എംജി ഹെക്റ്റർ പ്ലസ് ഓൺ റോഡ് വില മഹാസമുന്ദ്

**എംജി ഹെക്റ്റർ പ്ലസ് price is not available in മഹാസമുന്ദ്, currently showing price in റായ്പൂർ

2.0 സ്മാർട്ട് 7 str(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,975,8,00
ആർ ടി ഒRs.1,77,822
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,03,266
othersRs.19,758
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.22,76,646*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എംജി ഹെക്റ്റർ പ്ലസ്Rs.22.77 ലക്ഷം*
2.0 സ്മാർട്ട് പ്രൊ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,079,800
ആർ ടി ഒRs.1,87,182
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,07,163
othersRs.20,798
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.23,94,943*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
2.0 സ്മാർട്ട് പ്രൊ(ഡീസൽ)Rs.23.95 ലക്ഷം*
2.0 sharp പ്രൊ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,20,800
ആർ ടി ഒRs.1,99,872
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,12,447
othersRs.22,208
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.25,55,327*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
2.0 sharp പ്രൊ(ഡീസൽ)Rs.25.55 ലക്ഷം*
2.0 sharp പ്രൊ 7 str(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,220,8,00
ആർ ടി ഒRs.1,99,872
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,12,447
othersRs.22,208
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.25,55,327*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
2.0 sharp പ്രൊ 7 str(ഡീസൽ)(top model)Rs.25.55 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ സ്മാർട്ട് 7 str(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,749,8,00
ആർ ടി ഒRs.1,57,482
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.75,347
othersRs.17,498
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.20,00,127*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ സ്മാർട്ട് 7 str(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.20 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,14,800
ആർ ടി ഒRs.1,81,332
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.84,826
othersRs.20,148
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.23,01,106*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ(പെടോള്)Rs.23.01 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,014,800
ആർ ടി ഒRs.1,81,332
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.84,826
othersRs.20,148
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.23,01,106*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ 7 str(പെടോള്)Rs.23.01 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,47,8,00
ആർ ടി ഒRs.1,93,302
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.89,584
othersRs.21,478
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.24,52,164*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.24.52 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ സി.വി.ടി 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,47,800
ആർ ടി ഒRs.1,93,302
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.89,584
othersRs.21,478
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.24,52,164*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ സി.വി.ടി 7 str(പെടോള്)Rs.24.52 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ savvy പ്രൊ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,42,800
ആർ ടി ഒRs.2,01,852
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,982
othersRs.22,428
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.25,60,062*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ savvy പ്രൊ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.25.60 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ savvy പ്രൊ സി.വി.ടി 7 str(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,42,800
ആർ ടി ഒRs.2,01,852
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,982
othersRs.22,428
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.25,60,062*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ savvy പ്രൊ സി.വി.ടി 7 str(പെടോള്)(top model)Rs.25.60 ലക്ഷം*
2.0 സ്മാർട്ട് 7 str(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,975,8,00
ആർ ടി ഒRs.1,77,822
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,03,266
othersRs.19,758
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.22,76,646*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എംജി ഹെക്റ്റർ പ്ലസ്Rs.22.77 ലക്ഷം*
2.0 സ്മാർട്ട് പ്രൊ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,079,800
ആർ ടി ഒRs.1,87,182
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,07,163
othersRs.20,798
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.23,94,943*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
2.0 സ്മാർട്ട് പ്രൊ(ഡീസൽ)Rs.23.95 ലക്ഷം*
2.0 sharp പ്രൊ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,20,800
ആർ ടി ഒRs.1,99,872
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,12,447
othersRs.22,208
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.25,55,327*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
2.0 sharp പ്രൊ(ഡീസൽ)Rs.25.55 ലക്ഷം*
2.0 sharp പ്രൊ 7 str(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,220,8,00
ആർ ടി ഒRs.1,99,872
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,12,447
othersRs.22,208
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.25,55,327*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
2.0 sharp പ്രൊ 7 str(ഡീസൽ)(top model)Rs.25.55 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ സ്മാർട്ട് 7 str(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,749,8,00
ആർ ടി ഒRs.1,57,482
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.75,347
othersRs.17,498
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.20,00,127*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എംജി ഹെക്റ്റർ പ്ലസ്Rs.20 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,14,800
ആർ ടി ഒRs.1,81,332
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.84,826
othersRs.20,148
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.23,01,106*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ(പെടോള്)Rs.23.01 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,014,800
ആർ ടി ഒRs.1,81,332
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.84,826
othersRs.20,148
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.23,01,106*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ 7 str(പെടോള്)Rs.23.01 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,47,8,00
ആർ ടി ഒRs.1,93,302
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.89,584
othersRs.21,478
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.24,52,164*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.24.52 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ സി.വി.ടി 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,47,800
ആർ ടി ഒRs.1,93,302
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.89,584
othersRs.21,478
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.24,52,164*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ സി.വി.ടി 7 str(പെടോള്)Rs.24.52 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ savvy പ്രൊ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,42,800
ആർ ടി ഒRs.2,01,852
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,982
othersRs.22,428
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.25,60,062*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ savvy പ്രൊ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.25.60 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ savvy പ്രൊ സി.വി.ടി 7 str(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,42,800
ആർ ടി ഒRs.2,01,852
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,982
othersRs.22,428
on-road വില in റായ്പൂർ : (not available ഇൻ മഹാസമുന്ദ്)Rs.25,60,062*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ savvy പ്രൊ സി.വി.ടി 7 str(പെടോള്)(top model)Rs.25.60 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ഹെക്റ്റർ പ്ലസ് പകരമുള്ളത്

ഹെക്റ്റർ പ്ലസ് ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  Found what you were looking for?

  എംജി ഹെക്റ്റർ പ്ലസ് ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

  4.4/5
  അടിസ്ഥാനപെടുത്തി6 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
  • എല്ലാം (6)
  • Mileage (3)
  • Looks (3)
  • Comfort (3)
  • Space (1)
  • Engine (1)
  • Interior (3)
  • Seat (1)
  • More ...
  • ഏറ്റവും പുതിയ
  • സഹായകമാണ്
  • MG Hector Plus Premium

   Spacious and well-appointed interiors, excellent visibility, and more amenities now Third row: The final row has enough room to comfortably fit persons of average he...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി aditi
   On: Mar 30, 2023 | 48 Views
  • The Mg Hector Plus - Sharp As A Knife... Or Not?

   The mg hector plus automatic sharp petrol is a superb car. In terms of features, this outshines all models. The only problem with the features is the once-anticipated in-...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി amit thadani
   On: Mar 11, 2023 | 2713 Views
  • Hactor Looks Immensely Huge

   My friend bought new hector plus last week. It looks immensely huge and impressive. The connected tail lights look better than the old hector and give premium look from t...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി roneet seth
   On: Mar 02, 2023 | 1417 Views
  • Wonderful Deal, Don't Overthink Just Buy It

   I bought this car on 13/10/2022. It was my daughter's birthday. The car is super comfortable. Its mileage is fantastic. The panoramic sunroof is lit. It gives an I pad pr...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി samikshya sahoo
   On: Feb 15, 2023 | 3171 Views
  • MG Is The Best

   I really appreciate MG because I am using an MG Hector and now I am switching to Hector Plus, I have a good experience to say something about MG. I love this ca...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി mohammed sufiyan
   On: Feb 14, 2023 | 1112 Views
  • എല്ലാം ഹെക്റ്റർ പ്ലസ് അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

  ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

  space Image

  ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

  • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

  Give the engine specifications of MG Hector Plus?

  DevyaniSharma asked on 26 Feb 2023

  The facelifted SUV gets the same engine options as the outgoing model: a 1.5-lit...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 26 Feb 2023

  How many colours are available എംജി ഹെക്റ്റർ Plus? ൽ

  DevyaniSharma asked on 16 Feb 2023

  MG Hector Plus is available in 7 different colours - Havana Grey, Candy White Wi...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 16 Feb 2023

  ഹെക്റ്റർ പ്ലസ് വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

  നഗരംഓൺ റോഡ് വില
  റായ്പൂർRs. 20 - 25.60 ലക്ഷം
  ബിലാസ്പൂർRs. 20 - 25.60 ലക്ഷം
  സാമ്പാൽപൂർRs. 20.18 - 25.82 ലക്ഷം
  അംബികാപൂർRs. 20 - 25.60 ലക്ഷം
  ചന്ദപൂർRs. 20.53 - 26.89 ലക്ഷം
  നഗ്പൂർRs. 20.53 - 26.89 ലക്ഷം
  ജബൽപുർRs. 20.18 - 27.11 ലക്ഷം
  ആംഗൽRs. 20.18 - 25.82 ലക്ഷം
  നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  space Image

  ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു എംജി കാറുകൾ

  • പോപ്പുലർ
  • ഉപകമിങ്
  • എംജി comet ev
   എംജി comet ev
   Rs.9 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഏപ്രിൽ 15, 2023
  • എംജി rc-6
   എംജി rc-6
   Rs.18 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: jul 15, 2023
  • എംജി 3
   എംജി 3
   Rs.6 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: dec 06, 2023
  • എംജി ബയോജുൻ 510
   എംജി ബയോജുൻ 510
   Rs.11 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: dec 15, 2023
  • എംജി 5 ev
   എംജി 5 ev
   Rs.27 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 02, 2024
  * എക്സ്ഷോറൂം വില മഹാസമുന്ദ് ൽ
  ×
  We need your നഗരം to customize your experience