/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l 6 str diesel at(ഡീസൽ)Rs.28.12 ലക്ഷം*
z8l diesel 4x4(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,97,500
ആർ ടി ഒRs.4,59,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,17,820
മറ്റുള്ളവRs.22,975
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.28,97,795*
EMI: Rs.55,152/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l diesel 4x4(ഡീസൽ)Rs.28.98 ലക്ഷം*
സി8 ഡീസൽ 4x4 അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,308,499
ആർ ടി ഒRs.4,61,699
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,18,244
മറ്റുള്ളവRs.23,084
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.29,11,526*
EMI: Rs.55,421/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
സി8 ഡീസൽ 4x4 അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.29.12 ലക്ഷം*
z8l ഡീസൽ 4x4 at (ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.24,53,499
ആർ ടി ഒRs.4,90,699
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,23,836
മറ്റുള്ളവRs.24,534
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.30,92,568*
EMI: Rs.58,869/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l ഡീസൽ 4x4 at (ഡീസൽ)(top model)Rs.30.93 ലക്ഷം*
ഇസഡ്2(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,26,400
ആർ ടി ഒRs.2,01,460
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,846
മറ്റുള്ളവRs.13,864
Rs.43,540
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.16,34,570*
EMI: Rs.31,937/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്2(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.16.35 ലക്ഷം*
ഇസഡ്2 ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,376,400
ആർ ടി ഒRs.2,47,752
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.82,300
മറ്റുള്ളവRs.13,764
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.17,20,216*
EMI: Rs.32,743/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്2 ഇ(പെടോള്)Rs.17.20 ലക്ഷം*
ഇസഡ്4(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,90,200
ആർ ടി ഒRs.2,26,030
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,00,356
മറ്റുള്ളവRs.15,502
Rs.43,540
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.18,32,088*
EMI: Rs.35,691/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്4(പെടോള്)Rs.18.32 ലക്ഷം*
ഇസഡ്4 ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,40,199
ആർ ടി ഒRs.2,33,530
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,02,649
മറ്റുള്ളവRs.16,001
Rs.43,540
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.18,92,379*
EMI: Rs.36,839/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്4 ഇ(പെടോള്)Rs.18.92 ലക്ഷം*
ഇസഡ്4 അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,63,499
ആർ ടി ഒRs.2,52,025
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,08,302
മറ്റുള്ളവRs.17,234
Rs.47,198
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.20,41,060*
EMI: Rs.39,744/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്4 അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.20.41 ലക്ഷം*
സി8(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,30,199
ആർ ടി ഒRs.2,77,030
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,15,945
മറ്റുള്ളവRs.18,901
Rs.43,540
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.22,42,075*
EMI: Rs.43,495/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
സി8(പെടോള്)Rs.22.42 ലക്ഷം*
സി8 അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,98,500
ആർ ടി ഒRs.3,02,275
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,23,661
മറ്റുള്ളവRs.20,585
Rs.47,198
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.24,45,021*
EMI: Rs.47,441/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
സി8 അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.24.45 ലക്ഷം*
z8l(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,02,499
ആർ ടി ഒRs.3,02,875
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,23,845
മറ്റുള്ളവRs.20,624
Rs.43,540
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.24,49,843*
EMI: Rs.47,466/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l(പെടോള്)Rs.24.50 ലക്ഷം*
z8l 6 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,22,500
ആർ ടി ഒRs.3,05,875
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,24,762
മറ്റുള്ളവRs.20,825
Rs.43,540
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.24,73,962*
EMI: Rs.47,913/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l 6 str(പെടോള്)Rs.24.74 ലക്ഷം*
z8l at(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,58,500
ആർ ടി ഒRs.3,26,275
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,30,997
മറ്റുള്ളവRs.22,185
Rs.47,198
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.26,37,957*
EMI: Rs.51,099/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l at(പെടോള്)Rs.26.38 ലക്ഷം*
z8l 6 str at(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,78,499
ആർ ടി ഒRs.3,29,275
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,31,914
മറ്റുള്ളവRs.22,384
Rs.47,198
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.26,62,072*
EMI: Rs.51,566/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l 6 str at(പെടോള്)(top model)Rs.26.62 ലക്ഷം*
ഇസഡ്2 ഡീസൽ(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,76,400
ആർ ടി ഒRs.2,47,752
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.82,300
മറ്റുള്ളവRs.13,764
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.17,20,216*
EMI: Rs.32,743/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
മഹേന്ദ്ര scorpio nRs.17.20 ലക്ഷം*
ഇസഡ്2 ഡീസൽ ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,26,400
ആർ ടി ഒRs.2,56,752
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.84,228
മറ്റുള്ളവRs.14,264
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.17,81,644*
EMI: Rs.33,915/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്2 ഡീസൽ ഇ(ഡീസൽ)Rs.17.82 ലക്ഷം*
ഇസഡ്4 ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,40,199
ആർ ടി ഒRs.2,77,235
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.88,617
മറ്റുള്ളവRs.15,401
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.19,21,452*
EMI: Rs.36,576/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്4 ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.19.21 ലക്ഷം*
ഇസഡ്4 ഡീസൽ ഇ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,90,199
ആർ ടി ഒRs.2,86,235
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.90,545
മറ്റുള്ളവRs.15,901
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.19,82,880*
EMI: Rs.37,748/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്4 ഡീസൽ ഇ(ഡീസൽ)Rs.19.83 ലക്ഷം*
ഇസഡ്6 ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,30,199
ആർ ടി ഒRs.2,93,435
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,087
മറ്റുള്ളവRs.16,301
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.20,32,022*
EMI: Rs.38,682/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്6 ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.20.32 ലക്ഷം*
ഇസഡ്4 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,13,499
ആർ ടി ഒRs.3,08,429
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.95,299
മറ്റുള്ളവRs.17,134
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.21,34,361*
EMI: Rs.40,634/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്4 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.21.34 ലക്ഷം*
ഇസഡ്4 ഡീസൽ 4x4(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,00,199
ആർ ടി ഒRs.3,24,035
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.98,643
മറ്റുള്ളവRs.18,001
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.22,40,878*
EMI: Rs.42,654/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്4 ഡീസൽ 4x4(ഡീസൽ)Rs.22.41 ലക്ഷം*
ഇസഡ്6 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,03,499
ആർ ടി ഒRs.3,24,629
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.98,770
മറ്റുള്ളവRs.18,034
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.22,44,932*
EMI: Rs.42,740/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്6 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.22.45 ലക്ഷം*
ഇസഡ്4 ഡീസൽ ഇ 4x4(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,50,199
ആർ ടി ഒRs.3,33,035
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,00,571
മറ്റുള്ളവRs.18,501
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.23,02,306*
EMI: Rs.43,827/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്4 ഡീസൽ ഇ 4x4(ഡീസൽ)Rs.23.02 ലക്ഷം*
സി8 ഡീസൽ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,80,199
ആർ ടി ഒRs.3,38,435
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,01,728
മറ്റുള്ളവRs.18,801
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.23,39,163*
EMI: Rs.44,522/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
സി8 ഡീസൽ(ഡീസൽ)Rs.23.39 ലക്ഷം*
z8l diesel(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,48,299
ആർ ടി ഒRs.4,09,659
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,08,210
മറ്റുള്ളവRs.20,482
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.25,86,650*
EMI: Rs.49,227/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l diesel(ഡീസൽ)Rs.25.87 ലക്ഷം*
സി8 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,48,4,99
ആർ ടി ഒRs.4,09,699
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,08,218
മറ്റുള്ളവRs.20,484
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.25,86,900*
EMI: Rs.49,232/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
സി8 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.25.87 ലക്ഷം*
z8l 6 str diesel(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,72,5,00
ആർ ടി ഒRs.4,14,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,09,143
മറ്റുള്ളവRs.20,725
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.26,16,868*
EMI: Rs.49,803/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l 6 str diesel(ഡീസൽ)Rs.26.17 ലക്ഷം*
സി8 ഡീസൽ 4x4(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,36,100
ആർ ടി ഒRs.4,27,220
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,11,596
മറ്റുള്ളവRs.21,361
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.26,96,277*
EMI: Rs.51,313/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
സി8 ഡീസൽ 4x4(ഡീസൽ)Rs.26.96 ലക്ഷം*
z8l diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,12,699
ആർ ടി ഒRs.4,42,539
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,14,550
മറ്റുള്ളവRs.22,126
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.27,91,914*
EMI: Rs.53,145/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l diesel at(ഡീസൽ)Rs.27.92 ലക്ഷം*
z8l 6 str diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,28,499
ആർ ടി ഒRs.4,45,699
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,15,159
മറ്റുള്ളവRs.22,284
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.28,11,641*
EMI: Rs.53,520/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l 6 str diesel at(ഡീസൽ)Rs.28.12 ലക്ഷം*
z8l diesel 4x4(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,97,500
ആർ ടി ഒRs.4,59,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,17,820
മറ്റുള്ളവRs.22,975
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.28,97,795*
EMI: Rs.55,152/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l diesel 4x4(ഡീസൽ)Rs.28.98 ലക്ഷം*
സി8 ഡീസൽ 4x4 അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,308,499
ആർ ടി ഒRs.4,61,699
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,18,244
മറ്റുള്ളവRs.23,084
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.29,11,526*
EMI: Rs.55,421/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
സി8 ഡീസൽ 4x4 അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.29.12 ലക്ഷം*
z8l ഡീസൽ 4x4 at (ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.24,53,499
ആർ ടി ഒRs.4,90,699
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,23,836
മറ്റുള്ളവRs.24,534
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.30,92,568*
EMI: Rs.58,869/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l ഡീസൽ 4x4 at (ഡീസൽ)(top model)Rs.30.93 ലക്ഷം*
ഇസഡ്2(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,26,400
ആർ ടി ഒRs.2,01,460
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,846
മറ്റുള്ളവRs.13,864
Rs.43,540
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.16,34,570*
EMI: Rs.31,937/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
മഹേന്ദ്ര scorpio nRs.16.35 ലക്ഷം*
ഇസഡ്2 ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,376,400
ആർ ടി ഒRs.2,47,752
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.82,300
മറ്റുള്ളവRs.13,764
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.17,20,216*
EMI: Rs.32,743/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്2 ഇ(പെടോള്)Rs.17.20 ലക്ഷം*
ഇസഡ്4(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,90,200
ആർ ടി ഒRs.2,26,030
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,00,356
മറ്റുള്ളവRs.15,502
Rs.43,540
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.18,32,088*
EMI: Rs.35,691/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്4(പെടോള്)Rs.18.32 ലക്ഷം*
ഇസഡ്4 ഇ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,40,199
ആർ ടി ഒRs.2,33,530
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,02,649
മറ്റുള്ളവRs.16,001
Rs.43,540
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.18,92,379*
EMI: Rs.36,839/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്4 ഇ(പെടോള്)Rs.18.92 ലക്ഷം*
ഇസഡ്4 അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,63,499
ആർ ടി ഒRs.2,52,025
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,08,302
മറ്റുള്ളവRs.17,234
Rs.47,198
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.20,41,060*
EMI: Rs.39,744/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്4 അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.20.41 ലക്ഷം*
സി8(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,30,199
ആർ ടി ഒRs.2,77,030
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,15,945
മറ്റുള്ളവRs.18,901
Rs.43,540
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.22,42,075*
EMI: Rs.43,495/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
സി8(പെടോള്)Rs.22.42 ലക്ഷം*
സി8 അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,98,500
ആർ ടി ഒRs.3,02,275
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,23,661
മറ്റുള്ളവRs.20,585
Rs.47,198
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.24,45,021*
EMI: Rs.47,441/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
സി8 അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.24.45 ലക്ഷം*
z8l(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,02,499
ആർ ടി ഒRs.3,02,875
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,23,845
മറ്റുള്ളവRs.20,624
Rs.43,540
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.24,49,843*
EMI: Rs.47,466/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l(പെടോള്)Rs.24.50 ലക്ഷം*
z8l 6 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,22,500
ആർ ടി ഒRs.3,05,875
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,24,762
മറ്റുള്ളവRs.20,825
Rs.43,540
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.24,73,962*
EMI: Rs.47,913/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l 6 str(പെടോള്)Rs.24.74 ലക്ഷം*
z8l at(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,58,500
ആർ ടി ഒRs.3,26,275
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,30,997
മറ്റുള്ളവRs.22,185
Rs.47,198
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.26,37,957*
EMI: Rs.51,099/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l at(പെടോള്)Rs.26.38 ലക്ഷം*
z8l 6 str at(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,78,499
ആർ ടി ഒRs.3,29,275
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,31,914
മറ്റുള്ളവRs.22,384
Rs.47,198
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.26,62,072*
EMI: Rs.51,566/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l 6 str at(പെടോള്)(top model)Rs.26.62 ലക്ഷം*
ഇസഡ്4 അടുത്ത്(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,63,499
ആർ ടി ഒRs.2,52,025
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,08,302
മറ്റുള്ളവRs.17,234
Rs.47,198
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.20,41,060*
EMI: Rs.39,744/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
മഹേന്ദ്ര scorpio nRs.20.41 ലക്ഷം*
ഇസഡ്4 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,13,499
ആർ ടി ഒRs.3,08,429
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.95,299
മറ്റുള്ളവRs.17,134
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.21,34,361*
EMI: Rs.40,634/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്4 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.21.34 ലക്ഷം*
ഇസഡ്6 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,03,499
ആർ ടി ഒRs.3,24,629
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.98,770
മറ്റുള്ളവRs.18,034
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.22,44,932*
EMI: Rs.42,740/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഇസഡ്6 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.22.45 ലക്ഷം*
സി8 അടുത്ത്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,98,500
ആർ ടി ഒRs.3,02,275
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,23,661
മറ്റുള്ളവRs.20,585
Rs.47,198
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.24,45,021*
EMI: Rs.47,441/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
സി8 അടുത്ത്(പെടോള്)Rs.24.45 ലക്ഷം*
സി8 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,48,4,99
ആർ ടി ഒRs.4,09,699
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,08,218
മറ്റുള്ളവRs.20,484
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.25,86,900*
EMI: Rs.49,232/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
സി8 ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.25.87 ലക്ഷം*
z8l at(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,58,500
ആർ ടി ഒRs.3,26,275
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,30,997
മറ്റുള്ളവRs.22,185
Rs.47,198
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.26,37,957*
EMI: Rs.51,099/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l at(പെടോള്)Rs.26.38 ലക്ഷം*
z8l 6 str at(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,78,499
ആർ ടി ഒRs.3,29,275
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,31,914
മറ്റുള്ളവRs.22,384
Rs.47,198
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.26,62,072*
EMI: Rs.51,566/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l 6 str at(പെടോള്)Rs.26.62 ലക്ഷം*
z8l diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,12,699
ആർ ടി ഒRs.4,42,539
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,14,550
മറ്റുള്ളവRs.22,126
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.27,91,914*
EMI: Rs.53,145/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l diesel at(ഡീസൽ)Rs.27.92 ലക്ഷം*
z8l 6 str diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,28,499
ആർ ടി ഒRs.4,45,699
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,15,159
മറ്റുള്ളവRs.22,284
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.28,11,641*
EMI: Rs.53,520/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l 6 str diesel at(ഡീസൽ)Rs.28.12 ലക്ഷം*
സി8 ഡീസൽ 4x4 അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,308,499
ആർ ടി ഒRs.4,61,699
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,18,244
മറ്റുള്ളവRs.23,084
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.29,11,526*
EMI: Rs.55,421/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
സി8 ഡീസൽ 4x4 അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.29.12 ലക്ഷം*
z8l ഡീസൽ 4x4 at (ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.24,53,499
ആർ ടി ഒRs.4,90,699
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,23,836
മറ്റുള്ളവRs.24,534
on-road വില in ചെന്നൈ : Rs.30,92,568*
EMI: Rs.58,869/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Mahindra
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
z8l ഡീസൽ 4x4 at (ഡീസൽ)(top model)Rs.30.93 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources
മഹേന്ദ്ര scorpio n Brochure

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക the brochure to view detailed specs and features

download brochure
ഡൗൺലോഡ് ബ്രോഷർ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു scorpio n പകരമുള്ളത്

scorpio n ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം
  space Image

  Found what you were looking for?

  മഹേന്ദ്ര scorpio n വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

  4.5/5
  അടിസ്ഥാനപെടുത്തി514 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
  • എല്ലാം (514)
  • Price (77)
  • Service (18)
  • Mileage (104)
  • Looks (167)
  • Comfort (194)
  • Space (32)
  • Power (102)
  • More ...
  • ഏറ്റവും പുതിയ
  • സഹായകമാണ്
  • Powerful Engines

   This SUV has a very powerful engine and the seats are very comfortable with good ride and handling. ...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി divya
   On: Dec 04, 2023 | 198 Views
  • Great Car Best Car

   This car is the best in its price range, offering a combination of style and comfort. It provides go...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി babu lal prajapat
   On: Nov 03, 2023 | 833 Views
  • Best Car

   This car is the best in its price range, offering a blend of style and comfort. It provides good mil...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി apurv garg
   On: Nov 02, 2023 | 387 Views
  • My Dream Car

   I've been a ten-year fan of Mahindra Scorpios and sold my previous generation Scorpio to upgrade to ...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി neeraj raikwar
   On: Oct 30, 2023 | 555 Views
  • I Like This Car.

   The Mahindra Scorpio N is an excellent car that offers a wide range of features and performance for ...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി sps
   On: Oct 21, 2023 | 300 Views
  • എല്ലാം സ്കോർപിയോ n വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

  മഹേന്ദ്ര scorpio n വീഡിയോകൾ

  • Mahindra Scorpio-N vs Toyota Innova Crysta: Ride, Handling And Performance Compared
   Mahindra Scorpio-N vs Toyota Innova Crysta: Ride, Handling And Performance Compared
   nov 10, 2022 | 122415 Views
  • Mahindra Scorpio N 2022 Review | Yet Another Winner From Mahindra ?
   Mahindra Scorpio N 2022 Review | Yet Another Winner From Mahindra ?
   മാർച്ച് 26, 2023 | 15061 Views
  • Mahindra Scorpio N 2022 - Launch Date revealed | Price, Styling & Design Unveiled! | ZigFF
   Mahindra Scorpio N 2022 - Launch Date revealed | Price, Styling & Design Unveiled! | ZigFF
   jul 05, 2022 | 105999 Views
  • Mahindra Scorpio N 2022 Infotainment System : CarDekho Car Owners Guide
   Mahindra Scorpio N 2022 Infotainment System : CarDekho Car Owners Guide
   nov 10, 2022 | 15321 Views

  മഹേന്ദ്ര കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ചെന്നൈ

  ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

  • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

  What ഐഎസ് the വില അതിലെ the മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ N?

  Prakash asked on 17 Nov 2023

  The Mahindra Scorpio N is priced from INR 13.26 - 24.54 Lakh (Ex-showroom Price ...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Dillip on 17 Nov 2023

  What ഐഎസ് the wheelbase അതിലെ the മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ N?

  Prakash asked on 18 Oct 2023

  The wheelbase of the Mahindra Scorpio N is 2750 mm.

  By Cardekho experts on 18 Oct 2023

  What ഐഎസ് the മൈലേജ് അതിലെ മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ N?

  Prakash asked on 4 Oct 2023

  As we have tested in the Automatic variants, Mahindra Scorpio-N has a mileage of...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 4 Oct 2023

  What are the available colors the മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ N? ൽ

  Prakash asked on 21 Sep 2023

  Mahindra Scorpio N is available in 7 different colours - Everest White, Dazzling...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 21 Sep 2023

  What about the എഞ്ചിൻ ഒപ്പം സംപ്രേഷണം അതിലെ the മഹേന്ദ്ര സ്കോർപിയോ N?

  Abhijeet asked on 10 Sep 2023

  Mahindra offers it with two engine options: a 2.2-litre diesel unit, producing 1...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 10 Sep 2023

  scorpio n വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

  നഗരംഓൺ റോഡ് വില
  ചെങ്കൽപട്ട്Rs. 16.33 - 30.90 ലക്ഷം
  തരുപ്പതിRs. 16.19 - 30.38 ലക്ഷം
  ആർണിRs. 16.32 - 30.90 ലക്ഷം
  വെല്ലൂർRs. 16.32 - 30.90 ലക്ഷം
  പോണ്ടിച്ചേരിRs. 14.88 - 27.69 ലക്ഷം
  നെല്ലൂർRs. 16.19 - 30.41 ലക്ഷം
  കൂഡലൂർRs. 16.32 - 30.90 ലക്ഷം
  വിളുപുറംRs. 16.32 - 30.90 ലക്ഷം
  ബംഗ്ലൂർRs. 16.44 - 30.92 ലക്ഷം
  നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  space Image

  ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മഹേന്ദ്ര കാറുകൾ

  • ജനപ്രിയമായത്
  • വരാനിരിക്കുന്നവ
  • മഹേന്ദ്ര bolero neo plus
   മഹേന്ദ്ര bolero neo plus
   Rs.10 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 15, 2024
  • മഹേന്ദ്ര thar 5-door
   മഹേന്ദ്ര thar 5-door
   Rs.15 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2024
  • മഹേന്ദ്ര xuv300 2024
   മഹേന്ദ്ര xuv300 2024
   Rs.9 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 15, 2024
  • മഹേന്ദ്ര xuv900
   മഹേന്ദ്ര xuv900
   Rs.25 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജൂൺ 15, 2024
  • മഹേന്ദ്ര xuv500 2024
   മഹേന്ദ്ര xuv500 2024
   Rs.12 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: jul 20, 2024
  പരിശോധിക്കു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
  * എക്സ്ഷോറൂം വില ചെന്നൈ ൽ
  ×
  We need your നഗരം to customize your experience