• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില Land Rover Discovery ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

Land Rover Discovery ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

s 2.0 sd4(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.75,18,000
ആർ ടി ഒRs.9,43,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.3,18,042
മറ്റുള്ളവർRs.75,180
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.88,54,972*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
ലാന്റ് റോവർ ഡിസ്ക്കവറിRs.88.54 ലക്ഷം*
se 2.0 sd4(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.79,35,000
ആർ ടി ഒRs.9,95,875
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.3,34,123
മറ്റുള്ളവർRs.79,350
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,344,348*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
se 2.0 sd4(ഡീസൽ)Rs.93.44 ലക്ഷം*
hse 2.0 sd4(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.82,97,000
ആർ ടി ഒRs.10,41,125
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.3,48,082
മറ്റുള്ളവർRs.82,970
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.97,69,177*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
hse 2.0 sd4(ഡീസൽ)Rs.97.69 ലക്ഷം*
hse luxury 2.0 sd4(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.87,96,000
ആർ ടി ഒRs.11,03,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.3,67,325
മറ്റുള്ളവർRs.87,960
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,03,54,785*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
hse luxury 2.0 sd4(ഡീസൽ)Rs.1.03 cr*
s 3.0 td6(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.88,78,000
ആർ ടി ഒRs.11,13,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.3,70,487
മറ്റുള്ളവർRs.88,780
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,04,51,017*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
s 3.0 td6(ഡീസൽ)Rs.1.04 cr*
se 3.0 td6(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.96,90,000
ആർ ടി ഒRs.12,15,250
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.4,01,800
മറ്റുള്ളവർRs.96,900
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,14,03,950*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
se 3.0 td6(ഡീസൽ)Rs.1.14 cr*
hse 3.0 td6(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,02,06,000
ആർ ടി ഒRs.12,79,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.4,21,698
മറ്റുള്ളവർRs.1,02,060
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,20,09,508*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
hse 3.0 td6(ഡീസൽ)Rs.1.2 cr*
hse luxury 3.0 td6(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,08,62,000
ആർ ടി ഒRs.13,61,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.4,46,995
മറ്റുള്ളവർRs.1,08,620
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,27,79,365*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
hse luxury 3.0 td6(ഡീസൽ)(top model)Rs.1.27 cr*
s 3.0 si6(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.76,94,000
ആർ ടി ഒRs.7,73,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.3,24,829
മറ്റുള്ളവർRs.76,940
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.88,69,169*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
s 3.0 si6(പെട്രോൾ)(base model)Rs.88.69 ലക്ഷം*
se 3.0 si6(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.80,78,000
ആർ ടി ഒRs.8,11,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.3,39,637
മറ്റുള്ളവർRs.80,780
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.93,10,217*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
se 3.0 si6(പെട്രോൾ)Rs.93.1 ലക്ഷം*
hse 3.0 si6(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.84,34,000
ആർ ടി ഒRs.8,47,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.3,53,365
മറ്റുള്ളവർRs.84,340
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.97,19,105*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
hse 3.0 si6(പെട്രോൾ)Rs.97.19 ലക്ഷം*
hse luxury 3.0 si6(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.89,38,000
ആർ ടി ഒRs.8,97,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.3,72,801
മറ്റുള്ളവർRs.89,380
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,02,97,981*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
hse luxury 3.0 si6(പെട്രോൾ)(top model)Rs.1.02 cr*
s 2.0 sd4(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.75,18,000
ആർ ടി ഒRs.9,43,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.3,18,042
മറ്റുള്ളവർRs.75,180
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.88,54,972*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
ലാന്റ് റോവർ ഡിസ്ക്കവറിRs.88.54 ലക്ഷം*
se 2.0 sd4(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.79,35,000
ആർ ടി ഒRs.9,95,875
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.3,34,123
മറ്റുള്ളവർRs.79,350
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,344,348*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
se 2.0 sd4(ഡീസൽ)Rs.93.44 ലക്ഷം*
hse 2.0 sd4(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.82,97,000
ആർ ടി ഒRs.10,41,125
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.3,48,082
മറ്റുള്ളവർRs.82,970
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.97,69,177*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
hse 2.0 sd4(ഡീസൽ)Rs.97.69 ലക്ഷം*
hse luxury 2.0 sd4(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.87,96,000
ആർ ടി ഒRs.11,03,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.3,67,325
മറ്റുള്ളവർRs.87,960
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,03,54,785*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
hse luxury 2.0 sd4(ഡീസൽ)Rs.1.03 cr*
s 3.0 td6(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.88,78,000
ആർ ടി ഒRs.11,13,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.3,70,487
മറ്റുള്ളവർRs.88,780
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,04,51,017*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
s 3.0 td6(ഡീസൽ)Rs.1.04 cr*
se 3.0 td6(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.96,90,000
ആർ ടി ഒRs.12,15,250
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.4,01,800
മറ്റുള്ളവർRs.96,900
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,14,03,950*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
se 3.0 td6(ഡീസൽ)Rs.1.14 cr*
hse 3.0 td6(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,02,06,000
ആർ ടി ഒRs.12,79,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.4,21,698
മറ്റുള്ളവർRs.1,02,060
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,20,09,508*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
hse 3.0 td6(ഡീസൽ)Rs.1.2 cr*
hse luxury 3.0 td6(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,08,62,000
ആർ ടി ഒRs.13,61,750
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.4,46,995
മറ്റുള്ളവർRs.1,08,620
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,27,79,365*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
hse luxury 3.0 td6(ഡീസൽ)(top model)Rs.1.27 cr*
s 3.0 si6(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.76,94,000
ആർ ടി ഒRs.7,73,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.3,24,829
മറ്റുള്ളവർRs.76,940
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.88,69,169*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
ലാന്റ് റോവർ ഡിസ്ക്കവറിRs.88.69 ലക്ഷം*
se 3.0 si6(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.80,78,000
ആർ ടി ഒRs.8,11,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.3,39,637
മറ്റുള്ളവർRs.80,780
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.93,10,217*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
se 3.0 si6(പെട്രോൾ)Rs.93.1 ലക്ഷം*
hse 3.0 si6(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.84,34,000
ആർ ടി ഒRs.8,47,400
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.3,53,365
മറ്റുള്ളവർRs.84,340
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.97,19,105*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
hse 3.0 si6(പെട്രോൾ)Rs.97.19 ലക്ഷം*
hse luxury 3.0 si6(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.89,38,000
ആർ ടി ഒRs.8,97,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.3,72,801
മറ്റുള്ളവർRs.89,380
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.1,02,97,981*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Land Rover
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
hse luxury 3.0 si6(പെട്രോൾ)(top model)Rs.1.02 cr*

Land Rover Discovery വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു Discovery പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

land rover ഡിസ്ക്കവറി ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ

5.0/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Chance to win image iPhone 7 & image വൗച്ചറുകൾ - ടി & സി *

നിരക്ക് & അവലോകനം

 • All (1)
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • for HSE Luxury 3.0 Si6

  About The Land Rover

  Best car to drive and its features are awesome. It is my dream car. Hope one day I will buy this. The all-new Land Rover Discovery's features are mind-blowing. Their deve...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി pranav pandey
  On: Apr 02, 2019 | 65 Views
 • മുഴുവൻ Discovery നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

Land Rover കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

Similar Land Rover Discovery ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

space Image
space Image

Discovery വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
നോയിഡRs. 86.54 lakh- 1.24 കോടി
ഗുർഗാവ്Rs. 86.58 lakh- 1.24 കോടി
കർണാൽRs. 86.58 lakh- 1.24 കോടി
ജയ്പൂർRs. 89.21 lakh- 1.28 കോടി
ചണ്ഡീഗഢ്Rs. 85.04 lakh- 1.22 കോടി
ലുധിയാനRs. 85.79 lakh- 1.23 കോടി
ലക്നൗRs. 86.54 lakh- 1.24 കോടി
ഇൻഡോർRs. 91.05 lakh- 1.31 കോടി
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് Land Rover കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌