ടൊയോറ്റ പ്ലാറ്റിനം ഏറ്റിയോസ് ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

Toyota Platinum Etios ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് 1.5 എസ്റ്റിഡി(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,43,000
ആർ ടി ഒRs.45,010
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.36,419
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,24,429*
ടൊയോറ്റ പ്ലാറ്റിനം ഏറ്റിയോസ്Rs.7.24 ലക്ഷം*
1.5 ജി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.650,400
ആർ ടി ഒRs.45,528
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.36,691
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,32,619*
1.5 ജി(പെടോള്)Rs.7.33 ലക്ഷം*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് 1.5 ഡിഎൽഎക്സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.683,000
ആർ ടി ഒRs.47,810
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.37,891
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,68,701*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് 1.5 ഡിഎൽഎക്സ്(പെടോള്)Rs.7.69 ലക്ഷം*
1.5 ജിഎക്സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,89,6,00
ആർ ടി ഒRs.48,272
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.38,134
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,76,006*
1.5 ജിഎക്സ്(പെടോള്)Rs.7.76 ലക്ഷം*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് 1.5 ഹൈ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,17,000
ആർ ടി ഒRs.50,190
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.39,142
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,06,332*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് 1.5 ഹൈ(പെടോള്)Rs.8.06 ലക്ഷം*
1.5 വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,18,600
ആർ ടി ഒRs.50,302
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.39,201
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,08,103*
1.5 വി(പെടോള്)Rs.8.08 ലക്ഷം*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് എസ്റ്റിഡി(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.756,000
ആർ ടി ഒRs.66,150
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.40,577
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,62,727*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് എസ്റ്റിഡി(ഡീസൽ)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.8.63 ലക്ഷം*
1.4 ജിഡി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,60,400
ആർ ടി ഒRs.66,535
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.40,739
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,67,674*
1.4 ജിഡി(ഡീസൽ)Rs.8.68 ലക്ഷം*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് 1.5 പ്രേം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.774,000
ആർ ടി ഒRs.54,180
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.41,240
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,69,420*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് 1.5 പ്രേം(പെടോള്)Rs.8.69 ലക്ഷം*
1.5 വിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,78,400
ആർ ടി ഒRs.54,488
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.41,402
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,74,290*
1.5 വിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.8.74 ലക്ഷം*
വിഎക്‌സ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.803,400
ആർ ടി ഒRs.56,238
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.42,322
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,01,960*
വിഎക്‌സ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(പെടോള്)(top model)Rs.9.02 ലക്ഷം*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ഡിഎൽഎക്സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.796,000
ആർ ടി ഒRs.69,650
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.42,049
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,07,699*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ഡിഎൽഎക്സ്(ഡീസൽ)Rs.9.08 ലക്ഷം*
1.4 ജിഎക്സ്ഡി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,99,600
ആർ ടി ഒRs.69,965
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.42,182
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,11,747*
1.4 ജിഎക്സ്ഡി(ഡീസൽ)Rs.9.12 ലക്ഷം*
1.4 വിഡി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,28,600
ആർ ടി ഒRs.72,502
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.43,249
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,44,351*
1.4 വിഡി(ഡീസൽ)Rs.9.44 ലക്ഷം*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ഉയർന്ന(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,30,000
ആർ ടി ഒRs.72,625
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.43,301
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,45,926*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ഉയർന്ന(ഡീസൽ)Rs.9.46 ലക്ഷം*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് പ്രേം(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,87,000
ആർ ടി ഒRs.77,612
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.45,398
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,10,010*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് പ്രേം(ഡീസൽ)Rs.10.10 ലക്ഷം*
1.4 വിഎക്സ്ഡി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,88,400
ആർ ടി ഒRs.77,735
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.45,450
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,11,585*
1.4 വിഎക്സ്ഡി(ഡീസൽ)Rs.10.12 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഡി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.913,400
ആർ ടി ഒRs.79,922
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.46,370
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,39,692*
വിഎക്സ്ഡി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)(top model)Rs.10.40 ലക്ഷം*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് 1.5 എസ്റ്റിഡി(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,43,000
ആർ ടി ഒRs.45,010
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.36,419
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,24,429*
ടൊയോറ്റ പ്ലാറ്റിനം ഏറ്റിയോസ്Rs.7.24 ലക്ഷം*
1.5 ജി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.650,400
ആർ ടി ഒRs.45,528
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.36,691
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,32,619*
1.5 ജി(പെടോള്)Rs.7.33 ലക്ഷം*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് 1.5 ഡിഎൽഎക്സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.683,000
ആർ ടി ഒRs.47,810
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.37,891
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,68,701*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് 1.5 ഡിഎൽഎക്സ്(പെടോള്)Rs.7.69 ലക്ഷം*
1.5 ജിഎക്സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,89,6,00
ആർ ടി ഒRs.48,272
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.38,134
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.7,76,006*
1.5 ജിഎക്സ്(പെടോള്)Rs.7.76 ലക്ഷം*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് 1.5 ഹൈ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,17,000
ആർ ടി ഒRs.50,190
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.39,142
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,06,332*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് 1.5 ഹൈ(പെടോള്)Rs.8.06 ലക്ഷം*
1.5 വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,18,600
ആർ ടി ഒRs.50,302
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.39,201
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,08,103*
1.5 വി(പെടോള്)Rs.8.08 ലക്ഷം*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് 1.5 പ്രേം(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.774,000
ആർ ടി ഒRs.54,180
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.41,240
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,69,420*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് 1.5 പ്രേം(പെടോള്)Rs.8.69 ലക്ഷം*
1.5 വിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,78,400
ആർ ടി ഒRs.54,488
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.41,402
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,74,290*
1.5 വിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.8.74 ലക്ഷം*
വിഎക്‌സ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.803,400
ആർ ടി ഒRs.56,238
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.42,322
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,01,960*
വിഎക്‌സ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(പെടോള്)(top model)Rs.9.02 ലക്ഷം*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് എസ്റ്റിഡി(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.756,000
ആർ ടി ഒRs.66,150
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.40,577
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,62,727*
ടൊയോറ്റ പ്ലാറ്റിനം ഏറ്റിയോസ്Rs.8.63 ലക്ഷം*
1.4 ജിഡി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,60,400
ആർ ടി ഒRs.66,535
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.40,739
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.8,67,674*
1.4 ജിഡി(ഡീസൽ)Rs.8.68 ലക്ഷം*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ഡിഎൽഎക്സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.796,000
ആർ ടി ഒRs.69,650
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.42,049
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,07,699*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ഡിഎൽഎക്സ്(ഡീസൽ)Rs.9.08 ലക്ഷം*
1.4 ജിഎക്സ്ഡി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,99,600
ആർ ടി ഒRs.69,965
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.42,182
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,11,747*
1.4 ജിഎക്സ്ഡി(ഡീസൽ)Rs.9.12 ലക്ഷം*
1.4 വിഡി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,28,600
ആർ ടി ഒRs.72,502
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.43,249
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,44,351*
1.4 വിഡി(ഡീസൽ)Rs.9.44 ലക്ഷം*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ഉയർന്ന(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,30,000
ആർ ടി ഒRs.72,625
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.43,301
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.9,45,926*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ഉയർന്ന(ഡീസൽ)Rs.9.46 ലക്ഷം*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് പ്രേം(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,87,000
ആർ ടി ഒRs.77,612
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.45,398
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,10,010*
ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് പ്രേം(ഡീസൽ)Rs.10.10 ലക്ഷം*
1.4 വിഎക്സ്ഡി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,88,400
ആർ ടി ഒRs.77,735
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.45,450
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,11,585*
1.4 വിഎക്സ്ഡി(ഡീസൽ)Rs.10.12 ലക്ഷം*
വിഎക്സ്ഡി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.913,400
ആർ ടി ഒRs.79,922
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.46,370
on-road വില in ന്യൂ ഡെൽഹി : Rs.10,39,692*
വിഎക്സ്ഡി ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ(ഡീസൽ)(top model)Rs.10.40 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില
space Image

ടൊയോറ്റ പ്ലാറ്റിനം ഏറ്റിയോസ് വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.2/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി159 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

  ജനപ്രിയ

 • എല്ലാം (159)
 • Price (23)
 • Service (22)
 • Mileage (75)
 • Looks (56)
 • Comfort (74)
 • Space (53)
 • Power (24)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • Verified
 • S
  sathyaraj ias on Mar 03, 2020
  5

  Fantastic Car

  Excellent car with super mileage and affordable price for middle class and excellent for travels....

 • M
  madhav on Aug 27, 2019
  5

  Queen Of Road;

  Toyota Etios is a tension-free car for 10-15 years, no maintaining cost. Superb mileage of 25, superb braking and balancing, engine power is very good. No problem in over taking. Very comfortable on t...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • S
  shaji k mathew on Aug 11, 2019
  3

  My experience with Toyota Etios VXD since 2017

  Performance is good, mileage is excellent, riding is comfortable, the ground clearance is very low so the mud flaps needs to be changed periodically. No video screen and reverse camera for the top VXD...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • A
  anonymous on Jun 24, 2019
  5

  Best value car

  Spacious with best legroom and boot space, comfortable driving with adjustable seat, low maintenance because during service only engine oil change with a very low price oil filter, no major parts requ...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • S
  sukhvinder singh billa on Apr 08, 2019
  5

  Best car

  The car is best for in the segment for comfort and value for money. Toyota Etios prove it on roads by the build quality and less maintenance car. But on the featured company should add a more common f...കൂടുതല് വായിക്കുക

 • എല്ലാം പ്ലാറ്റിനം ഏറ്റിയോസ് വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

ടൊയോറ്റ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

Did you find this information helpful?

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ടൊയോറ്റ കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയമായത്
 • വരാനിരിക്കുന്നവ
പരിശോധിക്കു മെയ് ഓഫറുകൾ
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience