• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില Land Rover റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

Land Rover റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

2.0 td4 se(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.52,06,000
ആർ ടി ഒRs.6,54,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,28,886
മറ്റുള്ളവർRs.52,060
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.61,41,696*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക്Rs.61.41 ലക്ഷം*
2.0 td4 landmark edition(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.53,90,000
ആർ ടി ഒRs.6,77,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,35,981
മറ്റുള്ളവർRs.53,900
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.63,57,631*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
2.0 td4 landmark edition(ഡീസൽ)Rs.63.57 ലക്ഷം*
2.0 td4 hse(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.57,43,000
ആർ ടി ഒRs.7,21,875
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,49,594
മറ്റുള്ളവർRs.57,430
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.67,71,899*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
2.0 td4 hse(ഡീസൽ)Rs.67.71 ലക്ഷം*
2.0 td4 hse dynamic(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.62,96,000
ആർ ടി ഒRs.7,91,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,70,919
മറ്റുള്ളവർRs.62,960
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.74,20,879*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
2.0 td4 hse dynamic(ഡീസൽ)(top model)Rs.74.2 ലക്ഷം*
പെട്രോൾ se(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.52,08,000
ആർ ടി ഒRs.5,24,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,28,963
മറ്റുള്ളവർRs.52,080
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.60,13,843*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
പെട്രോൾ se(പെട്രോൾ)(base model)Rs.60.13 ലക്ഷം*
പെട്രോൾ hse dynamic(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.61,94,000
ആർ ടി ഒRs.6,23,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,66,986
മറ്റുള്ളവർRs.61,940
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.71,46,326*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
പെട്രോൾ hse dynamic(പെട്രോൾ)Rs.71.46 ലക്ഷം*
convertible hse dynamic(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.69,53,000
ആർ ടി ഒRs.6,99,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,96,254
മറ്റുള്ളവർRs.69,530
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.80,18,084*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
convertible hse dynamic(പെട്രോൾ)(top model)Rs.80.18 ലക്ഷം*
2.0 td4 se(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.52,06,000
ആർ ടി ഒRs.6,54,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,28,886
മറ്റുള്ളവർRs.52,060
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.61,41,696*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക്Rs.61.41 ലക്ഷം*
2.0 td4 landmark edition(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.53,90,000
ആർ ടി ഒRs.6,77,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,35,981
മറ്റുള്ളവർRs.53,900
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.63,57,631*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
2.0 td4 landmark edition(ഡീസൽ)Rs.63.57 ലക്ഷം*
2.0 td4 hse(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.57,43,000
ആർ ടി ഒRs.7,21,875
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,49,594
മറ്റുള്ളവർRs.57,430
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.67,71,899*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
2.0 td4 hse(ഡീസൽ)Rs.67.71 ലക്ഷം*
2.0 td4 hse dynamic(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.62,96,000
ആർ ടി ഒRs.7,91,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,70,919
മറ്റുള്ളവർRs.62,960
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.74,20,879*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
2.0 td4 hse dynamic(ഡീസൽ)(top model)Rs.74.2 ലക്ഷം*
പെട്രോൾ se(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.52,08,000
ആർ ടി ഒRs.5,24,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,28,963
മറ്റുള്ളവർRs.52,080
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.60,13,843*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക്Rs.60.13 ലക്ഷം*
പെട്രോൾ hse dynamic(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.61,94,000
ആർ ടി ഒRs.6,23,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,66,986
മറ്റുള്ളവർRs.61,940
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.71,46,326*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
പെട്രോൾ hse dynamic(പെട്രോൾ)Rs.71.46 ലക്ഷം*
convertible hse dynamic(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.69,53,000
ആർ ടി ഒRs.6,99,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.2,96,254
മറ്റുള്ളവർRs.69,530
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.80,18,084*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
convertible hse dynamic(പെട്രോൾ)(top model)Rs.80.18 ലക്ഷം*

Land Rover റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

land rover range rover evoque ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ

5.0/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി14 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Chance to win image iPhone 7 & image വൗച്ചറുകൾ - ടി & സി *

നിരക്ക് & അവലോകനം

 • All (14)
 • Looks (2)
 • Comfort (5)
 • Power (1)
 • Interior (2)
 • Suspension (2)
 • Suv car (2)
 • Automatic (1)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • for 2.0 TD4 HSE

  Best car for this range

  Best car for this range, easy drive, nice color is also available. The best car for Indian roads, best for this range.

  വഴി faadu ringtones
  On: Apr 21, 2019 | 39 Views
 • Best In Class

  Top value for money car in this budget and the most comfortable for city or desert or hilly or sandy or snowy areas. This is the only Indian car which I like the most and...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി vaibhav sapra
  On: Apr 17, 2019 | 90 Views
 • Mind-blowing Car

  Transmission of the car is awesome. handling is fabulous, suspension of this car is mind-blowing. It just simply awesome.

  വഴി shekhar limbhore
  On: Apr 17, 2019 | 32 Views
 • for 2.0 TD4 Landmark Edition

  Awesomeness.!

  This car looks like a muscular SUV because this car is a more stylish and more powerful car. One thing is more important in the car it is 4x4 in an SUV car, this function...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sadik tyagi
  On: Mar 22, 2019 | 65 Views
 • Experience A Safe Drive With Land Rover

  Land Rover Range Rover Evoque is really good and a better drive with a Range. Nothing is better than the Range in safety.

  വഴി himanshu mahali
  On: Feb 06, 2019 | 60 Views
 • മുഴുവൻ റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

Land Rover കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

Similar Land Rover Range Rover Evoque ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • land rover range rover 2.2l പ്യുവർ
  land rover range rover 2.2l പ്യുവർ
  Rs23.75 ലക്ഷം
  201375,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • land rover range rover 2.2l പ്യുവർ
  land rover range rover 2.2l പ്യുവർ
  Rs23.8 ലക്ഷം
  201360,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • land rover range rover 2.2l ഡൈനാമിക്
  land rover range rover 2.2l ഡൈനാമിക്
  Rs24.5 ലക്ഷം
  201245,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് 2.0 ടിഡി4 എച്ച്എസ്ഇ
  ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് 2.0 ടിഡി4 എച്ച്എസ്ഇ
  Rs25 ലക്ഷം
  201245,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • land rover range rover 2.2l പ്യുവർ
  land rover range rover 2.2l പ്യുവർ
  Rs25.9 ലക്ഷം
  201472,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • land rover range rover എസ് ഇ
  land rover range rover എസ് ഇ
  Rs29 ലക്ഷം
  20161,12,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • land rover range rover 2.2l ഡൈനാമിക്
  land rover range rover 2.2l ഡൈനാമിക്
  Rs31.5 ലക്ഷം
  201428,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • land rover range rover 2.2l പ്യുവർ
  land rover range rover 2.2l പ്യുവർ
  Rs31.5 ലക്ഷം
  201429,200 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

Land Rover റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് വാർത്ത

space Image
space Image

റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
നോയിഡRs. 60.01 - 80.06 ലക്ഷം
ഗസിയാബാദ്Rs. 54.31 - 80.06 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 60.05 - 80.1 ലക്ഷം
ഫരിദാബാദ്Rs. 54.35 - 80.1 ലക്ഷം
കർണാൽRs. 60.05 - 80.1 ലക്ഷം
ജയ്പൂർRs. 60.72 - 80.96 ലക്ഷം
ചണ്ഡീഗഢ്Rs. 58.97 - 78.67 ലക്ഷം
ലുധിയാനRs. 59.49 - 79.36 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് Land Rover കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌