• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

2.4 ജി plus mt(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,67,000
ആർ ടി ഒRs.1,95,875
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.85,745
മറ്റുള്ളവർRs.38,090
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,86,710**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റRs.18.86 ലക്ഷം**
2.4 ജി plus mt 8s(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,72,000
ആർ ടി ഒRs.1,96,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.86,267
മറ്റുള്ളവർRs.38,190
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,92,957**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.4 ജി plus mt 8s(ഡീസൽ)Rs.18.92 ലക്ഷം**
2.4 ജിഎക്സ് mt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,05,000
ആർ ടി ഒRs.2,00,625
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.87,023
മറ്റുള്ളവർRs.38,850
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.19,31,498**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.4 ജിഎക്സ് mt(ഡീസൽ)Rs.19.31 ലക്ഷം**
2.4 ജിഎക്സ് mt 8s(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,10,000
ആർ ടി ഒRs.2,01,250
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.87,545
മറ്റുള്ളവർRs.38,950
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.19,37,745**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.4 ജിഎക്സ് mt 8s(ഡീസൽ)Rs.19.37 ലക്ഷം**
2.8 ജിഎക്സ് at(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,46,000
ആർ ടി ഒRs.2,18,250
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.91,763
മറ്റുള്ളവർRs.41,670
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.20,97,683**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.8 ജിഎക്സ് at(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.20.97 ലക്ഷം**
2.8 ജിഎക്സ് at 8s(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,51,000
ആർ ടി ഒRs.2,18,875
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.92,285
മറ്റുള്ളവർRs.41,770
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.21,03,930**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.8 ജിഎക്സ് at 8s(ഡീസൽ)Rs.21.03 ലക്ഷം**
2.4 vx mt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,27,000
ആർ ടി ഒRs.2,40,875
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.97,848
മറ്റുള്ളവർRs.45,290
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.23,11,013**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.4 vx mt(ഡീസൽ)Rs.23.11 ലക്ഷം**
2.4 vx mt 8s(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,32,000
ആർ ടി ഒRs.2,41,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.98,370
മറ്റുള്ളവർRs.45,390
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.23,17,260**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.4 vx mt 8s(ഡീസൽ)Rs.23.17 ലക്ഷം**
ടൂറിങ്ങ് സ്പോർട്സ് 2.4 എം ആർ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,97,000
ആർ ടി ഒRs.2,62,125
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,03,564
മറ്റുള്ളവർRs.48,690
Rs.84,179
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.25,11,379**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
ടൂറിങ്ങ് സ്പോർട്സ് 2.4 എം ആർ (ഡീസൽ)Rs.25.11 ലക്ഷം**
2.4 zx mt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,13,000
ആർ ടി ഒRs.2,64,125
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,04,102
മറ്റുള്ളവർRs.49,010
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.25,30,237**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.4 zx mt(ഡീസൽ)Rs.25.3 ലക്ഷം**
2.8 zx at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,43,000
ആർ ടി ഒRs.2,80,375
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,08,473
മറ്റുള്ളവർRs.51,610
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.26,83,458**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.8 zx at(ഡീസൽ)Rs.26.83 ലക്ഷം**
ടൂറിങ്ങ് സ്പോർട്സ് (ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.23,47,000
ആർ ടി ഒRs.2,93,375
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,11,970
മറ്റുള്ളവർRs.53,690
Rs.84,179
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.28,06,035**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
ടൂറിങ്ങ് സ്പോർട്സ് (ഡീസൽ)(top model)Rs.28.06 ലക്ഷം**
2.7 ജിഎക്സ് mt(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,93,000
ആർ ടി ഒRs.1,49,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.83,180
മറ്റുള്ളവർRs.21,680
Rs.92,475
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,47,160**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.7 ജിഎക്സ് mt(പെട്രോൾ)(base model)Rs.17.47 ലക്ഷം**
2.7 ജിഎക്സ് mt 8s(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,98,000
ആർ ടി ഒRs.1,49,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.83,705
മറ്റുള്ളവർRs.21,730
Rs.92,475
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,53,235**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.7 ജിഎക്സ് mt 8s(പെട്രോൾ)Rs.17.53 ലക്ഷം**
2.7 ജിഎക്സ് at(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,15,000
ആർ ടി ഒRs.1,61,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.87,276
മറ്റുള്ളവർRs.22,900
Rs.92,475
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,86,676**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.7 ജിഎക്സ് at(പെട്രോൾ)Rs.18.86 ലക്ഷം**
2.7 ജിഎക്സ് at 8s(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,20,000
ആർ ടി ഒRs.1,62,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.87,797
മറ്റുള്ളവർRs.22,950
Rs.92,475
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,92,747**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.7 ജിഎക്സ് at 8s(പെട്രോൾ)Rs.18.92 ലക്ഷം**
2.7 vx mt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,07,000
ആർ ടി ഒRs.1,80,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.93,721
മറ്റുള്ളവർRs.24,820
Rs.92,475
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.21,06,241**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.7 vx mt(പെട്രോൾ)Rs.21.06 ലക്ഷം**
ടൂറിങ്ങ് സ്പോർട്സ് 2.7 എം ആർ (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,92,000
ആർ ടി ഒRs.1,89,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.96,575
മറ്റുള്ളവർRs.25,670
Rs.79,089
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.22,03,445**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
ടൂറിങ്ങ് സ്പോർട്സ് 2.7 എം ആർ (പെട്രോൾ)Rs.22.03 ലക്ഷം**
2.7 zx at(പെട്രോൾ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,03,000
ആർ ടി ഒRs.2,10,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,03,658
മറ്റുള്ളവർRs.27,780
Rs.92,475
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.24,44,738**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.7 zx at(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.24.44 ലക്ഷം**
ടൂറിങ്ങ് സ്പോർട്സ് 2.7 അടുത്ത് (പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,71,000
ആർ ടി ഒRs.2,17,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,05,940
മറ്റുള്ളവർRs.28,460
Rs.79,089
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.25,22,500**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
ടൂറിങ്ങ് സ്പോർട്സ് 2.7 അടുത്ത് (പെട്രോൾ)(top model)Rs.25.22 ലക്ഷം**
2.4 ജി plus mt(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,67,000
ആർ ടി ഒRs.1,95,875
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.85,745
മറ്റുള്ളവർRs.38,090
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,86,710**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റRs.18.86 ലക്ഷം**
2.4 ജി plus mt 8s(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.15,72,000
ആർ ടി ഒRs.1,96,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.86,267
മറ്റുള്ളവർRs.38,190
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,92,957**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.4 ജി plus mt 8s(ഡീസൽ)Rs.18.92 ലക്ഷം**
2.4 ജിഎക്സ് mt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,05,000
ആർ ടി ഒRs.2,00,625
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.87,023
മറ്റുള്ളവർRs.38,850
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.19,31,498**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.4 ജിഎക്സ് mt(ഡീസൽ)Rs.19.31 ലക്ഷം**
2.4 ജിഎക്സ് mt 8s(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,10,000
ആർ ടി ഒRs.2,01,250
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.87,545
മറ്റുള്ളവർRs.38,950
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.19,37,745**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.4 ജിഎക്സ് mt 8s(ഡീസൽ)Rs.19.37 ലക്ഷം**
2.8 ജിഎക്സ് at(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,46,000
ആർ ടി ഒRs.2,18,250
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.91,763
മറ്റുള്ളവർRs.41,670
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.20,97,683**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.8 ജിഎക്സ് at(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.20.97 ലക്ഷം**
2.8 ജിഎക്സ് at 8s(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.17,51,000
ആർ ടി ഒRs.2,18,875
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.92,285
മറ്റുള്ളവർRs.41,770
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.21,03,930**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.8 ജിഎക്സ് at 8s(ഡീസൽ)Rs.21.03 ലക്ഷം**
2.4 vx mt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,27,000
ആർ ടി ഒRs.2,40,875
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.97,848
മറ്റുള്ളവർRs.45,290
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.23,11,013**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.4 vx mt(ഡീസൽ)Rs.23.11 ലക്ഷം**
2.4 vx mt 8s(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.19,32,000
ആർ ടി ഒRs.2,41,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.98,370
മറ്റുള്ളവർRs.45,390
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.23,17,260**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.4 vx mt 8s(ഡീസൽ)Rs.23.17 ലക്ഷം**
ടൂറിങ്ങ് സ്പോർട്സ് 2.4 എം ആർ (ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.20,97,000
ആർ ടി ഒRs.2,62,125
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,03,564
മറ്റുള്ളവർRs.48,690
Rs.84,179
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.25,11,379**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
ടൂറിങ്ങ് സ്പോർട്സ് 2.4 എം ആർ (ഡീസൽ)Rs.25.11 ലക്ഷം**
2.4 zx mt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,13,000
ആർ ടി ഒRs.2,64,125
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,04,102
മറ്റുള്ളവർRs.49,010
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.25,30,237**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.4 zx mt(ഡീസൽ)Rs.25.3 ലക്ഷം**
2.8 zx at(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.22,43,000
ആർ ടി ഒRs.2,80,375
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,08,473
മറ്റുള്ളവർRs.51,610
Rs.97,565
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.26,83,458**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.8 zx at(ഡീസൽ)Rs.26.83 ലക്ഷം**
ടൂറിങ്ങ് സ്പോർട്സ് (ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.23,47,000
ആർ ടി ഒRs.2,93,375
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,11,970
മറ്റുള്ളവർRs.53,690
Rs.84,179
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.28,06,035**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
ടൂറിങ്ങ് സ്പോർട്സ് (ഡീസൽ)(top model)Rs.28.06 ലക്ഷം**
2.7 ജിഎക്സ് mt(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,93,000
ആർ ടി ഒRs.1,49,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.83,180
മറ്റുള്ളവർRs.21,680
Rs.92,475
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,47,160**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റRs.17.47 ലക്ഷം**
2.7 ജിഎക്സ് mt 8s(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,98,000
ആർ ടി ഒRs.1,49,800
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.83,705
മറ്റുള്ളവർRs.21,730
Rs.92,475
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.17,53,235**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.7 ജിഎക്സ് mt 8s(പെട്രോൾ)Rs.17.53 ലക്ഷം**
2.7 ജിഎക്സ് at(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,15,000
ആർ ടി ഒRs.1,61,500
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.87,276
മറ്റുള്ളവർRs.22,900
Rs.92,475
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,86,676**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.7 ജിഎക്സ് at(പെട്രോൾ)Rs.18.86 ലക്ഷം**
2.7 ജിഎക്സ് at 8s(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.16,20,000
ആർ ടി ഒRs.1,62,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.87,797
മറ്റുള്ളവർRs.22,950
Rs.92,475
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.18,92,747**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.7 ജിഎക്സ് at 8s(പെട്രോൾ)Rs.18.92 ലക്ഷം**
2.7 vx mt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,07,000
ആർ ടി ഒRs.1,80,700
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.93,721
മറ്റുള്ളവർRs.24,820
Rs.92,475
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.21,06,241**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.7 vx mt(പെട്രോൾ)Rs.21.06 ലക്ഷം**
ടൂറിങ്ങ് സ്പോർട്സ് 2.7 എം ആർ (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.18,92,000
ആർ ടി ഒRs.1,89,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.96,575
മറ്റുള്ളവർRs.25,670
Rs.79,089
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.22,03,445**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
ടൂറിങ്ങ് സ്പോർട്സ് 2.7 എം ആർ (പെട്രോൾ)Rs.22.03 ലക്ഷം**
2.7 zx at(പെട്രോൾ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,03,000
ആർ ടി ഒRs.2,10,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,03,658
മറ്റുള്ളവർRs.27,780
Rs.92,475
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.24,44,738**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
2.7 zx at(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.24.44 ലക്ഷം**
ടൂറിങ്ങ് സ്പോർട്സ് 2.7 അടുത്ത് (പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.21,71,000
ആർ ടി ഒRs.2,17,100
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,05,940
മറ്റുള്ളവർRs.28,460
Rs.79,089
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.25,22,500**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു ഡിസംബര് ഓഫറുകൾ
ടൂറിങ്ങ് സ്പോർട്സ് 2.7 അടുത്ത് (പെട്രോൾ)(top model)Rs.25.22 ലക്ഷം**

ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

VariantsOn-Road Price
ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.7 ജിഎക്സ് അടുത്ത്Rs. 18.86 ലക്ഷം*
ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.4 വിഎക്‌സ് എംആർRs. 23.11 ലക്ഷം*
ഇന്നോവ crysta touring sportRs. 28.06 ലക്ഷം*
ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.4 വിഎക്‌സ് എംആർ 8സെRs. 23.17 ലക്ഷം*
ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.8 ജിഎക്സ് അടുത്ത്Rs. 20.97 ലക്ഷം*
ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.4 ജിഎക്സ് എംആർ 8സെRs. 19.37 ലക്ഷം*
ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.8 സിഎക്‌സ് അടുത്ത്Rs. 26.83 ലക്ഷം*
ഇന്നോവ crysta 2.4 ജി plus mtRs. 18.86 ലക്ഷം*
ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ടൂറിങ്ങ് സ്പോർട്സ് 2.7 അടുത്ത്Rs. 25.22 ലക്ഷം*
ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.7 ജിഎക്സ് എംആർ 8സെRs. 17.53 ലക്ഷം*
ഇന്നോവ crysta 2.4 ജി plus mt 8sRs. 18.92 ലക്ഷം*
ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.8 ജിഎക്സ് അടുത്ത് 8സെRs. 21.03 ലക്ഷം*
ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.7 ജിഎക്സ് എംആർRs. 17.47 ലക്ഷം*
ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ടൂറിങ്ങ് സ്പോർട്സ് 2.4 എംആർRs. 25.11 ലക്ഷം*
ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.7 വിഎക്‌സ് എംആർRs. 21.06 ലക്ഷം*
ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ടൂറിങ്ങ് സ്പോർട്സ് 2.7 എംആർRs. 22.03 ലക്ഷം*
ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.7 ജിഎക്സ് അടുത്ത് 8സെRs. 18.92 ലക്ഷം*
ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.4 സിഎക്‌സ് എംആർRs. 25.3 ലക്ഷം*
ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.7 സിഎക്‌സ് അടുത്ത്Rs. 24.44 ലക്ഷം*
ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.4 ജിഎക്സ് എംആർRs. 19.31 ലക്ഷം*

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

price ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ crysta

4.6/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി343 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Write a Review and Win
200 Paytm vouchers & an iPhone 7 every month!
Iphone
 • All (343)
 • Price (44)
 • Service (28)
 • Mileage (38)
 • Looks (75)
 • Comfort (162)
 • Space (37)
 • Power (70)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • CRITICAL
 • INNOVA CRYSTA

  INNOVA CRYSTA IN THIS BLOG I WILL BE TELLING YOU ABOUT THE INNOVA CRYSTA. THIS BLOG WILL CONTAIN ABOUT THE EXTERIOR, INTERIOR, RIDE QUALITY AND MANY MORE JUDGMENT CRITERI...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി namit shukla
  On: Jun 03, 2019 | 82 Views
 • THE CAR YOU JUST CANT OVERLOOK

  Innova Crysta is one of the finest cars from Toyota. the price of the car is about 22-25lacks on road and it varies based on the variants. I especially suggest Toyota Cry...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി krishnabhargav yarlagadda
  On: Jun 10, 2019 | 107 Views
 • for 2.8 GX AT

  EXCELLENT FOR LONG DRIVE

  I AM EXTREMELY HAPPY WITH MY Toyota Innova Crysta 2.8 AT. WITHIN LAST 26 MONTHS I TRAVELED NEARLY 52000 KMS AS OF NOW. REASONABLY GOOD MILAGE IN CITY AND PARTICULARLY MY ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി a gopala raju
  On: Jun 17, 2019 | 144 Views
 • The Best Car Innova Crysta

  Innova Crysta is the best and luxurious car at a reasonable price. I am very happy with the car. The comfort level of the car is as equal to buy a high priced car and It ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി aman patil
  On: Nov 15, 2019 | 76 Views
 • for 2.8 GX AT

  Excellent Car;

  Toyota Innova Crysta is an excellent car. The price of the car is worthful. Features are the best in its class Automatic engine is like petrol cars smooth and fast Interi...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി trilok jain
  On: Sep 02, 2019 | 157 Views
 • മുഴുവൻ Innova Crysta Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ crysta വീഡിയോകൾ

 • 2018 Toyota Innova Crysta - Which Variant To Buy? Ft. PowerDrift | CarDekho.com
  12:39
  2018 Toyota Innova Crysta - Which Variant To Buy? Ft. PowerDrift | CarDekho.com
  Apr 15, 2019
 • Toyota Innova Crysta Hits & Misses
  7:10
  Toyota Innova Crysta Hits & Misses
  Feb 15, 2018
 • Mahindra Marazzo vs Tata Hexa vs Toyota Innova Crysta vs Renault Lodgy: Comparison
  12:29
  Mahindra Marazzo vs Tata Hexa vs Toyota Innova Crysta vs Renault Lodgy: Comparison
  Apr 15, 2019

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

ടൊയോറ്റ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

Similar Toyota Innova Crysta ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.7 ജിഎക്സ് എംആർ
  ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.7 ജിഎക്സ് എംആർ
  Rs13.95 ലക്ഷം
  20176,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.8 ജിഎക്സ് അടുത്ത്
  ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.8 ജിഎക്സ് അടുത്ത്
  Rs14.85 ലക്ഷം
  201660,001 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.4 ജി എംആർ
  ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.4 ജി എംആർ
  Rs15 ലക്ഷം
  201753,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.8 ജിഎക്സ് അടുത്ത്
  ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.8 ജിഎക്സ് അടുത്ത്
  Rs15 ലക്ഷം
  20161,00,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.4 വിഎക്‌സ് എംആർ
  ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.4 വിഎക്‌സ് എംആർ
  Rs15.75 ലക്ഷം
  201650,010 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.7 ജിഎക്സ് അടുത്ത്
  ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.7 ജിഎക്സ് അടുത്ത്
  Rs16 ലക്ഷം
  201730,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.8 ജിഎക്സ് അടുത്ത്
  ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.8 ജിഎക്സ് അടുത്ത്
  Rs16.49 ലക്ഷം
  201735,200 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.4 വിഎക്‌സ് എംആർ
  ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ 2.4 വിഎക്‌സ് എംആർ
  Rs16.49 ലക്ഷം
  201774,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

ടൊയോറ്റ ഇന്നോവ crysta വാർത്ത

space Image
space Image

ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
നോയിഡRs. 17.47 - 27.46 ലക്ഷം
ഗസിയാബാദ്Rs. 17.47 - 27.46 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 17.17 - 27.46 ലക്ഷം
ഫരിദാബാദ്Rs. 17.17 - 27.46 ലക്ഷം
ജജ്ജർRs. 17.14 - 27.24 ലക്ഷം
പൽവാൽRs. 17.14 - 27.24 ലക്ഷം
മീററ്റ്Rs. 17.41 - 27.21 ലക്ഷം
റോഹ്ടക്Rs. 17.14 - 27.24 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് ടൊയോറ്റ കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌