ഈ മാർച്ചിൽ Honda കാറുകളിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ലാഭിക്കൂ!

published on മാർച്ച് 07, 2024 06:02 pm by shreyash for ഹോണ്ട നഗരം

 • 29 Views
 • ഒരു അഭിപ്രായം എഴുതുക

ഹോണ്ട എലിവേറ്റിന് പരിമിതകാല ക്യാഷ് ഡിസ്‌കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നു

Honda City, Honda Amaze, Honda Elevate

 • ഹോണ്ട സിറ്റിയിൽ പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 • 94,000 രൂപയിലധികം വിലക്കിഴിവോടെ അമേസ് സ്വന്തമാക്കാം.

 • ഹോണ്ടയുടെ കോംപാക്റ്റ് SUVയായ എലിവേറ്റിന് 50,000 രൂപ വരെ പരിമിതമായ സമയ ആനുകൂല്യമുണ്ട്.

 • സിറ്റിയുടെയും എലിവേറ്റിന്റെയും പ്രത്യേക പതിപ്പുകളിൽ ഹോണ്ട പരമാവധി കിഴിവുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 • എല്ലാ ഓഫറുകളും 2024 മാർച്ച് അവസാനം വരെ സാധുതയുള്ളതാണ്.

ഈ മാർച്ചിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഹോണ്ട കാർ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ, ഹോണ്ട സിറ്റി ഹൈബ്രിഡ് ഒഴികെയുള്ള ഹോണ്ട സിറ്റി, ഹോണ്ട അമേസ്, ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് എന്നീ എല്ലാ മോഡലുകളിലും വാഹന നിർമ്മാതാവ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവന്നു മനസിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടുകളും എക്സ്ചേഞ്ച്, ലോയൽറ്റി ബോണസുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. മോഡൽ തിരിച്ചുള്ള ഓഫർ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതാ.

ഹോണ്ട സിറ്റി

2023 Honda City

 

 ഓഫറുകൾ

  തുക

  ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്

  30,000 രൂപ വരെ

  സൌജന്യ ആക്സസറീസ് (ഓപ്ഷണൽ) 

  32,196 രൂപ വരെ

  എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ്

  15,000 രൂപ വരെ

  ഹോണ്ട കാർ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ് 

  6,000 രൂപ വരെ

  ലോയൽറ്റി ബോണസ്

  4,000 രൂപ വരെ

  കോർപറേറ്റ് ഡിസ് കൌണ്ട്

  8,000 രൂപ വരെ

പ്രത്യേക കോർപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്

  20,000 രൂപ വരെ

  ഇലഗന്റ് എഡിഷനായുള്ള പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം

  36,500 രൂപ വരെ

  പരമാവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

  1.212 ലക്ഷം രൂപ വരെ

 • ഹോണ്ട സിറ്റിയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ക്യാഷ് ഡിസ്‌കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൗജന്യ ആക്‌സസറികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മുകളിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഹോണ്ട സെഡാന്റെ  എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും ബാധകമാണ്.

 • നിലവിലുള്ള ഹോണ്ട ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 6,000 രൂപയുടെ അധിക എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോണസും 4,000 രൂപയുടെ ലോയൽറ്റി ബോണസും ലഭിക്കും.

 • 8,000 രൂപയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിന് മുകളിൽ സിറ്റിയ്ക്ക് ഒരു അധിക കോർപ്പറേറ്റ് ഡിസ്‌കൗണ്ടും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

 • സിറ്റിയുടെ എലഗന്റ്  എഡിഷനിൽ 36,500 രൂപ വരെ പ്രത്യേക കിഴിവും ഹോണ്ട വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 • VX, ZX വേരിയന്റുകൾക്ക് പോകുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും വർഷത്തേക്ക് 13,651 രൂപയുടെ എക്സ്റ്റാൻഡഡ് വാറൻ്റിയും ലഭിക്കും.

 • 11.71 ലക്ഷം മുതൽ 16.19 ലക്ഷം വരെയാണ് സിറ്റിയുടെ വില.

ഇതും പരിശോധിക്കൂ: MG കോമറ്റ് EV, ZS EV എന്നീ വേരിയന്റുകൾ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തു, പുതിയ ഫീച്ചറുകളും പുതുക്കിയ വിലകളും ഇവിടെയിതാ

ഹോണ്ട അമേസ്

Honda Amaze

 ഓഫറുകൾ

  തുക

  ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്

  35,000 രൂപ വരെ

  സൌജന്യ ആക്സസറീസ് (ഓപ്ഷണൽ) 

  41,643 രൂപ വരെ

  എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ്

  10,000 രൂപ വരെ

  ലോയൽറ്റി ബോണസ്

  4,000 രൂപ വരെ

  കോർപറേറ്റ് ഡിസ് കൌണ്ട്

  6,000 രൂപ വരെ

പ്രത്യേക കോർപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്

  20,000 രൂപ വരെ

  എ;ലൈറ്റ് എഡിഷനാ യുള്ള പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം

  30,000 രൂപ വരെ

  പരമാവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

  94,346 രൂപ വരെ

 • ഹോണ്ട അമേസ് ഉപയോഗിച്ച്, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൗജന്യ ആക്‌സസറികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

 • മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ക്യാഷ് ഡിസ്‌കൗണ്ടും ഓപ്‌ഷണൽ ഫ്രീ ആക്‌സസറി ഓഫറും അമേസിൻ്റെ മിഡ്-സ്പെക്ക് S വേരിയന്റിന് മാത്രമേ സാധുതയുള്ളൂ.

 • ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് VX വേരിയന്റിനും എലൈറ്റ് പതിപ്പിനും ക്യാഷ് ബെനിഫിറ്റ് 20,000 രൂപയായി കുറയുന്നു, അതേസമയം സൗജന്യ ആക്‌സസറീസ് ഓഫർ 24,346 രൂപയായി കുറയുന്നു.

 • അമേസിൻ്റെ എലൈറ്റ് പതിപ്പിന് 30,000 രൂപയുടെ പ്രത്യേക കിഴിവുമുണ്ട്.ഇതുവരെ, 2024 മാർച്ചിൽ പുതിയ അമേസിനായി ഏറ്റവും ഉയർന്ന സേവിങ്സ് ഈ ഓഫറിലുണ്ട്

 • അമേസ്-ന്റെ ബേസ്-സ്പെക്ക് E വേരിയന്റിന്, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 10,000 രൂപ ക്യാഷ് ഡിസ്‌കൗണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ 12,349 രൂപയുടെ ആക്‌സസറികളായി ലഭിക്കും.

 • 7.16 ലക്ഷം മുതൽ 9.92 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഹോണ്ട അമേസിൻ്റെ വില.

ഇതും പരിശോധിക്കൂ: MG ഹെക്ടർ, ഹെക്ടർ പ്ലസ് എന്നിവയുടെ പരിഷ്‌കരണങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ആരംഭവില 13.99 ലക്ഷം രൂപ

ഹോണ്ട എലിവേറ്റ്

Honda Elevate

  ഓഫർ

  തുക

  പരിമിതമായ സമയ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫർ

  50,000 രൂപ.

 • എലിവേറ്റ് കോംപാക്ട് SUVക്ക് 50,000 രൂപയുടെ പരിമിത കാലത്തെയ്ക്കുള്ള സെലബ്രെഷൻ കിഴിവ് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ.

 • SUVയ്‌ക്കൊപ്പം അധിക എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോണസ്, കോർപ്പറേറ്റ് കിഴിവ്, ലോയൽറ്റി ബോണസ് എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല.

 • 11.58 ലക്ഷം മുതൽ 16.20 ലക്ഷം വരെയാണ് ഹോണ്ട എലിവേറ്റിന്റെ വില.

കുറിപ്പുകൾ

 • മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കിഴിവുകൾ സംസ്ഥാനത്തെയും നഗരത്തെയും ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഡീലർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

 • പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിലകളും ഡൽഹി എക്സ്ഷോറൂം ആണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കൂ: ഹോണ്ട സിറ്റി ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്
was this article helpful ?

0 out of 0 found this helpful

Write your Comment ഓൺ ഹോണ്ട നഗരം

Read Full News

explore similar കാറുകൾ

താരതമ്യം ചെയ്യുവാനും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും വേണ്ടി സാമ്യമുള്ള വാഹനങ്ങൾ

* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

കാർ വാർത്തകൾ

 • ട്രെൻഡിംഗ് വാർത്ത
 • സമീപകാലത്തെ വാർത്ത

trendingസെഡാൻ കാറുകൾ

 • ഏറ്റവും പുതിയത്
 • വരാനിരിക്കുന്നവ
 • ജനപ്രിയമായത്
×
We need your നഗരം to customize your experience