ടാടാ ടിയഗോ എവ് ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

Tata Tiago EV
243 അവലോകനങ്ങൾ
Rs.7.99 - 11.89 ലക്ഷം*
*എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി
view ഫെബ്രുവരി offer
Rating of ടാടാ ടിയഗോ എവ്
4.4/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 243 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

ടാടാ ടിയഗോ എവ് ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

 • എല്ലാം (243)
 • Mileage (25)
 • Performance (39)
 • Looks (47)
 • Comfort (65)
 • Engine (15)
 • Interior (34)
 • Power (25)
 • കൂടുതൽ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • CRITICAL
 • Outstanding

  Very good vehicle. I am using it and am satisfied with its safety features, comfort, and appearance.

  വഴി pawan sharma
  On: Feb 24, 2024 | 35 Views
 • for XT LR

  Amazing Car

  It's truly remarkable and wonderful. This innovation is not only environmentally friendly but also economically sustainable. It represents the future of the vehicle industry.

  വഴി user
  On: Feb 23, 2024 | 137 Views
 • A Perfect Choice For Cities

  Three months ago I purchased the Tata Tiago EV, and overall I am very satisfied with my choice. Tiago EV is a sleek and peaceful car that offers me a trouble-free driving ride. The vehicle has a moderate range of 200 km when fully charged which can be done through a home charger or public charging points. It is equipped with roomy interiors, an exc...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി garunendra
  On: Feb 22, 2024 | 212 Views
 • Tata Tiago EV Silent Power, Bold Performance In An Electric Hatch

  Best quiet Power and audacious interpretation in the Tata Tiago EV, an electric hatchback that is set to revise automotive Design. The Tiago EV is a high illustration of Tata's adventure into electric agent technology. Tata's fidelity to environmentally friendly and productive driving is shown off in its electric auto. The Tiago EV is poised to rev...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി soma
  On: Feb 19, 2024 | 489 Views
 • Excellent Car

  The Tata Tiago EV emerges as a smart choice for all riders, boasting a stylish look and delivering an excellent driving experience. Packed with features, including connectivity and safety features like airbags, it offers a well-rounded package. This eco-friendly and pocket-friendly option comes with zero emissions and low maintenance costs. The spa...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി raghavendra
  On: Feb 16, 2024 | 722 Views
 • Best Car

  A nice small family car comfortably accommodates four people, a bit of adjustment is needed for five. Ideal for individuals residing in big cities with established charging infrastructure.

  വഴി ganesh
  On: Feb 15, 2024 | 174 Views
 • Good Car

  Tata offers good EVs with a reliable reputation. I believe they are the best in the price range. Charging at home takes around 5 hours, providing an impressive range of almost 300 km. However, one downside is the handling.

  വഴി satish
  On: Feb 15, 2024 | 628 Views
 • Brillant Build Quality

  Tata Tiago EV is an entry-level four-wheeler in the Indian market. This car comes in two options which are divided by just the size of the battery in it. The build quality of this car is very impressive and the exterior design of this car is very good the interior of this car has cruise control, a cooling glove box, 3 driving mode shifter, TPMS, AB...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി akshay
  On: Feb 15, 2024 | 108 Views
 • Nice Car

  This car is impressive with a fantastic and mind-blowing appearance. It boasts good features and overall positioning.

  വഴി krishna arvind
  On: Feb 14, 2024 | 57 Views
 • Tata Tiago EV Electric Prowess In A Stylish City Cruiser.

  The Tata Tiago EV is Beyond exclusively an electric agent it's a sharp megacity sport fisherman with electric capabilities. The Tiago EV is a corroboration of Tata's fidelity to producing an electric auto that can be driven in City surroundings with release and performance thanks to its fragile size and emigration-free interpretation. This electric...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി nipun
  On: Feb 14, 2024 | 80 Views
 • The Tata Tiago EV Impresses With Its Seamless Blend Of Performanc...

  The Tata Tiago EV impresses with its seamless blend of performance and sustainability. Users appreciate its smooth electric drive, responsive acceleration, and eco friendly credentials. The spacious interior, well designed cabin, and user friendly features contribute to a comfortable driving experience. However, some mention a desire for an extende...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി alaric
  On: Feb 13, 2024 | 460 Views
 • Good Car

  This car is well-suited for Indian roads and offers impressive mileage, making it highly affordable for the middle class.

  വഴി sah
  On: Feb 12, 2024 | 194 Views
 • Driving Into The Future Tata Tiago EV Unveiled

  The Tata Tiago EV impresses with its seamless blend of style and sustainability. Users appreciate its zippy performance, responsive handling, and silent electric drive. The spacious cabin and well designed interiors earn praise, providing comfort for both driver and passengers. The intuitive infotainment system adds a modern touch, enhancing the ov...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി aditya
  On: Feb 12, 2024 | 142 Views
 • Tata Tiago EV Electric Hatchback Marvel

  Not only is the Tata Tiago EV a hatchback, but it also comes with electric driving precautions. The Tiago EV, with its appealing connotations and eco friendly Vehicleiness, demonstrates Tata?s commitment to be a hatchback that welcomes the future of electric mobility. This electric hatchback is a dedicated Tata plan Vehicle that combines the fun of...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി raman
  On: Feb 09, 2024 | 221 Views
 • Experience Electric Efficiency With The Tata Tiago EV Hatchback

  Experience electric productivity with the Tata Tiago EV Hatchback. This model offers a great mileage and genuine ride insight while being harmless to the ecosystem. The Tiago EV gives open to seating and a tranquil ride, settling on it a reasonable and feasible decision. With its electric powertrain, this hatchback conveys moment force and a smooth...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി aniket
  On: Feb 08, 2024 | 466 Views
 • Tata Tiago EV Electric Thrills In A Compact Package

  Electric thrills are acquainted with the bitsy agent request with the Tata Tiago EV. This agent offers a clean and thrilling driving experience by combining the electric drivetrain with the nimble and provident character of the Tiago. The Tiago EV is a friendly volition that also showcases Tata's fidelity to promoting electric mobility in Stylish a...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി pranav
  On: Feb 07, 2024 | 191 Views
 • Tata Tiago EV Electric Hatchback Innovation

  The Tata Tiago EV stimulates alot of innovation in the electric hatchback industry, providing an economic and also environmentally friendly solution for e vehicle users. With its modern look, small size and electric driving power, the Tiago EV is a representation of how seriously Tata takes urban mobility by offering clean and green solution. Becau...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി raj
  On: Feb 05, 2024 | 242 Views
 • Best Performance Car

  A great car within a reasonable budget, offering top-notch performance, spacious rear, and efficient fuel efficiency for long-distance travel.

  വഴി naveen singh
  On: Feb 04, 2024 | 77 Views
 • Great Car

  Tata's Tiago EV brings a novel spark to hatchbacks, blending style with eco-friendliness. Its up-to-date design and electric powertrain deliver a silent yet energetic city driving experience. The spacious interior now features additional electrical technology. As part of Tata's hybrid plan, the Tiago EV offers affordability and stylishness in the e...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി cibin
  On: Feb 01, 2024 | 211 Views
 • The Perfect Car

  If you are looking for an electric city hatchback that combines style, safety, and performance the Tata Tiago EV is a smart and likableCae choice for you. That offers a pretty good mid-level premium experience at an affordable price point. It has a good design with blue accents and a dual-tone theme. It has a 24kWh battery with a claimed range of 3...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sita
  On: Feb 01, 2024 | 226 Views
 • Electric Hatchback Innovation

  The Tata Tiago EV stimulates alot of innovation in the electric hatchback industry, providing an economic and also environmentally friendly solution for e vehicle users. With its modern look, small size and electric driving power, the Tiago EV is a representation of how seriously Tata takes urban mobility by offering clean and green solution. Becau...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി vamsi
  On: Jan 31, 2024 | 143 Views
 • Tata Tiago EV Compact Electric Charm

  The Tata Tiago EV brings compact electric fetish to the civic geography, offering a sharp andeco friendly driving experience. With its swish project, compact confines, and effective electric powertrain, the Tiago EV stands out as a hallmark of Tata's devotion to making electric mobility popular to all. This electric hatchback combines the dexterity...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ajay
  On: Jan 31, 2024 | 105 Views
 • Tata Tiago EV Electric Hatchback Charm

  The Tata Tiago EV brings an electric hatchback fetish to the van, combining compact confines with eco-friendly driving. With its coincidental project, electric powertrain, and effective features, the Tiago EV stands out as a hallmark of Tata's devotion to delivering an electric hatchback that caters to the requirements of civic motorists. This elec...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി kathryn
  On: Jan 30, 2024 | 132 Views
 • Electric Dynamism Redefining Compact Driving

  The Tata Tiago EV is a big change for small electric buses. It combines utility and looks very well. Driven by an electric motor, it provides a quick and easy-to-move megacity driving experience without leaving home. The Tiago EV's ultramodern look, which uses Tata's Impact Design intelligence makes the small auto more instigative. It focuses on la...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sachin
  On: Jan 25, 2024 | 114 Views
 • Tiago EV Sustainable Driving Excellence

  As a Tata Tiago EV owner, I am equally impressed by how well it blends driving pleasure with environmental responsibility. The 4 cycle's satiny, smooth Expression meets my assessments flawlessly, and I love the feeling of leaving a salutary jolt in geography. The cleverly targeted, fountainnamed interior that puts electronics first truly adds more ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sushma
  On: Jan 24, 2024 | 444 Views
 • Tata Tiago EV Compact Electric Thrills

  Since it's pleasurable to punch an electric agent, I buy the Tata Tiago EV Spark is a surprise electric hatchback. Its working out electric motor and delicate elevation make it full for trading in metropolises. Its tasteful Design and canny internals show off Tata's devotion to linking originality with standard practicality. The model's surprising ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി shanker rao
  On: Jan 23, 2024 | 272 Views
 • Middle Class Companion

  The Tata Tiago EV exceeded my expectations. Its awesome design makes it perfect for city driving, and the electric variant maintains its fun-to-drive nature. My personal experience with it highlighted the impressive range for its price. The cabin feels surprisingly spacious and is sufficient for my family of 4 people. Charging is too easy, especial...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി chaitanya
  On: Jan 22, 2024 | 389 Views
 • Tata Tiago EV Electric Driving Delight

  The Tata Tigor EV and have been satisfied with its reasonableness and an incentive for cash. The Tigor EV has an ARAI affirmed scope of 306 km which is adequate for day to day use. The 72 HP long lasting magnet simultaneous engine gives great execution to a vehicle in its group.While the ride quality and inside materials could be better, the not in...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി salma
  On: Jan 19, 2024 | 383 Views
 • Revitalizing Drive In Tata Tiago EV

  My Tata Tiago EV has been nothing short of superb. Its electric motor offers seamless acceleration from a standstill, assuring an animated driving experience. The compact design creates a modern vibe that I found enchanting. Inside, space is well optimized delivering high comfort. Moreover the thoughtfully laid out dashboard and controls were conve...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി shatanik
  On: Jan 17, 2024 | 387 Views
 • Jolting Hatchback Tastefulness

  The Tata Tiago EV is a major move in electric driving. It joins being great for the climate with having some good times while you're pursuing in and out of town, all piece of an astonishing little vehicle to drive. Keeping Tata's Plan Reasoning, the outer layer of Tiago EV shows oldness with a wind from power. The lodge has bunches of room, present...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി prateek
  On: Jan 15, 2024 | 198 Views
Not Sure, Which car to buy?

Let us help you find the dream car

Compare Variants of ടാടാ ടിയഗോ എവ്

 • ഇലക്ട്രിക്ക്

User Reviews on ടിയഗോ എവ് Alternatives

Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

 • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

What safety features does the Tata Tiago EV have?

Devyani asked on 24 Feb 2024

The Tata Tiago EV typically comes with safety features such as dual front airbag...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By CarDekho Experts on 24 Feb 2024

Does the Tata Tiago EV support fast charging?

Devyani asked on 24 Feb 2024

Yes, the Tata Tiago EV supports fast charging, allowing for quicker charging tim...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By CarDekho Experts on 24 Feb 2024

Is the Tata Tiago EV eligible for government incentives or rebates?

Devyani asked on 24 Feb 2024

In many countries, electric vehicles like the Tata Tiago EV are eligible for gov...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By CarDekho Experts on 24 Feb 2024

What kind of warranty does Tata offer for the Tiago EV's battery?

Devyani asked on 21 Feb 2024

Tata typically offers a warranty for the Tiago EV's battery pack, covering i...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By CarDekho Experts on 21 Feb 2024

What is the top speed of the Tata Tiago EV?

Devyani asked on 21 Feb 2024

The top speed of the Tata Tiago EV is around 120 kilometers per hour.

By CarDekho Experts on 21 Feb 2024

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ടാടാ കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയമായത്
 • വരാനിരിക്കുന്നവ
 • ടാടാ altroz racer
  ടാടാ altroz racer
  Rs.10 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: മാർച്ച് 20, 2024
 • ടാടാ curvv ev
  ടാടാ curvv ev
  Rs.20 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: jul 16, 2024
 • ടാടാ curvv
  ടാടാ curvv
  Rs.10.50 - 11.50 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: aug 15, 2024
 • ടാടാ avinya
  ടാടാ avinya
  Rs.30 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 02, 2025
 • ടാടാ harrier ev
  ടാടാ harrier ev
  Rs.30 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഏപ്രിൽ 01, 2025

ജനപ്രിയ

* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience