ഹോണ്ട നഗരം 4th generation ഐഎസ് discontinued ഒപ്പം no longer produced.
കൂടുതല് വായിക്കുക

ഹോണ്ട city 4th generation ഓൺ റോഡ് വില കട്ടാക്ക്

ആനിവേഴ്‌സറി ഐ-ഡിടിഇസി സിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,411,000
മറ്റുള്ളവRs.14,110
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.*
ഹോണ്ട നഗരം 4th generationRs.*
ഐ-വിടിഇസി എസ്(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.898,000
ആർ ടി ഒRs.71,840
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.44,877
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.10,14,717*
ഐ-വിടിഇസി എസ്(പെടോള്)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.10.15 ലക്ഷം*
എസ്വി എംആർ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,49,900
ആർ ടി ഒRs.75,992
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.46,734
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.10,72,626*
എസ്വി എംആർ(പെടോള്)Rs.10.73 ലക്ഷം*
എഡ്‌ജ് എഡിഷൻ എസ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,95,000
ആർ ടി ഒRs.79,600
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.48,347
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.11,22,947*
എഡ്‌ജ് എഡിഷൻ എസ്വി(പെടോള്)Rs.11.23 ലക്ഷം*
വി എംആർ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,900
ആർ ടി ഒRs.79,992
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.48,522
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.11,28,414*
വി എംആർ(പെടോള്)Rs.11.28 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി എസ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,11,000
ആർ ടി ഒRs.1,01,100
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.48,919
മറ്റുള്ളവRs.10,110
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.11,71,129*
ഐ-വിടിഇസി എസ്വി(പെടോള്)Rs.11.71 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,00,000
ആർ ടി ഒRs.1,10,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.52,103
മറ്റുള്ളവRs.11,000
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.12,73,103*
ഐ-വിടിഇസി വി(പെടോള്)Rs.12.73 ലക്ഷം*
എഡ്‌ജ് എഡിഷൻ ഡീസൽ എസ്വി(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,30,000
ആർ ടി ഒRs.1,13,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.53,176
മറ്റുള്ളവRs.11,300
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.13,07,476*
എഡ്‌ജ് എഡിഷൻ ഡീസൽ എസ്വി(ഡീസൽ)(ബേസ് മോഡൽ)Rs.13.07 ലക്ഷം*
ഐ-ഡിടിഇസി എസ്വി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,31,000
ആർ ടി ഒRs.1,13,100
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.53,212
മറ്റുള്ളവRs.11,310
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.13,08,622*
ഐ-ഡിടിഇസി എസ്വി(ഡീസൽ)Rs.13.09 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി വിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,199,500
ആർ ടി ഒRs.1,19,950
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.55,662
മറ്റുള്ളവRs.11,995
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.13,87,107*
ഐ-വിടിഇസി വിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.13.87 ലക്ഷം*
വിഎക്‌സ് എംആർ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,99,500
ആർ ടി ഒRs.1,19,950
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.55,662
മറ്റുള്ളവRs.11,995
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.13,87,107*
വിഎക്‌സ് എംആർ(പെടോള്)Rs.13.87 ലക്ഷം*
ഐ-ഡിടിഇസി വി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,12,000
ആർ ടി ഒRs.1,21,200
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.56,109
മറ്റുള്ളവRs.12,120
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.14,01,429*
ഐ-ഡിടിഇസി വി(ഡീസൽ)Rs.14.01 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,17,500
ആർ ടി ഒRs.1,21,750
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.56,306
മറ്റുള്ളവRs.12,175
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.14,07,731*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി വി(പെടോള്)Rs.14.08 ലക്ഷം*
വി സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,217,5,00
ആർ ടി ഒRs.1,21,750
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.56,306
മറ്റുള്ളവRs.12,175
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.14,07,731*
വി സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.14.08 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,318,5,00
ആർ ടി ഒRs.1,31,850
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,919
മറ്റുള്ളവRs.13,185
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.15,23,454*
ഐ-വിടിഇസി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.15.23 ലക്ഷം*
ZX എംആർ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,318,500
ആർ ടി ഒRs.1,31,850
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,919
മറ്റുള്ളവRs.13,185
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.15,23,454*
ZX എംആർ(പെടോള്)Rs.15.23 ലക്ഷം*
ഐ-ഡിടിഇസി വിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,321,500
ആർ ടി ഒRs.1,32,150
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.60,026
മറ്റുള്ളവRs.13,215
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.15,26,891*
ഐ-ഡിടിഇസി വിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)Rs.15.27 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി വിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,29,000
ആർ ടി ഒRs.1,32,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.60,295
മറ്റുള്ളവRs.13,290
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.15,35,485*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി വിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.15.35 ലക്ഷം*
വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,29,000
ആർ ടി ഒRs.1,32,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.60,295
മറ്റുള്ളവRs.13,290
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.15,35,485*
വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.15.35 ലക്ഷം*
ആനിവേഴ്‌സറി ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,95,500
ആർ ടി ഒRs.1,39,550
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.62,673
മറ്റുള്ളവRs.13,955
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.16,11,678*
ആനിവേഴ്‌സറി ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.16.12 ലക്ഷം*
ഐ-ഡിടിഇസി സിഎക്‌സ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,39,500
ആർ ടി ഒRs.1,43,950
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.64,247
മറ്റുള്ളവRs.14,395
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.16,62,092*
ഐ-ഡിടിഇസി സിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.16.62 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,446,5,00
ആർ ടി ഒRs.1,44,650
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.64,498
മറ്റുള്ളവRs.14,465
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.16,70,113*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.16.70 ലക്ഷം*
ZX സി.വി.ടി(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,46,500
ആർ ടി ഒRs.1,44,650
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.64,498
മറ്റുള്ളവRs.14,465
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.16,70,113*
ZX സി.വി.ടി(പെടോള്)(top model)Rs.16.70 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി എസ്(പെടോള്) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.898,000
ആർ ടി ഒRs.71,840
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.44,877
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.10,14,717*
ഹോണ്ട നഗരം 4th generationRs.10.15 ലക്ഷം*
എസ്വി എംആർ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,49,900
ആർ ടി ഒRs.75,992
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.46,734
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.10,72,626*
എസ്വി എംആർ(പെടോള്)Rs.10.73 ലക്ഷം*
എഡ്‌ജ് എഡിഷൻ എസ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,95,000
ആർ ടി ഒRs.79,600
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.48,347
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.11,22,947*
എഡ്‌ജ് എഡിഷൻ എസ്വി(പെടോള്)Rs.11.23 ലക്ഷം*
വി എംആർ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.9,99,900
ആർ ടി ഒRs.79,992
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.48,522
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.11,28,414*
വി എംആർ(പെടോള്)Rs.11.28 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി എസ്വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.10,11,000
ആർ ടി ഒRs.1,01,100
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.48,919
മറ്റുള്ളവRs.10,110
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.11,71,129*
ഐ-വിടിഇസി എസ്വി(പെടോള്)Rs.11.71 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,00,000
ആർ ടി ഒRs.1,10,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.52,103
മറ്റുള്ളവRs.11,000
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.12,73,103*
ഐ-വിടിഇസി വി(പെടോള്)Rs.12.73 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി വിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,199,500
ആർ ടി ഒRs.1,19,950
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.55,662
മറ്റുള്ളവRs.11,995
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.13,87,107*
ഐ-വിടിഇസി വിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.13.87 ലക്ഷം*
വിഎക്‌സ് എംആർ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,99,500
ആർ ടി ഒRs.1,19,950
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.55,662
മറ്റുള്ളവRs.11,995
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.13,87,107*
വിഎക്‌സ് എംആർ(പെടോള്)Rs.13.87 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി വി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,17,500
ആർ ടി ഒRs.1,21,750
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.56,306
മറ്റുള്ളവRs.12,175
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.14,07,731*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി വി(പെടോള്)Rs.14.08 ലക്ഷം*
വി സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,217,5,00
ആർ ടി ഒRs.1,21,750
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.56,306
മറ്റുള്ളവRs.12,175
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.14,07,731*
വി സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.14.08 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,318,5,00
ആർ ടി ഒRs.1,31,850
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,919
മറ്റുള്ളവRs.13,185
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.15,23,454*
ഐ-വിടിഇസി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.15.23 ലക്ഷം*
ZX എംആർ(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,318,500
ആർ ടി ഒRs.1,31,850
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.59,919
മറ്റുള്ളവRs.13,185
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.15,23,454*
ZX എംആർ(പെടോള്)Rs.15.23 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി വിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,29,000
ആർ ടി ഒRs.1,32,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.60,295
മറ്റുള്ളവRs.13,290
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.15,35,485*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി വിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.15.35 ലക്ഷം*
വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,29,000
ആർ ടി ഒRs.1,32,900
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.60,295
മറ്റുള്ളവRs.13,290
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.15,35,485*
വിഎക്‌സ് സി.വി.ടി(പെടോള്)Rs.15.35 ലക്ഷം*
ആനിവേഴ്‌സറി ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.13,95,500
ആർ ടി ഒRs.1,39,550
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.62,673
മറ്റുള്ളവRs.13,955
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.16,11,678*
ആനിവേഴ്‌സറി ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.16.12 ലക്ഷം*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,446,5,00
ആർ ടി ഒRs.1,44,650
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.64,498
മറ്റുള്ളവRs.14,465
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.16,70,113*
ഐ-വിടിഇസി സി.വി.ടി സിഎക്‌സ്(പെടോള്)Rs.16.70 ലക്ഷം*
ZX സി.വി.ടി(പെടോള്) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,46,500
ആർ ടി ഒRs.1,44,650
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.64,498
മറ്റുള്ളവRs.14,465
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.16,70,113*
ZX സി.വി.ടി(പെടോള്)(top model)Rs.16.70 ലക്ഷം*
എഡ്‌ജ് എഡിഷൻ ഡീസൽ എസ്വി(ഡീസൽ) (ബേസ് മോഡൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,30,000
ആർ ടി ഒRs.1,13,000
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.53,176
മറ്റുള്ളവRs.11,300
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.13,07,476*
ഹോണ്ട നഗരം 4th generationRs.13.07 ലക്ഷം*
ഐ-ഡിടിഇസി എസ്വി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.11,31,000
ആർ ടി ഒRs.1,13,100
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.53,212
മറ്റുള്ളവRs.11,310
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.13,08,622*
ഐ-ഡിടിഇസി എസ്വി(ഡീസൽ)Rs.13.09 ലക്ഷം*
ഐ-ഡിടിഇസി വി(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.12,12,000
ആർ ടി ഒRs.1,21,200
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.56,109
മറ്റുള്ളവRs.12,120
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.14,01,429*
ഐ-ഡിടിഇസി വി(ഡീസൽ)Rs.14.01 ലക്ഷം*
ഐ-ഡിടിഇസി വിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,321,500
ആർ ടി ഒRs.1,32,150
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.60,026
മറ്റുള്ളവRs.13,215
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.15,26,891*
ഐ-ഡിടിഇസി വിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)Rs.15.27 ലക്ഷം*
ആനിവേഴ്‌സറി ഐ-ഡിടിഇസി സിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.1,411,000
മറ്റുള്ളവRs.14,110
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.*
ആനിവേഴ്‌സറി ഐ-ഡിടിഇസി സിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)Rs.*
ഐ-ഡിടിഇസി സിഎക്‌സ്(ഡീസൽ) (top model)
എക്സ്ഷോറൂം വിലRs.14,39,500
ആർ ടി ഒRs.1,43,950
ഇൻഷ്വറൻസ്the ഇൻഷുറൻസ് amount ഐഎസ് calculated based the engine size/battery size of the car ഒപ്പം also different for metro cities ഒപ്പം other cities. it can also differ from dealer ടു dealer depending on the ഇൻഷുറൻസ് provider & commissions.Rs.64,247
മറ്റുള്ളവRs.14,395
on-road വില in കട്ടാക്ക് : Rs.16,62,092*
ഐ-ഡിടിഇസി സിഎക്‌സ്(ഡീസൽ)(top model)Rs.16.62 ലക്ഷം*
*Last Recorded വില
space Image

ഹോണ്ട city 4th generation വില ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

4.5/5
അടിസ്ഥാനപെടുത്തി829 ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
 • എല്ലാം (829)
 • Price (73)
 • Service (86)
 • Mileage (224)
 • Looks (245)
 • Comfort (329)
 • Space (121)
 • Power (115)
 • More ...
 • ഏറ്റവും പുതിയ
 • സഹായകമാണ്
 • Verified
 • Critical
 • Honda City Fourth Gen Has Sporty Appearance

  The Honda City Fourth Gen model of 2022 gives the sedan a more upscale and premium appearance, and i...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി pankaj maurya
  On: Feb 01, 2023 | 301 Views
 • Honda City 4th Generation A New Approach Car

  The all-new Honda City 4th Generation is a class sedan car with interesting features to look for. I ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി arijit mondal
  On: Jan 17, 2023 | 566 Views
 • Honda's Best Car Ever

  The City 4th Generation served as Honda's launch vehicle in India. And despite not being the newest ...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി kritika jain
  On: Nov 29, 2022 | 1565 Views
 • Honda's Best Car Ever

  The City served as Honda's launch vehicle in India. And despite not being the newest or even the mos...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി aadam jilani
  On: Nov 10, 2022 | 433 Views
 • Great Car

  Stylish look, fully comfortable with low maintenance, and other features are great in this price ran...കൂടുതല് വായിക്കുക

  വഴി sunil saini
  On: May 31, 2022 | 90 Views
 • എല്ലാം നഗരം 4th generation വില അവലോകനങ്ങൾ കാണുക

ഹോണ്ട city 4th generation വീഡിയോകൾ

ഹോണ്ട കാർ ഡീലർമ്മാർ, സ്ഥലം കട്ടാക്ക്

 • cb 14, കന്റോൺമെന്റ് rd കട്ടാക്ക് 753001

  8657589226
  Get Direction

Found what you were looking for?

* എക്സ്ഷോറൂം വില കട്ടാക്ക് ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience