ഹുണ്ടായി എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 വേരിയന്റുകൾ

Hyundai Elite i20 2017-2020
Rs. 5.42 Lakh - 9.41 ലക്ഷം*
ഈ കാർ മോഡൽ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു

ഹുണ്ടായി എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 വേരിയന്റുകളുടെ വില പട്ടിക

  എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 പെടോള് എറ1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.5.42 ലക്ഷം*
    
   എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.2 എറ1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.5.49 ലക്ഷം*
     
    എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 എറ1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.5.59 ലക്ഷം*
      
     എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 എറ bsiv1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.5.59 ലക്ഷം*
       
      1.2 മാഗ്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.5.99 ലക്ഷം*
        
       എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 പെടോള് മാഗ്ന എറ1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.5.99 ലക്ഷം*
         
        എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 മാഗ്ന പ്ലസ് bsiv1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.6.34 ലക്ഷം*
          
         എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 മാഗ്ന പ്ലസ്1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.6.56 ലക്ഷം*
           
          എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.2 spotz1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.6.59 ലക്ഷം*
            
           എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 പെടോള് spotz1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.6.67 ലക്ഷം *
             
            എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 ഡീസൽ എറ1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 22.54 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.81 ലക്ഷം*
              
             എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.4 എറ1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 22.54 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.88 ലക്ഷം*
               
              എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 എറ ഡീസൽ1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 22.54 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.6.97 ലക്ഷം *
                
               പെട്രോൾ സി.വി.ടി മാഗ്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 17.4 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.7.06 ലക്ഷം*
                 
                എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 പെടോള് അസ്ത1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.7.11 ലക്ഷം*
                  
                 എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.2 അസ്ത1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.7.14 ലക്ഷം*
                   
                  എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 ഡീസൽ അസ്ത1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 22.54 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.19 ലക്ഷം*
                    
                   എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 സ്പോർട്സ് പ്ലസ് bsiv1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.7.21 ലക്ഷം*
                     
                    എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 ഡീസൽ മാഗ്ന എറ1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 22.54 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.31 ലക്ഷം*
                      
                     1.4 മാഗ്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 22.54 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.35 ലക്ഷം*
                       
                      എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 സ്പോർട്സ് പ്ലസ്1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.7.38 ലക്ഷം*
                        
                       എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.2 അസ്ത dual tone1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.7.40 ലക്ഷം*
                         
                        പെട്രോൾ അസ്ത ഇരട്ട ടോൺ1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.7.44 ലക്ഷം*
                          
                         സ്പോർട്സ് പ്ലസ് dual tone bsiv 1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.7.51 ലക്ഷം*
                           
                          ഹ്യുണ്ടായ് ഐ 20 സ്‌പോർട്‌സ് പ്ലസ് ഡ്യുവൽ ടോൺ1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.7.68 ലക്ഷം*
                            
                           എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 മാഗ്ന പ്ലസ് ഡീസൽ1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 22.54 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.70 ലക്ഷം*
                             
                            എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 ഡീസൽ സ്പോർട്സ്1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 22.54 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.83 ലക്ഷം *
                              
                             എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.4 സ്പോർട്സ്1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 22.54 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.7.91 ലക്ഷം*
                               
                              എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 പെടോള് അസ്ത option1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.7.98 ലക്ഷം*
                                
                               എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.2 അസ്ത option1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.8.06 ലക്ഷം*
                                 
                                എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 അസ്ത option bsiv1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.8.15 ലക്ഷം*
                                  
                                 എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 പെടോള് സി.വി.ടി അസ്ത1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 17.4 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.8.24 ലക്ഷം*
                                   
                                  എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 സ്പോർട്സ് പ്ലസ് സി.വി.ടി1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 17.4 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.8.31 ലക്ഷം*
                                    
                                   സ്പോർട്സ് പ്ലസ് സി.വി.ടി bsiv1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 17.4 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.8.31 ലക്ഷം*
                                     
                                    എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 അസ്ത option1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.8.32 ലക്ഷം*
                                      
                                     എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.4 അസ്ത1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 22.54 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.43 ലക്ഷം *
                                       
                                      എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 സ്പോർട്സ് പ്ലസ് ഡീസൽ1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 22.54 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.46 ലക്ഷം*
                                        
                                       എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.4 അസ്ത dual tone1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 22.54 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.68 ലക്ഷം*
                                         
                                        ഡീസൽ അസ്ത ഇരട്ട ടോൺ1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 22.54 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.68 ലക്ഷം*
                                          
                                         ഹ്യുണ്ടായ് ഐ 20 സ്‌പോർട്‌സ് പ്ലസ് ഡ്യുവൽ ടോൺ ഡിസൈൻ1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 22.54 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.8.76 ലക്ഷം*
                                           
                                          എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 അസ്ത option സി.വി.ടി1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 17.4 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.9.20 ലക്ഷം*
                                            
                                           അസ്ത option സി.വി.ടി bsiv1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 17.4 കെഎംപിഎൽ EXPIREDRs.9.20 ലക്ഷം*
                                             
                                            എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 ഡീസൽ അസ്ത option1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 22.54 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.9.23 ലക്ഷം *
                                              
                                             എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.4 മാഗ്ന അടുത്ത്1368 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 18.6 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.9.25 ലക്ഷം*
                                               
                                              എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 1.4 അസ്ത option1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 22.54 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.9.31 ലക്ഷം*
                                                
                                               എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 അസ്ത option ഡീസൽ1396 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 22.54 കെഎംപിഎൽEXPIREDRs.9.41 ലക്ഷം*
                                                 
                                                മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു

                                                ഹുണ്ടായി എലൈറ്റ് ഐ20 2017-2020 വീഡിയോകൾ

                                                • 2018 Hyundai Elite i20 - Which Variant To Buy?
                                                 8:34
                                                 2018 Hyundai Elite i20 - Which Variant To Buy?
                                                 മാർച്ച് 29, 2018
                                                • 2018 Hyundai Elite i20 | Hits & Misses
                                                 5:16
                                                 2018 Hyundai Elite i20 | Hits & Misses
                                                 മാർച്ച് 17, 2018
                                                • 2018 Hyundai Elite i20 CVT (Automatic) Review In Hindi
                                                 7:40
                                                 2018 Hyundai Elite i20 CVT (Automatic) Review In Hindi
                                                 ജൂൺ 08, 2018
                                                • 2018 Hyundai Elite i20 Facelift - 5 Things you need to know | Road Test Review
                                                 4:44
                                                 2018 Hyundai Elite i20 Facelift - 5 Things you need to know | Road Test Review
                                                 മാർച്ച് 20, 2018

                                                Second Hand ഹുണ്ടായി elite ഐ20 2017-2020 കാറുകൾ in

                                                ന്യൂ ഡെൽഹി
                                                • ഹുണ്ടായി ഐ20 1.2 സ്പോഞ്ച്
                                                 ഹുണ്ടായി ഐ20 1.2 സ്പോഞ്ച്
                                                 Rs6.51 ലക്ഷം
                                                 201919,900 Kmപെടോള്
                                                 വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                                • ഹുണ്ടായി ഐ20 അസ്ത
                                                 ഹുണ്ടായി ഐ20 അസ്ത
                                                 Rs9.25 ലക്ഷം
                                                 202114,000 Kmപെടോള്
                                                 വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                                • ഹുണ്ടായി ഐ20 പെട്രോൾ സി.വി.ടി അസ്ത
                                                 ഹുണ്ടായി ഐ20 പെട്രോൾ സി.വി.ടി അസ്ത
                                                 Rs7.9 ലക്ഷം
                                                 201814,000 Kmപെടോള്
                                                 വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                                • ഹുണ്ടായി ഐ20 2015-2017 സ്പോർട്സ് 1.4 സിആർഡിഐ
                                                 ഹുണ്ടായി ഐ20 2015-2017 സ്പോർട്സ് 1.4 സിആർഡിഐ
                                                 Rs6.75 ലക്ഷം
                                                 201717,000 Kmഡീസൽ
                                                 വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                                • ഹുണ്ടായി ഐ20 1.2 അസ്ത
                                                 ഹുണ്ടായി ഐ20 1.2 അസ്ത
                                                 Rs6.4 ലക്ഷം
                                                 201726,000 Kmപെടോള്
                                                 വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                                • ഹുണ്ടായി ഐ20 മാഗ്ന പ്ലസ്
                                                 ഹുണ്ടായി ഐ20 മാഗ്ന പ്ലസ്
                                                 Rs6.45 ലക്ഷം
                                                 201826,000 Kmപെടോള്
                                                 വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                                • ഹുണ്ടായി ഐ20 1.4 മാഗ്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്
                                                 ഹുണ്ടായി ഐ20 1.4 മാഗ്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്
                                                 Rs6.25 ലക്ഷം
                                                 201822,000 Kmഡീസൽ
                                                 വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                                • ഹുണ്ടായി ഐ20 1.2 അസ്ത
                                                 ഹുണ്ടായി ഐ20 1.2 അസ്ത
                                                 Rs2.49 ലക്ഷം
                                                 201025,000 Kmപെടോള്
                                                 വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
                                                Ask Question

                                                Are you Confused?

                                                Ask anything & get answer 48 hours ൽ

                                                ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഹുണ്ടായി കാറുകൾ

                                                • പോപ്പുലർ
                                                • ഉപകമിങ്
                                                ×
                                                We need your നഗരം to customize your experience