ഹുണ്ടായി ഐ20 ഓൺ റോഡ് വില മനേസർ

എറ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,99,490
ആർ ടി ഒRs.55,959
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,776
on-road വില in മനേസർ : Rs.7,93,225*
EMI: Rs.15,105/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഹുണ്ടായി ഐ20Rs.7.93 ലക്ഷം*
മാഗ്ന(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.769,900
ആർ ടി ഒRs.61,592
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,295
on-road വില in മനേസർ : Rs.8,71,787*
EMI: Rs.16,597/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
മാഗ്ന(പെടോള്)Rs.8.72 ലക്ഷം*
സ്പോർട്സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,32,900
ആർ ടി ഒRs.66,632
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,548
on-road വില in മനേസർ : Rs.9,42,080*
EMI: Rs.17,936/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
സ്പോർട്സ്(പെടോള്)Rs.9.42 ലക്ഷം*
sportz dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,47,900
ആർ ടി ഒRs.67,832
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,085
on-road വില in മനേസർ : Rs.9,58,817*
EMI: Rs.18,248/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
sportz dt(പെടോള്)Rs.9.59 ലക്ഷം*
അസ്ത(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,28,900
ആർ ടി ഒRs.74,312
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,982
on-road വില in മനേസർ : Rs.10,49,194*
EMI: Rs.19,969/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
അസ്ത(പെടോള്)Rs.10.49 ലക്ഷം*
sportz ivt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,37,900
ആർ ടി ഒRs.75,032
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,304
on-road വില in മനേസർ : Rs.10,59,236*
EMI: Rs.20,160/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
sportz ivt(പെടോള്)Rs.10.59 ലക്ഷം*
asta dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.943,900
ആർ ടി ഒRs.75,512
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,519
on-road വില in മനേസർ : Rs.10,65,931*
EMI: Rs.20,280/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
asta dt(പെടോള്)Rs.10.66 ലക്ഷം*
sportz ivt dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,52,900
ആർ ടി ഒRs.76,232
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,841
on-road വില in മനേസർ : Rs.10,75,973*
EMI: Rs.20,471/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
sportz ivt dt(പെടോള്)Rs.10.76 ലക്ഷം*
asta opt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,97,9,00
ആർ ടി ഒRs.79,832
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,451
on-road വില in മനേസർ : Rs.11,26,183*
EMI: Rs.21,428/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
asta opt(പെടോള്)Rs.11.26 ലക്ഷം*
asta opt dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,12,900
ആർ ടി ഒRs.81,032
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,987
മറ്റുള്ളവRs.10,129
on-road വില in മനേസർ : Rs.11,53,048*
EMI: Rs.21,953/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
asta opt dt(പെടോള്)Rs.11.53 ലക്ഷം*
asta opt ivt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,01,000
ആർ ടി ഒRs.88,080
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,139
മറ്റുള്ളവRs.11,010
on-road വില in മനേസർ : Rs.12,52,229*
EMI: Rs.23,840/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
asta opt ivt(പെടോള്)Rs.12.52 ലക്ഷം*
asta opt ivt dt(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,16,000
ആർ ടി ഒRs.89,280
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,675
മറ്റുള്ളവRs.11,160
on-road വില in മനേസർ : Rs.12,69,115*
EMI: Rs.24,154/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
asta opt ivt dt(പെടോള്)(top model)Rs.12.69 ലക്ഷം*
എറ(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,99,490
ആർ ടി ഒRs.55,959
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.37,776
on-road വില in മനേസർ : Rs.7,93,225*
EMI: Rs.15,105/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഹുണ്ടായി ഐ20Rs.7.93 ലക്ഷം*
മാഗ്ന(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.769,900
ആർ ടി ഒRs.61,592
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.40,295
on-road വില in മനേസർ : Rs.8,71,787*
EMI: Rs.16,597/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
മാഗ്ന(പെടോള്)Rs.8.72 ലക്ഷം*
സ്പോർട്സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,32,900
ആർ ടി ഒRs.66,632
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.42,548
on-road വില in മനേസർ : Rs.9,42,080*
EMI: Rs.17,936/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
സ്പോർട്സ്(പെടോള്)Rs.9.42 ലക്ഷം*
sportz dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,47,900
ആർ ടി ഒRs.67,832
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.43,085
on-road വില in മനേസർ : Rs.9,58,817*
EMI: Rs.18,248/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
sportz dt(പെടോള്)Rs.9.59 ലക്ഷം*
അസ്ത(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,28,900
ആർ ടി ഒRs.74,312
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.45,982
on-road വില in മനേസർ : Rs.10,49,194*
EMI: Rs.19,969/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
അസ്ത(പെടോള്)Rs.10.49 ലക്ഷം*
sportz ivt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,37,900
ആർ ടി ഒRs.75,032
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,304
on-road വില in മനേസർ : Rs.10,59,236*
EMI: Rs.20,160/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
sportz ivt(പെടോള്)Rs.10.59 ലക്ഷം*
asta dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.943,900
ആർ ടി ഒRs.75,512
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,519
on-road വില in മനേസർ : Rs.10,65,931*
EMI: Rs.20,280/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
asta dt(പെടോള്)Rs.10.66 ലക്ഷം*
sportz ivt dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,52,900
ആർ ടി ഒRs.76,232
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,841
on-road വില in മനേസർ : Rs.10,75,973*
EMI: Rs.20,471/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
sportz ivt dt(പെടോള്)Rs.10.76 ലക്ഷം*
asta opt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,97,9,00
ആർ ടി ഒRs.79,832
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,451
on-road വില in മനേസർ : Rs.11,26,183*
EMI: Rs.21,428/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
asta opt(പെടോള്)Rs.11.26 ലക്ഷം*
asta opt dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,12,900
ആർ ടി ഒRs.81,032
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.48,987
മറ്റുള്ളവRs.10,129
on-road വില in മനേസർ : Rs.11,53,048*
EMI: Rs.21,953/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
asta opt dt(പെടോള്)Rs.11.53 ലക്ഷം*
asta opt ivt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,01,000
ആർ ടി ഒRs.88,080
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,139
മറ്റുള്ളവRs.11,010
on-road വില in മനേസർ : Rs.12,52,229*
EMI: Rs.23,840/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
asta opt ivt(പെടോള്)Rs.12.52 ലക്ഷം*
asta opt ivt dt(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,16,000
ആർ ടി ഒRs.89,280
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,675
മറ്റുള്ളവRs.11,160
on-road വില in മനേസർ : Rs.12,69,115*
EMI: Rs.24,154/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
asta opt ivt dt(പെടോള്)(top model)Rs.12.69 ലക്ഷം*
sportz ivt(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,37,900
ആർ ടി ഒRs.75,032
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,304
on-road വില in മനേസർ : Rs.10,59,236*
EMI: Rs.20,160/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
ഹുണ്ടായി ഐ20Rs.10.59 ലക്ഷം*
sportz ivt dt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,52,900
ആർ ടി ഒRs.76,232
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.46,841
on-road വില in മനേസർ : Rs.10,75,973*
EMI: Rs.20,471/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
sportz ivt dt(പെടോള്)Rs.10.76 ലക്ഷം*
asta opt ivt(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,01,000
ആർ ടി ഒRs.88,080
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,139
മറ്റുള്ളവRs.11,010
on-road വില in മനേസർ : Rs.12,52,229*
EMI: Rs.23,840/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
asta opt ivt(പെടോള്)Rs.12.52 ലക്ഷം*
asta opt ivt dt(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,16,000
ആർ ടി ഒRs.89,280
ഇൻഷ്വറൻസ്Rs.52,675
മറ്റുള്ളവRs.11,160
on-road വില in മനേസർ : Rs.12,69,115*
EMI: Rs.24,154/moഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ
Hyundai
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
view ഡിസംബര് offer
asta opt ivt dt(പെടോള്)(top model)Rs.12.69 ലക്ഷം*
*Estimated price via verified sources
വലിയ സംരക്ഷണം !!
save upto % ! find best deals on used ഹുണ്ടായി cars
കാണു ഉപയോഗിച്ചത് <modelname> <cityname> ൽ
ഹുണ്ടായി ഐ20 Brochure

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക the brochure to view detailed specs and features

download brochure
ഡൗൺലോഡ് ബ്രോഷർ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ഐ20 പകരമുള്ളത്

ഐ20 ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ്

 • ഇന്ധനച്ചെലവ്

സെലെക്റ്റ് എഞ്ചിൻ തരം

ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തിട്ടു കിലോമീറ്ററുകൾ20 കി/ദിവസം
പ്രതിമാസ ഇന്ധനചെലവ്Rs.0* / മാസം
  space Image

  Found what you were looking for?

  ഹുണ്ടായി ഐ20 വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

  4.6/5
  അടിസ്ഥാനപെടുത്തി44 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
  • എല്ലാം (44)
  • Price (9)
  • Service (1)
  • Mileage (11)
  • Looks (14)
  • Comfort (14)
  • Space (3)
  • Power (1)
  • More ...
  • ഏറ്റവും പുതിയ
  • സഹായകമാണ്
  • Affordable Car

   My experience was good with the Hyundai 120, it offers many features in such a low price range. Over...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി suhani jain
   On: Nov 10, 2023 | 1344 Views
  • for Sportz IVT

   Sport Cars

   It's a good car while driving this car feels comfortable, looks nice, comes at an aff...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി manjunath l
   On: Sep 30, 2023 | 627 Views
  • Luxury Car

   I'm very impressed with it. The dashboard is very luxurious, and all the features are excellent in t...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി abhisek
   On: Sep 29, 2023 | 228 Views
  • I20 Worth It

   It's an amazing car with a great driving experience. Its modernistic style is simply amazing, with l...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി varsha
   On: Sep 29, 2023 | 599 Views
  • for Asta Opt DT

   Good Car Comfort Level Is Good

   This is a good car with a comfortable interior and some impressive features. It's definitely a recom...കൂടുതല് വായിക്കുക

   വഴി ansh salian
   On: Sep 28, 2023 | 139 Views
  • എല്ലാം ഐ20 വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

  ഹുണ്ടായി കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം മനേസർ

  ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

  • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

  What ഐഎസ് the വില അതിലെ ഹുണ്ടായി ഐ20 Pune? ൽ

  DevyaniSharma asked on 5 Nov 2023

  The Hyundai i20 is priced from INR 6.99 - 11.16 Lakh (Ex-showroom Price in Pune)...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 5 Nov 2023

  What ഐഎസ് the CSD വില അതിലെ the ഹുണ്ടായി i20?

  Abhijeet asked on 21 Oct 2023

  The availability and price of the car through the CSD canteen can be only shared...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 21 Oct 2023

  What ഐഎസ് the CSD വില അതിലെ the ഹുണ്ടായി i20?

  DevyaniSharma asked on 9 Oct 2023

  The exact information regarding the CSD prices of the car can be only available ...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 9 Oct 2023

  What about the എഞ്ചിൻ ഒപ്പം സംപ്രേഷണം അതിലെ the ഹുണ്ടായി i20?

  DevyaniSharma asked on 24 Sep 2023

  The India-spec facelifted i20 only comes with a 1.2-litre petrol engine, which i...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 24 Sep 2023

  What ഐഎസ് the ground clearance അതിലെ the ഹുണ്ടായി i20?

  DevyaniSharma asked on 13 Sep 2023

  As of now, there is no official update available from the brand's end. We wo...

  കൂടുതല് വായിക്കുക
  By Cardekho experts on 13 Sep 2023

  ഐ20 വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

  നഗരംഓൺ റോഡ് വില
  ഗുർഗാവ്Rs. 8.01 - 12.77 ലക്ഷം
  തങ്കമണിRs. 7.93 - 12.69 ലക്ഷം
  ഭിവാഡിRs. 8.11 - 12.95 ലക്ഷം
  റീവാറിRs. 7.93 - 12.69 ലക്ഷം
  ഫരിദാബാദ്Rs. 8.01 - 12.77 ലക്ഷം
  ബഹദുർഗഢ്Rs. 7.93 - 12.69 ലക്ഷം
  ന്യൂ ഡെൽഹിRs. 7.99 - 13.06 ലക്ഷം
  പൽവാൽRs. 7.93 - 12.69 ലക്ഷം
  നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  space Image

  ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഹുണ്ടായി കാറുകൾ

  • ജനപ്രിയമായത്
  • വരാനിരിക്കുന്നവ
  * എക്സ്ഷോറൂം വില മനേസർ ൽ
  ×
  We need your നഗരം to customize your experience