വേരിയന്റുകൾon-road price
കിയ സൊനേടി htx aurochs edition ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 15.22 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 14.75 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ടർബോ imt ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻRs. 12.95 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 16.59 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി 1.5 htx പ്ലസ് ഡീസൽ dtRs. 14.61 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx പ്ലസ് ടർബോ imt bsviRs. 14.54 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ dctRs. 15.49 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി 1.5 ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ dtRs. 14.99 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ imt bsviRs. 13.52 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഡീസൽ ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻRs. 13.47 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ imt bsviRs. 14.92 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി hte ഡീസൽ imtRs. 11.20 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ bsviRs. 15.90 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htkRs. 9.84 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx പ്ലസ് ഡീസൽ bsviRs. 15.52 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ imtRs. 14.82 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ ഡീസൽ imt bsviRs. 14.50 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ imtRs. 15.70 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി x-line ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 16.83 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 15.40 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk പ്ലസ് ഡീസൽ imt bsviRs. 13.06 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 16.81 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ടർബോ imt bsviRs. 13.06 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 14.95 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk bsviRs. 9.92 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി x-line ടർബോ dctRs. 15.72 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk പ്ലസ് ടർബോ imtRs. 11.91 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk ഡീസൽ imtRs. 12.12 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ imt dtRs. 14.47 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx പ്ലസ് ഡീസൽ imtRs. 15.31 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk പ്ലസ് ടർബോ imt bsviRs. 11.98 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി 1.5 ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത് dtRs. 15.90 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി hte bsviRs. 8.90 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ടർബോ aurochs edition imtRs. 13.40 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk പ്ലസ് bsviRs. 10.98 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk ഡീസൽ imt bsviRs. 12.27 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി hte ഡീസൽ imt bsviRs. 11.33 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk പ്ലസ്Rs. 10.87 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി x-line ഡീസൽ അടുത്ത് bsviRs. 17.04 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ dct bsviRs. 15.60 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk പ്ലസ് ഡീസൽ bsviRs. 13.43 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk പ്ലസ് ടർബോ dctRs. 11.98 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻ dct bsviRs. 14.13 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ഡീസൽ bsviRs. 14.04 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ഡീസൽ imtRs. 13.86 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഡീസൽ അടുത്ത് ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻRs. 14.38 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി hteRs. 8.83 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx പ്ലസ് ടർബോ imt dtRs. 14.08 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ടർബോ imtRs. 12.96 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി x-line ടർബോ dct bsviRs. 15.83 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ടർബോ aurochs edition dctRs. 14.02 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htk പ്ലസ് ഡീസൽ imtRs. 12.90 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ടർബോ dct bsviRs. 13.68 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ഗ്റസ് പ്ലസ് ടർബോ dct dtRs. 15.15 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx aurochs edition ഡീസൽ imtRs. 14.31 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx ടർബോ dctRs. 13.55 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി ടർബോ dct ആനിവേഴ്‌സറി എഡിഷൻRs. 13.63 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി htx പ്ലസ് ടർബോ imtRs. 14.39 ലക്ഷം*
കിയ സൊനേടി 1.5 htk പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്Rs. 12.16 ലക്ഷം*
കൂടുതല് വായിക്കുക

കിയ സൊനേടി ഓൺ റോഡ് വില മോഗാ

hte diesel imt(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,95,000
ആർ ടി ഒRs.76,454
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,540
മറ്റുള്ളവRs.4,055
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.11,20,049*
EMI: Rs.22,171/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
കിയ സൊനേടിRs.11.20 ലക്ഷം*
htk diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,69,000
ആർ ടി ഒRs.82,103
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,578
മറ്റുള്ളവRs.14,745
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.12,12,426*
EMI: Rs.23,934/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htk diesel imt(ഡീസൽ)Rs.12.12 ലക്ഷം*
htk plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,39,000
ആർ ടി ഒRs.87,447
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,506
മറ്റുള്ളവRs.15,445
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.12,90,398*
EMI: Rs.25,414/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htk plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.12.90 ലക്ഷം*
htx diesel imt(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,25,000
ആർ ടി ഒRs.94,011
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,875
മറ്റുള്ളവRs.16,305
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.13,86,191*
EMI: Rs.27,249/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx diesel imt(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.13.86 ലക്ഷം*
htx aurochs edition ഡീസൽ imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,65,000
ആർ ടി ഒRs.97,065
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,375
മറ്റുള്ളവRs.16,705
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.14,31,145*
EMI: Rs.28,094/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx aurochs edition ഡീസൽ imt(ഡീസൽ)Rs.14.31 ലക്ഷം*
htx diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,05,000
ആർ ടി ഒRs.1,00,118
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,078
മറ്റുള്ളവRs.17,105
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.14,75,301*
EMI: Rs.28,944/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx diesel at(ഡീസൽ)Rs.14.75 ലക്ഷം*
htx aurochs edition ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,45,000
ആർ ടി ഒRs.1,03,172
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,875
മറ്റുള്ളവRs.17,505
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.15,21,552*
EMI: Rs.29,816/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx aurochs edition ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.15.22 ലക്ഷം*
htx plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,55,000
ആർ ടി ഒRs.1,03,935
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,731
മറ്റുള്ളവRs.17,605
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.15,31,271*
EMI: Rs.30,000/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.15.31 ലക്ഷം*
gtx plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,000
ആർ ടി ഒRs.1,06,531
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,467
മറ്റുള്ളവRs.17,945
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.15,69,943*
EMI: Rs.30,734/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
gtx plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.15.70 ലക്ഷം*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,69,000
ആർ ടി ഒRs.1,12,637
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,871
മറ്റുള്ളവRs.18,745
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.16,59,253*
EMI: Rs.32,453/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.16.59 ലക്ഷം*
x-line diesel at(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,89,000
ആർ ടി ഒRs.1,14,164
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,646
മറ്റുള്ളവRs.18,945
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.16,82,755*
EMI: Rs.32,887/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
x-line diesel at(ഡീസൽ)(top model)Rs.16.83 ലക്ഷം*
hte(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,79,000
ആർ ടി ഒRs.60,888
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.39,090
മറ്റുള്ളവRs.4,055
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.8,83,033*
EMI: Rs.17,659/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
hte(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.8.83 ലക്ഷം*
htk(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,70,000
ആർ ടി ഒRs.67,942
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,597
മറ്റുള്ളവRs.4,055
Rs.45,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.9,83,594*
EMI: Rs.19,596/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htk(പെടോള്)Rs.9.84 ലക്ഷം*
htk plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,49,000
ആർ ടി ഒRs.81,818
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,790
മറ്റുള്ളവRs.14,545
Rs.45,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.11,91,153*
EMI: Rs.23,541/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htk plus turbo imt(പെടോള്)Rs.11.91 ലക്ഷം*
htx turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,45,000
ആർ ടി ഒRs.89,260
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,109
മറ്റുള്ളവRs.15,505
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.12,95,874*
EMI: Rs.25,523/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx turbo imt(പെടോള്)Rs.12.96 ലക്ഷം*
htx ടർബോ aurochs edition imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,85,000
ആർ ടി ഒRs.92,360
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,309
മറ്റുള്ളവRs.15,905
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.13,39,574*
EMI: Rs.26,363/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx ടർബോ aurochs edition imt(പെടോള്)Rs.13.40 ലക്ഷം*
htx turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,99,000
ആർ ടി ഒRs.93,446
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,625
മറ്റുള്ളവRs.16,045
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.13,55,116*
EMI: Rs.26,649/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx turbo dct(പെടോള്)Rs.13.55 ലക്ഷം*
htx ടർബോ aurochs edition dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,39,000
ആർ ടി ഒRs.96,547
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,709
മറ്റുള്ളവRs.16,445
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.14,01,701*
EMI: Rs.27,529/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx ടർബോ aurochs edition dct(പെടോള്)Rs.14.02 ലക്ഷം*
htx plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,75,000
ആർ ടി ഒRs.99,337
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,481
മറ്റുള്ളവRs.16,805
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.14,38,623*
EMI: Rs.28,246/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx plus turbo imt(പെടോള്)Rs.14.39 ലക്ഷം*
gtx plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,09,000
ആർ ടി ഒRs.1,01,973
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,173
മറ്റുള്ളവRs.17,145
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.14,82,291*
EMI: Rs.29,064/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
gtx plus turbo imt(പെടോള്)Rs.14.82 ലക്ഷം*
gtx plus turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,69,000
ആർ ടി ഒRs.1,06,624
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,085
മറ്റുള്ളവRs.17,745
Rs.45,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.15,49,454*
EMI: Rs.30,357/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
gtx plus turbo dct(പെടോള്)Rs.15.49 ലക്ഷം*
x-line turbo dct(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,000
ആർ ടി ഒRs.1,08,174
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,209
മറ്റുള്ളവRs.17,945
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.15,72,328*
EMI: Rs.30,778/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
x-line turbo dct(പെടോള്)(top model)Rs.15.72 ലക്ഷം*
hte diesel imt(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,95,000
ആർ ടി ഒRs.76,454
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,540
മറ്റുള്ളവRs.4,055
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.11,20,049*
EMI: Rs.22,171/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
കിയ സൊനേടിRs.11.20 ലക്ഷം*
htk diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,69,000
ആർ ടി ഒRs.82,103
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,578
മറ്റുള്ളവRs.14,745
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.12,12,426*
EMI: Rs.23,934/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htk diesel imt(ഡീസൽ)Rs.12.12 ലക്ഷം*
htk plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,39,000
ആർ ടി ഒRs.87,447
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,506
മറ്റുള്ളവRs.15,445
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.12,90,398*
EMI: Rs.25,414/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htk plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.12.90 ലക്ഷം*
htx diesel imt(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,25,000
ആർ ടി ഒRs.94,011
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,875
മറ്റുള്ളവRs.16,305
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.13,86,191*
EMI: Rs.27,249/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx diesel imt(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.13.86 ലക്ഷം*
htx aurochs edition ഡീസൽ imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,65,000
ആർ ടി ഒRs.97,065
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,375
മറ്റുള്ളവRs.16,705
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.14,31,145*
EMI: Rs.28,094/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx aurochs edition ഡീസൽ imt(ഡീസൽ)Rs.14.31 ലക്ഷം*
htx diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,05,000
ആർ ടി ഒRs.1,00,118
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,078
മറ്റുള്ളവRs.17,105
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.14,75,301*
EMI: Rs.28,944/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx diesel at(ഡീസൽ)Rs.14.75 ലക്ഷം*
htx aurochs edition ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,45,000
ആർ ടി ഒRs.1,03,172
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,875
മറ്റുള്ളവRs.17,505
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.15,21,552*
EMI: Rs.29,816/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx aurochs edition ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.15.22 ലക്ഷം*
htx plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,55,000
ആർ ടി ഒRs.1,03,935
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,731
മറ്റുള്ളവRs.17,605
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.15,31,271*
EMI: Rs.30,000/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.15.31 ലക്ഷം*
gtx plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,000
ആർ ടി ഒRs.1,06,531
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,467
മറ്റുള്ളവRs.17,945
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.15,69,943*
EMI: Rs.30,734/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
gtx plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.15.70 ലക്ഷം*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,69,000
ആർ ടി ഒRs.1,12,637
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,871
മറ്റുള്ളവRs.18,745
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.16,59,253*
EMI: Rs.32,453/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.16.59 ലക്ഷം*
x-line diesel at(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,89,000
ആർ ടി ഒRs.1,14,164
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,646
മറ്റുള്ളവRs.18,945
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.16,82,755*
EMI: Rs.32,887/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
x-line diesel at(ഡീസൽ)(top model)Rs.16.83 ലക്ഷം*
hte(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,79,000
ആർ ടി ഒRs.60,888
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.39,090
മറ്റുള്ളവRs.4,055
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.8,83,033*
EMI: Rs.17,659/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
കിയ സൊനേടിRs.8.83 ലക്ഷം*
htk(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,70,000
ആർ ടി ഒRs.67,942
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.41,597
മറ്റുള്ളവRs.4,055
Rs.45,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.9,83,594*
EMI: Rs.19,596/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htk(പെടോള്)Rs.9.84 ലക്ഷം*
htk plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,49,000
ആർ ടി ഒRs.81,818
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,790
മറ്റുള്ളവRs.14,545
Rs.45,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.11,91,153*
EMI: Rs.23,541/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htk plus turbo imt(പെടോള്)Rs.11.91 ലക്ഷം*
htx turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,45,000
ആർ ടി ഒRs.89,260
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,109
മറ്റുള്ളവRs.15,505
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.12,95,874*
EMI: Rs.25,523/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx turbo imt(പെടോള്)Rs.12.96 ലക്ഷം*
htx ടർബോ aurochs edition imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,85,000
ആർ ടി ഒRs.92,360
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,309
മറ്റുള്ളവRs.15,905
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.13,39,574*
EMI: Rs.26,363/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx ടർബോ aurochs edition imt(പെടോള്)Rs.13.40 ലക്ഷം*
htx turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,99,000
ആർ ടി ഒRs.93,446
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,625
മറ്റുള്ളവRs.16,045
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.13,55,116*
EMI: Rs.26,649/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx turbo dct(പെടോള്)Rs.13.55 ലക്ഷം*
htx ടർബോ aurochs edition dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,39,000
ആർ ടി ഒRs.96,547
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,709
മറ്റുള്ളവRs.16,445
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.14,01,701*
EMI: Rs.27,529/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx ടർബോ aurochs edition dct(പെടോള്)Rs.14.02 ലക്ഷം*
htx plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,75,000
ആർ ടി ഒRs.99,337
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,481
മറ്റുള്ളവRs.16,805
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.14,38,623*
EMI: Rs.28,246/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx plus turbo imt(പെടോള്)Rs.14.39 ലക്ഷം*
gtx plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,09,000
ആർ ടി ഒRs.1,01,973
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,173
മറ്റുള്ളവRs.17,145
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.14,82,291*
EMI: Rs.29,064/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
gtx plus turbo imt(പെടോള്)Rs.14.82 ലക്ഷം*
gtx plus turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,69,000
ആർ ടി ഒRs.1,06,624
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,085
മറ്റുള്ളവRs.17,745
Rs.45,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.15,49,454*
EMI: Rs.30,357/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
gtx plus turbo dct(പെടോള്)Rs.15.49 ലക്ഷം*
x-line turbo dct(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,000
ആർ ടി ഒRs.1,08,174
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,209
മറ്റുള്ളവRs.17,945
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.15,72,328*
EMI: Rs.30,778/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
x-line turbo dct(പെടോള്)(top model)Rs.15.72 ലക്ഷം*
hte diesel imt(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,95,000
ആർ ടി ഒRs.76,454
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.44,540
മറ്റുള്ളവRs.4,055
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.11,20,049*
EMI: Rs.22,171/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
കിയ സൊനേടിRs.11.20 ലക്ഷം*
htk plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,49,000
ആർ ടി ഒRs.81,818
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,790
മറ്റുള്ളവRs.14,545
Rs.45,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.11,91,153*
EMI: Rs.23,541/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htk plus turbo imt(പെടോള്)Rs.11.91 ലക്ഷം*
htk diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,69,000
ആർ ടി ഒRs.82,103
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,578
മറ്റുള്ളവRs.14,745
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.12,12,426*
EMI: Rs.23,934/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htk diesel imt(ഡീസൽ)Rs.12.12 ലക്ഷം*
htk plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,39,000
ആർ ടി ഒRs.87,447
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,506
മറ്റുള്ളവRs.15,445
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.12,90,398*
EMI: Rs.25,414/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htk plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.12.90 ലക്ഷം*
htx turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,45,000
ആർ ടി ഒRs.89,260
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,109
മറ്റുള്ളവRs.15,505
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.12,95,874*
EMI: Rs.25,523/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx turbo imt(പെടോള്)Rs.12.96 ലക്ഷം*
htx ടർബോ aurochs edition imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,85,000
ആർ ടി ഒRs.92,360
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,309
മറ്റുള്ളവRs.15,905
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.13,39,574*
EMI: Rs.26,363/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx ടർബോ aurochs edition imt(പെടോള്)Rs.13.40 ലക്ഷം*
htx turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,99,000
ആർ ടി ഒRs.93,446
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,625
മറ്റുള്ളവRs.16,045
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.13,55,116*
EMI: Rs.26,649/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx turbo dct(പെടോള്)Rs.13.55 ലക്ഷം*
htx diesel imt(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,25,000
ആർ ടി ഒRs.94,011
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.50,875
മറ്റുള്ളവRs.16,305
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.13,86,191*
EMI: Rs.27,249/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx diesel imt(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.13.86 ലക്ഷം*
htx ടർബോ aurochs edition dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,39,000
ആർ ടി ഒRs.96,547
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.49,709
മറ്റുള്ളവRs.16,445
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.14,01,701*
EMI: Rs.27,529/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx ടർബോ aurochs edition dct(പെടോള്)Rs.14.02 ലക്ഷം*
htx aurochs edition ഡീസൽ imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,65,000
ആർ ടി ഒRs.97,065
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,375
മറ്റുള്ളവRs.16,705
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.14,31,145*
EMI: Rs.28,094/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx aurochs edition ഡീസൽ imt(ഡീസൽ)Rs.14.31 ലക്ഷം*
htx plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,75,000
ആർ ടി ഒRs.99,337
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.47,481
മറ്റുള്ളവRs.16,805
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.14,38,623*
EMI: Rs.28,246/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx plus turbo imt(പെടോള്)Rs.14.39 ലക്ഷം*
htx diesel at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,05,000
ആർ ടി ഒRs.1,00,118
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.53,078
മറ്റുള്ളവRs.17,105
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.14,75,301*
EMI: Rs.28,944/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx diesel at(ഡീസൽ)Rs.14.75 ലക്ഷം*
gtx plus turbo imt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,09,000
ആർ ടി ഒRs.1,01,973
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,173
മറ്റുള്ളവRs.17,145
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.14,82,291*
EMI: Rs.29,064/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
gtx plus turbo imt(പെടോള്)Rs.14.82 ലക്ഷം*
htx aurochs edition ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,45,000
ആർ ടി ഒRs.1,03,172
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.55,875
മറ്റുള്ളവRs.17,505
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.15,21,552*
EMI: Rs.29,816/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx aurochs edition ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.15.22 ലക്ഷം*
htx plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,55,000
ആർ ടി ഒRs.1,03,935
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.54,731
മറ്റുള്ളവRs.17,605
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.15,31,271*
EMI: Rs.30,000/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
htx plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.15.31 ലക്ഷം*
gtx plus turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,69,000
ആർ ടി ഒRs.1,06,624
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,085
മറ്റുള്ളവRs.17,745
Rs.45,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.15,49,454*
EMI: Rs.30,357/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
gtx plus turbo dct(പെടോള്)Rs.15.49 ലക്ഷം*
gtx plus diesel imt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,000
ആർ ടി ഒRs.1,06,531
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.56,467
മറ്റുള്ളവRs.17,945
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.15,69,943*
EMI: Rs.30,734/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
gtx plus diesel imt(ഡീസൽ)Rs.15.70 ലക്ഷം*
x-line turbo dct(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,89,000
ആർ ടി ഒRs.1,08,174
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.57,209
മറ്റുള്ളവRs.17,945
Rs.44,971
on-road വില in മോഗാ : Rs.15,72,328*
EMI: Rs.30,778/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
x-line turbo dct(പെടോള്)Rs.15.72 ലക്ഷം*
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,69,000
ആർ ടി ഒRs.1,12,637
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.58,871
മറ്റുള്ളവRs.18,745
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.16,59,253*
EMI: Rs.32,453/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഗ്റസ് പ്ലസ് ഡീസൽ അടുത്ത്(ഡീസൽ)Rs.16.59 ലക്ഷം*
x-line diesel at(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,89,000
ആർ ടി ഒRs.1,14,164
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.60,646
മറ്റുള്ളവRs.18,945
Rs.45,272
on-road വില in മോഗാ : Rs.16,82,755*
EMI: Rs.32,887/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Kia
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
x-line diesel at(ഡീസൽ)(top model)Rs.16.83 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources
കിയ സൊനേടി Brochure

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക the brochure to view detailed specs and features

download brochure
ഡൗൺലോഡ് ബ്രോഷർ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു സൊനേടി പകരമുള്ളത്

സൊനേടി ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്
 • സേവന ചെലവ്

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം

  സെലെക്റ്റ് സർവീസ് year

  ഇന്ധന തരംട്രാൻസ്മിഷൻസേവന ചെലവ്
  1.0 പെട്രോൾമാനുവൽRs.1,5311
  ഡീസൽമാനുവൽRs.2,2151
  പെടോള്മാനുവൽRs.1,5631
  1.0 പെട്രോൾമാനുവൽRs.3,5512
  ഡീസൽമാനുവൽRs.4,3552
  പെടോള്മാനുവൽRs.3,7032
  1.0 പെട്രോൾമാനുവൽRs.3,5943
  ഡീസൽമാനുവൽRs.4,2853
  പെടോള്മാനുവൽRs.3,6333
  1.0 പെട്രോൾമാനുവൽRs.4,0394
  ഡീസൽമാനുവൽRs.4,7304
  പെടോള്മാനുവൽRs.4,0784
  1.0 പെട്രോൾമാനുവൽRs.3,3745
  ഡീസൽമാനുവൽRs.4,0655
  പെടോള്മാനുവൽRs.3,4135
  Calculated based on 10000 km/year
   space Image

   Found what you were looking for?

   കിയ സൊനേടി വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

   4.1/5
   അടിസ്ഥാനപെടുത്തി732 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
   • എല്ലാം (732)
   • Price (141)
   • Service (52)
   • Mileage (179)
   • Looks (194)
   • Comfort (218)
   • Space (56)
   • Power (67)
   • More ...
   • ഏറ്റവും പുതിയ
   • സഹായകമാണ്
   • CRITICAL
   • This Car Is Very Comfortable

    This car is very comfortable, despite having slightly less mileage. Its safety features are good, an...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി mahir
    On: Oct 15, 2023 | 654 Views
   • Best Compact SUV

    I have acquired the HTK Plus variant with a sunroof, and I believe it offers excellent value for a c...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി aniket awari
    On: Oct 04, 2023 | 1339 Views
   • Good Performance

    The best car in its price range, equipped with top-notch safety features and a premium appearance. B...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി rudransh shukla
    On: Oct 02, 2023 | 231 Views
   • AA Marvel

    The Kia Sonet is a standout within the compact SUV market, impressing with its elegant design, featu...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി manjima
    On: Sep 22, 2023 | 438 Views
   • Good Driving Experience

    Great car with great interiors, although the engine feels underpowered but still a decent purchase f...കൂടുതല് വായിക്കുക

    വഴി huzaifa nagaria
    On: Sep 18, 2023 | 401 Views
   • എല്ലാം സൊനേടി വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

   കിയ സൊനേടി വീഡിയോകൾ

   • Kia Sonet Variants Explained (हिंदी) | Real View Of All Variants! | HTE, HTK, HTK+, HTX, HTX+ & GTX+
    Kia Sonet Variants Explained (हिंदी) | Real View Of All Variants! | HTE, HTK, HTK+, HTX, HTX+ & GTX+
    ഒക്ടോബർ 07, 2020 | 27532 Views
   • Kia Sonet India First Look | Do You Even Need A Seltos?! | Zigwheels.com
    Kia Sonet India First Look | Do You Even Need A Seltos?! | Zigwheels.com
    മെയ് 11, 2021 | 20039 Views
   • ये AUTOMATIC है सबसे बेस्ट! | iMT vs AMT vs CVT vs Torque Converter vs DCT | CarDekho.com
    ये AUTOMATIC है सबसे बेस्ट! | iMT vs AMT vs CVT vs Torque Converter vs DCT | CarDekho.com
    dec 01, 2020 | 79862 Views
   • Kia Sonet | Drivin’ Dreams | PowerDrift
    Kia Sonet | Drivin’ Dreams | PowerDrift
    ജനുവരി 04, 2021 | 23783 Views
   • Kia Sonet vs Hyundai Venue | Drag Race | Episode 1 | PowerDrift
    Kia Sonet vs Hyundai Venue | Drag Race | Episode 1 | PowerDrift
    ഏപ്രിൽ 08, 2021 | 27495 Views

   കിയ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം മോഗാ

   ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

   • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

   What ഐഎസ് the ഇന്ധനം tank capacity അതിലെ the കിയ Sonet?

   DevyaniSharma asked on 16 Nov 2023

   The fuel tank capacity of the Kia Sonet is 45 Liters.

   By Cardekho experts on 16 Nov 2023

   What ഐഎസ് the waiting period വേണ്ടി

   Abhijeet asked on 23 Oct 2023

   For the availability and waiting period, we would suggest you to please connect ...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 23 Oct 2023

   What are the available ഓഫറുകൾ വേണ്ടി

   Abhijeet asked on 12 Oct 2023

   Offers and discounts are provided by the brand or the dealership and may vary de...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 12 Oct 2023

   What is the സർവീസ് ചിലവ് of the KIA Sonet?

   Abhijeet asked on 25 Sep 2023

   For this, we'd suggest you please visit the nearest authorized service centr...

   കൂടുതല് വായിക്കുക
   By Cardekho experts on 25 Sep 2023

   What ഐഎസ് the boot space അതിലെ the കിയ Sonet?

   Abhijeet asked on 15 Sep 2023

   The Kia Sonat has a boot space of 392 litres.

   By Cardekho experts on 15 Sep 2023

   സൊനേടി വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

   നഗരംഓൺ റോഡ് വില
   ലുധിയാനRs. 8.90 - 16.83 ലക്ഷം
   ജലന്ധർRs. 8.90 - 16.83 ലക്ഷം
   ബാലിന്ദRs. 8.90 - 16.83 ലക്ഷം
   സങ്ക്`രൂർRs. 8.90 - 16.83 ലക്ഷം
   അമൃത്സർRs. 8.90 - 16.83 ലക്ഷം
   ഹോശിയാർപൂർRs. 8.90 - 16.83 ലക്ഷം
   പട്യാലRs. 8.90 - 16.83 ലക്ഷം
   സിർസRs. 8.82 - 16.89 ലക്ഷം
   മൊഹാലിRs. 8.90 - 17.04 ലക്ഷം
   നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
   space Image

   ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു കിയ കാറുകൾ

   • ജനപ്രിയമായത്
   • വരാനിരിക്കുന്നവ
   • കിയ സൊനേടി 2024
    കിയ സൊനേടി 2024
    Rs.8 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഏപ്രിൽ 15, 2024
   • കിയ കാർണിവൽ
    കിയ കാർണിവൽ
    Rs.40 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഏപ്രിൽ 20, 2024
   • കിയ സ്പോർട്ടേജ്
    കിയ സ്പോർട്ടേജ്
    Rs.25 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: jul 20, 2024
   • കിയ ev5
    കിയ ev5
    Rs.55 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ജനുവരി 15, 2025
   • കിയ ev9
    കിയ ev9
    Rs.80 ലക്ഷംകണക്കാക്കിയ വില
    പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച്: ഏപ്രിൽ 01, 2025
   * എക്സ്ഷോറൂം വില മോഗാ ൽ
   ×
   We need your നഗരം to customize your experience