• ലോഗിൻ / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഓൺ റോഡ് വില ടൊയോറ്റ Platinum Etios ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

ടൊയോറ്റ Platinum Etios ഓൺ റോഡ് വില ന്യൂ ഡെൽഹി

1.4 gd(ഡീസൽ) (base model)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,60,400
ആർ ടി ഒRs.66,535
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.44,712
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.43,161
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,77,897**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
ടൊയോറ്റ പ്ലാറ്റിനം ഏറ്റിയോസ്Rs.8.77 ലക്ഷം**
1.4 gxd(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,99,600
ആർ ടി ഒRs.69,965
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.46,294
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.43,161
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,22,109**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.4 gxd(ഡീസൽ)Rs.9.22 ലക്ഷം**
1.4 vd(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,28,600
ആർ ടി ഒRs.72,503
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.47,462
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.43,161
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,54,815**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.4 vd(ഡീസൽ)Rs.9.54 ലക്ഷം**
1.4 vxd(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,88,400
ആർ ടി ഒRs.77,735
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.49,873
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.43,161
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,22,258**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.4 vxd(ഡീസൽ)Rs.10.22 ലക്ഷം**
vxd limited edition(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,13,400
ആർ ടി ഒRs.79,923
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.50,883
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.43,161
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,50,456**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
vxd limited edition(ഡീസൽ)(top model)Rs.10.5 ലക്ഷം**
1.5 ജി(പെട്രോൾ) (base model)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,50,400
ആർ ടി ഒRs.45,528
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.40,251
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.42,370
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,42,429**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.5 ജി(പെട്രോൾ)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്(base model)Rs.7.42 ലക്ഷം**
1.5 ജിഎക്സ്(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,89,600
ആർ ടി ഒRs.48,272
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.41,831
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.42,370
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,85,953**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.5 ജിഎക്സ്(പെട്രോൾ)Rs.7.85 ലക്ഷം**
1.5 v(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,18,600
ആർ ടി ഒRs.50,302
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.43,002
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.42,370
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,18,154**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.5 v(പെട്രോൾ)Rs.8.18 ലക്ഷം**
1.5 vx(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,78,400
ആർ ടി ഒRs.54,488
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.45,410
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.42,370
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,84,548**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.5 vx(പെട്രോൾ)Rs.8.84 ലക്ഷം**
vx limited edition(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,03,400
ആർ ടി ഒRs.56,238
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.46,417
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.42,370
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,12,305**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
vx limited edition(പെട്രോൾ)(top model)Rs.9.12 ലക്ഷം**
1.4 gd(ഡീസൽ) (base model)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,60,400
ആർ ടി ഒRs.66,535
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.44,712
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.43,161
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,77,897**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
ടൊയോറ്റ പ്ലാറ്റിനം ഏറ്റിയോസ്Rs.8.77 ലക്ഷം**
1.4 gxd(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,99,600
ആർ ടി ഒRs.69,965
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.46,294
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.43,161
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,22,109**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.4 gxd(ഡീസൽ)Rs.9.22 ലക്ഷം**
1.4 vd(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,28,600
ആർ ടി ഒRs.72,503
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.47,462
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.43,161
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,54,815**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.4 vd(ഡീസൽ)Rs.9.54 ലക്ഷം**
1.4 vxd(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,88,400
ആർ ടി ഒRs.77,735
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.49,873
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.43,161
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,22,258**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.4 vxd(ഡീസൽ)Rs.10.22 ലക്ഷം**
vxd limited edition(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,13,400
ആർ ടി ഒRs.79,923
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.50,883
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.43,161
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.10,50,456**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
vxd limited edition(ഡീസൽ)(top model)Rs.10.5 ലക്ഷം**
1.5 ജി(പെട്രോൾ) (base model)ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നത്
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,50,400
ആർ ടി ഒRs.45,528
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.40,251
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.42,370
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,42,429**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
ടൊയോറ്റ പ്ലാറ്റിനം ഏറ്റിയോസ്Rs.7.42 ലക്ഷം**
1.5 ജിഎക്സ്(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.6,89,600
ആർ ടി ഒRs.48,272
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.41,831
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.42,370
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.7,85,953**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.5 ജിഎക്സ്(പെട്രോൾ)Rs.7.85 ലക്ഷം**
1.5 v(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,18,600
ആർ ടി ഒRs.50,302
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.43,002
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.42,370
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,18,154**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.5 v(പെട്രോൾ)Rs.8.18 ലക്ഷം**
1.5 vx(പെട്രോൾ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.7,78,400
ആർ ടി ഒRs.54,488
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.45,410
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.42,370
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.8,84,548**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
1.5 vx(പെട്രോൾ)Rs.8.84 ലക്ഷം**
vx limited edition(പെട്രോൾ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.8,03,400
ആർ ടി ഒRs.56,238
ഇൻഷ്വറൻസ്Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.46,417
മറ്റുള്ളവർRs.6,250
Rs.42,370
ന്യൂ ഡെൽഹി : ലെ ഓൺ റോഡ് വിലRs.9,12,305**തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില
Toyota
ഈ മാസത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കു
കാണു നവംബര് ഓഫറുകൾ
vx limited edition(പെട്രോൾ)(top model)Rs.9.12 ലക്ഷം**
Datsun GO
Only 3 cars left! Heavy discounts in New Delhi

ടൊയോറ്റ Platinum Etios വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ

വില താരതമ്യം ചെയ്യു Platinum Etios പകരമുള്ളത്

എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
space Image
space Image

വില ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ അതിലെ ടൊയോറ്റ പ്ലാറ്റിനം ഏറ്റിയോസ്

4.0/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി132 ഉപയോക്താവ് അവലോകനങ്ങൾ
Chance to win image iPhone 7 & image വൗച്ചറുകൾ - ടി & സി *

നിരക്ക് & അവലോകനം

 • All (132)
 • Price (21)
 • Service (17)
 • Mileage (63)
 • Looks (55)
 • Comfort (66)
 • Space (45)
 • Power (19)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • CRITICAL
 • for 1.4 VD

  Toyota Etios : My first and Perfect Family Sedan

  I had a several options in India market when I decided to buy a car for my family. My family member said big "NO" to hatchback cars. Though i have a big interest on Balen...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി muthu kumar
  On: Dec 27, 2016 | 2633 Views
 • My experience with Toyota Etios VXD since 2017

  Performance is good, mileage is excellent, riding is comfortable, the ground clearance is very low so the mud flaps needs to be changed periodically. No video screen and ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി shaji കെ mathew
  On: Aug 11, 2019 | 831 Views
 • Best car

  The car is best for in the segment for comfort and value for money. Toyota Etios prove it on roads by the build quality and less maintenance car. But on the featured comp...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sukhvinder singh billa
  On: Apr 08, 2019 | 140 Views
 • for 1.4 GXD

  Simple, Efficient & Best middle class sedan

  Good diesel engine with sufficient power & well handling capabilities. Petrol is a bit more powerful also. Highway stability as well maintenance is also good. Resale will...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി andrew
  On: Dec 31, 2018 | 62 Views
 • Toyota etios

  I had Toyota Etios petrol since May 2010. Till now I am very happy with this car, not faced any problems yet, expect petrol prices. So I recommend a Toyota car.

  വഴി vikram singh
  On: Feb 08, 2019 | 57 Views
 • മുഴുവൻ Platinum Etios Price നിരൂപണങ്ങൾ കാണു
space Image

സമാനമായ ഉപഭോക്‌താക്കൾ സേർച്ച് ചെയ്തവ

ടൊയോറ്റ കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം ന്യൂ ഡെൽഹി

Similar Toyota Platinum Etios ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ

 • ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ജി
  ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ജി
  Rs2.25 ലക്ഷം
  201190,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് gd
  ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് gd
  Rs2.35 ലക്ഷം
  201183,471 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ജി
  ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ജി
  Rs2.49 ലക്ഷം
  201160,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ജി
  ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ജി
  Rs2.6 ലക്ഷം
  201186,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് gd
  ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് gd
  Rs2.65 ലക്ഷം
  201183,000 Kmഡീസൽ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ജി
  ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ജി
  Rs2.7 ലക്ഷം
  201154,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ജി
  ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ജി
  Rs2.75 ലക്ഷം
  201275,000 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
 • ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ജി
  ടൊയോറ്റ ഏറ്റിയോസ് ജി
  Rs2.78 ലക്ഷം
  201149,578 Kmപെട്രോൾ
  വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
space Image
space Image

Platinum Etios വില സമീപ നഗരങ്ങൾ ൽ

നഗരംഓൺ റോഡ് വില
നോയിഡRs. 7.49 - 10.43 ലക്ഷം
ഗസിയാബാദ്Rs. 7.49 - 10.43 ലക്ഷം
ഗുർഗാവ്Rs. 7.49 - 10.43 ലക്ഷം
ഫരിദാബാദ്Rs. 7.4 - 10.43 ലക്ഷം
ജജ്ജർRs. 7.42 - 10.35 ലക്ഷം
പൽവാൽRs. 7.4 - 10.34 ലക്ഷം
മീററ്റ്Rs. 7.37 - 10.3 ലക്ഷം
റോഹ്ടക്Rs. 7.42 - 10.35 ലക്ഷം
നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രെൻഡിങ്ങ് ടൊയോറ്റ കാറുകൾ

 • ജനപ്രിയം
 • വരാനിരിക്കുന്ന
×
നിങ്ങളുടെ നഗരം ഏതാണ്‌