ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ മൈലേജ്

Land Rover Defender
13 അവലോകനങ്ങൾ
Rs.80.72 ലക്ഷം - 2.13 സിആർ *
*എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി
കാണു മെയ് ഓഫർ

ഡിഫന്റർ Mileage (Variants)

ഡിഫന്റർ 2.0 90 എസ് my221997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 80.72 ലക്ഷം* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 2.0 90 x-dynamic എസ് my221997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 83.38 ലക്ഷം* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 2.0 90 എസ്ഇ my221997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 84.21 ലക്ഷം* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 2.0 90 x-dynamic എസ്ഇ my221997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 86.92 ലക്ഷം* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 2.0 90 എച്ച്എസ്ഇ my221997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 87.89 ലക്ഷം* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 2.0 90 എച്ച്എസ്ഇ1997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 89.93 ലക്ഷം* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 90 എസ്ഇ my222997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 90.64 ലക്ഷം* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 2.0 90 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ1997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 92.61 ലക്ഷം* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 90 x-dynamic എസ്ഇ my222997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 93.34 ലക്ഷം* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 90 എച്ച്എസ്ഇ my222997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 94.46 ലക്ഷം* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 90 എച്ച്എസ്ഇ2997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 96.64 ലക്ഷം* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 90 എക്സ്എസ് edition my222997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 96.74 ലക്ഷം* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 90 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ my222997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 96.92 ലക്ഷം* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 90 എക്സ്എസ് edition2997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 98.84 ലക്ഷം* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 90 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ2997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 99.30 ലക്ഷം* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 90 എസ്ഇ my222997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 1.04 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
വരാനിരിക്കുന്നഡിഫന്റർ 5-door ഹയ്ബ്രിഡ് എച്ച്എസ്ഇ1997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 1.05 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 
ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 110 എസ്ഇ my222997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 1.05 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 90 എച്ച്എസ്ഇ my222997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 1.08 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 110 എച്ച്എസ്ഇ my222997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 1.09 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
വരാനിരിക്കുന്നഡിഫന്റർ 5-door ഹയ്ബ്രിഡ് x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ1997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 1.10 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 
3.0 ഡീസൽ 90 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ my222997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 1.11 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
3.0 ഡീസൽ 110 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ my222997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 1.12 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 എൽ ഡീസൽ 90 എച്ച്എസ്ഇ2997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 1.12 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
വരാനിരിക്കുന്നഡിഫന്റർ 5-door ഹയ്ബ്രിഡ് എക്സ്1997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 1.15 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ലോഞ്ച് ചെയ്ത്‌ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയിക്കു
 
ഡിഫന്റർ 3.0 എൽ ഡീസൽ 90 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ2997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 1.16 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 110 എച്ച്എസ്ഇ2997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 1.16 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 90 എക്സ്2997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 1.19 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 110 x-dynamic എച്ച്എസ്ഇ2997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 1.19 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 90 എക്സ് my222997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 1.19 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 110 എക്സ് my222997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 1.20 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 110 എക്സ് my222997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 1.22 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 എൽ ഡീസൽ 90 എക്സ്2997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 1.25 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 ഡീസൽ 110 എക്സ്2997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 1.28 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 3.0 110 എക്സ്2997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 1.28 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 5.0 90 വി84997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 1.96 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 5.0 90 carpathian4997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 2.03 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 5.0 110 വി84997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 2.05 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
ഡിഫന്റർ 5.0 110 carpathian4997 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 2.13 സിആർ* 14.01 കെഎംപിഎൽ
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.4/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി13 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (13)
 • Engine (1)
 • Power (2)
 • Pickup (1)
 • Price (2)
 • Comfort (5)
 • Clearance (2)
 • Ground clearance (2)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • CRITICAL
 • Powerful Engine

  Best offroad car, fully loaded with features and seats is very comfortable with a very powerful engine.

  വഴി shiv shankar kumar
  On: May 23, 2022 | 22 Views
 • Amazing car

  It is an amazing car. I love this SUV. Good off-road vehicle, good features and good pickup, Overall it's an amazing car.

  വഴി sunil kumar k
  On: May 08, 2022 | 84 Views
 • Bulky, Stylish And Reliable

  Bulky, stylish, and reliable are the three most attractive aspects of this beautiful machine. Better than the most SUVs which are offered at this price point.

  വഴി akhil
  On: Apr 21, 2022 | 102 Views
 • The King Monster

  My dream car. I will surely prefer this car because it has best offroading capabilities than others. I love this car.

  വഴി adilsha ds
  On: Nov 09, 2020 | 86 Views
 • About The Defender

  Let me check. The features and functions and how expensive and reasonable for that price and want to know about Indian models.

  വഴി muhammed suhail
  On: Aug 13, 2020 | 110 Views
 • Land Rover Defender Is Awesome

  Land Rover Defender is one of the most reliable cars produced by Land Rover. Both its interior design and comfort are impressive. Overall it's an elegant SUV. Its been a ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി siddartha k
  On: Apr 16, 2020 | 234 Views
 • for 2.0 Petrol 90 SE

  Best Car

  One of the best off-roaders ever built. Now it is more comfortable and well-designed one. It is an elegant SUV.

  വഴി afsal
  On: Mar 30, 2020 | 62 Views
 • Best Off Road Car Ever

  Best off-road car ever I see powerful. Like a monster style, full package and I'm a die-hard fan.

  വഴി suvadeep dhara
  On: Mar 26, 2020 | 42 Views
 • എല്ലാം ഡിഫന്റർ അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

മൈലേജ് താരതമ്യം ചെയ്യു ഡിഫന്റർ പകരമുള്ളത്

Compare Variants of ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർ

 • ഡീസൽ
 • പെടോള്

പരിഗണിക്കാൻ കൂടുതൽ കാർ ഓപ്ഷനുകൾ

Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

 • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

ഐഎസ് ഡിഫന്റർ good വേണ്ടി

TOM asked on 27 Nov 2020

Though Land Rover Defender gets great off-road capabilities, it is well capable ...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 27 Nov 2020

Should ഐ take ഡിഫന്റർ 110 എച്ച്എസ്ഇ or wait വേണ്ടി

crazy asked on 18 Nov 2020

Land Rover Defender stands between a hardcore off-roader and a luxury SUV. It ha...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 18 Nov 2020

Does the Land Rover ഡിഫന്റർ gets adaptive cruise control?

Shiven asked on 21 Jun 2020

Land Rover Defender comes with cruise control feature.

By Cardekho experts on 21 Jun 2020

Which മാതൃക അതിലെ Land Rover ഡിഫന്റർ ഐഎസ് best ഓൺ off road?

Mr. asked on 18 Apr 2020

Land Rover Defender is designed for optimum durability

By Cardekho experts on 18 Apr 2020

What ഐഎസ് the മൈലേജ് അതിലെ Land Rover Defender?

TEMPEST asked on 29 Mar 2020

The claimed ARAI mileage for Land Rover Defender petrol variant on the highway i...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 29 Mar 2020

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ലാന്റ് റോവർ കാറുകൾ

×
We need your നഗരം to customize your experience