വരാനിരിക്കുന്ന മേർസിഡസ് ഇന്ത്യയിൽ കാറുകൾ

Around 10 upcoming മേർസിഡസ് cars like ജ്എൽബി 2024, eqa, ഇ-ക്ലാസ് 2024, എഎംജി ജിടി കൂപ്പ്, eqs എസ്യുവി will be launched in India in 2024-2026. Among these 10 upcoming cars, there are 8 suvs, 3 sedans, 3 coupes ഒപ്പം 1 മിനി വാൻ. Of the above, 2 car is expected to launch in the next three months. Also find out the latest car launches in India with price list.

മേർസിഡസ് Upcoming Cars in 2024 & 2025

ModelPrice
മേർസിഡസ് ജ്എൽബി 2024Rs. 65 ലക്ഷം*
മേർസിഡസ് eqaRs. 60 ലക്ഷം*
മേർസിഡസ് ഇ-ക്ലാസ് 2024Rs. 80 ലക്ഷം*
മേർസിഡസ് എഎംജി ജിടി കൂപ്പ്Rs. 3 സിആർ*
മേർസിഡസ് eqs എസ്യുവിRs. 2 സിആർ*
mercedes-benz cle coupeRs. 1.10 സിആർ*
മേർസിഡസ് മേബാഷ് eqs 680Rs. 3.50 സിആർ*
മേർസിഡസ് ഇ-ക്ലാസ്സ് 2024Rs. 1 സിആർ*
മേർസിഡസ് ജിഎൽസി കൂപ്പ് 2024Rs. 65 ലക്ഷം*
മേർസിഡസ് eqgRs. 3.50 സിആർ*
കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇന്ത്യയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മേർസിഡസ് കാറുകൾ

Other upcoming കാറുകൾ

×
We need your നഗരം to customize your experience