എംജി ഹെക്റ്റർ പ്ലസ് ഓൺ റോഡ് വില കരിമാൻ ഗഞ്ച്

**എംജി ഹെക്റ്റർ പ്ലസ് price is not available in കരിമാൻ ഗഞ്ച്, currently showing price in ഗുവാഹത്തി

2.0 സ്മാർട്ട് 7 str(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,75,800
ആർ ടി ഒRs.1,77,822
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,03,266
othersRs.19,758
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.22,76,646*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എംജി ഹെക്റ്റർ പ്ലസ്Rs.22.77 ലക്ഷം*
2.0 സ്മാർട്ട് പ്രൊ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,79,800
ആർ ടി ഒRs.2,49,576
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,07,163
othersRs.20,798
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.24,57,337*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
2.0 സ്മാർട്ട് പ്രൊ(ഡീസൽ)Rs.24.57 ലക്ഷം*
2.0 sharp പ്രൊ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,220,8,00
ആർ ടി ഒRs.2,66,496
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,12,447
othersRs.22,208
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.26,21,951*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
2.0 sharp പ്രൊ(ഡീസൽ)Rs.26.22 ലക്ഷം*
2.0 sharp പ്രൊ 7 str(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,220,800
ആർ ടി ഒRs.2,66,496
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,12,447
othersRs.22,208
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.26,21,951*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
2.0 sharp പ്രൊ 7 str(ഡീസൽ)(top model)Rs.26.22 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ സ്മാർട്ട് 7 str(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,49,800
ആർ ടി ഒRs.1,57,482
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.75,347
othersRs.17,498
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.20,00,127*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ സ്മാർട്ട് 7 str(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.20 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2014,800
ആർ ടി ഒRs.2,41,776
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.84,826
othersRs.20,148
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.23,61,550*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ(പെടോള്)Rs.23.62 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,14,800
ആർ ടി ഒRs.2,41,776
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.84,826
othersRs.20,148
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.23,61,550*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ 7 str(പെടോള്)Rs.23.62 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,147,800
ആർ ടി ഒRs.2,57,736
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.89,584
othersRs.21,478
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.25,16,598*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.25.17 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ സി.വി.ടി 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,47,800
ആർ ടി ഒRs.2,57,736
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.89,584
othersRs.21,478
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.25,16,598*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ സി.വി.ടി 7 str(പെടോള്)Rs.25.17 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ savvy പ്രൊ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,42,800
ആർ ടി ഒRs.2,69,136
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,982
othersRs.22,428
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.26,27,346*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ savvy പ്രൊ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.26.27 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ savvy പ്രൊ സി.വി.ടി 7 str(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,242,8,00
ആർ ടി ഒRs.2,69,136
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,982
othersRs.22,428
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.26,27,346*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ savvy പ്രൊ സി.വി.ടി 7 str(പെടോള്)(top model)Rs.26.27 ലക്ഷം*
2.0 സ്മാർട്ട് 7 str(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,75,800
ആർ ടി ഒRs.1,77,822
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,03,266
othersRs.19,758
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.22,76,646*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എംജി ഹെക്റ്റർ പ്ലസ്Rs.22.77 ലക്ഷം*
2.0 സ്മാർട്ട് പ്രൊ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,79,800
ആർ ടി ഒRs.2,49,576
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,07,163
othersRs.20,798
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.24,57,337*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
2.0 സ്മാർട്ട് പ്രൊ(ഡീസൽ)Rs.24.57 ലക്ഷം*
2.0 sharp പ്രൊ(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,220,8,00
ആർ ടി ഒRs.2,66,496
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,12,447
othersRs.22,208
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.26,21,951*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
2.0 sharp പ്രൊ(ഡീസൽ)Rs.26.22 ലക്ഷം*
2.0 sharp പ്രൊ 7 str(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,220,800
ആർ ടി ഒRs.2,66,496
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.1,12,447
othersRs.22,208
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.26,21,951*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
2.0 sharp പ്രൊ 7 str(ഡീസൽ)(top model)Rs.26.22 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ സ്മാർട്ട് 7 str(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,49,800
ആർ ടി ഒRs.1,57,482
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.75,347
othersRs.17,498
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.20,00,127*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
എംജി ഹെക്റ്റർ പ്ലസ്Rs.20 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2014,800
ആർ ടി ഒRs.2,41,776
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.84,826
othersRs.20,148
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.23,61,550*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ(പെടോള്)Rs.23.62 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,14,800
ആർ ടി ഒRs.2,41,776
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.84,826
othersRs.20,148
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.23,61,550*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ 7 str(പെടോള്)Rs.23.62 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,147,800
ആർ ടി ഒRs.2,57,736
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.89,584
othersRs.21,478
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.25,16,598*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.25.17 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ സി.വി.ടി 7 str(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,47,800
ആർ ടി ഒRs.2,57,736
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.89,584
othersRs.21,478
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.25,16,598*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ sharp പ്രൊ സി.വി.ടി 7 str(പെടോള്)Rs.25.17 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ savvy പ്രൊ സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,42,800
ആർ ടി ഒRs.2,69,136
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,982
othersRs.22,428
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.26,27,346*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ savvy പ്രൊ സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.26.27 ലക്ഷം*
1.5 ടർബോ savvy പ്രൊ സി.വി.ടി 7 str(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,242,8,00
ആർ ടി ഒRs.2,69,136
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.92,982
othersRs.22,428
on-road വില in ഗുവാഹത്തി : (not available ഇൻ കരിമാൻ ഗഞ്ച്)Rs.26,27,346*
MG
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view മാർച്ച് offer
1.5 ടർബോ savvy പ്രൊ സി.വി.ടി 7 str(പെടോള്)(top model)Rs.26.27 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ഹെക്റ്റർ പ്ലസ് പകരമുള്ളത്

ഹെക്റ്റർ പ്ലസ് ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  Found what you were looking for?

  എംജി ഹെക്റ്റർ പ്ലസ് ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

  4.4/5
  അടിസ്ഥാനപെടുത്തി5 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
  • എല്ലാം (5)
  • Mileage (3)
  • Looks (3)
  • Comfort (2)
  • Space (1)
  • Engine (1)
  • Interior (2)
  • Seat (1)
  • More ...
  • ഏറ്റവും പുതിയ
  • സഹായകമാണ്
  • The Mg Hector Plus - Sharp As A Knife... Or Not?

   The mg hector plus automatic sharp petrol is a superb car. In terms of features, this outshines all models. The only problem with the features is the once-anticipated in-...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി amit thadani
   On: Mar 11, 2023 | 1938 Views
  • Hactor Looks Immensely Huge

   My friend bought new hector plus last week. It looks immensely huge and impressive. The connected tail lights look better than the old hector and give premium look from t...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി roneet seth
   On: Mar 02, 2023 | 1259 Views
  • Wonderful Deal, Don't Overthink Just Buy It

   I bought this car on 13/10/2022. It was my daughter's birthday. The car is super comfortable. Its mileage is fantastic. The panoramic sunroof is lit. It gives an I pad pr...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി samikshya sahoo
   On: Feb 15, 2023 | 3018 Views
  • MG Is The Best

   I really appreciate MG because I am using an MG Hector and now I am switching to Hector Plus, I have a good experience to say something about MG. I love this ca...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി mohammed sufiyan
   On: Feb 14, 2023 | 1101 Views
  • An Expensive But Worth The Money Car

   Style - The car looks more stylish now, thanks to the front facia and the new red color that makes it look punchy. Mileage- A factor to be worried about as the new face-l...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി adinath
   On: Jan 11, 2023 | 8113 Views
  • എല്ലാം ഹെക്റ്റർ പ്ലസ് അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

  ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

  space Image

  ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

  • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

  Give the engine specifications of MG Hector Plus?

  DevyaniSharma asked on 26 Feb 2023

  The facelifted SUV gets the same engine options as the outgoing model: a 1.5-lit...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 26 Feb 2023

  How many colours are available എംജി ഹെക്റ്റർ Plus? ൽ

  DevyaniSharma asked on 16 Feb 2023

  MG Hector Plus is available in 7 different colours - Havana Grey, Candy White Wi...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 16 Feb 2023

  ഹെക്റ്റർ പ്ലസ് വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

  നഗരംഓൺ റോഡ് വില
  ഗുവാഹത്തിRs. 20 - 26.27 ലക്ഷം
  ദിബ്രുഗഡ്Rs. 20 - 26.27 ലക്ഷം
  കൊൽക്കത്തRs. 19.28 - 24.66 ലക്ഷം
  പട്നRs. 20.93 - 27.12 ലക്ഷം
  റാഞ്ചിRs. 20 - 25.60 ലക്ഷം
  ഭുവനേശ്വർRs. 20.18 - 25.82 ലക്ഷം
  ലക്നൗRs. 20.34 - 26.01 ലക്ഷം
  റായ്പൂർRs. 20 - 25.60 ലക്ഷം
  നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  space Image

  ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു എംജി കാറുകൾ

  • പോപ്പുലർ
  • ഉപകമിങ്
  • എംജി comet ev
   എംജി comet ev
   Rs.9 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഏപ്രിൽ 15, 2023
  • എംജി rc-6
   എംജി rc-6
   Rs.18 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: jul 15, 2023
  • എംജി 3
   എംജി 3
   Rs.6 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: dec 06, 2023
  • എംജി ബയോജുൻ 510
   എംജി ബയോജുൻ 510
   Rs.11 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: dec 15, 2023
  • എംജി 5 ev
   എംജി 5 ev
   Rs.27 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
   പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 02, 2024
  * എക്സ്ഷോറൂം വില കരിമാൻ ഗഞ്ച് ൽ
  ×
  We need your നഗരം to customize your experience