• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

2.8 2wd mt(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.29,84,000
ആർ ടി ഒRs.3,73,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,33,388
മറ്റുള്ളവർRs.66,430
Rs.1,36,111
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.35,56,818**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർRs.35.56 ലക്ഷം**
2.8 2wd at(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.31,70,000
ആർ ടി ഒRs.3,96,250
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,39,641
മറ്റുള്ളവർRs.70,150
Rs.1,36,111
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.37,76,041**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.8 2wd at(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.37.76 ലക്ഷം**
2.8 at celebratory edition(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.33,85,000
ആർ ടി ഒRs.4,27,125
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,58,664
മറ്റുള്ളവർRs.33,850
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.40,04,639*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.8 at celebratory edition(ഡീസൽ)Rs.40.04 ലക്ഷം*
2.8 4wd mt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.31,81,000
ആർ ടി ഒRs.3,97,625
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,40,010
മറ്റുള്ളവർRs.70,370
Rs.1,36,111
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.37,89,005**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.8 4wd mt(ഡീസൽ)Rs.37.89 ലക്ഷം**
2.8 4wd at(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.33,60,000
ആർ ടി ഒRs.4,20,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,46,028
മറ്റുള്ളവർRs.73,950
Rs.1,36,111
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.39,99,978**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.8 4wd at(ഡീസൽ)(top model)Rs.39.99 ലക്ഷം**
2.7 2wd mt(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.27,83,000
ആർ ടി ഒRs.2,78,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,26,486
മറ്റുള്ളവർRs.34,580
Rs.1,32,006
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.32,22,366**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.7 2wd mt(പെട്രോൾ)(base model)Rs.32.22 ലക്ഷം**
2.7 2wd at(പെട്രോൾ) (top model)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.29,42,000
ആർ ടി ഒRs.2,94,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,31,823
മറ്റുള്ളവർRs.36,170
Rs.1,32,006
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.34,04,193**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.7 2wd at(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top model)Rs.34.04 ലക്ഷം**
2.8 2wd mt(ഡീസൽ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.29,84,000
ആർ ടി ഒRs.3,73,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,33,388
മറ്റുള്ളവർRs.66,430
Rs.1,36,111
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.35,56,818**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർRs.35.56 ലക്ഷം**
2.8 2wd at(ഡീസൽ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.31,70,000
ആർ ടി ഒRs.3,96,250
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,39,641
മറ്റുള്ളവർRs.70,150
Rs.1,36,111
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.37,76,041**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.8 2wd at(ഡീസൽ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്Rs.37.76 ലക്ഷം**
2.8 at celebratory edition(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.33,85,000
ആർ ടി ഒRs.4,27,125
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,58,664
മറ്റുള്ളവർRs.33,850
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.40,04,639*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.8 at celebratory edition(ഡീസൽ)Rs.40.04 ലക്ഷം*
2.8 4wd mt(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.31,81,000
ആർ ടി ഒRs.3,97,625
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,40,010
മറ്റുള്ളവർRs.70,370
Rs.1,36,111
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.37,89,005**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.8 4wd mt(ഡീസൽ)Rs.37.89 ലക്ഷം**
2.8 4wd at(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.33,60,000
ആർ ടി ഒRs.4,20,000
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,46,028
മറ്റുള്ളവർRs.73,950
Rs.1,36,111
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.39,99,978**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.8 4wd at(ഡീസൽ)(top model)Rs.39.99 ലക്ഷം**
2.7 2wd mt(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.27,83,000
ആർ ടി ഒRs.2,78,300
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,26,486
മറ്റുള്ളവർRs.34,580
Rs.1,32,006
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.32,22,366**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർRs.32.22 ലക്ഷം**
2.7 2wd at(പെട്രോൾ) (top model)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.29,42,000
ആർ ടി ഒRs.2,94,200
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,31,823
മറ്റുള്ളവർRs.36,170
Rs.1,32,006
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.34,04,193**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
2.7 2wd at(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top model)Rs.34.04 ലക്ഷം**

ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ഫോർച്യൂണർ പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

price ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ

4.7/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി533 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Chance to win image iPhone 7 & image വൗച്ചറുകൾ - ടി & സി *

നിരക്ക് & അവലോകനം

 • All (532)
 • Price (63)
 • Service (31)
 • Mileage (45)
 • Looks (169)
 • Comfort (148)
 • Space (44)
 • Power (122)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • CRITICAL
 • The New Turner Of India

  The new Toyota Fortuner is really a car that attracts great mass attention, in the Indian car market. For the past couple of years, the SUV segment has really evolved fro...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി nimitt pradhan
  On: Sep 22, 2019 | 225 Views
 • Worlds best car

  The Toyota Fortuner is a good SUV, it is the entry-level SUV offered by Toyota. Prices are high but still, the car manages to crush the competition. The 2.8 l diesel engi...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി user
  On: Sep 03, 2019 | 459 Views
 • Gives The Best Of Both Worlds;

  The Toyota Fortuner is a good SUV, it is the entry-level SUV offered by Toyota. Prices are high but still, the car manages to crush the competition. The 2.8 l diesel engi...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി karan virk
  On: Sep 02, 2019 | 207 Views
 • Excellent Car

  Toyota Fortuner provides an excellent service, safety, it has a very strong body and it also has excellent fuel capacity comfortable seats, safe drive, it's the price is ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി yash bafna
  On: Sep 29, 2019 | 92 Views
 • Take On Anything - Toyota Fortuner

  Toyota Fortuner is a very excellent car for offroading very comfortable and comes with many specs and features. Overall good for city and village areas both. turning radi...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി manjot singh
  On: Nov 06, 2019 | 29 Views
 • മുഴുവൻ Fortuner Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ വീഡിയോകൾ

 • Toyota Fortuner Hits & Misses | CarDekho.com
  5:56
  Toyota Fortuner Hits & Misses | CarDekho.com
  Jan 09, 2018
 • Toyota Fortuner vs Ford Endeavour | ZigWheels
  9:52
  Toyota Fortuner vs Ford Endeavour | ZigWheels
  Jan 16, 2017

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

ടൊയോറ്റ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

Similar Toyota Fortuner ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ 2.7 2ഡബ്ല്യൂഡി എംആർ
  ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ 2.7 2ഡബ്ല്യൂഡി എംആർ
  Rs6.5 ലക്ഷം
  20101,42,580 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ 3.0 ഡീസൽ
  ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ 3.0 ഡീസൽ
  Rs7.75 ലക്ഷം
  201177,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ 3.0 ഡീസൽ
  ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ 3.0 ഡീസൽ
  Rs8 ലക്ഷം
  201080,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ 3.0 ഡീസൽ
  ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ 3.0 ഡീസൽ
  Rs8 ലക്ഷം
  20101,40,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ 3.0 ഡീസൽ
  ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ 3.0 ഡീസൽ
  Rs8 ലക്ഷം
  20101,50,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ 2.8 4ഡ്ബ്ല്യുഡി എംആർ
  ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ 2.8 4ഡ്ബ്ല്യുഡി എംആർ
  Rs8.55 ലക്ഷം
  20101,07,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ 3.0 ഡീസൽ
  ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ 3.0 ഡീസൽ
  Rs8.75 ലക്ഷം
  20101,10,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ 3.0 ഡീസൽ
  ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ 3.0 ഡീസൽ
  Rs8.75 ലക്ഷം
  20111,10,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ വാർത്ത

space Image
space Image

ഫോർച്യൂണർ വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
നോയിഡRs. 32.21 - 39.14 ലക്ഷം
ഗസിയാബാദ്Rs. 32.21 - 39.14 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 32.21 - 39.14 ലക്ഷം
ഫരിദാബാദ്Rs. 32.21 - 39.14 ലക്ഷം
ജജ്ജർRs. 32.25 - 39.15 ലക്ഷം
പൽവാൽRs. 32.25 - 39.15 ലക്ഷം
മീററ്റ്Rs. 32.21 - 39.12 ലക്ഷം
റോഹ്ടക്Rs. 32.25 - 39.15 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് ടൊയോറ്റ കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌