വേരിയന്റുകൾon-road price
മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി ചുവപ്പ് editionRs. 11.52 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്ഇRs. 6.91 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി prm opt dtRs. 12.63 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം opt dtRs. 11.42 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്എൽRs. 9.34 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം optRs. 12.45 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി പ്രീമിയം dtRs. 9.80 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയംRs. 12.16 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്എൽRs. 7.93 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി dtRs. 11.42 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി ചുവപ്പ് editionRs. 9.07 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയംRs. 10.95 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം dtRs. 12.34 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വിRs. 8.80 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി പ്രീമിയംRs. 9.62 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം dtRs. 11.12 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം optRs. 11.23 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി എക്സിക്യൂട്ടീവ്Rs. 8.36 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വിRs. 11.23 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് എക്സ്വി dtRs. 8.98 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വിRs. 10.37 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി ചുവപ്പ് editionRs. 10.66 ലക്ഷം*
മാഗ്നൈറ്റ് ടർബോ എക്സ്വി dtRs. 10.55 ലക്ഷം*
കൂടുതല് വായിക്കുക

നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ഓൺ റോഡ് വില കല്യാൺ

**നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് price is not available in കല്യാൺ, currently showing price in മറുവശത്ത്

this model has പെടോള് variant only
എക്സ്ഇ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.5,97,400
ആർ ടി ഒRs.65,714
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.28,246
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.6,91,360*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ്Rs.6.91 ലക്ഷം*
എക്സ്എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,86,500
ആർ ടി ഒRs.75,515
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.31,281
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.7,93,296*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്എൽ(പെടോള്)Rs.7.93 ലക്ഷം*
എക്സ്വി എക്സിക്യൂട്ടീവ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,23,500
ആർ ടി ഒRs.79,585
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.32,542
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.8,35,627*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്വി എക്സിക്യൂട്ടീവ്(പെടോള്)Rs.8.36 ലക്ഷം*
എക്സ്വി(പെടോള്) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,61,900
ആർ ടി ഒRs.83,809
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.33,850
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.8,79,559*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്വി(പെടോള്)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.8.80 ലക്ഷം*
xv dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,77,900
ആർ ടി ഒRs.85,569
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,395
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.8,97,864*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
xv dt(പെടോള്)Rs.8.98 ലക്ഷം*
എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,86,000
ആർ ടി ഒRs.86,460
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.34,671
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.9,07,131*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)Rs.9.07 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്എൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,09,4,00
ആർ ടി ഒRs.89,034
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.35,468
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.9,33,902*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടർബോ എക്സ്എൽ(പെടോള്)Rs.9.34 ലക്ഷം*
എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,33,900
ആർ ടി ഒRs.91,729
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,303
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.9,61,932*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)Rs.9.62 ലക്ഷം*
xv premium dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.849,900
ആർ ടി ഒRs.93,489
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.36,848
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.9,80,237*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
xv premium dt(പെടോള്)Rs.9.80 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,99,5,00
ആർ ടി ഒRs.98,945
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.38,538
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.10,36,983*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടർബോ എക്സ്വി(പെടോള്)Rs.10.37 ലക്ഷം*
turbo xv dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.915,5,00
ആർ ടി ഒRs.1,00,705
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.39,083
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.10,55,288*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
turbo xv dt(പെടോള്)Rs.10.55 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.924,5,00
ആർ ടി ഒRs.1,01,695
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.39,389
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.10,65,584*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടർബോ എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)Rs.10.66 ലക്ഷം*
ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,49,900
ആർ ടി ഒRs.1,04,489
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,255
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.10,94,644*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടർബോ എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)Rs.10.95 ലക്ഷം*
turbo xv premium dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.965,5,00
ആർ ടി ഒRs.1,06,205
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,786
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.11,12,491*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
turbo xv premium dt(പെടോള്)Rs.11.12 ലക്ഷം*
turbo xv premium opt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,74,900
ആർ ടി ഒRs.1,07,239
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,106
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.11,23,245*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
turbo xv premium opt(പെടോള്)Rs.11.23 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,74,900
ആർ ടി ഒRs.1,07,239
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,106
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.11,23,245*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി(പെടോള്)Rs.11.23 ലക്ഷം*
turbo xv premium opt dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.990,900
ആർ ടി ഒRs.1,08,999
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,651
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.11,41,550*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
turbo xv premium opt dt(പെടോള്)Rs.11.42 ലക്ഷം*
turbo cvt xv dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,90,900
ആർ ടി ഒRs.1,08,999
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,651
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.11,41,550*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
turbo cvt xv dt(പെടോള്)Rs.11.42 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.999,9,99
ആർ ടി ഒRs.1,09,999
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,961
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.11,51,960*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി ചുവപ്പ് edition(പെടോള്)Rs.11.52 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,37,500
ആർ ടി ഒRs.1,24,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,239
othersRs.10,375
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.12,15,614*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം(പെടോള്)Rs.12.16 ലക്ഷം*
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,53,500
ആർ ടി ഒRs.1,26,420
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,784
othersRs.10,535
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.12,34,239*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ടർബോ സി.വി.ടി എക്സ്വി പ്രീമിയം dt(പെടോള്)Rs.12.34 ലക്ഷം*
turbo cvt xv premium opt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,062,500
ആർ ടി ഒRs.1,27,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,091
othersRs.10,625
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.12,44,716*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
turbo cvt xv premium opt(പെടോള്)Rs.12.45 ലക്ഷം*
turbo cvt xv prm opt dt(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,78,500
ആർ ടി ഒRs.1,29,420
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,636
othersRs.10,785
on-road വില in മറുവശത്ത് : (not available ഇൻ കല്യാൺ)Rs.12,63,341*
Nissan
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
turbo cvt xv prm opt dt(പെടോള്)(top model)Rs.12.63 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources

വില താരതമ്യം ചെയ്യു മാഗ്നൈറ്റ് പകരമുള്ളത്

മാഗ്നൈറ്റ് ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്
 • യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

  4.3/5
  അടിസ്ഥാനപെടുത്തി302 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
  • എല്ലാം (302)
  • Price (83)
  • Service (23)
  • Mileage (69)
  • Looks (100)
  • Comfort (63)
  • Space (20)
  • Power (22)
  • More ...
  • ഏറ്റവും പുതിയ
  • സഹായകമാണ്
  • CRITICAL
  • Ultimate Experience With Nissan Magnite MT XV

   Very comfortable, and has a powerful SUV. Outperforms all automatics in a price range of Under 10 lakhs. Driving is very smooth and a quiet ride. Looks are quite classy t...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി shiv naik
   On: Nov 26, 2022 | 875 Views
  • Worth Considering

   Have the top variant of the Nissan Magnite with Automatic transmission and turbo petrol engine in Dual tone red colour. Overall I would say the buit quality is average an...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി വാനി
   On: Nov 12, 2022 | 4885 Views
  • Best Mid-Size Compact SUV At An Affordable Price

   This is the best mid-size compact SUV at an affordable price. It's easy to drive, smooth, comfortable, stylish, & safest car also.

   വഴി suryakash nayak sk
   On: Nov 05, 2022 | 96 Views
  • One Of The Best SUV

   The all-new Nissan Magnite is a very good car. It gives tough competition to its competitors in all the segments like comfort, price, features, safety, and design also. N...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി vineet fouzdar usrani
   On: Oct 06, 2022 | 4032 Views
  • Good Family Suv Car

   Good driving experience so far. There is no lag. The sound system, gearbox engine, and features are good and the best in this price segment.

   വഴി rajeev singh
   On: Oct 06, 2022 | 115 Views
  • എല്ലാം മാഗ്നൈറ്റ് വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

  നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റ് വീഡിയോകൾ

  • QuickNews Nissan Magnite
   QuickNews Nissan Magnite
   ഏപ്രിൽ 19, 2021
  • Best Compact SUV in India : PowerDrift
   Best Compact SUV in India : PowerDrift
   ജൂൺ 21, 2021
  • 2020 Nissan Magnite Review | Ready For The Revival? | Zigwheels.com
   2020 Nissan Magnite Review | Ready For The Revival? | Zigwheels.com
   ഏപ്രിൽ 19, 2021

  ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

  space Image

  ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

  • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

  Does എക്സ്വി പ്രീമിയം have wireless charger pad?

  Vishal asked on 17 Sep 2022

  Nissan Magnite XV Premium does not feature wireless charging pad.

  By Cardekho experts on 17 Sep 2022

  What is ഓൺ റോഡ് വില Bangalore?

  7795256034@cardekho.com asked on 30 Aug 2022

  {tagged_user_list}3921592

  By Cardekho experts on 30 Aug 2022

  What is ഓൺ റോഡ് വില Ahmedabad?

  PIYUSH asked on 17 Jul 2022

  Nissan Magnite is priced from INR 5.88 - 10.56 Lakh (Ex-showroom Price in Ahmeda...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 17 Jul 2022

  How much വില ജയ്പൂർ ൽ

  VinodRao asked on 30 May 2022

  The Nissan Magnite is expected to be priced from INR 5.88 - 10.56 Lakh (Ex-showr...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 30 May 2022

  How much വില Murshidabad? ൽ

  Asrof asked on 22 Feb 2022

  Nissan Magnite is priced from INR 5.76 - 10.15 Lakh (Ex-showroom Price in Murshi...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 22 Feb 2022

  മാഗ്നൈറ്റ് വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

  നഗരംഓൺ റോഡ് വില
  മറുവശത്ത്Rs. 6.91 - 12.63 ലക്ഷം
  നവി മുമ്പൈRs. 6.91 - 12.63 ലക്ഷം
  പാൻവൽRs. 6.91 - 12.63 ലക്ഷം
  മുംബൈRs. 6.92 - 12.64 ലക്ഷം
  പൂണെRs. 7.09 - 12.86 ലക്ഷം
  സിൽവാസ്സRs. 6.41 - 11.66 ലക്ഷം
  വാപ്പിRs. 6.61 - 11.99 ലക്ഷം
  നവസരിRs. 6.61 - 11.99 ലക്ഷം
  നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  space Image

  ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു നിസ്സാൻ കാറുകൾ

  • ഉപകമിങ്
  * എക്സ്ഷോറൂം വില കല്യാൺ ൽ
  ×
  We need your നഗരം to customize your experience