മാരുതി ഇഗ്‌നിസ്ചിത്രങ്ങൾ

Maruti Ignis
417 അവലോകനങ്ങൾ
Rs. 4.95 - 7.36 ലക്ഷം*
*എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി
കാണു ലേറ്റസ്റ്റ് ഓഫർ
 • എല്ലാം
 • പുറം
 • ഉൾഭാഗം
 • 360 കാഴ്ച
 • നിറങ്ങൾ
 • റോഡ് ടെസ്റ്റ്
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് front left side
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് side view (left)
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് rear left view
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് front view
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് rear view
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് headlight
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് taillight
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് side mirror (body)
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് 3d മോഡൽ
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് പുറം image
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് rear right side
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് dashboard
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് ignition/start-stop button
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് steering controls
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് instrument cluster
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് എസി controls
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് infotainment system main menu
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് gear shifter
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് steering position adjustments
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
1/75
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് front left side
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് side view (left)
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് rear left view
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് front view
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് rear view
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് headlight
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് taillight
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് side mirror (body)
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് 3d മോഡൽ
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് പുറം image
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് rear right side
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് dashboard
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് ignition/start-stop button
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് steering controls
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് instrument cluster
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് എസി controls
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് infotainment system main menu
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് gear shifter
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് steering position adjustments
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് front left side
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് side view (left)
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് rear left view
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് front view
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് rear view
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് headlight
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് taillight
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് side mirror (body)
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് 3d മോഡൽ
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് പുറം image
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് rear right side
1/11
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് front left side
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് side view (left)
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് rear left view
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് front view
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് rear view
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് headlight
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് taillight
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് side mirror (body)
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് 3d മോഡൽ
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് പുറം image
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് rear right side
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് dashboard
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് ignition/start-stop button
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് steering controls
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് instrument cluster
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് എസി controls
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് infotainment system main menu
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് gear shifter
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് steering position adjustments
1/8
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് dashboard
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് ignition/start-stop button
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് steering controls
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് instrument cluster
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് എസി controls
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് infotainment system main menu
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് gear shifter
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് steering position adjustments
 • സിൽക്കി വെള്ളി
 • നെക്സ നീല with കറുപ്പ് roof
 • തിളങ്ങുന്ന ഗ്രേ
 • പേൾ വൈറ്റ്
 • lucent ഓറഞ്ച് with കറുപ്പ് roof
 • നെക്സ നീല with വെള്ളി roof
 • lucent ഓറഞ്ച്
 • ടർക്കോയ്‌സ് ബ്ലൂ
 • നെക്സ ബ്ലൂ
1/9
സിൽക്കി വെള്ളി
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
1/56
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images
 • Maruti Ignis Road Test Images

Maruti
don't miss out on the best ഓഫറുകൾ വേണ്ടി
കാണു ലേറ്റസ്റ്റ് ഓഫർ

ഇഗ്‌നിസ് ഇന്റീരിയർ & ബാഹ്യ ഇമേജുകൾ

 • പുറം
 • ഉൾഭാഗം
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് front left side
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് side view (left)
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് rear left view
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് front view
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് rear view
ഇഗ്‌നിസ് പുറം ചിത്രങ്ങൾ
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് dashboard
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് ignition/start-stop button
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് steering controls
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് instrument cluster
 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് എസി controls
ഇഗ്‌നിസ് ഉൾഭാഗം ചിത്രങ്ങൾ
Not Sure, Which car to buy?

Let us help you find the dream car

ഇഗ്‌നിസ് ഡിസൈൻ ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് image

  Dual airbags, ABS with EBD and ISOFIX child seat mounts are standard across variants.

 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് image

  Plethora of customisation options offered - roof wraps, colour coded panels, audio upgrades etc. 

 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് image

  LED projector headlamps are unique to the Ignis. They look super cool too!

ഇഗ്‌നിസ് ന്റെ ഇമേജുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

Compare Variants of മാരുതി ഇഗ്‌നിസ്

 • പെടോള്

പരിഗണിക്കാൻ കൂടുതൽ കാർ ഓപ്ഷനുകൾ

ഇഗ്‌നിസ് വീഡിയോകൾ

 • മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് hits & misses5:30
  മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് hits & misses
  dec 12, 2017
 • about today (maruti സുസുക്കി ignis) : blockbusters : ep...13:31
  about today (maruti സുസുക്കി ignis) : blockbusters : ep...
  ഏപ്രിൽ 03, 2017
 • മാരുതി സുസുക്കി ഇഗ്‌നിസ് - വീഡിയോ അവലോകനം14:21
  മാരുതി സുസുക്കി ഇഗ്‌നിസ് - വീഡിയോ അവലോകനം
  ജനുവരി 22, 2017
 • ന്യൂ മാരുതി സുസുക്കി ഇഗ്‌നിസ് : 5 things you need ടു know :...9:47
  ന്യൂ മാരുതി സുസുക്കി ഇഗ്‌നിസ് : 5 things you need ടു know :...
  ജനുവരി 21, 2017
 • live: മാരുതി സുസുക്കി ഇഗ്‌നിസ് വിക്ഷേപിച്ചു : features~ വില ...24:16
  live: മാരുതി സുസുക്കി ഇഗ്‌നിസ് വിക്ഷേപിച്ചു : features~ വില ...
  ജനുവരി 13, 2017

മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് looks ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.5/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി417 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (396)
 • Looks (129)
 • Interior (66)
 • Space (85)
 • Seat (69)
 • Experience (50)
 • Style (13)
 • Boot (43)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Awesome Car

  Awesome car. This car is better than Baleno and Swift. It has good space and looks wise it is small, but inside it space is sufficient

  വഴി divay singh parihar
  On: Jun 13, 2021 | 85 Views
 • Love This Car

  I had purchased the Zeta version and I love this car's features, looks, and performance. Easy to ride, well-featured interior, and beautiful looks of exterior. From the o...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി chuba lkr
  On: May 08, 2021 | 2224 Views
 • Really A Good Car

  I have researched for 2 months before purchasing Ignis Sigma plus model and could say that my decision was good. The new model look is good and you just need to add few a...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി udayk
  On: Apr 20, 2021 | 5370 Views
 • Best Hatchback In The Segment

  You will be amazed to see all new Ignis, with an updated design and loaded features. The blue color is amazing for the car. It looks very luxurious. Riding it for the las...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി vivek singh
  On: Apr 17, 2021 | 330 Views
 • Sports Car Good Look

  A comfortable family car with a good look. Suggests to all for purchasing immediately and save money.

  വഴി chandi prasad kandpal
  On: Jul 13, 2021 | 26 Views
 • It Is A Wonderful Car

  It is a wonderful car. I have zeta and the features at this price are amazing and it is a complete family car though it looks small three can sit in the back row easily a...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി surest kumar
  On: Feb 07, 2021 | 3096 Views
 • I Like Ignis More Than Other Cars

  I liked it more than other cars. Driving is very soft and easy, the gearbox is placed properly, the suspension is Ok, the front look is very smart. Too much spacious...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ajay warade
  On: Feb 07, 2021 | 2090 Views
 • Overall Good. Without Looking Back

  Recently I booked Ignis from Nexa, Mysore. The vehicle front and side looking are very nice. But back looking is not satisfied. This should be a small change because of l...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി prakash raj
  On: Oct 09, 2020 | 1093 Views
 • എല്ലാം ഇഗ്‌നിസ് looks അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടു

Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

 • ലേറ്റസ്റ്റ് questions

What ഐഎസ് ഓൺ road വില at Jorhat?

arup asked on 24 Jul 2021

The Maruti Ignis retails in a price range of Rs.4.95 - 7.36 Lakh (ex-showroom, J...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 24 Jul 2021

മാഗ്നൈറ്റ് or ഇഗ്‌നിസ്

munna asked on 21 Jul 2021

Both the cars are from different segments. Ignis is a hatchback whereas Magnite ...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 21 Jul 2021

Which ഐഎസ് the best വേരിയന്റ് ?

Vijay asked on 17 Jul 2021

Delta is the top-selling variant of Maruti Ignis. It is priced at Rs.5.80 Lakh (...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 17 Jul 2021

I want to know the difference b\/w Ignis Zeta 1.2 ഉം Ignis Zeta 1.3? തമ്മിൽ

Amit asked on 25 Jun 2021

The Maruti Ignis is only available with a 1.2-litre petrol engine that puts out ...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 25 Jun 2021

മാരുതി ഇഗ്‌നിസ് ka ബസ്തി me kitna total kitna വില padega. totally

Yateendra asked on 31 May 2021

Maruti Ignis is priced from Rs.4.95 - 7.37 Lakh (Ex-showroom Price in Basti). Fo...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By Cardekho experts on 31 May 2021

കാർ ലോൺ ഓഫറുകൾ

 • താരതമ്യം ചെയ്യുക ഓഫറുകൾ from multiple banks
 • പ്രോസസ്സിങ്ങ് ഫീസിന്റെ 100% വരെ ഇളവ്
 • രേഘകൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലെത്തി ശേഖരിക്കും
കാണു ധനകാര്യം ഓഫർ

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മാരുതി കാറുകൾ

 • പോപ്പുലർ
 • ഉപകമിങ്
×
We need your നഗരം to customize your experience