മേർസിഡസ് eqs ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

Mercedes-Benz EQS
69 അവലോകനങ്ങൾ
Rs.1.62 സിആർ*
*എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി
കോൺടാക്റ്റ് ഡീലർ
Rating of മേർസിഡസ് eqs
4.2/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 69 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

മേർസിഡസ് eqs ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

 • എല്ലാം (69)
 • Mileage (5)
 • Performance (30)
 • Looks (13)
 • Comfort (34)
 • Engine (2)
 • Interior (25)
 • Power (11)
 • കൂടുതൽ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • An Electric Car That's Innovative

  While the EQS tends to a gigantic endeavor, its blend of cutting edge development, sumptuous comforts, and zero-radiation driving makes it a persuading motivator. With its long expense hold finances on fuel and backing, the EQS offers a persuading benefit from hypothesis for realizing buyers searching for a conclusive in electric excess. In summary...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി vinayak
  On: Apr 18, 2024 | 42 Views
 • Mercedes-Benz EQS Electric Innovation

  Defining luxury in the demesne of electric car , the Mercedes- Benz EQS is a high illustration of electric invention. This electric agent raises the bar for luxury and sustainability with its advanced looks and design technologies. The EQS's interior is wide and luxurious, with top- notch accoutrements and Innovative amenities for an incredibly dev...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി nitin
  On: Apr 17, 2024 | 30 Views
 • EQS Is A Luxurious EV Loaded With Advance Features

  The EQS delivers an impressive range on a single charge. The EQS is packed with advanced technology features. The EQS has a spacious and great interior for maximum comfort. The EQS starts at Rs 1.62 Crore making it one of the most expensive electric vehicles. Availability of charging stations can be a concern depending on your location . Overall Th...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sandeep
  On: Apr 15, 2024 | 34 Views
 • Mercedes-Benz EQS Setting New Standards For Electric Luxury

  Mercedes- Benzs EQS flagship best sedan car, which is propelled byeco-friendly technology and erected for luxurious trip, raises the bar for electric luxury. Its aerodynamic and streamlined appearance radiates refinement and fineness, and its operative electric drivetrain guarantees a quiet and comfortable ride. With its wide cabin and Innovative f...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sai
  On: Apr 12, 2024 | 29 Views
 • Mercedes-Benz EQS Redefining Electric Luxury

  The Mercedes- Benz EQS is revolutionizing electric luxury with its unmatched blend of comfort, definition and durability for the driver The heat design was a complete success in my estimation and showed Mercedes -Benzs influential commitment to transportation education. For drivers who keep an eye on the terrain, its super electric drive and futuri...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി neha
  On: Apr 10, 2024 | 42 Views
 • A New Era Of Electric Luxury

  The Mercedes-Benz EQS crossover Mercedes-Benz EQS marks the beginning of an era of electric vehicle technology, connecting innovative options with luxurious comfort and unique performance. With the EQS now standing as the Mercedes EQ electric vehicle range look ahead models, it has demonstrated an entirely new level of electric luxury sedan. Its di...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി manasvi
  On: Apr 08, 2024 | 42 Views
 • Mercedes Benz EQS The Future Of Luxury Electric Mobility

  The Mercedes-Benz EQS is a top of luxurious and innovation, putting new requirements in electric powered cars. Its sleek design exudes beauty at the same time as boasting modern era for a in reality futuristic using enjoy. With superb performance and a spacious indoors, it gives each style and luxury. However, its high price tag may additionally de...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി chanchal
  On: Apr 05, 2024 | 44 Views
 • Electric Elegance Of Mercedes Benz EQS

  This high end electric sedan has a large range and a completely electric all wheel drive system. Although it lacks a few key capabilities, the inside is pleasant with soft touch materials and the screen provides an amazing appearance and feel. While the stated range of over 500 km per charge is impressive, the excessive reflections on the screen de...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി rajendra
  On: Apr 04, 2024 | 37 Views
 • The Mercedes Benz EQS Addresses Long Haul Of Extravagance

  Inside the classification of electric luxury vehicles, the Mercedes Benz EQS might be an outlook changing marvel. On each course, its arrangement draws thought since it ably blends improvement and classiness. The finely arranged lodge transports voyagers to a space of luxury with its sanctuary of wealth and best in class development. Under its smoo...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി deepthi
  On: Apr 03, 2024 | 25 Views
 • An Electric Vehicle With Luxurious Characteristics And World Clas...

  The last 3 weeks I have been driving the eElectricMercedes Benz EQS car, it has astonished me that it is the most luxurious and up to date electric vehicles in the market Combining robustness, efficiency and innovation, this all electric sedan is an ideal choice for those looking for a performance vehicle offering top notch comfort and an equally f...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി narayanan
  On: Apr 02, 2024 | 44 Views
 • Electric Elegance

  As far as innovation, the EQS is loaded with highlights intended to upgrade the driving experience and work on daily existence. From the high level infotainment framework with normal voice acknowledgment to the set up of driver help frameworks that give improved security and accommodation, the EQS addresses the eventual fate of auto development. In...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി b j r
  On: Apr 01, 2024 | 38 Views
 • Mercedes Benz EQS Next Gen Luxury, Electric Innovation

  With its electric invention and Modern technology that set it piecemeal from the competition, the Mercedes Benz EQS represents the luxury driving of the now. All aspects of the EQS are sophisticated and advanced, from its ultramodern Design to its ample cabin. As you enter, i am ate with an opulent innards with top notch accoutrements and Modern am...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി nidhi
  On: Mar 29, 2024 | 100 Views
 • Mercedes Benz EQS Electric Revolution, Futuristic Design

  With the Mercedes Benz EQS, go into the now. This ingenious electriccar offers a driving experience unlike any other by linking Modern technology with futuristic Looks. The EQS redefines Performance and fineness with its Modern features and advanced Design. This electriccar offers a quiet, smooth ride that's both thrilling and environmentally frien...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി kirthigha
  On: Mar 28, 2024 | 44 Views
 • Mercedes Benz EQS A True Electric Marvel.

  After months of anticipation I finally got my hands on the Mercedes Benz EQS and oh boy has it been a ride of luxury and innovation. The first thing that struck me was its sleek design and the jaw dropping feature of the MBUX Hyperscreen it is like having a futuristic command center at your fingertips. With an electric range that goes up to 770 km ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി srinivas
  On: Mar 27, 2024 | 28 Views
 • Luxurious And Powerful Electric Sedan

  The Mercedes Benz EQS is a luxurious and powerful electric sedan that provides the boundaries of technology, range, and comfort. I think it estimated driving range of up to 857 km. It provides fast charging battery from 10percent to 80percent in approximately 30 minutes. The only problems which I face everytime it lack of charging stations. The EQS...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി deepa
  On: Mar 26, 2024 | 28 Views
 • Electric Luxury Reinvented

  In the new era of electric luxury cars, the Mercedes Benz EQS is a proud symbol of pioneering technology and unmatched elegance. The EQS, featuring as the showcase model of EQ lineup, redefines electric vehicles with its fabulous and futuristic design and full set of advanced features. The cars interior is spacious and luxury oriented, and its come...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി fakhruddin
  On: Mar 22, 2024 | 32 Views
 • The Future Of Luxury Electric Vehicles

  The Mercedes Benz EQS embodies superlative luxury electric vehicles, which retain advanced technology but at the same time ensure an experience of maximum comfort, and refinement. EQS, the first production all electric model for Mercedes Benz, is the flagship of electric sedans. Its elegant and yet amazing aerodynamic design catches up the top tren...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി murthy
  On: Mar 21, 2024 | 30 Views
 • Mercedes Benz EQS Flagship Electric Sedan With Cuttingedge Techno...

  With the Mercedes Benz EQS, a decoration electric best sedan car that raises the bar for Performance and invention, i can enter the now of luxury motorcars. The Modern technologies and gorgeous Design of the EQS combine to give a actually ingenious driving experience. Thiscar offers outstanding range and unmatched comfort whether i am touring long ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി rohit
  On: Mar 20, 2024 | 22 Views
 • Mercedes Benz EQS The Future Of Luxury Electric Driving

  With its brand value Mercedes Benz has surprised everyone with its Mercedes Benz EQS. The key feature of this car is that it offers all the Mercedes level comfort and experience plus its environmentally friendly. I have had it for almost 2 months now and all it does is surprise me with its performance every time. I have observed that this car goes ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി purnima
  On: Mar 19, 2024 | 37 Views
 • Fantastic Look

  Mercedes Benz EQS is an expensive electric luxury sedan with a great driving range more than 500 km and the performance is impressive. There are many modern features and an amazing ride quality with the outstanding interior but there is not much ground clearance and the second row massage seats are absent. It get high quality of material and is a i...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി vikas
  On: Mar 18, 2024 | 34 Views
 • Excellent Ride And Powerful Motor

  In addition to having excellent handling and stability on the highway the riding is incredibly smooth and this car look phenomenal. The soft touch material and excellent seat comfort are complemented by a powerful electric motor and the driving experience is excellent and fully equipped with technology, and it is highly customisable. A useful boot ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി madhusudan
  On: Mar 15, 2024 | 24 Views
 • EQS Sets A New Standard For Electric Luxury

  The Mercedes Benz EQS impresses with its sleek design, spacious interior, and cutting edge technology. Its all electric platform delivers a smooth and quiet ride, while the luxurious cabin features high quality materials. The massive Hyperscreen display is a standout, seamlessly integrating various functions. The EQS boasts impressive range and qui...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി tarun
  On: Mar 14, 2024 | 35 Views
 • Mercedes Benz EQS A Pleasent Driving Experience

  The Mercedes Benz EQS is like driving into the future. Its sleek, comfy, and super high tech. The design is stunning, both inside and out, and it feels like a luxury spaceship. Driving it is smooth and quiet, with instant acceleration that feels like magic. Plus, its eco friendly with zero emissions, which is great for the planet. The interior is l...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ramesh
  On: Mar 13, 2024 | 25 Views
 • MercedesBenz EQS Electric Opulence, Leading The Future

  The Mercedes Benz EQS is the zenith of electric luxury. it strikes the ideal balance between Trend and tech. With its Supermodern technology features and futuristic Design, the EQS is raising the bar for luxury driving. The revolution in electric transportation is being led by it. my will enter a world of comfort and luxury as soon as my enter, rou...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി piyush
  On: Mar 12, 2024 | 28 Views
 • Mercedes Benz EQS Where Innovation Meets Unparalleled Luxury

  The Mercedes Benz EQS invites i to witness luxury driving of the future. This ingenious electric auto redefines the driving experience by adroitly linking unmatched fineness with Advanced tech. The High tech electric powertrain of the EQS produces tale quiet Performance and quick necklace, while its satiny and futuristic face makes it sit out from ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി poonam
  On: Mar 11, 2024 | 33 Views
 • Mercedes Benz EQS Sets A Modern Standard For Electric Vehicles

  The Mercedes Benz EQS is the flagship electric car from Mercedes Benz, advertising unparalleled extravagance, innovation, and execution in an eco friendly bundle. With its smooth and cutting edge plan, the EQS commands consideration on the street whereas conveying a remarkably comfortable and quiet driving encounter. Interior the cabin, travelers a...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി anila
  On: Mar 09, 2024 | 159 Views
 • EQS Sets A New Standard For Luxury Electric Vehicles

  The Mercedes Benz EQS is a luxury electric sedan that impresses with its sleek design and advanced technology. Its spacious interior offers comfort and style, making long journeys enjoyable. The EQS boasts impressive range and fast charging capabilities, providing convenience for daily use. Its futuristic dashboard and large touchscreen infotainmen...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി ashutosh
  On: Mar 08, 2024 | 70 Views
 • Mercedes Benz EQS Price Is Affordable

  Renault Triber is a superb family car, you get a 7 seater at the minimum price in this segment. If your daily driving condition is in moderate to heavy traffic or in hilly areas, so you get mileage around 10kmpl. It gives the best experience while driving and is suitable for everyone.

  വഴി rajesh
  On: Mar 05, 2024 | 40 Views
 • Good Car

  The car features a beautiful design, ample battery capacity, impressive mileage, excellent performance, a beautiful interior, and an attractive front design.

  വഴി faisal
  On: Mar 04, 2024 | 22 Views
 • Mercedes Benz EQS Price Is Very Reasonable

  I think the Tata Nexon is an amazing car for a big family who loves to travel a lot. According to my opinion, You can t get this type of MPV car in this price range. It performs well on bad roads also. It has good mileage which makes it more suitable for me. This is the best MPV in this price segment.

  വഴി rakenduvadhana
  On: Mar 01, 2024 | 46 Views
Not Sure, Which car to buy?

Let us help you find the dream car

Compare Variants of മേർസിഡസ് eqs

 • ഇലക്ട്രിക്ക്
 • Rs.1,62,00,000*എമി: Rs.3,23,470
  ഓട്ടോമാറ്റിക്

ഉപഭോഗ്‌താക്കളുടെ നിരൂപണങ്ങൾ eqs പകരമുള്ളത്

Ask Question

Are you confused?

Ask anything & get answer 48 hours ൽ

ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ

 • ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ

What is the seating capacity of Mercedes-Benz EQS?

Devyani asked on 5 Apr 2024

The Mercedes-Benz EQS is a 5 seater electric car.

By CarDekho Experts on 5 Apr 2024

What is the ground clearance of Mercedes-Benz EQS?

Anmol asked on 2 Apr 2024

As of now there is no official update from the brands end. So, we would request ...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By CarDekho Experts on 2 Apr 2024

What is the length of Mercedes-Benz EQS?

Anmol asked on 30 Mar 2024

The Mercedes-Benz EQS has length of 5216 mm.

By CarDekho Experts on 30 Mar 2024

What is the seating capacity of Mercedes-Benz EQS?

Anmol asked on 27 Mar 2024

The Mercedes-Benz EQS has seating capacity of 5.

By CarDekho Experts on 27 Mar 2024

What are the available features in Mercedes-Benz EQS?

Shivangi asked on 22 Mar 2024

The Mercedes-Benz EQS is loaded with features like Multifunction steering wheel,...

കൂടുതല് വായിക്കുക
By CarDekho Experts on 22 Mar 2024
Did you find this information helpful?

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മേർസിഡസ് കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയമായത്
 • വരാനിരിക്കുന്നവ
view ഏപ്രിൽ offer
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience