• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില മാരുതി ആൾട്ടോ 800 ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

മാരുതി ആൾട്ടോ 800 ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

എസ് റ്റി ഡി(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,88,689
ആർ ടി ഒRs.13,547
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.17,654
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.3,19,891*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
മാരുതി ആൾട്ടോ 800Rs.3.19 ലക്ഷം*
std opt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,92,358
ആർ ടി ഒRs.13,694
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.17,783
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.3,23,835*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
std opt(പെട്രോൾ)Rs.3.23 ലക്ഷം*
എൽ എക്‌സ് ഐ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,45,375
ആർ ടി ഒRs.15,815
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.19,641
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.3,80,831*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
എൽ എക്‌സ് ഐ(പെട്രോൾ)Rs.3.8 ലക്ഷം*
എൽ എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,49,661
ആർ ടി ഒRs.15,986
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.19,791
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.3,85,439*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
എൽ എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് (പെട്രോൾ)Rs.3.85 ലക്ഷം*
വി എക്‌സ് ഐ(പെട്രോൾ) (top model)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,66,709
ആർ ടി ഒRs.16,668
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.20,389
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.4,03,766*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
വി എക്‌സ് ഐ(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top model)Rs.4.03 ലക്ഷം*
എൽ എക്‌സ് ഐ സിഎൻജി (സിഎൻജി) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,05,570
ആർ ടി ഒRs.20,222
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.21,751
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.4,47,544*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
എൽ എക്‌സ് ഐ സിഎൻജി (സിഎൻജി)(base model)Rs.4.47 ലക്ഷം*
എൽ എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് സിഎൻജി (സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,09,190
ആർ ടി ഒRs.20,367
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.21,878
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.4,51,436*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
എൽ എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് സിഎൻജി (സിഎൻജി)(top model)Rs.4.51 ലക്ഷം*
എസ് റ്റി ഡി(പെട്രോൾ) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,88,689
ആർ ടി ഒRs.13,547
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.17,654
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.3,19,891*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
മാരുതി ആൾട്ടോ 800Rs.3.19 ലക്ഷം*
std opt(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.2,92,358
ആർ ടി ഒRs.13,694
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.17,783
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.3,23,835*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
std opt(പെട്രോൾ)Rs.3.23 ലക്ഷം*
എൽ എക്‌സ് ഐ(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,45,375
ആർ ടി ഒRs.15,815
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.19,641
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.3,80,831*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
എൽ എക്‌സ് ഐ(പെട്രോൾ)Rs.3.8 ലക്ഷം*
എൽ എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് (പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,49,661
ആർ ടി ഒRs.15,986
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.19,791
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.3,85,439*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
എൽ എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് (പെട്രോൾ)Rs.3.85 ലക്ഷം*
വി എക്‌സ് ഐ(പെട്രോൾ) (top model)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.3,66,709
ആർ ടി ഒRs.16,668
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.20,389
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.4,03,766*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
വി എക്‌സ് ഐ(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(top model)Rs.4.03 ലക്ഷം*
എൽ എക്‌സ് ഐ സിഎൻജി (സിഎൻജി) (base model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,05,570
ആർ ടി ഒRs.20,222
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.21,751
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.4,47,544*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
മാരുതി ആൾട്ടോ 800Rs.4.47 ലക്ഷം*
എൽ എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് സിഎൻജി (സിഎൻജി) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.4,09,190
ആർ ടി ഒRs.20,367
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.21,878
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.4,51,436*തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Maruti
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
എൽ എക്‌സ് ഐ ഓപ്‌റ്റ് സിഎൻജി (സിഎൻജി)(top model)Rs.4.51 ലക്ഷം*

മാരുതി ആൾട്ടോ 800 വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു ആൾട്ടോ 800 പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

price ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ of മാരുതി ആൾട്ടോ 800

4.5/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി132 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Chance to win image iPhone 7 & image വൗച്ചറുകൾ - ടി & സി *

നിരക്ക് & അവലോകനം

 • All (132)
 • Price (24)
 • Service (7)
 • Mileage (27)
 • Looks (26)
 • Comfort (25)
 • Space (9)
 • Power (12)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Not at all practical !

  Car is good in terms of pick up and you will enjoy driving it but but but this car is not practical at all as it lacks door pockets and there is a big hump in the rear se...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി atharv
  On: Jul 30, 2019 | 1843 Views
 • Nice car for low budget and nice looking this budg

  Nice car for this segment and this price. I love it. This car is comfortable for 5 people and a small family.

  വഴി sopan asalmol
  On: Oct 03, 2019 | 52 Views
 • for LXI

  Excellent Car With Excellent Features

  Maruti Alto 800 is a good light car, which is loved by maximum families of our country. The car is excellent for all the middle-class families. The car has good looks and...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി deepak agarwal
  On: Sep 16, 2019 | 333 Views
 • for LXI BSIV

  Value for money

  Good budget car with great features, low maintaining cost, low service price, and effective benefits in other way value for money in this price car.

  വഴി rajesh thakurverified Verified Buyer
  On: Jul 12, 2019 | 47 Views
 • Best Car in this Price

  With this price and the design of the car, It is a very comfortable car with a great look.

  വഴി sidhu moose wala
  On: Jun 20, 2019 | 35 Views
 • മുഴുവൻ Alto 800 Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

മാരുതി ആൾട്ടോ 800 വീഡിയോകൾ

 • Maruti Alto 2019: Specs, Prices, Features, Updates and More! #In2Mins | CarDekho.com
  2:27
  Maruti Alto 2019: Specs, Prices, Features, Updates and More! #In2Mins | CarDekho.com
  Apr 26, 2019

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

മാരുതി കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

Similar Maruti Alto 800 ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • മാരുതി ആൾട്ടോ 800 എൽഎക്സ്ഐ
  മാരുതി ആൾട്ടോ 800 എൽഎക്സ്ഐ
  Rs1.2 ലക്ഷം
  201295,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ആൾട്ടോ 800 എൽഎക്സ്
  മാരുതി ആൾട്ടോ 800 എൽഎക്സ്
  Rs1.45 ലക്ഷം
  201370,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ആൾട്ടോ 800 എൽഎക്സ്ഐ
  മാരുതി ആൾട്ടോ 800 എൽഎക്സ്ഐ
  Rs1.5 ലക്ഷം
  201355,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ആൾട്ടോ 800 എൽഎക്സ്ഐ
  മാരുതി ആൾട്ടോ 800 എൽഎക്സ്ഐ
  Rs1.5 ലക്ഷം
  201243,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ആൾട്ടോ 800 സിഎൻജി എൽഎക്സ്ഐ
  മാരുതി ആൾട്ടോ 800 സിഎൻജി എൽഎക്സ്ഐ
  Rs1.6 ലക്ഷം
  201360,000 Kmസിഎൻജി
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ആൾട്ടോ 800 എൽ എക്‌സ് ഐ ബി എസ്iv
  മാരുതി ആൾട്ടോ 800 എൽ എക്‌സ് ഐ ബി എസ്iv
  Rs1.65 ലക്ഷം
  200912,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ആൾട്ടോ 800 എൽഎക്സ്ഐ
  മാരുതി ആൾട്ടോ 800 എൽഎക്സ്ഐ
  Rs1.75 ലക്ഷം
  201361,245 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • മാരുതി ആൾട്ടോ 800 എൽഎക്സ്ഐ
  മാരുതി ആൾട്ടോ 800 എൽഎക്സ്ഐ
  Rs1.8 ലക്ഷം
  201325,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

മാരുതി ആൾട്ടോ 800 വാർത്ത

space Image
space Image

ആൾട്ടോ 800 വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
നോയിഡRs. 3.26 - 4.65 ലക്ഷം
ഗസിയാബാദ്Rs. 3.26 - 4.65 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 3.21 - 4.52 ലക്ഷം
ഫരിദാബാദ്Rs. 3.24 - 4.56 ലക്ഷം
ബഹദുർഗഢ്Rs. 3.34 - 4.65 ലക്ഷം
കുണ്ടിRs. 3.34 - 4.65 ലക്ഷം
ബലാഭഗഢ്Rs. 3.24 - 4.54 ലക്ഷം
വലിയ നോയിഡRs. 3.31 - 4.68 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് മാരുതി കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌