മാരുതി ആൾട്ടോ 800 2016-2019 ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

മാരുതി ആൾട്ടോ 800 2016-2019 ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

എസ്റ്റിഡി(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,52,882
ആർ ടി ഒRs.10,115
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.16,759
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.2,79,756*
മാരുതി ആൾട്ടോ 800 2016-2019Rs.2.80 ലക്ഷം*
എസ്റ്റിഡി ഒപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,58,882
ആർ ടി ഒRs.10,355
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.16,969
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.2,86,206*
എസ്റ്റിഡി ഒപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.2.86 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,83,003
ആർ ടി ഒRs.11,320
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.17,815
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,12,138*
എൽഎക്സ്(പെടോള്)Rs.3.12 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ് ഒപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,89,003
ആർ ടി ഒRs.11,560
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.18,025
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,18,588*
എൽഎക്സ് ഒപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.3.19 ലക്ഷം*
LXI ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,16,947
ആർ ടി ഒRs.12,677
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.19,004
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,48,628*
LXI ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.3.49 ലക്ഷം*
tour h(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.317,000
ആർ ടി ഒRs.12,680
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.19,006
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,48,686*
tour h(പെടോള്)Rs.3.49 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്ഐ ms dhoni edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.322,000
ആർ ടി ഒRs.12,880
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.19,182
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,54,062*
എൽഎക്സ്ഐ ms dhoni edition(പെടോള്)Rs.3.54 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,29,9,47
ആർ ടി ഒRs.13,197
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.19,460
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,62,604*
വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.3.63 ലക്ഷം*
ഉത്സവ് പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,35,000
ആർ ടി ഒRs.13,400
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.19,637
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,68,037*
ഉത്സവ് പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.3.68 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,35,9,47
ആർ ടി ഒRs.13,437
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.19,670
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,69,054*
വിഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.3.69 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,56,000
ആർ ടി ഒRs.14,240
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.20,373
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,90,613*
എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്)(top model)Rs.3.91 ലക്ഷം*
സിഎൻജി എൽഎക്സ്ഐ(സിഎൻജി) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,76,576
ആർ ടി ഒRs.15,063
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.21,095
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,12,734*
സിഎൻജി എൽഎക്സ്ഐ(സിഎൻജി)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.4.13 ലക്ഷം*
സിഎൻജി എൽഎക്സ്ഐ ഒപ്ഷണൽ(സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.379,519
ആർ ടി ഒRs.15,180
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.21,198
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,15,897*
സിഎൻജി എൽഎക്സ്ഐ ഒപ്ഷണൽ(സിഎൻജി)(top model)Rs.4.16 ലക്ഷം*
എസ്റ്റിഡി(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,52,882
ആർ ടി ഒRs.10,115
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.16,759
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.2,79,756*
മാരുതി ആൾട്ടോ 800 2016-2019Rs.2.80 ലക്ഷം*
എസ്റ്റിഡി ഒപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,58,882
ആർ ടി ഒRs.10,355
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.16,969
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.2,86,206*
എസ്റ്റിഡി ഒപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.2.86 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,83,003
ആർ ടി ഒRs.11,320
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.17,815
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,12,138*
എൽഎക്സ്(പെടോള്)Rs.3.12 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ് ഒപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,89,003
ആർ ടി ഒRs.11,560
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.18,025
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,18,588*
എൽഎക്സ് ഒപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.3.19 ലക്ഷം*
LXI ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,16,947
ആർ ടി ഒRs.12,677
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.19,004
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,48,628*
LXI ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.3.49 ലക്ഷം*
tour h(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.317,000
ആർ ടി ഒRs.12,680
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.19,006
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,48,686*
tour h(പെടോള്)Rs.3.49 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്ഐ ms dhoni edition(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.322,000
ആർ ടി ഒRs.12,880
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.19,182
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,54,062*
എൽഎക്സ്ഐ ms dhoni edition(പെടോള്)Rs.3.54 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,29,9,47
ആർ ടി ഒRs.13,197
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.19,460
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,62,604*
വിഎക്സ്ഐ(പെടോള്)Rs.3.63 ലക്ഷം*
ഉത്സവ് പതിപ്പ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,35,000
ആർ ടി ഒRs.13,400
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.19,637
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,68,037*
ഉത്സവ് പതിപ്പ്(പെടോള്)Rs.3.68 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,35,9,47
ആർ ടി ഒRs.13,437
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.19,670
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,69,054*
വിഎക്സ്ഐ ഓപ്ഷണൽ(പെടോള്)Rs.3.69 ലക്ഷം*
എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,56,000
ആർ ടി ഒRs.14,240
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.20,373
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.3,90,613*
എൽഎക്സ്ഐ(പെടോള്)(top model)Rs.3.91 ലക്ഷം*
സിഎൻജി എൽഎക്സ്ഐ(സിഎൻജി) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,76,576
ആർ ടി ഒRs.15,063
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.21,095
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,12,734*
മാരുതി ആൾട്ടോ 800 2016-2019Rs.4.13 ലക്ഷം*
സിഎൻജി എൽഎക്സ്ഐ ഒപ്ഷണൽ(സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.379,519
ആർ ടി ഒRs.15,180
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.21,198
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.4,15,897*
സിഎൻജി എൽഎക്സ്ഐ ഒപ്ഷണൽ(സിഎൻജി)(top model)Rs.4.16 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില
space Image

Found what you were looking for?

മാരുതി ആൾട്ടോ 800 2016-2019 വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.5/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി435 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (434)
 • Price (84)
 • Service (71)
 • Mileage (163)
 • Looks (101)
 • Comfort (123)
 • Space (59)
 • Power (66)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • My Hero ALTO 800

  Alto 800 with all new features it is an excellent car for a small family, in a total budget price, m...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി arun
  On: Apr 22, 2019 | 149 Views
 • for VXI

  1st Car As A Dream

  Hello friends, I'm Ayushman Shukla, a satisfied customer. My Dream was to have a car for my family, ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ayushman shukla
  On: Apr 08, 2019 | 66 Views
 • A Low Maintenance Car

  Good car, having a more comfortable and good looking car at a very low price. It is very good at dri...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ashish bairagi
  On: Apr 06, 2019 | 87 Views
 • Small Car Alto 800

  Best Small Car with normal price.

  വഴി laxman
  On: Apr 04, 2019 | 39 Views
 • I Love My Car

  Smooth engine performance, efficient and reliable performance. Travelled to Vijayawada, Kakinada wit...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി anonymous
  On: Apr 02, 2019 | 44 Views
 • എല്ലാം ആൾട്ടോ 800 2016-2019 വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

മാരുതി കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മാരുതി കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയമായത്
 • വരാനിരിക്കുന്നവ
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience