വേരിയന്റുകൾon-road price
കിയ സൊനേടി htx ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 15.64 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 16.12 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ടർബോ imt ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻRs. 14.07 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 17.61 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി 1.5 htx പ്ലസ് ഡീസൽ dtRs. 15.87 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx പ്ലസ് ടർബോ imt bsviRs. 15.80 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ dctRs. 16.41 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി 1.5 ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ dtRs. 16.29 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ imt bsviRs. 14.69 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഡീസൽ ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻRs. 14.63 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ imt bsviRs. 16.22 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി hte ഡീസൽ imtRs. 11.50 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ bsviRs. 17.27 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htkRs. 10.05 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx പ്ലസ് ഡീസൽ bsviRs. 16.85 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ imtRs. 15.69 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ ഡീസൽ imt bsviRs. 15.74 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ imtRs. 16.65 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി x-line ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 17.85 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 16.73 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk പ്ലസ് ഡീസൽ imt bsviRs. 14.19 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 18.26 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ടർബോ imt bsviRs. 14.19 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 16.24 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk bsviRs. 10.49 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി x-line ടർബോ dctRs. 16.65 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk പ്ലസ് ടർബോ imtRs. 12.57 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk ഡീസൽ imtRs. 12.81 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ imt dtRs. 15.72 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx പ്ലസ് ഡീസൽ imtRs. 16.24 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk പ്ലസ് ടർബോ imt bsviRs. 13.01 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി 1.5 ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത് dtRs. 17.27 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി hte bsviRs. 9.41 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk പ്ലസ് bsviRs. 11.61 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk ഡീസൽ imt bsviRs. 13.32 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി hte ഡീസൽ imt bsviRs. 11.98 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk പ്ലസ്Rs. 11.61 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി x-line ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 18.51 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ടർബോ ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ imtRs. 14.20 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ dct bsviRs. 16.96 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ടർബോ ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ dctRs. 14.85 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk പ്ലസ് ഡീസൽ bsviRs. 13.43 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk പ്ലസ് ടർബോ dctRs. 13.01 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ dct bsviRs. 15.35 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ഡീസൽ bsviRs. 15.25 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ഡീസൽ imtRs. 14.68 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഡീസൽ അടുത്ത് ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻRs. 15.62 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി hteRs. 9 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx പ്ലസ് ടർബോ imt dtRs. 15.30 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ടർബോ imtRs. 13.73 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി x-line ടർബോ dct bsviRs. 17.20 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ ഡീസൽ imtRs. 15.16 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk പ്ലസ് ഡീസൽ imtRs. 13.65 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ടർബോ dct bsviRs. 14.86 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ dct dtRs. 16.46 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ടർബോ dctRs. 14.37 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ടർബോ dct ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻRs. 14.81 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx പ്ലസ് ടർബോ imtRs. 15.28 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി 1.5 htk പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 13.20 ലക്ഷം*
കൂടുതല് വായിക്കുക

കിയ സൊനേടി ഓൺ റോഡ് വില ഷിമോഗ

hte diesel imt(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,94,999
ആർ ടി ഒRs.1,54,622
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.11,49,621*
EMI: Rs.21,881/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
കിയ സൊനേടിRs.11.50 ലക്ഷം*
htk diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,68,9,99
ആർ ടി ഒRs.2,01,720
മറ്റുള്ളവRs.10,689
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.12,81,408*
EMI: Rs.24,393/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htk diesel imt(ഡീസൽ)Rs.12.81 ലക്ഷം*
htk plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,139,000
ആർ ടി ഒRs.2,14,929
മറ്റുള്ളവRs.11,390
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.13,65,319*
EMI: Rs.25,977/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htk plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.13.65 ലക്ഷം*
htx diesel imt(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,225,000
ആർ ടി ഒRs.2,31,157
മറ്റുള്ളവRs.12,250
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.14,68,407*
EMI: Rs.27,946/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx diesel imt(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.14.68 ലക്ഷം*
htx anniversary edition diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,64,999
ആർ ടി ഒRs.2,38,705
മറ്റുള്ളവRs.12,649
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.15,16,353*
EMI: Rs.28,854/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx anniversary edition diesel imt(ഡീസൽ)Rs.15.16 ലക്ഷം*
htx diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,05,000
ആർ ടി ഒRs.2,46,253
മറ്റുള്ളവRs.13,050
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.15,64,303*
EMI: Rs.29,784/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx diesel at(ഡീസൽ)Rs.15.64 ലക്ഷം*
htx anniversary edition diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,45,000
ആർ ടി ഒRs.2,53,801
മറ്റുള്ളവRs.13,450
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.16,12,251*
EMI: Rs.30,692/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx anniversary edition diesel at(ഡീസൽ)Rs.16.12 ലക്ഷം*
htx plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,55,000
ആർ ടി ഒRs.2,55,688
മറ്റുള്ളവRs.13,550
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.16,24,238*
EMI: Rs.30,925/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.16.24 ലക്ഷം*
gtx plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,000
ആർ ടി ഒRs.2,62,104
മറ്റുള്ളവRs.13,890
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.16,64,994*
EMI: Rs.31,702/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
gtx plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.16.65 ലക്ഷം*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,69,000
ആർ ടി ഒRs.2,77,200
മറ്റുള്ളവRs.14,690
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.17,60,890*
EMI: Rs.33,518/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.17.61 ലക്ഷം*
x-line diesel at(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,89,000
ആർ ടി ഒRs.2,80,974
മറ്റുള്ളവRs.14,890
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.17,84,864*
EMI: Rs.33,983/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
x-line diesel at(ഡീസൽ)(top model)Rs.17.85 ലക്ഷം*
hte(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.779,000
ആർ ടി ഒRs.1,21,056
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.9,00,056*
EMI: Rs.17,132/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
hte(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.9 ലക്ഷം*
htk(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,69,9,99
ആർ ടി ഒRs.1,35,197
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.10,05,196*
EMI: Rs.19,123/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htk(പെടോള്)Rs.10.05 ലക്ഷം*
htk plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,48,999
ആർ ടി ഒRs.1,97,946
മറ്റുള്ളവRs.10,489
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.12,57,434*
EMI: Rs.23,928/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htk plus turbo imt(പെടോള്)Rs.12.57 ലക്ഷം*
htx turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,145,000
ആർ ടി ഒRs.2,16,061
മറ്റുള്ളവRs.11,450
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.13,72,511*
EMI: Rs.26,130/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx turbo imt(പെടോള്)Rs.13.73 ലക്ഷം*
htx turbo anniversary edition imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,185,000
ആർ ടി ഒRs.2,23,609
മറ്റുള്ളവRs.11,850
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.14,20,459*
EMI: Rs.27,038/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx turbo anniversary edition imt(പെടോള്)Rs.14.20 ലക്ഷം*
htx turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,98,9,99
ആർ ടി ഒRs.2,26,251
മറ്റുള്ളവRs.11,989
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.14,37,239*
EMI: Rs.27,350/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx turbo dct(പെടോള്)Rs.14.37 ലക്ഷം*
htx turbo anniversary edition dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,39,000
ആർ ടി ഒRs.2,33,799
മറ്റുള്ളവRs.12,390
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.14,85,189*
EMI: Rs.28,259/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx turbo anniversary edition dct(പെടോള്)Rs.14.85 ലക്ഷം*
htx plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,75,000
ആർ ടി ഒRs.2,40,592
മറ്റുള്ളവRs.12,750
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.15,28,342*
EMI: Rs.29,087/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx plus turbo imt(പെടോള്)Rs.15.28 ലക്ഷം*
gtx plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,309,000
ആർ ടി ഒRs.2,47,008
മറ്റുള്ളവRs.13,090
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.15,69,098*
EMI: Rs.29,864/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
gtx plus turbo imt(പെടോള്)Rs.15.69 ലക്ഷം*
gtx plus turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,369,000
ആർ ടി ഒRs.2,58,330
മറ്റുള്ളവRs.13,690
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.16,41,020*
EMI: Rs.31,237/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
gtx plus turbo dct(പെടോള്)Rs.16.41 ലക്ഷം*
x-line turbo dct(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,389,000
ആർ ടി ഒRs.2,62,104
മറ്റുള്ളവRs.13,890
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.16,64,994*
EMI: Rs.31,702/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
x-line turbo dct(പെടോള്)(top model)Rs.16.65 ലക്ഷം*
hte diesel imt(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,94,999
ആർ ടി ഒRs.1,54,622
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.11,49,621*
EMI: Rs.21,881/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
കിയ സൊനേടിRs.11.50 ലക്ഷം*
htk diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,68,9,99
ആർ ടി ഒRs.2,01,720
മറ്റുള്ളവRs.10,689
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.12,81,408*
EMI: Rs.24,393/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htk diesel imt(ഡീസൽ)Rs.12.81 ലക്ഷം*
htk plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,139,000
ആർ ടി ഒRs.2,14,929
മറ്റുള്ളവRs.11,390
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.13,65,319*
EMI: Rs.25,977/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htk plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.13.65 ലക്ഷം*
htx diesel imt(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,225,000
ആർ ടി ഒRs.2,31,157
മറ്റുള്ളവRs.12,250
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.14,68,407*
EMI: Rs.27,946/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx diesel imt(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.14.68 ലക്ഷം*
htx anniversary edition diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,64,999
ആർ ടി ഒRs.2,38,705
മറ്റുള്ളവRs.12,649
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.15,16,353*
EMI: Rs.28,854/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx anniversary edition diesel imt(ഡീസൽ)Rs.15.16 ലക്ഷം*
htx diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,05,000
ആർ ടി ഒRs.2,46,253
മറ്റുള്ളവRs.13,050
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.15,64,303*
EMI: Rs.29,784/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx diesel at(ഡീസൽ)Rs.15.64 ലക്ഷം*
htx anniversary edition diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,45,000
ആർ ടി ഒRs.2,53,801
മറ്റുള്ളവRs.13,450
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.16,12,251*
EMI: Rs.30,692/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx anniversary edition diesel at(ഡീസൽ)Rs.16.12 ലക്ഷം*
htx plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,55,000
ആർ ടി ഒRs.2,55,688
മറ്റുള്ളവRs.13,550
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.16,24,238*
EMI: Rs.30,925/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.16.24 ലക്ഷം*
gtx plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,000
ആർ ടി ഒRs.2,62,104
മറ്റുള്ളവRs.13,890
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.16,64,994*
EMI: Rs.31,702/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
gtx plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.16.65 ലക്ഷം*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,69,000
ആർ ടി ഒRs.2,77,200
മറ്റുള്ളവRs.14,690
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.17,60,890*
EMI: Rs.33,518/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.17.61 ലക്ഷം*
x-line diesel at(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,89,000
ആർ ടി ഒRs.2,80,974
മറ്റുള്ളവRs.14,890
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.17,84,864*
EMI: Rs.33,983/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
x-line diesel at(ഡീസൽ)(top model)Rs.17.85 ലക്ഷം*
hte(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.779,000
ആർ ടി ഒRs.1,21,056
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.9,00,056*
EMI: Rs.17,132/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
കിയ സൊനേടിRs.9 ലക്ഷം*
htk(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,69,9,99
ആർ ടി ഒRs.1,35,197
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.10,05,196*
EMI: Rs.19,123/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htk(പെടോള്)Rs.10.05 ലക്ഷം*
htk plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,48,999
ആർ ടി ഒRs.1,97,946
മറ്റുള്ളവRs.10,489
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.12,57,434*
EMI: Rs.23,928/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htk plus turbo imt(പെടോള്)Rs.12.57 ലക്ഷം*
htx turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,145,000
ആർ ടി ഒRs.2,16,061
മറ്റുള്ളവRs.11,450
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.13,72,511*
EMI: Rs.26,130/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx turbo imt(പെടോള്)Rs.13.73 ലക്ഷം*
htx turbo anniversary edition imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,185,000
ആർ ടി ഒRs.2,23,609
മറ്റുള്ളവRs.11,850
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.14,20,459*
EMI: Rs.27,038/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx turbo anniversary edition imt(പെടോള്)Rs.14.20 ലക്ഷം*
htx turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,98,9,99
ആർ ടി ഒRs.2,26,251
മറ്റുള്ളവRs.11,989
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.14,37,239*
EMI: Rs.27,350/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx turbo dct(പെടോള്)Rs.14.37 ലക്ഷം*
htx turbo anniversary edition dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,39,000
ആർ ടി ഒRs.2,33,799
മറ്റുള്ളവRs.12,390
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.14,85,189*
EMI: Rs.28,259/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx turbo anniversary edition dct(പെടോള്)Rs.14.85 ലക്ഷം*
htx plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,75,000
ആർ ടി ഒRs.2,40,592
മറ്റുള്ളവRs.12,750
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.15,28,342*
EMI: Rs.29,087/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx plus turbo imt(പെടോള്)Rs.15.28 ലക്ഷം*
gtx plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,309,000
ആർ ടി ഒRs.2,47,008
മറ്റുള്ളവRs.13,090
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.15,69,098*
EMI: Rs.29,864/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
gtx plus turbo imt(പെടോള്)Rs.15.69 ലക്ഷം*
gtx plus turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,369,000
ആർ ടി ഒRs.2,58,330
മറ്റുള്ളവRs.13,690
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.16,41,020*
EMI: Rs.31,237/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
gtx plus turbo dct(പെടോള്)Rs.16.41 ലക്ഷം*
x-line turbo dct(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,389,000
ആർ ടി ഒRs.2,62,104
മറ്റുള്ളവRs.13,890
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.16,64,994*
EMI: Rs.31,702/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
x-line turbo dct(പെടോള്)(top model)Rs.16.65 ലക്ഷം*
hte diesel imt(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,94,999
ആർ ടി ഒRs.1,54,622
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.11,49,621*
EMI: Rs.21,881/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
കിയ സൊനേടിRs.11.50 ലക്ഷം*
htk plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,48,999
ആർ ടി ഒRs.1,97,946
മറ്റുള്ളവRs.10,489
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.12,57,434*
EMI: Rs.23,928/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htk plus turbo imt(പെടോള്)Rs.12.57 ലക്ഷം*
htk diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,68,9,99
ആർ ടി ഒRs.2,01,720
മറ്റുള്ളവRs.10,689
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.12,81,408*
EMI: Rs.24,393/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htk diesel imt(ഡീസൽ)Rs.12.81 ലക്ഷം*
htk plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,139,000
ആർ ടി ഒRs.2,14,929
മറ്റുള്ളവRs.11,390
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.13,65,319*
EMI: Rs.25,977/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htk plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.13.65 ലക്ഷം*
htx turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,145,000
ആർ ടി ഒRs.2,16,061
മറ്റുള്ളവRs.11,450
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.13,72,511*
EMI: Rs.26,130/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx turbo imt(പെടോള്)Rs.13.73 ലക്ഷം*
htx turbo anniversary edition imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,185,000
ആർ ടി ഒRs.2,23,609
മറ്റുള്ളവRs.11,850
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.14,20,459*
EMI: Rs.27,038/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx turbo anniversary edition imt(പെടോള്)Rs.14.20 ലക്ഷം*
htx turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,98,9,99
ആർ ടി ഒRs.2,26,251
മറ്റുള്ളവRs.11,989
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.14,37,239*
EMI: Rs.27,350/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx turbo dct(പെടോള്)Rs.14.37 ലക്ഷം*
htx diesel imt(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,225,000
ആർ ടി ഒRs.2,31,157
മറ്റുള്ളവRs.12,250
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.14,68,407*
EMI: Rs.27,946/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx diesel imt(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.14.68 ലക്ഷം*
htx turbo anniversary edition dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,39,000
ആർ ടി ഒRs.2,33,799
മറ്റുള്ളവRs.12,390
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.14,85,189*
EMI: Rs.28,259/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx turbo anniversary edition dct(പെടോള്)Rs.14.85 ലക്ഷം*
htx anniversary edition diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,64,999
ആർ ടി ഒRs.2,38,705
മറ്റുള്ളവRs.12,649
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.15,16,353*
EMI: Rs.28,854/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx anniversary edition diesel imt(ഡീസൽ)Rs.15.16 ലക്ഷം*
htx plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,75,000
ആർ ടി ഒRs.2,40,592
മറ്റുള്ളവRs.12,750
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.15,28,342*
EMI: Rs.29,087/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx plus turbo imt(പെടോള്)Rs.15.28 ലക്ഷം*
htx diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,05,000
ആർ ടി ഒRs.2,46,253
മറ്റുള്ളവRs.13,050
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.15,64,303*
EMI: Rs.29,784/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx diesel at(ഡീസൽ)Rs.15.64 ലക്ഷം*
gtx plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,309,000
ആർ ടി ഒRs.2,47,008
മറ്റുള്ളവRs.13,090
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.15,69,098*
EMI: Rs.29,864/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
gtx plus turbo imt(പെടോള്)Rs.15.69 ലക്ഷം*
htx anniversary edition diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,45,000
ആർ ടി ഒRs.2,53,801
മറ്റുള്ളവRs.13,450
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.16,12,251*
EMI: Rs.30,692/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx anniversary edition diesel at(ഡീസൽ)Rs.16.12 ലക്ഷം*
htx plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,55,000
ആർ ടി ഒRs.2,55,688
മറ്റുള്ളവRs.13,550
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.16,24,238*
EMI: Rs.30,925/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
htx plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.16.24 ലക്ഷം*
gtx plus turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,369,000
ആർ ടി ഒRs.2,58,330
മറ്റുള്ളവRs.13,690
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.16,41,020*
EMI: Rs.31,237/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
gtx plus turbo dct(പെടോള്)Rs.16.41 ലക്ഷം*
gtx plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,000
ആർ ടി ഒRs.2,62,104
മറ്റുള്ളവRs.13,890
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.16,64,994*
EMI: Rs.31,702/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
gtx plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.16.65 ലക്ഷം*
x-line turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,389,000
ആർ ടി ഒRs.2,62,104
മറ്റുള്ളവRs.13,890
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.16,64,994*
EMI: Rs.31,702/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
x-line turbo dct(പെടോള്)Rs.16.65 ലക്ഷം*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,69,000
ആർ ടി ഒRs.2,77,200
മറ്റുള്ളവRs.14,690
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.17,60,890*
EMI: Rs.33,518/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.17.61 ലക്ഷം*
x-line diesel at(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,89,000
ആർ ടി ഒRs.2,80,974
മറ്റുള്ളവRs.14,890
on-road വില in ഷിമോഗ : Rs.17,84,864*
EMI: Rs.33,983/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view നവംബര് offer
x-line diesel at(ഡീസൽ)(top model)Rs.17.85 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources
കിയ സൊനേടി Brochure

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക the brochure to view detailed specs and features

download brochure
ഡൗൺലോഡ് ബ്രോഷർ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു സൊനേടി പകരമുള്ളത്

സൊനേടി ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്
 • സേവന ചെലവ്

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  സെലെക്റ്റ് സർവീസ് year

  ഫയൽ typeട്രാൻസ്മിഷൻസേവന ചെലവ്
  1.0 പെട്രോൾമാനുവൽRs.1,5311
  ഡീസൽമാനുവൽRs.2,2151
  പെടോള്മാനുവൽRs.1,5631
  1.0 പെട്രോൾമാനുവൽRs.3,5512
  ഡീസൽമാനുവൽRs.4,3552
  പെടോള്മാനുവൽRs.3,7032
  1.0 പെട്രോൾമാനുവൽRs.3,5943
  ഡീസൽമാനുവൽRs.4,2853
  പെടോള്മാനുവൽRs.3,6333
  1.0 പെട്രോൾമാനുവൽRs.4,0394
  ഡീസൽമാനുവൽRs.4,7304
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,0784
  1.0 പെട്രോൾമാനുവൽRs.3,3745
  ഡീസൽമാനുവൽRs.4,0655
  പെടോള്മാനുവൽRs.3,4135
  Calculated based on 10000 km/year
   space Image

   Found what you were looking for?

   കിയ സൊനേടി വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

   4.1/5
   അടിസ്ഥാനപെടുത്തി722 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
   • എല്ലാം (721)
   • Price (141)
   • Service (52)
   • Mileage (176)
   • Looks (193)
   • Comfort (212)
   • Space (55)
   • Power (67)
   • More ...
   • ഏറ്റവും പുതിയ
   • സഹായകമാണ്
   • CRITICAL
   • This Car Is Very Comfortable

    This car is very comfortable, despite having slightly less mileage. Its safety features are good, an...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി mahir
    On: Oct 15, 2023 | 621 Views
   • Best Compact SUV

    I have acquired the HTK Plus variant with a sunroof, and I believe it offers excellent value for a c...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി aniket awari
    On: Oct 04, 2023 | 1329 Views
   • Good Performance

    The best car in its price range, equipped with top-notch safety features and a premium appearance. B...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി rudransh shukla
    On: Oct 02, 2023 | 227 Views
   • AA Marvel

    The Kia Sonet is a standout within the compact SUV market, impressing with its elegant design, featu...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി manjima
    On: Sep 22, 2023 | 438 Views
   • Good Driving Experience

    Great car with great interiors, although the engine feels underpowered but still a decent purchase f...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി huzaifa nagaria
    On: Sep 18, 2023 | 400 Views
   • എല്ലാം സൊനേടി വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

   കിയ സൊനേടി വീഡിയോകൾ

   • Kia Sonet Variants Explained (हिंदी) | Real View Of All Variants! | HTE, HTK, HTK+, HTX, HTX+ & GTX+
    Kia Sonet Variants Explained (हिंदी) | Real View Of All Variants! | HTE, HTK, HTK+, HTX, HTX+ & GTX+
    ഒക്ടോബർ 07, 2020 | 27521 Views
   • Kia Sonet India First Look | Do You Even Need A Seltos?! | Zigwheels.com
    Kia Sonet India First Look | Do You Even Need A Seltos?! | Zigwheels.com
    മെയ് 11, 2021 | 20032 Views
   • ये AUTOMATIC है सबसे बेस्ट! | iMT vs AMT vs CVT vs Torque Converter vs DCT | CarDekho.com
    ये AUTOMATIC है सबसे बेस्ट! | iMT vs AMT vs CVT vs Torque Converter vs DCT | CarDekho.com
    dec 01, 2020 | 79786 Views
   • Kia Sonet | Drivin’ Dreams | PowerDrift
    Kia Sonet | Drivin’ Dreams | PowerDrift
    ജനുവരി 04, 2021 | 23781 Views
   • Kia Sonet vs Hyundai Venue | Drag Race | Episode 1 | PowerDrift
    Kia Sonet vs Hyundai Venue | Drag Race | Episode 1 | PowerDrift
    ഏപ്രിൽ 08, 2021 | 27317 Views

   കിയ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ഷിമോഗ

   ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

   • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

   What ഐഎസ് the ഇന്ധനം tank capacity അതിലെ the കിയ Sonet?

   DevyaniSharma asked on 16 Nov 2023

   The fuel tank capacity of the Kia Sonet is 45 Liters.

   By Cardekho experts on 16 Nov 2023

   What ഐഎസ് the waiting period വേണ്ടി

   Abhijeet asked on 23 Oct 2023

   For the availability and waiting period, we would suggest you to please connect ...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 23 Oct 2023

   What are the available ഓഫറുകൾ വേണ്ടി

   Abhijeet asked on 12 Oct 2023

   Offers and discounts are provided by the brand or the dealership and may vary de...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 12 Oct 2023

   What is the സർവീസ് ചിലവ് of the KIA Sonet?

   Abhijeet asked on 25 Sep 2023

   For this, we'd suggest you please visit the nearest authorized service centr...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 25 Sep 2023

   What ഐഎസ് the boot space അതിലെ the കിയ Sonet?

   Abhijeet asked on 15 Sep 2023

   The Kia Sonat has a boot space of 392 litres.

   By Cardekho experts on 15 Sep 2023

   സൊനേടി വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

   നഗരംഓൺ റോഡ് വില
   ദേവാംഗിരിRs. 9 - 18.51 ലക്ഷം
   ഉദുപിRs. 9 - 18.51 ലക്ഷം
   ഹസ്സൻRs. 9 - 18.51 ലക്ഷം
   മാംഗളൂർRs. 9 - 18.51 ലക്ഷം
   ഹൂബ്ലിRs. 9 - 18.51 ലക്ഷം
   ഹോസ്റ്റസ്Rs. 9 - 18.51 ലക്ഷം
   കൂർഗ്Rs. 9 - 18.51 ലക്ഷം
   ടുംകൂർRs. 9 - 18.51 ലക്ഷം
   ഗോവRs. 8.65 - 17.34 ലക്ഷം
   നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
   space Image

   ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു കിയ കാറുകൾ

   • ജനപ്രിയമായത്
   • വരാനിരിക്കുന്നവ
   • കിയ സൊനേടി 2024
    കിയ സൊനേടി 2024
    Rs.8 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഏപ്രിൽ 15, 2024
   • കിയ കാർണിവൽ
    കിയ കാർണിവൽ
    Rs.40 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഏപ്രിൽ 20, 2024
   • കിയ സ്പോർട്ടേജ്
    കിയ സ്പോർട്ടേജ്
    Rs.25 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: jul 20, 2024
   • കിയ ev5
    കിയ ev5
    Rs.55 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 15, 2025
   • കിയ ev9
    കിയ ev9
    Rs.80 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഏപ്രിൽ 01, 2025
   * എക്സ്ഷോറൂം വില ഷിമോഗ ൽ
   ×
   We need your നഗരം to customize your experience